Заповед за организацията на движението на Орешашкия панаир

ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАПОВЕД № 937/31.07.2019 Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящия храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”,

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в с. Орешак, в участъка от Старият съвет до Троянски манастир, за времето от 6:00 ч. на 15.08.2019 г. до 6:00 ч. на 19.08.2019 г.;

2. Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут, обозначен с указателни табели. Разрешавам превозните средства придвижващи се от или за вилната зона да преминават-пресичат ул. „Стара Планина“;

3. Посетителите на Троянския манастир, придвижващи се с ППС, да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около Троянския манастир и по обходния маршрут за движение;

4. ОПРЕДЕЛЯМ време за зареждане на търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод провеждането на Традиционния панаир на занаятите – Орешак 2019, от 8:00 ч. до 9:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР - Троян. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез кмета на с. Орешак и управителя на Националното изложение - Орешак.

Донка Михайлова,
кмет на община Троян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |