Продължава набирането на заявления за саниране на панелките

* Има нови облекчени условия – важи и за сгради с от 6 до 36 самостоятелни жилища, може и масивни сгради на три или повече етажа и минимум 6 самостоятелни жилища * Финансовата помощ е на 100%
 до 2017 г., побързайте

Тема с продължение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, във връзка със стартиралата през 2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) ви напомняме, че Община Троян продължава да набира заявления от Сдружения на собствениците (СС) за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Програмата.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерския съвет (ПМС № 23/04.02.2016 г.) методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради приети през м. февруари 2015 г., бяха допълнени относно критериите за допустимост на сградите по програмата. Като в обхвата на Програмата освен многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), ППП (пакетно-повдигани плочи), ЕПК (едроплощен кофраж), пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, за финансиране вече са допустими и:
     • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС, ППП, ЕПК, пълзящ кофраж и разновидностите им, на три или повече етажа от минимум 6 до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
     • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Финансовата помощ е в размер на 100 % до 2017 г., включително.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че съгласно изискванията на споменатото ПМС № 23/04.02.2016 г. инвестициите за сградите ще бъдат приоритизирани, като ще се дава предимство на най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така ще се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В ДОПЪЛНЕНИЕ, при оценката на подадените заявления през 2016 г. Общината ще третира с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство ще се дава първо на сградите с над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези с под 36 самостоятелни обекта и накрая ще са всички останали сгради. Община Троян ще разглежда и ще одобрява заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по Програмата при спазване на изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс по Програмата.

Панелен блок в троянския жк "Лъгът", кандидатстващ за саниране по НПЕЕМЖС
СЛЕДВА ДА ИМАТЕ предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и за които ще има подадени искания към Българска банка за развитие (ББР) за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне не по-рано от 2017 г. - след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. на територията на община Троян; и още - при наличен финансов ресурс по Програмата.

МОЛИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ граждани на Троян да се организират във възможно най-кратки срокове с оглед навременното подаване на исканията към ББР. От вашата активност и инициативност зависи да намалите потреблението на енергия в домовете си и да повишите енергийната ефективност в жилищния сектор!

ИЗПОЛЗВАМЕ СЛУЧАЯ да ви информираме, че постъпилите Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) ще бъдат преразгледани и Сдруженията на собствениците (СС) на тези от тях, които отговарят на критериите за допустимост по НПЕЕМЖС, ще бъдат поканени да подадат заявления за обновяване на сградата. За целта е достатъчно към ЗИФП да се приложи допълнителен протокол, който да удостовери решението да се кандидатства по Програмата.

За допълнителна информация: Община Троян, 
Снежина Табакова (тел. 0670/6-80-16),
инж. Полина Павлова и инж. Мария Василева
(тел. 0670/6-80-28)

Община Троян

Още по темата:

5 коментара:

Анонимен каза...

Не баламосвайте хората бе измамници...

Анонимен каза...

В първоначалния вариант не се споменаваше за три и повече етажа. Явно наредбата е писана от профани!

Анонимен каза...

А къде е измамата?

Анонимен каза...

Защо общината е толкова загрижена да подобри на гражданите енергийната ефективност ако нямаше изгода от тази дейност щяха ли така да ни се молят?

Анонимен каза...

4-ти как защо като се навием ще има парички за кака ти Дона и за общинските чиновници.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |