Нов проект за социални асистенти в община Троян

* „Нови възможности за грижа” се финансира с европейски средства и ще осигури подкрепа на 40 нуждаещи се за 10 месеца;
 приемането на документите – до 9 април

Валентина Даскалова
Социално

ПОДПИСАНО Е споразумение за партньорство между Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Община Троян за реализиране на проект „Нови възможности за грижа“ – за предоставяне на услугата личен асистент, научихме от главния експерт „Социална и здравна политика” в общинската администрация Валентина Даскалова. Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица в общината (града и селата), както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността. Финансирането е безвъзмездно по европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“). 

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ за кандидатстване от потребители и изпълнители (лични асистенти) се извършва в Центъра за обслужване на граждани и в стая № 34 в Община Троян. Сроковете са: 27 март - 9 април 2015 г. (първи етап) и 22 юни - 10 юли 2015 г. (втори етап). Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ е за 10 месеца, като осигурените от АСП средства са за 40 лица при 6 часа обслужване на ден.

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ на потребителите на „Нови възможности за грижа“ са:
• хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• семейства на деца с увреждания;
• самотно живеещи тежко болни лица.
Чрез дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални услуги, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора, категорична е г-жа Даскалова.

ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват: безработни лица; трудово заети - наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

ВАЖНО - заявленията за кандидатстване са качени в сайта на Община Троян и можете да си ги разпечатате оттам. Повече и по-подробна информация можете да получите на тел. 0670/6-80-34 (Валентина Даскалова).

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |