Новият Център за обществена подкрепа отваря на 1 септември

* Ще предлага комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства в риск; капацитетът е 30 клиенти месечно * Финансирането – като делегирана държавна дейност
Придобивки
Входът на Центъра за обществена подкрепа - Троян (блок "Къпинчо", ул. "Г. С. Раковски" 17)
НА ПОСЛЕДНАТА си сесия преди лятната ваканция (28 юли) Общинският съвет в Троян даде мотивираното си съгласие за разкриване в Троян на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск с капацитет 30 клиенти месечно. Центърът трябва да започне работа от 1 септември 2016 г. след осигуряване на финансиране като делегирана държавна дейност. А санкцията на местния парламент бе задължителна според изискванията на Закона за социално подпомагане (чл. 19, ал. 4) и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (чл. 36в, ал. 3, т. 1) при процедура за разкриване на нова социална услуга с държавно финансиране.

РЕШЕНИЕТО на ОбС – Троян, окомплектовано с необходимите документи, вече е изпратено на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Ловеч. От Ловеч документацията ще бъде изпратена до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в София, откъдето трябва да се даде окончателното разрешение за откриване на новата социална услуга в Троян като делегирана държавна дейност. С други думи – средствата за работата на Центъра за обществена подкрепа ще се осигуряват от държавата.

КАК СЕ СТИГНА до тази необходима за общината ни социална придобивка? Със свое решение от 24 септември 2015 г. Общинският съвет прие Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Троян, изготвен на базата на анализ на съществуващите социални услуги, достъпа до тях и потребностите. В анализа бе идентифицирана необходимостта от разширяване на спектъра на социалните услуги, насочени към подкрепа на деца и семейства в риск; и бе подчертано, че най-близката възможност за получаване на такива услуги от троянци е в центровете в Ловеч и Тетевен, които работят на пълен капацитет. Разкриването на Център за обществена подкрепа бе заложено и в Плана за развитие на социалните услуги в община Троян за 2016 г., гласуван на 30 април 2015 г. 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ на свое решение от 21 януари 2016 г. ОбС – Троян учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на помещенията на бившия ресторант „Къпинчо”, намиращи се в блок „Къпинчо” на ул. „Г. С. Раковски” 17 (частна общинска собственост), за изграждане на Център за обществена подкрепа; ползвател е столичната фирма „Хуманност и дълголетие” ООД. В обекта бяха извършени ремонтни дейности със средства на Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалните грижи, а оборудването и обзавеждането е със средства от общинския бюджет.

НОВИЯТ Център за обществена подкрепа в Троян ще предлага комплекс от социални услуги, предназначени за деца (от 0 до 18 години) и семейства в риск. Целите са комплексни: да се предотвратява изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; извършване на превенция срещу насилието над деца и отпадането им от училище; противодействие на деинституционализацията и реинтеграция на деца; създаване на умения за самостоятелен живот и социална интеграция деца от институции; консултиране и подкрепа на семейства в риск; подкрепа на семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); подкрепа на семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Т21

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |