СОУ „Св. Климент Охридски” - обява

СОУ „СВ.  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ”
ОБЯВЯВА
ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТ „ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН“

1. Извършване на следните СМР:
• Подготовка и шпакловане на стени – 100 кв. м;
• Грундиране на стени – 100 кв. м;
• Боядисване с блажна боя по цокъл -70 кв. м;
• Боядисване с латекс – 430 кв. м;
• Изваждане на врати от зид - всички видове – 12 бр.;
• Доставка и монтаж врати от алуминиев профил с влагоустойчив пълнеж   съгласно спецификация – бяла - със секретна брава – 12 бр., 21 кв. м;
• Обръщане страници, вкл. алуминиев ръбохранител, шпакловка и боядисване с латекс – 117 м;
• Изработване, боядисване и монтиране на 2 бр. метални решетки на прозорци  по 5 кв. м – общо 10 кв. м.

2. Изборът ще се извърши на основание подадени ценови оферти. Всяка оферта трябва да съдържа:
• Предложение за цена на СМР с включен в цената ДДС;
• Валидност на офертата.

3. Критерий за оценка на офертите:   
• Предложена най-ниска цена.

ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ в запечатан плик в канцеларията на училището в срок най-късно до 15:00 ч. на 12.07.2016 г.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извършва всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч.

ИЗБРАНАТА ФИРМА ще бъде уведомена писмено в срок до 14.07.2016 г. на посоченият в офертата адрес.
За контакти:
СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ТРОЯН, ЖК „ЛЪГЪТ”
ТЕЛЕФОНИ: 0670/6-46-49, 0670/6-42-24, 0670/6-25-56
www.svetikliment.com e-mail: skobg@abv.bg

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |