Белодробна болница - Троян, обява

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) – Троян” ЕООД

5600 Троян, ул. „Васил Левски” №253
Управител: тел./факс 0670/6-49-85
Централа: тел. 0670/6-27-01(2)
Гл. счетоводител: тел. 0670/6-49-73
E-mаil: pulmohosptrojan@yahoo.com 
www.sbalbb-troyan.com

* Октомври е Международен месец на здравите бели дробове, 14 октомври - Международен ден на спирометрията * От 10-ти до 14 октомври - Седмица на безплатни спирометрични изследвания в Белодробната болница

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ на община Троян, месец октомври е обявен от Световната здравна организация за Месец на здравите бели  дробове, а 14 октомври 2016 г. – за Международен ден на спирометрията. Вярна на традицията Белодробна болница – Троян обявява:

Седмица за безплатни спирометрични изследвания на белите дробове, които ще се проведат от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. във функционалния кабинет на лечебното заведение.

СПИРОМЕТРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ спомага за ранното откриване на ХОББ (хроничната обструктивна белодробна болест) и астма. То трае само 5 минути, но е важно за диагностиката на множество белодробни заболявания. Препоръчваме го на всички пушачи – бивши и настоящи, на лица с неуточнена кашлица или затруднено дишане и на всички над 45-годишна възраст.
 
ЗА 5-ТЕ МИНУТИ, колкото отнема този тест, 150 души по света умират от предотвратимо белодробно заболяване. Погрижете се за здравето на белите си дробове!


Погрижете се за здравето на белите си дробове!

Белодробна болница - Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |