Занаятчийското обучение като „втори шанс“

*Безусловна подкрепа за каузата на Форума от местните и регионалните власти * Срещата в Орешак даде своя принос към търсенето на работещи решения
Chance it!
Занаятчийският Форум в действие, Орешак, 27 април 2016 г.
НА 27 И 28 АПРИЛ Национално изложение в Орешак бе домакин на Национален занаятчийски форум „Занаятчийското обучение като „втори шанс“. Форумът е част от проект „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“, изпълняван от Регионалния ресурсен център за култура „фабриКата” (Габрово) в партньорство с EUROMASC - Норвегия, Регионална занаятчийска камара - Ловеч и Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ и финансиран в рамките на  Програмата за подкрепа на НПО в България. Проектът, който се изпълнява в емблематичния занаятчийски регион на областите Ловеч и Габрово - общините Троян, Ловеч, Габрово и Трявна, търси отговори на въпроси като: Оценява ли се ролята на българското занаятчийство в съвременния социален и икономически живот на страната ни? Длъжник ли е държавата на занаятчиите и техните организации? Може ли занаятчийското обучение да даде решение на проблема с непрекъснато растящата младежка безработица? Готови ли са майсторите занаятчии да обучават чираци и калфи? Кой и как подпомага майстора занаятчия, когато възпроизвежда знания и умения в следващите поколения? Срещата в Орешак, събрала над 70 души - занаятчии от страната, представители на различни институции и организации, - даде своя принос към отговорите на тия въпроси и към търсенето на работещи решения.

Председателят на ОбС Николай Тодоров поздрави участниците
 Сред гостите бе и зам.-областният управител Георги Терзийски,
 с микрофона е ръководителят на проекта Мая Кръстева
БЕЗУСЛОВНА подкрепа за каузата на Форума заявиха представителите на местните и регионалните власти: председателят на троянския Общински съвет Николай Тодоров и зам.-областният управител Георги Терзийски. Тук беше и председателят на Националната занаятчийска камара Иван Влаев. Експертни гледни точки по проблемите дадоха доц. Иван Кабаков от Софийския университет; Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на ИМКА Габрово – организация на християнската младеж; д-р Екатерина Цекова, директор на Националния политехнически музей.

РЪКОВОДИТЕЛЯТ на проекта Мая Кръстева подчерта тревожния факт, че е много висок процентът на млади хора в България, които нито работят, нито учат. От друга страна, в тукашния типично занаятчийски регион липсва работна ръка за занаятчийските производства. Тя представи изработения „Методически наръчник за въвеждане на занаятчийско обучение за младежи от социално уязвими групи“ и говори за готовността на проекта да предложи форма на дуално обучение чрез чиракуване в занаятчийско предприятие. Г-жа Янкабакова напомни колко е важно младият човек да срещне някого, който да му подскаже посока на развитие, и аргументира нуждата от събиране на различни заинтересовани страни в търсене на образователни модели. Доц. Кабаков също насочи вниманието към това, че занаятите и обучението по принцип взаимно се подкрепят и че трябва да се намерят начини за тяхното взаимодействие. Той напомни съвременното разбиране, че не е важно как са придобити знанията, стига да могат да се докажат и валидират.

УЧАСТНИЦИТЕ във Форума обсъдиха по работни маси основни проблеми пред занаятчийското обучение и възможни техни решения. Изказванията бяха ангажирани, емоционални и взаимно допълващи се. Очертаха се следните проблеми: липса на национална образователна политика в областта на занаятчийството и културата; липса на мотивация у младите; липса на мотивация и на подготвеност у обучителите; законови спънки за занаятчийските работилници; липса на класни и извънкласни форми на занаятчийското обучение в училище; липса на финансиране на обучението; възрастово ограничение за учениците (плюс 16 г.). Съответно, дадоха се следните предложения за решения на проблемите: изграждане на система за ранно професионално-занаятчийско ориентиране; изработване на национална квалификационна рамка за валидиране на знанията и уменията на занаятчиите;  образователна политика „защитени професии”; работа със семействата; повече реклама на занаятчийството, информационни кампании, участия в медиите; участие на занаятчии в изграждане на публични политики; връщане на часовете по трудово обучение в училище; прилагане на принципа „парите следват ученика“ и за отпадащи ученици, които биха се насочили към занаятчийско обучение; майстор и обучаем да не са в трудово-правни отношения; административно облекчаване на занаятчийските предприятия.

Момент от работата на Форума „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“
ПРОЕКТЪТ „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“ предвижда да представи Методическото ръководство пред заинтересовани институции и политици за предприемане на отговорни действия. Форумът в Орешак потвърди, че има както необходимост от такива действия, така и достатъчно идеи какво да се направи. Остава да се надяваме на чуваемост, добра воля и координиране на усилията в държавата, за да се превърне занаятчийското обучение в шанс за мнозина.

Нели Генкова-Маринова

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |