Покана за определяне на състава на СИК и ПСИК

Местни избори 2019

Изх.№ И-ИЗ-43
12.09.2019 г.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии (СИК) и Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на община Троян за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
ДО

ПП „ГЕРБ“
1414, гр. София
Район Триадица
НДК, Административна сграда, ет. 17
e-mail: paunov@gerb.bg

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“
1000, гр. София,
район Възраждане, ул. „Позитано“ № 20, П.К.382
e-mail: bsp@bsp.bg

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ЗА НФСБ
гр. София
Ул. „Георги С. Раковски“ № 134, ет. 2 и 3
ЗА АТАКА
гр. София
ул. „Петко Р. Славейков“ № 4А
ЗА ВМРО
гр. София
ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5
e-mail: vmro@vmro.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1000, гр. София
бул. „Александър Стамболийски“ № 45А

ПП „ВОЛЯ“
9000, гр. Варна
ж.к. „Младост“, бул. „Република“
сграда Медицински център „Младост“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“
ЗА „ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП
гр. София
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7
ЗА ДСБ
гр. София
бул. „Витоша“ № 18

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., насрочени с Указ № 163 от 10.07.2019. г. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019  г.) на Президента на Република България, на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. г. на Централна избирателна комисия, Решение № 15-МИ от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Троян, Решение №  16-МИ от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Троян и Решение № 17-МИ от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Троян, Ви съобщавам, че на 17.09.2019 г. (вторник) в 14:00 ч. в кабинета на кмета на община Троян ще се проведат консултации за определяне състава на СИК и ПСИК за територията на Община Троян.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. писмено предложение за състав на СИК и ПСИК, което съдържа, имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка  с предложеното за член на СИК/ПСИК лице.
2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове – 10 юли 2019 г или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинска избирателна комисия. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия. 
2. Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК). 
3. Решение № 15-МИ от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Троян.
4. Решение №  16-МИ от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Троян.
5. Решение № 17-МИ от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Троян.

С уважение:
Донка Михайлова, кмет на община Троян

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Приложения:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |