Бюджетната информация за полугодието - оптимистична

* Донка Михайлова: „Към 30 юни 2016 г. Община Троян няма неразплатени разходи и е в добро финансово състояние”
 * Марин Радевски: „Частният интерес е велика сила, да знаете!”
В Общинския съвет
Кметът Донка Михайлова представя бюджетната информация на сесията на Общинския съвет
БЮДЖЕТНАТА картина на Община Троян за полугодието на 2016 г. е оптимистична, сочат данните от представената на последната сесия на Общинския съвет (28 юли) информация от кмета Донка Михайлова. Общият размер на събраните местни данъчни и неданъчни приходи за полугодието е 4,1 млн. лв., което представлява 64% от годишния план (местните данъчни приходи са 1,5 млн. лв. и има повишение спрямо миналата година от 247 хил. лв.; неданъчните са 2,3 млн. лв., като тук се отчита спад с около 470 хил. лв., а причината е в по-малкото приходи от продажба на общинско имущество). От заложената годишна държавна субсидия от 8,8 млн. лв. за полугодието са получени 4,9 млн. лв., което представлява 55% от актуализирания годишен план. Да припомним, че бюджетната рамка 2016 г. за пръв път премина границата от 20 млн. лв. (20,685 млн. лв.).

КАК КМЕТЪТ коментира бюджетните резултати от трибуната на местния парламент? „С удоволствие мога да кажа едно нещо, което всеки български кмет би искал да каже при такъв отчет, но за съжаление само кметовете на половината общини в България имат тази възможност. Към 30 юни 2016 г. Община Троян няма неразплатени разходи и е в добро финансово състояние”, бе общият извод на г-жа Михайлова. Тя специално наблегна на един от основните инструменти за добрите бюджетни резултати – повишената събираемост, с 6,5% по-висока от средната за страната. „Имаме устойчиво тенденция на повишаване на събираемостта на приходите”, бе кметската констатация. Откроена бе отличната събираемост на данъчните приходи – 69% от годишния план (1,75 млн. лв.), като ръстът е с 247 хил. лв. спрямо постигнатото през първото полугодие на 2015 г. (1,5 млн. лв.).

Г-ЖА МИХАЙЛОВА обърна внимание и на разходите. Обяснено бе, че са направени само 37% от планираните разходи за годината, тъй като разплащанията по капиталовите дейности се извършват основно през второто полугодие. Забавяне има и от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), който удължава процедурите и отмества плащанията във времето.

НАПРАВЕНО бе уточнението, че за пръв път в отчета на бюджета има специален раздел за разплащанията по подготовката и изпълнението на европроектите. Акцентът падна върху спечелените проекти по ОП „Региони в растеж” за енергийна ефективност на основните обществени сгради в Троян – сградата на читалище „Наука – 1870 г.”, Общината, пожарната и бившата административна сграда на БКС; като ще се търсят възможности това да се случи и с друга важна обществена сграда – на полицията. Тук бе споменат рискът от допълнителни непредвидени разходи при ремонтите на въпросните сгради, които трябва да се поемат от общинския бюджет и за очаквания натиск в Бюджет 2017 от тази посока; даде бе пример с необходимостта от ремонт на овехтелия салон на Общинския съвет и на Общинския информационен център, което е добре да се извърши паралелно със санирането на сградата. „Казвам това, защото трябва да се опитаме да бъдем максимално икономични и да акумулираме по-голям преходен остатък, за да приемем спокойно бюджетния натиск през 2017 г.”, бе посоченото решение от г-жа Михайлова.

ПО БЮДЖЕТНИЯ отчет се изказа и силният човек от опозицията – председателят на групата на ГЕРБ инж. Марин Радевски. Г-н Радевски бе традиционно критичен, но не отрече добрите резултати за полугодието; заслугата обаче бе видяна в по-друга посока – не толкова на администрацията, а по-скоро на активността и съзнанието на троянските данъкоплатци. „Слушайки г-жа Михайлова, сигурно ще помислите, че се къпем в мед и масло. Само че справките, подготвени от общинската администрация, говорят друго. Да, данъчните приходи са изпълнени и преизпълнени, но заслугата е на хората, които имат будна съвест и си плащат данъците. Тази 70% събираемост означава, че на всеки трима троянци - двама си плащат данъците и един не плаща”.

Председателят на групата на ГЕРБ инж. Марин Радевски коментира бюджетните резултати
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на групата на ГЕРБ отправи критика към нормотворците на национално ниво: „В национален мащаб трябва да се помисли какъв да бъде методът за плащане на задълженията. Плащате си тока и водата с една обикновена дебитна или кредитна карта, защо по този начин да не се събират и данъците – но това не може да се реши на местно равнище. По този начин събираемостта ще се повиши многократно”. Обърна внимание и върху намалелите неданъчни приходи в троянския бюджет в сравнение с първото полугодие на миналата година: „Факт е, че имаме 170 хил. лв. по-малко неданъчни приходи и ако тази тенденция продължи, не ни чака нищо добро”. Но общият му извод бе в положителна посока: „При данъците – като изключим туристическия данък, където нещата са по-особени и не всичко е на светло – сме събрали много повече и това е добре”.

Г-Н РАДЕВСКИ, който е собственик на най-голямата троянска фирма „Калинел”, даде и една по-обща препоръка с по-общ адресат: „Дами и господа, ако искаме да се случва нещо в нашата община, трябва максимално да приватизираме – да приватизираме всички обекти, които ние, Общината, не можем да стопанисваме. Частният интерес е велика сила, да знаете! Кажете ми къде държавата е добър стопанин, аз не се сещам за такъв пример. Същото важи и за общините, не говоря конкретно за Община Троян, а по принцип. Нещата се случват тогава, когато този, който е причината да се случват, има личен интерес”.

ПРЕДСТАВЕНАТА от кмета информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за първото шестмесечие на 2016 г. бе приета с пълно мнозинство – 26 гласували „за”, без „против” и „въздържал се”.

Т21

Още по темата:

25 коментара:

Анонимен каза...

Частният интерес, Марине, е "велика сила" защото пълни джобовете на единици като тебе, а прави хиляди други бедни и нещастни. Питаш къде държавата е управлявала успешно. В Троян десетки примери. Имахме Елпром, най-голям завод на Балканския полуостров за производство на елдвигатели, стана частен и беше ликвидиран. Машстрой, завод с внедрени японски технологии, стана частен и отиде в небитието. Така 5-6 000троянци останах без работа и напуснаха града. Така че "приватизирайте", но вече няма какво. Всичко е опапано, смачкано, унищожено. От частия интерес. От лакомията. От липсата на национална чест и достойнство.
Имате думата кресльовци - обеднели, но кой знае защо злобни към оня велик Троян, който вече не съществува.Само да напомня - в страни като Швеция, Норвегия та дори Франция, Германия и др има повече държавни фирми отколкото в България.

Анонимен каза...

Късно осъзнахме какво ни пиле окълва. Сами като народ се натресохме на тази, демокрация, приватизация, профанизация...ЧЕЗ, която печели от нашето електроразпределение също е държавна чешка фирма.Смуче ни кръвчицата и ние търпим. А не е само тази случай.Марине, пазете ВиК да си остане общинска фирма. Не позволявайте приватизация. Иначе не си троянец, а просто "частник" с интереси, несъвпадащи с интересите на хората в общината.

Анонимен каза...

Хак ни е братя българи.Срам ме е че и азбарабар Петко с мъжете тичах по площадите през 1989г вирех двата пръста и виках само СДС.

Анонимен каза...

Чета 1,2 3-ти. Става ми тъжно. Действително имахме чудесен град с икономика, образование култура. Днес сме с жалки остатъци от онова време.Оглеждам се и невиждам нищо ново построено за последните почти 30 години.Заводите ни в руини като след война.Отчаяние и безнадеждност. Простотия и невежество. Абе тъжна картина. Иде ти да запееш чалга.

Анонимен каза...

Не се наяде Радевски!Лакомията, Марине, е лошо нещо.Нищо от земята няма да занесем на небето.Колко още ти трябва, колко още искаш да имаш?

Анонимен каза...

Да направим класация за най-мразените хора в Троян. Има ли предложения?

Анонимен каза...

Кмета Михайлова направо да започва да пише „Оптимистична теория на посткомунистическото управление на Троян“. Да,управление, защото самоуправление в община Троян няма и никога не е имало по простата причина, че няма нито Гражданско общество, нито свободни и независими медии, които навсякъде са коректив, а не слуги и храненици на този или онзи властник-тоталитарист. А когато ги няма тези основни стълбове на демокрацията в едно общество – за каква демокрация изобщо говорим? Всичко е едно море от лъжи и измами, които надлежно ни се пробутват от бившите и настоящи номенклатури на БКП, ДКМС и ДС, които заедно с цяла армия от овластени и неовластени простаци са яхнали този град и го водят към дъното.
*
Да започнем с лъжите. В тази слагаческа и срамна за всеки нормален журналист статийка четем и научаваме, че:
1. Всичките местни приходи за 2016-та са 6,4млн. лв. /при 4,1 млн, които са 64% както пише/
2. Заложената държавна субсидия е 8,8 млн лв. /така пише/
Следват големи хвалби за големи преизпълнения, както и най-голямата хвалба, че бюджета за 2016-та за първи път е преминал 20-те миолиона. Ура!
Надявам се, че тук има поне един, който може да смята. Събирайки местните приходи и държавната субсидия обаче получаваме сумата 15,2 млн лв.
И тук възниква въпросът – КЪДЕ СА останалите над 5 млн лева за да стане общата сума над 20 млн лева,с които Михайлова и тази слугинска медия ви забаламосват? Защо Михайлова мълчи за тези 5 млн от къде са те?
Някой знае ли?
А някой от тези жалки и смешни общински съветници дето всички гласували „ЗА“ като кучето на Павлов – те знаят ли?
А „силният“ Радевски, дето тук т.нар. журналист направо се се размазал в крачката му – той дали знае? Или е „силен“ в нещо друго, но не и като общински съветник?
Не само не знаят, ами и не помнят, защото тази ИЗМАМА винаги е била обект на критиките ми и заради която ИЗМАМА нито един бюджет не подкрепих.
Коя е измамата – ами това е, че от много години и Енкин и Акимов и Михайлова вършеха и продължават да вършат БЕЗЗАКОНИЯ като не си изпълняват годишните бюджети УМИШЛЕНО, прехвърлят към следващата година огромни суми /до над 4 млн годишно/ от НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджетните разходи – след което следващия бюджет изкуствено се завишава и започват големите хвалби и медийни изцепки за големи успехи.
Та това са тези „липсващи“ над 5 млн лв, за които неграмотните общински съветници и жалката троянска журналистика си траят от простотия и слугинаж, а Михайлова си разиграва коня както си ще и лъже и заблуждава всички, включително и гражданите. От тези 5 млн по-голямата част са ОСТАТЪЦИ от НЕИЗПЪЛНЕНИЯ бюджет за 2015-та, а другата част са /предполагам/ допълнителни средства, които ще получим отново от държавата, като изравнителна субсидия или такава за капиталови разходи.
*
Има обаче нещо много по-страшно, което е новост за мен. Цитирам кмета Михайлова: „Казвам това, защото трябва да се опитаме да бъдем максимално икономични и да акумулираме по-голям преходен остатък, за да приемем спокойно бюджетния натиск през 2017 г.”
Сега да ви го преведа: Кмета Михайлова призовава за ДРАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета за 2016-та година. Кмета Михайлова призовава за ДРАСТИЧНО НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА!!! Нито повече, нито по-малко.
На такава наглост и безпардонност не бях ставал свидетел.
И забележете – този призив за БЕЗЗАКОНИЕ кмета Михайлова го прави пред ОбС Троян и НИКОЙ НЕ РЕАГИРА???!!! Гледат тъпо, натискат зеленото копче като кучето на Павлов, а „силния“ Радевски разтяга локуми и общи приказки, доказвайки за сетен път че хабер си няма от общински бюджет и философията и местната политика, която би следвало да се реализира, чрез този бюджет.
Жалка картинка от политически и административни некадърници и измамници – това е днес община Троян.
И.Пеевски
Adelaida, SA

Анонимен каза...

Споко другари комунисти, я разкажете как с куфарчета с пари, кражби, мутри, кредитни милиончета и банкови фалити, станахте на капиталисти и фабриканти - без да сте изкарали с работа и една стотинка? Лягаш като директор и се сабуждаш като собственик...
Точно ВИЕ разсипахте всичко, което хората успяха криво-ляво да построят за 40 години. Това беше необходимо за да станат някои от вас мултимилионери.
По същия начин съсипахте и всичко построено до 1944, за да седнете на директорските кресла и за да заемете всички важни икономически и политически позиции в държавата. Днес дрънкате за някаква си несъществуваща демокрация! Благодарение на ВАС днес 4 милиона българи са в чужбина. Такава миграция не е имало и по време на турското робство!!!

Анонимен каза...

Луд умора няма!

Анонимен каза...

Добър анализ 8-ми!!!

troyan21 каза...

Г-н Пеевски (№7), ще подмина обвинението за "тази слагаческа и срамна за всеки нормален журналист статия". Статията е моя (Генадий Маринов) и е информативна, т. е. информира за случилото се по темата изпълнение на бюджета на Община Троян за първото 6-месечие на 2016 г. на последната сесия на Общинския съвет (28 юли); претендирам за обективно отразяване, като мои позиции и оценки в тази статия няма. Усещам, че сте недоволен и от определението ми за Марин Радевски "силният човек от опозицията (ГЕРБ)", но това е безспорен факт, дори да не се харесва.

Сега по основната тема - за бюджетния излишък. Аз не съм икономист и бюджетар, доколкото знам и Вие не сте такъв. Но ми се струва, че Вашата теза, която поддържате от много години - че бюджетният излишък всъщност означава умишлено неизпълнение на бюджета и не е със знак плюс, а точно обратното - заслужава внимание. Както заслужава внимание и обратната теза (поддържана и от сегашния, и от предишни кметове на Троян) - че бюджетният излишък е полезен резерв, дава стабилност и е резултат от добро управление. Не знам, логични ми изглеждат и двете тези? Затова, ако желаете, бих Ви дал думата в един материал в Т21 да развиете тезата си и по същия начин ще дам думата на другата страна. Надявам се в този спор да се изяснят доста неща.

С уважение: Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

Анонимен каза...

Какъв комунизъм, какви комунисти ти се привиждат бе 8-ми? Ти не забелязваш ли разочарованието и отчаянието на троянци. от 30 000 градът ни сега е под20 000души. Останалите измряха, изселиха се или мигрираха. Пак добре че пращат по някое евро на нродата та близките им преживяват някак си. А вечер леят сълзи пред скайпа. Айде моля ти се!

Анонимен каза...

Друг мискинин под №10 написал - добър анализл Какъв анализ бе. Нещо в Троян не ги виждам добрите анализатори.Виждам човекомразци, реваншисти, нагаждачи.

Анонимен каза...

Посочи ми поне двама комунисти в Троян днес кредитни милионери, капиталисти, фабриканти както пишеш и аз лично ще сезирам съда и прокуратурата за откриване на дело за присвояване и незаконно забогатяване.Откраднали и присвоили това онова знам, но капиталисти и фабриканти...

Анонимен каза...

Случайно да си чувал за Комсомолския секретар Хаджийски, и една случайно останала каса с денги на ТРОЯНЦИ...Днес едър капиталист и касичка на Михайлова...

Анонимен каза...

10-ти, благодаря за положителния коментар! Такива коментари са рядкост, но това не ме учудва. Та така драги ми 12-ти, всеки слепец вече вижда настоящата ситуация. На теб обаче ти липсват причинно-следствените връзки. Нали ти е ясно, че няма следствие без причина! Драги ми 13-ти, ти безпорно си демагог Nr.1! За твоя просперитет в коя да е политическа партия нямам никакви съмнения. Човекомразци имало, безпорно, как да наречеш хора изгонили 4 милиона други хора от собствената си страна? Нагаждачи имало - прав си, пълно е с тях, от червени та станали чак сини. Тези които най-много викаха слава Сталину, днес най-много викат слава Долару! И сега да доидем до реваншистите. Ако случаино под реваншисти разбираш хора които все пак търсят някаква справедливост, то добре че ги има. Рано или късно всяка сметка се заплаща! Драги ми смехурко 14-ти, от 1989 до днес в БГ са открити 1 милион дела за присвояване и незаконно забогатяване. Всички тези лица отдавна са хвърлили топа от лежане по затворите, благодарение на съдебната система.Всички останали лица са забогатели законно със спестявания от закуските, за "генериране" на началния капитал за стартиране на бизнеса си.

За това драги ми комунисти, ходете на църква и се молете за просперитета на ЕС, за да праща пари от данъците на емигрантите под формата на " Европроекти". Така има все още какво да се краде под формата на държавни и обществени поръчки, защото ако другарите от Брюксел окъкат работата, а то на там е тръгнало, ще се наложи да пуснете кепенците на фирмите си за отрицателно време!

Анонимен каза...

До 1, 2 и другите хейтъри:

Радевски ли приватизира Елпром и Машстрой и ги фалира? Не. Приватизираха приватизационните фондове АКБ Форес и Доверие представлявани от комундета като Николай Банев. Такива хора направиха от работещи фабрики руини и поляни.
Предприемачи като Радевски и Йовчевски направиха от поляни и руини - фабрики. Този "частен интерес" е велика сила!

А някой дава ли си сметка, че Радевски дарява пари на селски общини, училища, спортни клубове, мероприятия, учащи, болни, закъсали и т.н., без да го афишира, без да чака признание или благодарност. И това са си негови пари, които той не е длъжен да дава на никого, но го прави въпреки помията с която го заливат ежедневно.

Стига с това черногледство!

Има и бизнес извън партийните каси и обществените поръчки. Просто човек трябва да си извади главата от задника и поработи.

Най-лесно е да тъгуваме по бляскавото минало и да псуваме успелите.

Трудовият пазар е отворен - ето Пеевски е в Аделаида - там го ценят, преуспява и даже има време и безценни съвети да дава.

Нашите младежи се реализират в големите градове в България или чужбина. Някои от тях ще се върнат, повечето не... Но това важи за всички малки градове - не само Троян, не само в България.

Направете бизнес с който да ги върнете в Троян.

Или ако не можете - предложете какъв да бъде.

...не знаете как е, но знаете, че не е така...

За мен Троян е страхотен град: невероятна природа, спокойствие, страхотни хора (с изключение на някои от форума на Т21).

Троянци безспорно са едни от най-предприемчивите и успели хора в България. Огледайте се. Не всичко е "same shit - every day".

Помислете си на какво се радвахте преди и от какво сте недоволни сега.

Успехът и богатството не са в парите и нещата които имаме.

Анонимен каза...

Има ли огнище на хепатит в Троян в момента?

Анонимен каза...

Да наричаш Хаджийски едър капиталист значи да нямаш представа що е то капиталист и още по-малко що е то едър. Може ли една селска работилница - доколкото знам в с Балабанско да се нарече едра. То и затова капитализмът ни е на това дередже.

Анонимен каза...

До номер 11
Вие май се опитвате да ме карате да ви пиша доказателствен материал, че ...слънцето изгрява от изток? Да ви показвам и доказвам, че Закона за общинския бюджет трябва да се изпълнява, а не да се нарушава и то УМИШЛЕНО? Да ви доказвам и припомням, че това са парите на гражданите, които по Закон правят „Обществено обсъждане“ преди приемане на бюджета и как кмета се бие в гърдите, че се е съобразил с исканията на гражданите, защото в крайна сметка общинския бюджет е НА ГРАЖДАНИТЕ и ЗА гражданите, а не на кмет, ОбС или т.нар. „бюджетари“. След което кмета се изправя и най-нагло заявява – тази година НЯМА да изпълняваме още повече бюджета за да може от това НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета за 2016 да прехвърлим повече пари в бюджет 2017-та. Майната му на Закона, майната им и на гражданите, които ги изработих да ходят на обществени обсъждания за бюджета и които ИЗМАМИХ какъв страхотен бюджет имат за 2016-та и колко много неща ще им бъдат построени или реализирани, а сега ще ги излъжа, ЧЕ НЯМА ПАРИ, а те тъпанарите са свикнали да ги ЛЪЖЕМ и да ги МОТАЕМ и да ги ДЪРЖИМ в неведение за бюджета и изобщо – за ТЕХНИТЕ пари. А на всичко отгоре ги прекарах да ме наричат „най-успешния кмет“.
Това е моя прочит и коментар за казаното от кмета Михайлова в тази статия, както и за потресаващата неграмотност, безхаберие и простотия от целия състав на този отчайващ ОбС Троян.
*
А вие, 11-ти, ме карате да пиша и да доказвам правотата си или да влизам в някакъв безсмислен спор и в н якакъв обяснителен режим с едни овластени ИЗМАМНИЦИ, които с подобнио хватки ОТМЪКНАХА 1 700 000 /един милион и седемстотин хиляди/ лева от бюджетите на Троян, респективно от гражданите.
Няма ли да е по-добре вие, 11-ти, най-после да се поограмотите, да прочетете и научите ЗМСМА, след което самичък да разбирате как ви МАМЯТ от община Троян, освен ако и вие не сте част от тези ИЗМАМНИЦИ, в ролята да Неинформирате гражданите и да НЕ задавате неудобни въпроси по тази и много други теми и събития на троянската политическа върхушка.
*
На последната сесия кмета Михайлова публично призова към БЕЗЗАКОНИЕ и НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета за 2016-та година. Никой в ОбС Троян не реагира и да защити интересите на гражданите, за което всеки общински съветник се е заклевал.
Във всяка цивилизована държава – на този кмет и на тези об.съветници веднага щеше да им бъде поискана оставката.
Не и в Троян! В Троян е пълно мъртвило и няма как да е друго след ритуалната Гражданска смърт, която настъпи след 1995-та година, когато комунягите с фалшифициране на изборите в Д.Дол се върнаха за да яздят и съсипват до ден днешен този някога прекрасен и с огромен потенциал и ресурси град.
*
За какви бюджетари ми говорите, които са ниското ниво, което върши техническата работа. Всеки общински съветник е ДЛЪЖЕН да ЗНАЕ и да ПОЗНАВА бюджетирането, респ.ЗАКОНА за общинския бюджет, защото точно бюджета е най-мощният инструмент с който се прави местната политика и чрез който се осигурява или просперитета или както е в случая – упадъка на една община.
*
Тук дори не става дума, че днешния, както и бюджетите от последните 20 години никога не са имали елементарна философия или да са ползвани като инструмент за стопиране на пропадането и осигуряване на развитието на този град и община.
Тук става дума за най-елементарното – за ИЗПЪЛНЕНИЕТО на бюджета съгласно ЗАКОНА, което комунистическите кметове и ОбС-ти от 20 години УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ да изпълняват. Точка по въпросът!
И.Пеевски
Adelaida, SA

Анонимен каза...

Г-н Пеевски,
От 01.01.2014г. влезе в сила Закона за публичните финанси, с който се отменя Закона за общинските бюджети.Не съм бюджетар, но съм финансист, нито адвокат на кмета, но...никъде не видях да се говори за неизпълнение на бюджета, а за повишаване на събираемостта, спазване на стриктна финансова дисциплина, които ще доведат до преизпълнение на приходната част...което гарантира стабилността на общината през следващата финансова година. Добър инженер сте, но не се опитвайте да станете най-добрият инженер сред бюджетарите...Няма лошо, когато критиките Ви са конструктивни, но след като 20 години не сте разбрали какво е преходен остатък е безсмислено да влагате от енергията си.Бъдете здрав!

Анонимен каза...

21-ви, хайде стига с общите приказки, а дайте конкретно обяснение от къде идва този "излишък" в края на бюджетната година, при положение че НЯМА преизпълнение на приходната част на бюджета.
КАЖЕТЕ ОТ КЪДЕ ИДВАТ ТЕЗИ ИЗЛИШЪЦИ, а не ми разтягайте Минко-Акимовите локуми и тези на лумпените от БСП и ГЕРБ.
Тази порочна практика с НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на годишните бюджети е от времето, когато ЗАКОНА СЕ наричаше ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, а това, че сега му е променено името и че има вкарани няколко дивотии, като обсъждане на новия бюджет през ноември или пък приемане на новия бюджет преди отчитането на стария бюджет и т.н. - това с нищо не променя нещата и моля, НЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ ХОРАТА.
Михайлова цял един мандат вършеше беззакония, отказвайки да си изпълнява бюджетите, а сега с цялата си наглост призовава и уговаря общинските съветници през 2016 г да извършат драстично НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, за да си прехвърлят още повече пари като "излишъци" за 2017-та година.
Не случайно Михайлова говори САМО ЗА ПРИХОДИТЕ и дума не обелва за РАЗХОДИТЕ на Бюджет'2016, който бюджет се кани да съсипе и да не изпълни.
Критиката ми е убийствено точна и НЕПРОБИВАЕМА, ДОКАЗАНА С ФАКТИ и ЦИТАТИ от овластените лица.
Не случайно се опитвате с общи приказки и клишета да замазвате нещата.
Отново припомням и Цитирам кмета Михайлова: „Казвам това, защото трябва да се опитаме да бъдем максимално икономични и да акумулираме по-голям преходен остатък, за да приемем спокойно бюджетния натиск през 2017 г.”
Ето тук Михайлова ви говори за НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, г-не финансист.
Хайде сега, обяснете от къде Михайлова смята да "акумулира по-голям преходен остатък"?
Кажете от къде, г-н финансист, защото практиката до сега показва през последните 12-13 години, че такъв "преходен остатък" в Троян има само от НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на годишния бюджет, ерго нереализиране на заложените в бюджета конкретни мероприятия, които са гласувани от ОбС, а преди това са минали на обществено обсъждане с гражданите. А това както да го погледнеш - все е ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, независимо от това как е променено името на закона!
И нещо повече - всяка финансова година кмета Михайлова прави по минимум 5 актуализации на бюджета, докато си нагоди излишъците за следващата година.
Освен това - този рецидив с неизпълнение на бюджетите в Троян е дългогодишна практика, като неизпълнението варира от 2 до 4 млн лева годишно. Т.е. всеки следващ бюджет изкуствено е напомпан с мъртви пари от предходната година, с което кметовете мамят населението за реалното ниво и състояние на приходите в бюджетите на Троян.
/следва/

Анонимен каза...

А понеже ме атакувате доста двулико, г-не финансист - хайде сега аз да ви питам нещо, че играта малко да позагрубее. Само питам!
Въпроси: Правили ли са кметовете Акимов и Михайлова депозити в банки с бюджетни средства? В кои банки? При какъв лихвен процент и най-важното - ако има такива депозити - защо нито един лев от лихвите по тези депозити не е постъпил в бюджетите поне през последните 7-8 години? А ако не са постъпили в бюджетите - къде са отишли парите?
Тези депозити като обем наподобяват ли обема на средногодишните излишъци от около 2,5 млн лева само от местните приходи /защото има остатъци и от държавната субсидия/?
Пак да повторя - само питам. Като му дойде времето - тогава ще обвинявам.
п.п. малка справка - последния път, когато в общинския бюджет влезнаха пари от лихви по депозити беше някъде около бюджет'2008. Спомням си, че тогава поисках обяснение от кмета-милиционер Акимов кой му е разрешил да влага парите на гражданите в частни банки и при лихви каквито милиционера-кмет сам си е договарял. Разбира се - и тогава подскочиха едни юнаци да ми обясняват, че не съм бил нито бюджетар, нито финансист, макар това също да няма нищо общо с въпросите ми на общински съветник, а днес на гражданин, който има не само усещането, но и доказателствата че го мамят и крадат от община Троян. След въпросите ми към кмета-милиционер - повече нито един път лихви по депозите не са се появявали в бюджетите на община Троян.
Как мислите - дали са престанали с тези депозити с парите на гражданите? А лихвите кой ли ги прибира?
Ако има такова нещо, защото засега само питам?
И доста има да питам, а ако някой ден и в България имаме съд и прокуратура като в Румъния - доста бивши и настоящи овластени троянски мошеници и тарикати ще отидат зад решетките, където им е мястото.
п.п.2 Някой знае ли защо след 27 години "демокрация" и управление на Троян от бившата комунистическа номенклатура на БКП, ДКМС и ДС - в Троян са се изпонасрали от страх и не смеят да си напишат и да застанат зад името си. Защо в Троян хората са се превърнали в някакви анонимни хора-мишки, които са се залостили в дупките си и не смеят да се покажат, за да не ги видят троянските шибани комуняги, които пък същите тези хора-мишки си ги избират и преизбитат над 20 години. Някой знае ли?
И.Пеевски
Adelaida, SA

Анонимен каза...

Г-н Пеевски, ако малко поне сте вниквали в справките, които сте гледали при приемането на отчета на бюджета сте щели да видите, че има параграф: приходи от лихви по текущи сметки, срещу който стои число. Което означава, че тези лихви са влезли в общинския бюджет.

Анонимен каза...

Също така г-н Пеевски, има параграф 2409 - приходи от лихви по срочни депозити, което означава, че приходите от лихви отново са постъпили в бюджета на общината.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |