Община Троян – заповед за храмовия празник на Троянския манастир

ОБЩИНА ТРОЯН
Атуализирана, 
 14 август 2018 г.
ЗАПОВЕД
№ 884/24.07.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящия храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично” 

НАРЕЖДАМ

1. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС (пътни превозни средства) по ул. „Стара планина“ в с. Орешак, в участъка от Стария съвет до Троянския манастир, за времето от 6:00 ч. на 15.08.2018 г. до 6:00 ч. на 20.08.2018 г.

2. Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут, обозначен с указателни табели.

3. Посетителите на Троянския манастир, придвижващи се с ППС, да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около Троянския манастир и по обходния маршрут за движение.

4. ОПРЕДЕЛЯМ работното време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод провеждането на „Традиционен панаир на занаятите - Орешак 2018“, да е до 24:00 ч. Зареждането на същите да се осъществя във времето от 24:00 ч. до 8:00 ч.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на началника на РУ на МВР - Троян. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез кмета на с. Орешак и управителя на НИХЗИ - Орешак.

Донка Михайлова, кмет на община Троян


ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАПОВЕД
№ 952/14.08.2018 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ

  
  1. Променям, допълвам точка 2, от моя Заповед № 884/24.07.2018 г., касаеща организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”. Същата да се чете както следва:
       – Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут, обозначен с указателни табели. Разрешавам превозните средства, придвижващи се от или за вилната зона, да преминават/пресичат ул. „Стара планина“.
  
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на началника на РУ на МВР - Троян. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез кмета на с.Орешак и управителя на НИХЗИ - Орешак.

Бистра Чолакова, и. д. кмет на община Троян
съгласно заповед №931/09.08.2018 г.

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |