Отменен е вторият етап на проекта „Нови възможности за грижа”

* Обявяването на втори прием ще създаде допълнителни очаквания, които в рамките на този проект не биха могли да се реализират

Анита Маринова
 Важно!

В ОБЩИНА ТРОЯН постъпи писмо (вх. № НВГ- 24/17.06.2015 г.) от Румяна Георгиева – ръководител на проекта „Нови възможности за грижа“, чийто втори етап за прием на документи трябваше да стартира от 22 юни. В писмото се указва, че вторият етап на приемане на заявленията от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти се отменя.

ПРИЧИНАТА. Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (№ 2014BG05M9OP001-0.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“, Приложение І „Описание на проектното предложение“) е предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти на два етапа. Към 8 юни 2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в това число 3049 деца (за цяла България). А в листата на чакащите броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен.

В ТОЗИ СМИСЪЛ обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през м. юни 2015 г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха могли да се реализират. Тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен.

Анита Маринова, и. д. администратор на
проект „Нови възможности за грижа”, Община Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |