Кметът Михайлова се отчете пред гражданите

* За Община Троян 2016 г. е преминала под ключовите за развитието приоритети в управленската програма
Равносметка
Отчетът на кмета за 2016 г., Троян, 2 февруари 2017 г.
В ПЪЛНАТА зала на Община Троян кметът Донка Михайлова и заместниците й Ангел Ангелов, Поля Димова и инж. Бистра Чолакова отчетоха постигнатото в първата година от мандата (2 февруари, салона на Община Троян). В срещата участваха представители на различни институции – председателят на районния съд Петя Гатева, районният прокурор Георги Аргиров, началникът на РУ на МВР - Троян гл. инсп. Радостина Петкова, началникът на пожарната гл. инсп. Иван Шайлеков, общински съветници, ръководители на училища, граждански организации, кметове на села, граждани.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА отчете, че за Община Троян 2016 г. е преминала под ключовите за развитието приоритети в управленската програма: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората от общината; ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за подобряване на демографската характеристика на общината; подобряване на жизнената среда и качеството на живот. Към всяка една от дейностите за постигане на тези цели бяха дефинирани съществуващите проблеми и приоритетите за работа през 2017 г. Присъстващи граждани зададоха въпроси, свързани със съдбата на училищата в селата, ремонта на тротоари в кв. „Кнежки лъг“, реконструкцията на улици „Вежен“ и „Пряспа“.

ЕТО НЯКОИ основни акценти в кметския отчет:

     • В края на 2016 г. безработицата в общината спада до 5,7%;
     • През 2016 г. община Троян е посетена от 54 000 туристи, които са реализирали 115 000 нощувки, нощувките и през тази година бележат ръст;
     • Общата стойност на изразходените през 2016 г. средства за изграждане и основни ремонти на улични и алейни платна е 614 105 лв., на територията на града е положена нова асфалтова настилка 13 621 кв. м и нова тротоарна настилка 120 кв. м;
     • В селата от общината са реализирани 24 обекта, като е положена 22418 кв. м нова асфалтова настилка, бетонова настилка - 1600 кв. м, и 132 кв. м тротоарна настилка;
     • Общината финансира текущия ремонт на уличните и тротоарни настилки на своята територия, като в града са ремонтирани 9983 кв. м улици асфалтова настилка, с бетонова настилка - 119 кв. м, а в кметствата – 7916 кв. м с асфалтова настилка и 6140 кв. м с минералбетон, ремонтирани са с тротоарни плочи 1403 кв. м, а с асфалтова настилка 3027 кв. м тротоари в града;
 
Новият паркинг до общинския пазар
     • Започна поетапно решаване на един от задълбочаващите се проблеми в Троян – недостига на паркингови пространства. Довършен е паркингът до общинския пазар и с изграждането му са осигурени 29 паркоместа в една от най-натоварените градски зони; реализирани са два временни паркинга с настилка от минералбетон – срещу поликлиниката, с площ от 600 кв. м, и при археологическия обект Состра в землището на с. Ломец, с площ от 820 кв. м;
     • В качеството си на бенефициент или партньор през 2016 г. Община Троян е администрирала 24 проекта на обща стойност 12 млн. лв., като 93,2% от тези проекти са в сферата на енергийната ефективност на административни и жилищни сгради;
     • Подписани са пет договори по  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обща стойност 3,8 млн. лв.;
     • През изминалата 2016 г. Общината подписа 6 договора за проектни предложения на обща стойност 8,1 млн. лв. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.; предстои изпълнение на проекти за 5 публични и 24 частни сгради с 432 отделни жилища;
     • Подготвени и подадени са 2 проекта на обща стойност 5,1 млн. лв. – за ул. „Стара планина“ (с. Орешак) и реконструкция на ул. „Любен Каравелов“, ул. „Стефан Караджа“ и улицата зад кооперация „Постоянство“ (Троян);
     • Приета е актуализация на Генералния план за организация на движението в града и във връзка с него бяха реализирани: 5 повдигнати пешеходни пътеки и 2 изкуствени неравности, изградена бе светофарна уредба на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Радецки“ на стойност 39330 лв., извърши се реконструкция на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Симеон Велики“ в кръгово на стойност 68822 лв.; възложен, разработен и обявен е План за изменение на улична регулация във връзка с изграждане на кръгово кръстовище при моста за „Елма“;
     • Започва работа за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците и на компостираща инсталация;
 
След приключването на пътния ремонт в кв. "Ливадето"
     • С активното участие на Община Троян Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група (МИГ) - Троян, Априлци и Угърчин за периода 2016-2020 г. получи подкрепа за финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
     • За 16-та поредна година програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ се радва на голям интерес, подадени бяха 17 проектни предложения, от които се одобриха за финансиране 13 на обща стойност 47019 лв.;
     • Отдадените под аренда, наем и по договори за ползване са 3021 броя поземлени имоти от общинския поземлен фонд с обща площ 28042 дка;
     • През годината са добити 4758 пл. куб. м дървесина от общински гори;
     • През 2016 г. Общината увеличава средствата за културни и спортни дейности и подкрепа за изграждане на младежки клубове в селата съответно с 12% и 15% в сравнение с 2015 г.
     • Стартира новата социална услуга Център за обществена подкрепа като държавно делегирана дейност;
     • През 2016 г. бе въведено комплексно административно обслужване на населението, извършено е включване на RegiX регистрите за обмен на данни на централната администрация и  внедряване на VPN устройства във всичките 21 кметства на територията на общината, с които се извършва пренос на данни и достъп до интернет на всички населени места в общината.

Община Троян

Още по темата:

14 коментара:

Анонимен каза...

А има ли далавери и корупция в общината?

Анонимен каза...

Ти луд ли си бе далавери, корупция няма такива работи в Троян.....

Анонимен каза...

Сутрин от 7,30 до 8,00 на новопоставения сфетофар на пресечката на ул. "Хр. Ботев" с улицата за болницата стават тапи. Времетраенето на сфетофара трябва да се актуализира.Същото е вечер от 16,30 до 17 часа.Михайлова прати комисия в посочените часове, а не в 10 през деня.

Анонимен каза...

1/2-и. От Фичев насам в Троян не е имало по-честно управление на Общината. Внушенията, които правиш не работят за никого и не са в полза на троянци.

Анонимен каза...

Чакам кооперацията, в която живея да започне саниране. Ако Михайлова успее да санира и общинските сгради в града това ще е поредния й силен резултат от управлението.Надявам се да продължи работата по изграждане на паркинги - проблем, който става все по-сериозен за Троян.

Анонимен каза...

Има да чакаш. Нинова каза " никакво саниране ".

Анонимен каза...

Какви тапи , че ще изчакаш 1 мин. повече това тапа ли е ? Като се увеличи времето по Ботев за минаване ,ще писне някой друг ,че по Радецки стават тапи , защото там свети зелено и на насрещният и когато първия прави ляв завой спира другите зад него. Светофара си е много добре.

Анонимен каза...

Ах каква драма!На троенските говеда тапи им се образували.Абе, хамсалаци, ако живеете в нормален град с повече от 1(един) светофар, квп правите тогава?Нищо нали!

Троян 21 каза...

Налага се да припомним правилата за коментиране в сайта на „Троян 21“:
1. Коментарите на български език се правят с българската азбука – от уважение към българския език и българското!
2. Пише се с малки и главни букви (а не само с главни) – заради хигиената на четене.
3. Не се допускат нецензурни персонални обиди, както и смъртни заплахи, обиди заради здравословни проблеми, клетви и други подобни - в името на елементарната културност и коректност.
4. Коментарите трябва да са по темата на съответната статия!

Анонимен каза...

Колко милиона лева е "преходния остатък"? Защо този вестник крие тази информация? Този така наречен "преходен остатък" е един от най-точните показатели какво е работил един кмет и как е изпълнил заложените за изпълнение в бюджета на общината строителни и други дейности. От както е станала кмет, др.Михайлова не е изпълнила нито един бюджет.
В началото на годината събира гражданите да им каже и те да кажат какво искат да се реализира през следващата финансова година, след което се приема бюджета с големите обещания. Г.Маринов и ПиАр-ката на общината започват масово облъчване на населението какви чудесии щяла да направи др.Михайлова. Ура, Ура, Ура!
Следват през годината минимум 5-6 актуализации на бюджета. Др. Михайлова прави само това което и е удобно. Заложените дейности в бюджета изчезват един по един и в края на годината се отчита поредния преходен остатък. Т.е. - НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета и нарушаване на закона. Медийните глашатаи на др.Михайлова за пореден път започват облъчване на населението, колко било хубаво да имаме преходен остатък и колко била велика др.Михайлова, която го е направила и как нямала нищо неразплатено. Ура, Ура, Ура!!!
Следващото безумие е - др.Михайлова отново пълни салончето на общината и пред напълно невежите и безхаберни по отношение на бюджета и изпълнението му присъстващи започва да се хвали какво все пак е изпълнила от заложените дейности в бюджета, които пак да повторя - ТЯ Е ДЛЪЖНА да изпълни! Длъжна не длъжна - започва поредното хвалене на др.Михайлова от медийните и слугинчета. Ура, Ура, Ура!!!
Само дето никой не се сеща да я попита - др.Михайлова, вие като кмет поне един бюджет на общината възнамерявате ли да изпълните и поне един път да спазите закона? Или ще продължавате да правите каквото си искате, разчитайки на неоспоримия факт, че в ОбС са пълни неграмотници и некадърници, които хабер си нямат ни от бюджета, ни от бюджета като най-важния инструмент за развитието и спиране упадъка на една община. И нещо повече - гласуват ви бюджета безкритично на 100%, след което тези смешници си саморъкопляскат!!??
Няма кой да я попита, нали?
Е, тогава пак да извикаме Ура, Ура, Ура!!!
Трябва да си много нагъл или пълен слепец, че да не виждаш какво е състоянието на Троян и низходящата спирала в която е вкаран и която вече много трудно може да бъде спряна и обърната посоката. Дали вече не сме свидетели на "победилата идиотокрация" в нашия /бивш/ китен балкански градец?

Анонимен каза...

Илиянчо, бе как можеш да разбираш от всичко. Тая жена завари Троян потънал в дългове и не допусна една неплатена сметка на общината. Хайде спри вече, никой не те чете.

Анонимен каза...

11-ти, от една страна ти не си "всички", а от друга - ами и ти четеш, ама полза никаква. Освен това - що за тъпа троянска селяния е да се обръщате към хората на малки имена?
Да, наистина Михайлова завари огромен погром и дългове от милиционера Акимов за над 15 милиона лева, само че не си мръдна пръста да върне поне част от парите и заграбените имоти. Примерно за разлика от един М.Казанджиев в Ловеч който се пребори и спаси над 800К лева от глоби и санкции. Да не говорим, че на Акимов, Балев и Топалова трябваше да им бъде потърсена съдебна отговорност. Само че няма как - "гарван гарвану око не вади". Няма как на колегата си номенклатура от БКП да търси отговорност. Те са оплетени като свински черва!!!
Не, не разбирам от всичко, но от общински бюджет разбирам, както и от много други неща. И знаеш ли защо? Ами защото много чета и се образовам постоянно. Разбира се, един тъп троянски цървул няма как да го разбере това. Този цървул дори не си е направил трудът да прочете ЗМСМА, където са му правата и задълженията и чрез който закон той би следвало да се самоуправлява, а не да го управляват. Само че в една тъпа посткомунистическа община не може да се очаква подобен подвиг. Цървулът, както и робът почита "началника" и "господаря" и няма никакъв проблем дори 500 години да изкара като роб и човешко нищожество.
11-ти, в този многомилионен излишък или преходен остатък са и твоите пари. Само че на теб не ти пука кой и как се разпорежда с тях.
Колкото до поредния кьорфишек, че "няма неплатени сметки" - ако не беше толкова глупавичък щеше да ти е ясно, че НЕ МОЖЕ да има неплатени сметки, след като правиш милиони лева излишъци от неизпълнението на бюджета и просто НЯМА ОТ КЪДЕ ДА имаш недостиг на пари, че да не си покриеш задълженията. Да не говорим, че Михайлова се разплаща с НАШИТЕ ПАРИ, а не с нейните.
А понеже си уникално тъп, безпомощен и безпросветен - съвсем нормално е да реагираш като говедо и да злословиш по мой адрес, вместо по тези, които докараха Троян до това плачевно състояние.
В ОбС никой не и дири сметка за НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, тук някакви побъркани малоумници ми скачат, защото единствен я критикувам - ами да, "победилата идиотокрация" в Троян е факт. За идиота нито закони, нито правила важат. То и затова Троян е в това жалко и трагично състояние.
*
п.п. Троян 21, в коментар 9-ти сте написали правило номер 4, в което трябва да се пише по темата. Какво дири тук и защо не е изтрит коментар 11-ти, който не е по темата? Докога УМИШЛЕНО ще толерирате коментари, които не са по темата и имат за цел да отклоняват дискусиите, когато касаят управлението на кмета Михайлова? Що за троянска селяния и простотия?

Троян 21 каза...

В коментар №11 се води спор с коментар №10. Тонът и на двата коментара е на ръба на добрия тон, агресивен, с нападки. Занапред подобни дискусии ще бъдат блокирани, въпреки че тази мярка не е посочена в правилата за коментиране в сайта на Т21.

Анонимен каза...

Ако Троян 21 си спазваше собствените правила, нямаше да има коментар 11, а от там и коментар 12. Само че на Троян 21 му е "удобно" да нарушава собствените си правила, за да може когато се критикува управлението на др.Михайлова, да има дежурен трол, който да измества темата, търсейки по най-просташкия начин сметка на коментиращия по темата с критиките към др.Михайлова.
Аз разбирам, че др.Михайлова е един вид "работодател" на Троян 21, която с парите на данъкоплатците си осигурява безпрецедентен медиен комфорт. Ама все пак има някакви граници! Всъщност - в комунистически Троян май няма никакви граници. Комунягите и слугите им здраво са хванали всичко и навсякъде. Тъжна картинка!
Абе, къде са младите хора на Троян? Да не са духнали, че да "пооправят" стъкмистиката с безработицата на др.Михайлова? Защо улиците или са пусти или има само пенсионери и ровещи в кофите за боклук?

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |