-->

В Общинския съвет: Вдигат си заплатите, несимволично

* Промените в ЗМСМА го позволяват, но не го налагат – това е истината * И ни се ще да повярваме, че мислят държавнически, а не са в ОбС
 за облаги и пари
Money, money
НАШИТЕ многоуважавани общински съветници се забавиха малко, т.е. не си коригираха възнагражденията на първата за годината сесия на Общинския съвет (ОбС), както го сториха колегите им на много места в страната, включително в съседния Ловеч. Корекциите, разбирай увеличенията, пък се случиха във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2014 г. промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), конкретно в чл. 34, ал. 2, според който съветническите възнаграждения за общини до 100 хил. жители, каквато е и нашата община Троян, вече могат да са до 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, а за общини над 100 хил. жители – до 70% от възнаграждението на председателя на ОбС; досега и в двата случая позволеният максимум бе до 30%.

ИЛИ С ДРУГИ думи – законови промени, даващи възможност за двойно и горница увеличение на съветническите пари. Тук трябва да споменем и ал. 8 на споменатия чл. 34, влязла в сила в началото на 2013 г., която отваря вратичка за допълнително увеличение; цитирам: „Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет”. Казано по-ясно – стига да искат, а практиката показва, че те обикновено искат, съветниците могат да си докарат по няколко стотачки горница от участие в постоянните комисии и други такива към местния парламент.  

НО ТУК ТРЯБВА да направим няколко уговорки. Корекциите, т.е. масовите и несимволични увеличения на съветническите възнаграждения навсякъде из страната, не са самоволни, те бяха подтикнати отгоре, от Парламента. А защо, не е трудно да се досетим – наближават едни тежки избори, след тях със сигурност и други, още по-тежки, и управляващото мнозинство (БСП, ДПС и „Атака”) иска да си осигури симпатиите на огромната армия общински съветници.*  Така е, спор няма, но родните законодатели (разбирай управляващите, но и всички останали, тъй като, стане ли дума да си вдигат заплатите - своите и на себеподобните им местни парламентаристи, - депутатите от всички  бои стават невероятно сговорни и единни – бел. Г.М.) не са толкова прости и въпросният чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА не е направен императивен – дава възможност за увеличение, но дава възможност и за запазване на досегашните нива на съветническите възнаграждения, дори за намаляване, тъй като долна граница няма. Тоест, ако общинските съветници решат, могат да не коригират или дори да коригират надолу възнагражденията си, въпреки че с това „надолу” сигурно предизвикахме усмивките ви.

В ТАЗИ ВРЪЗКА трябва да направим едно важно пояснение – заплатите на общинските съветници не се осигуряват от държавната хазна, а от общинския бюджет, от нашите пари, на местните данъкоплатци. Нещо повече, съветническите възнаграждения не подлежат на коментар; дори общинският бюджет да е закъсал, дори да няма пари за най-важните неща, съветническият дял трябва да се осигури, задължително, така е по закон. Законът разпорежда също, че кметът не може да оспори парите, които съветниците са си гласували – колкото са си гласували, толкова, плащай и не разсъждавай.

инж. Ангел Балев
КАКВО се случи в страната, вече казахме – общинските съветници скоростно и единомишленически си повишиха заплатите, някъде много яко, в пъти, другаде по-кротко. В повечето общини това стана още на първата за годината сесия и считано от първия възможен ден, 1 януари 2014 г. Но нека се вгледаме в някак деликатната и „забавена” корекция на съветническите възнаграждения, планирана от 29-те местни народни избраници в Троян (10 от БСП, 9 от ГЕРБ, 4 от Коалиция „Избор за Троян”, 2 независими, бивши от „Атака” и по 1 от ВМРО, ДПС, ДСБ и РЗС). Казахме, че не го направиха на първата сесия, 23 януари. Но на 29 януари в сайта на Общински съвет – Троян вече бе качен проектът за решение на следващата февруарска сесия, озаглавен малко неясно „Мотиви към промяна Решението на Общинския съвет за определяне възнаграждението на общинските съветници” и подписан от председателя инж. Ангел Балев. И не че има значение на коя сесия ще се гласуват корекциите, първата, втората, третата или еди коя си, тъй като може да се разпореди промяната да влезе в сила със задна дата, от 1 януари 2014 г., както е и в нашия случай. Нещо повече – в споменатите мотиви г-н председателят инж. Балев пише, че „съгласно Преходните и заключителни разпоредби от ЗМСМА промяната трябва да влезе в сила от 1 януари 2014 г.”, което едва ли е точно така; коректното тълкуване не е „трябва да влезе”, а „може да влезе”, но това не е толкова важно. 

ВАЖНОТО е друго. И то ни направи да сме някак като... гръмнати. Защото в предложението на председателя инж. Балев е записано, че „1.1. За всяко участие в заседание на Общинския съвет общинският съветник (ще) получава възнаграждение в размер на 60% от разрешения  размер на възнаграждението, определено с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА”. Това би трябвало да означава, така пише, 60% от разпоредените с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА 70% от средното месечно брутно възнаграждение в общинската администрация, което в момента е около 700 лв. И като пресметнем, излиза по 294 лв.** на заседание, провеждащо се по принцип веднъж месечно. Тоест троянските съветници се канят да си гласуват кажи-речи с две стотачки по-малко (294 лв.) от допустимото по закон месечно възнаграждение (490 лв.)! За което ги адмирираме. И ни се ще да повярваме, че мислят държавнически, а не са в ОбС за облаги и пари, каквито подозрения съществуват (още повече че в троянския местен парламент, а със сигурност и в много други, има съветници, които понятие си нямат какво се случва, две приказки на кръст не са обелили на заседанията и единствената им съветническа мисия е да гласуват, както е наредил партийният/корпоративният началник и да се подписват на ведомостта със заплатите - бел. Г.М.). Но имаме и едно наум – че въпросното предложение за „60% от разрешения размер на възнаграждението, определено с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА” може да е плод не на държавническа отговорност, а на езикова немарливост и неточна формулировка (т.е. искали са да предложат едно, пък то се получило друго). Кой знае. 

ИМАМЕ и друго наум. Тъй като към основното възнаграждение трябва да прибавим и допълнителния хонорар за участие в комисиите, залегнал във втората част от предложението на председателя инж. Балев; цитирам: „1.2 За участието си в заседание на постоянна комисия на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 20% от разрешения  размер на възнаграждението, определен в чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, а председателите на постоянни комисии 40% от разрешения размер на възнаграждението”. Което прави по около 100 лв. за съветник, участващ в комисия (бъдете сигурни, че ако досега е имало, вече няма да има член на ОбС, който да не участва в комисия; има и такива, които са в състава на повече от една комисия и ще вземат по стотачка за всяко от участията си – бел. Г.М.) и по около 200 лв. за шестимата председатели на комисиите. И като изчислим, според новото предложение редови троянски съветник ще взема общо около 400 лв., а председателите на комисии – около 500 лв. (ако, разбира се, догадката ни, че е допусната неволна неточност във формулировката, не се окаже вярна и текстът на предложението не бъде коригиран - тогава на редови троянски съветник ще му броят месечно около 630 лв., а на председател на постоянна комисия около 770 лв., т.е. двойно повече от сегашните пари, които по неофициални данни са от порядъка на 300-400 лв. – бел. Г. М.). Възнаграждението на председателя на Общинския съвет си остава непроменено – до 90% от кметската заплата; в троянския случай председателят инж. Ангел Балев е на половин работен ден, за което взема 45% от кметската заплата (около 700 лв.).

Кратка ретроспекция

НАКРАТКО ще проследим дебатите и гласуванията в ОбС – Троян, свързани със съветническите възнаграждения през последните години.

22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. При обсъждането на новия правилник на местния парламент гвоздей в дебата бе чл. 29, ал. 1 и особено деликатната точка 6, гласяща, че общинските съветници имат право „да получават възнаграждения за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които са избрани” (тази точка претърпя известна редакция – че съветническата плата се получава за цялостната дейност на съветника, която е далеч по-обхватна от участието в заседанията и комисиите – но по същество не бе променена – бел. Г.М.). Разбира се, паричният текст бе гласуван единодушно, но пък съветникът Лалю Драголов (ГЕРБ) хвърли истинска бомба, като предложи споменатата т. 6 да отпадне и троянските съветници да са без възнаграждения. Очаквано, г-н Драголов бе навикан от различни страни, а тогавашният председател Минко Акимов дори обяви предложението му за несериозно. Пред Т21 пък един от възловите съветници в групата на ГЕРБ инж. Светослав Дочков заяви: „Напишете го – че троянските общински съветници час и половина си обсъждаха заплатите!”.

26 ЯНУАРИ 2012 Г. Общинският съвет гласува увеличение на възнаграждението на председателя Минко Акимов – да бъде колкото на кмета (100%), вместо досегашното ниво от 95%. Предложението бе на съветниците инж. Милко Станчев (ДСБ), инж. Ангел Балев (Коалиция „Избор за Троян”) и Йордан Данков (ГЕРБ). Съветникът инж. Илиян Пеевски („Атака”) направи контрапредложение – председателят да е на половин щат и с половин заплата, тъй като принципно „не е ясно как ще попълни 8,5-часовия си работен ден” и „не е нормално да си с отговорности – никакви, а заплата колкото на кмета”; контрапредложението бе отхвърлено.

28 ЮНИ 2012 Г. Внесено бе предложение заплатата на председателя да бъде намалена с 10% и да стане 90% от кметската. Но то не се случи доброволно, а бе предизвикано от приетите на 18 май 2012 г. и влезли в сила от 1 юли същата година изменения в Закона за държавния служител, според които възнаграждението на председателя на ОбС не може да надхвърля „90% от възнаграждението на кмета на съответната община”. Със съответните законови изменения (в ЗМСМА) бяха орязани и съветническите пари, и то двойно – да не надвишават 30% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие (дотогава бе 60%). Тук най-остро недоволство изрази съветникът инж. Илиян Пеевски („Атака”), той дори заподозря заговор на централната власт за обезсилване на местната такава и призова към бойкот.

25 ЮЛИ 2013 Г. Съветникът адв. Петър Яшев („Избор за Троян”), явно съгласувано с всички представителите на оформилото се мнозинство (ГЕРБ, „Избор за Троян”, ДСБ и РЗС ), предложи новоизбраният председател инж. Ангел Балев да е на половин работен ден и с намалена наполовина заплата – 45% от кметската. Предложението бе прието, но стана ясно, че това се прави не за друго, а за да може инж. Балев да съвместява председателството с работата си като пом.-директор на СОУ „Васил Левски” и да не се налага да излиза в неплатен отпуск. Решението председателят на ОбС – Троян да се труди на половин работен ден породи и доста въпроси; а най-главният бе – защо досега председателят не е бил на половин щат и на половин заплата, след като това отговаря на степента на неговите ангажименти и отговорности?!

Генадий Маринов    

* Колко е точната бройка на общинските съветници в страната не знаем, но като си направим простата сметка, че в момента за общини до 5000 хил. жители съветниците са 11, до 10 хил. жители – 13, до 20 хил. жители – 17, до 30 хил. жители – 21, до 50 хил. жители – 29, до 75 хил. жители – 33, до 100 хил. жители – 37, до 160 хил. жители – 41, над 160 хил. жители – 51, и Столична община – 61, и че общините в България са общо 264, стават доста хиляди. Със скорошните промените в ЗМСА има известна редукция (например за общини като нашата бройката пада от 29 на 23), но това не променя общата картина.

68 коментара:

Анонимен каза...

Какви правомощия има кмета, за да се противопостави на това ?

troyan21 каза...

Никакви!

Анонимен каза...

Време е хората да отидат на гости на свойте избраници - общинските съветници, и да носят със себе си сопи, че ония са забравили за какво са там. И бой по лакомите тикви! Мършляци! За пари ли са там или да работят за града ни?

Анонимен каза...

да си спомним:
,,За работниците в Троян
няма вода и салам,
а на Бузлуджа си строят храм
НЕ ГИ Е СРАМ"

........ех,Лазарее комунист срам няма!

Анонимен каза...

Ясно.Да са ни честити новите заплати на търтеите !

Анонимен каза...

Положението е принципно. Всеки труд трябва да се заплаща, ако не може, тогава се компенсира с отсъствие/почивка/ от работа. Болшинството от общинските съветници имат друга основна работа освен общинската и не разчитат на мижавата орязана общинска заплата /орязана от небезизвестния герберски боклук Дянков/. Така, че господа- другари, ако Ви харесва добре, ако не, можете да плюете колкото си искате. Не решавате Вие и не пеете в хора. Нека плюенето започне-СЕГА!

Анонимен каза...

Ти ти не знаеш каква умнотия си сътворил,ама давай,вярвай си !

Анонимен каза...

Малко или много взимат, се определя от това, каква полза допринасят за обществото. Ако взимат мъдри и добри решения, да взимат и повече. Ако не, да отговарят.

Анонимен каза...

6-ти ,комунистически боклук би ли обяснил какво толкова работят , че за 3 часа заседание да вземат 284 или не даи боже 490 лева . А първи любимата ти въздесъща донкА може спокоино да намали средната брутна работна заплата на общинската администрация и без това свитата и от пенсионирани некъдърници няма къде да иде и ще стои на топло в общината и ще я възхвалява по форумите , вместо да си стоят по къщите и харчат максималните си пенсий . Но донкА не е от тези хора , тя твърдо застана зад олигархията с подкрепата си за сергей и пеевски / не , че гоце е по-стока от тях / .

Анонимен каза...

до 9ти от 6-ти: Комунистически боклук ще викаш на майка си или на жена си. Което е все едно защото жена ти е взела простак. Нищо де, тя компенсира като ти слага рога. Приличат ти, нищо че едвам ги носиш поради големите разклонения. Тя си знае работата....

Анонимен каза...

Заекваш ли бе №7? И като пишеш?

Анонимен каза...

10 малоумнико прост , обличай си женските дрехи и отиваи на Беклемето да обслужваш сексуално турските тираджий тъкмо за ден ще успяваш да изкарваш почасовата ставка на съветниците . Пък и може да отчетеш някои лев във партийната каса като благодарност към донка дет разчисти прохода .

Анонимен каза...

Моля ви, не се избивайте! Само за информация, заплатата на един общински съветник, до сега беше около 150 лева. Какво ще се случи на заседанието в четвъртък ще видим. Надявам се здравия разум да надделее. И 9-ти, изказваш се много неподготвен, ако ти си сключил договор с твоя работодател за определена сума, той няма право да ти намали заплатата , освен ако ти не го помолиш за това.

Анонимен каза...

Мега яка новина! Просто спирам да плащам данъци! Това е!

Анонимен каза...

Бахти и ненаситните бълхи.Като сте отворени господа търтей,що не ги дарявате.Има хора които имат нужда от тях.Това са моите данаци бе ,....Или кво,много работа са свършили.Че аз работя на смени цял месец за 500лв.бе..И как да разбере някои като Русинова примерно, служителите си с заплата на 1/5 от нейната.
Нямате срам безочливи и т.нт.....

НС каза...

Безмъртния ИП, няма ли да вземе да се изкаже като компетентен по въпроса????... :) :) :)

Анонимен каза...

Абе аз доколкото си спомням на едно заседание Лальо Драголов си позволи да предложи на гласуване съветниците да работят безплатно....Познайте колко души от съветниците го подкрепиха.....

Анонимен каза...

...може ли от 3-и пъти...

Анонимен каза...

Кметице , защо втора вечер няма улично осветление по Македония? Да не избивате увеличените общински заплати....?

Анонимен каза...

Абе тоя гном И.П. няма ли да се изкаже по въпросите за заплатите...Нали е компетентен по всички въпроси...Хайде,да вземе отношение....

Анонимен каза...

От материала виждам,че за последните две години "десният" съветник Милко Станчев е проявил активност цели два пъти! Веднъж, за да се вдигне заплатката на Миньо и втори път за заплатката на Ангел. За такава активност е необходимо увеличение на заплатата.Пък и Ачката трябва да ги охранва тия телеса.

Анонимен каза...

ИП дали ще вземе да ходи на комисии. Да го видим дали ще гласува против и дали ще продължи да не ходи на комисии?

Анонимен каза...

Ще призная ИП ако се откаже от получаване на зплата. Иначе да не ми се мярка тук, назевисимо какво ще гласуват съветниците.

Анонимен каза...

Ха, абе Вие в чудеса вярвате ли още??! Че кой изтърва баницата, ей така...

Анонимен каза...

"В България ще останат само пенсионери, роми и юристи", споделя пред "Телеграф" проф. Петър Иванов, зам.-председател на Центъра за демографска политика. "Нацията ни намалява със 70 000 души годишно. По показателя интелигентност сме 14 група и преди нас са всички, абсолютно всички. На първо място сме по корупция в полицията, митницата, съдебната система, на второ - в данъчните служби, на шесто - в прокуратурата и на седмо - в здравеопазването. Истината е, че ние пътуваме към дъното със скорост минус 8000 бебета годишно. Абсолютен световен демографски шампион по изчезване сме сред 223 страни в света. Всички реални истини за демографската катастрофа са представени в нашата книга, която излезе преди дни. Там е написано онова, което държавата, правителството и политическите партии скриват от българския народ", обяснява професор Иванов.
bta

Анонимен каза...

Нищо ново под слънцето...

Анонимен каза...

Нищо ново под слънцето...

Анонимен каза...

Какво ли работят нашите общински съветници? Гласуват си, за да могат да трупат парички без труд и пот. Строят си жилища из България. Кой където иска и каквото иска. Карат си скъпите коли. Ходят си на екскурзия и почивка. Правят си каквото искат защото имат пари и власт. А ние обикновените хорица останали в града. Дори да сме с две специалности, не може да се реализираме. защото никой не ни дава право. като нямаш вуйчо владика няма станеш поп. От всички партии са едни и същи. Пълнят си гушите

бат Велко Сандокана каза...

Той ИП ще почва да се появява по комикси,не по комисии ...

Анонимен каза...

Хмм,бая народ ги е засърбяло за Илиян. К'во става бе,пияници, няма кой да ви почеше по тиквите ли ? Ходите де ходите, все при Пеевски ше дойдете. Жалки насекоми!

Анонимен каза...

Що пък засърбяло!? Теб да не е чесъл някъде че така мислиш?

Анонимен каза...

Дерзайте! Благодаря за помоща, за да взема правилното решение-чуждо поданство!
Без угризения!

Анонимен каза...

Генади, можеш ли да ни информираш кой съветник колко предложения, идеи, намерения е внесъл и защитил след обсъждане в Общинския съвет. И още - кой съветник колко конструктивни/градивни, съзидателни,/ предложения е направил чрез изказване след внесен за обсъждане от друг съветник общински проблем. Парите, които споменаваш като възнаграждение на съветниците 400-600лв би следвало да се получават само ако съветникът е предложил, защитил и е реализирана дадена от него идея за изграждане/подобрение на нещата/ в някоя сфера от развитието на общината. За 5 часово дремане в залата за заседание и тъпо мълчание пари не бива да се дават.От заседанията на Съвета се вижда, че такива гениални мълчаливци са Ангел Балев,Ник Тодоров, Петко Петков, Росен,М Станчев, съветникът от Г Желязна /дори името му не знам/ Абе 90 на сто от всички съветници са просто присъстващи на заседанието. Те нямат нито умствения капацитет, нито нито инициативност, нито способност да формулират идея за развитие на общината. За това ли ще им се дават тези високи възнаграждения?

Анонимен каза...

След народното недоволство депутатите замразиха отново заплатите си. Нашите избраници няма ли да се стреснат и да не приемат предложението на своя председател, който явно е в основата на мерака за заплата без труд. Гледай Ангел Балев-председателя и преценявай колко струват останалите "умници" и "мъдреци". Тъпи нахалници, случайно попаднали в кръга на управляващите нещастната ни община.

Анонимен каза...

Бати Ангел е интелигентен и успял, носи костюм!

Анонимен каза...

Сега ще видим и бореца Владо Хаджийски как ще гласува....И него не можеш да го свалиш от трибуната...

Анонимен каза...

Голяма врява, голямо нещо за някакви си 400-500лв. на месец. Толкова ли сте обедни, че оскотяхте?№15 бил блъскал за 500лв. на смени. Ами ще блъскаш, като си прост работник. Къде ти е висшето образование, след средното защо спа ами не учи?

Анонимен каза...

Че то с више от Свищов като твоето 37-ми какво да работи освен платен подмазвач на донка като теб .

Анонимен каза...

№37, има хора с висше образование и с по 2-3 специалности. Блъскат на смени. Носят отговорност. Едва вземат около 600лв. заплата. А общинските съветници не искам да говоря за тях! Що се отнася за заплата 400-500лв. не са малко. Дори без труд и отговорност да ги получиш. Да отидеш няколко пъти до общината. А има съветници които не ходят дори на събранията. а си вземат парички. Да обедняхме и при такива общинари взе още ще обедняваме за съжаление.

млад меринджей каза...

37-ми,незнам ние дали сме "обедни",но ти май си снощен! И очевидно 38-ми ще се окаже прав,че и ти си от инкубатора за тъпунгери - "Д.А.Ценов"! Така че не плюй по монитора от злоба,щото не виждаш кво пишеш ...

Анонимен каза...

37ми.15съм.За твое сведение съм с магистратура.И затова работя.На смени.Но ако ти имаш изгода от това увеличение,очевиден е коментара ти.И понеже съм "прост работник"ти като интелигентен ми отговори.Какво свършиха от началото на мандата на кметицата,господа съветниците?

Анонимен каза...

Някои свършиха преждевременно,други още се мъчат да го вдигнат...

Анонимен каза...

Щооо, ти от вторите ли си?!

Анонимен каза...

Току що по БНТ съобщиха,че съветниците от Симитли се отказват от възнагражденията си в полза на това с парите им да се правят пътища, ремонти и т.н. Един от тях каза,че е несправедливо за работа от няколко часа да се взема заплата по-голяма от на обикновените хора и затова отказват възнаграждението. От Симитли ще излязат определено по-умни от троянските лакомии! Къде сме ний, къде е Симитли!!!

Анонимен каза...

Интересно как ще постъпят съветниците от БСП, нали са социална партия и мислят за бедните, ама няма да им пука да си раздадат още по някоя друга стотачка

Анонимен каза...

Виж станишката и моника какви са лакомии и си мисли за потдръжниците им от Троян.

Анонимен каза...

Тази статия ни насъсква срещу съветниците и ни кара да харесваме още повече кметицата! тук те са лошите, а тя е тази, която само гледа и се съгласява. Ммммм..нещо ми мирише:)

Анонимен каза...

БСП като социална партия ще подкрепи вдигането на заплатите , нали ще се дигне и средната заплата в общината .

Анонимен каза...

47-ми, на какво ти мирише, да не си се посрал?!

Анонимен каза...

ИДИОТИИИИ

..........ние сме пълни идиоти, че още ги търпим

Анонимен каза...

Троян 21,можеш ли да кажеш цифра-точно колко ще получават съветниците сега?Разбрах, че до днес Пеевски почти не е ходил на комисии.В новите правила заплатата се обвързала с работата в комисии.Искам да знам дали наистина до сега не е ходил на комисии,защото съм сигурен,че от днес ще ходи редовно.Благодаря!

Анонимен каза...

до 40-ти от 37-ми: Има малка разлика от Стопанска академия Димитър Ценов в Свищов и Софийския университет. Няма как да я знаеш с тази магистратура която твърдиш че имаш.Магистратура по колорадския бръмбар...дрън, дрън. Работник на смени с магистратура.. Ха, ха, явно си си купил дипломата. Завиждаш за някакви си 400-500лв., на хора взимащи решения за милиони левове. Беднотията ражда завист и простотия.

Анонимен каза...

На парашутистите и връзкарчетата, все някой им "завижда"...

Анонимен каза...

"- Ало, БСП-то в Монтана ли е?
- Не, тук сега е АБВ-то, няма вече БСП в Монтана. Ама вие не се ли обаждате за десети път с един и същ въпрос?
- Да, бе хора, вярно, ама ако знаете какъв кеф ми е да чувам, че в града ми вече няма БСП, разберете ме ..

Анонимен каза...

52, като не знаеш какво да говориш! Мълчи! Хората които са работни и 10 висше образования с магистратури да са ще работят. На смени и както е реда във фирмата само да вземат заплата за покриване на нуждите си. А нашите общински служители нищо не правят, а вземат 400-500лв, не мъчени пари. Ето защо хората са недоволни. Ка да са малко тези пари без да работиш. А тези които ги защитават са техни хора или едни от тях.
Господа съветници защо един месец не се дадете парите на някой които се нуждае. Болно дете, за да му помогнете за лечение. А си пълните гушите. Както каза по гори един гражданин. Сторите жилища, ходите на екскурзия, щракате с палци и си живеете сладко, сладко живота на гърба на вашите съграждани. Как не ви е срам? Как не чувствате угризение на съвестта си? Как спите спокойно, като знаете, че има в този момент гладни и болни хора които страдат? Как живеете? Замислете се! Дайте равносметка на делата си! Помислете, че живота се променя и няма винаги да получавате всичко наготово без труд. Мислете трезво и работете. Оправдайте парите които получавате! Защото който не работи не трябва да получава. Без труд нищо не се получава. Днес даром не се дава.

Анонимен каза...

баба нищо няма и всичко дава,политиците всичко имат нищо не дават и за още се лакомят, изроди!!!

Анонимен каза...

Ами ако не знаете...да знаете...Общинските съветници от ГЕРБ предишния мандат даваха половината от заплатите си на даровити деца 4 години....Вече знаете и направете разлика:):):)

Анонимен каза...

Ти кажи тия същите гейбераси по колко крадяха, та да си дойдем на думата байно!

Анонимен каза...

Мозък от герб полуидиоти(младежи), се опитва да мисли...

Анонимен каза...

Ами ти кажи 58-ми...явно знаеш всичко...

нс каза...

60-ти, гейберас нещастен, що ли си напъваш мозъчето в намерение да словосъчетаеш нещо?!

Анонимен каза...

55ти, кой си ти та да ми казваш да мълча? И на какво основание? Изказал съм си свободно мнението. На теб не ти харесва? Проблема си е твой. Що не станеш ти общински съветник ?И вземи да попиташ точно какви задължения има един общински съветник. Явно си мислиш че ходи 2 пъти в месеца на заседание?Като не знаеш-питай и после се изказвай.

Анонимен каза...

62 ИПи , и какви задължения имаш освен да се възхваляваш анонимно по форумите ? Покажи едно твое изказване което да не е демагогия и едно твое предложение което да е градивно . Общо взето решенията в общинския съвет се гласуват партйино , така донкА решава как да гласуват неините и само за едно присъствие и послушание да взимат такива заплати няма логика . Ако някои ми даде само един пример / линк към видеозаписа на общинската сесия в ютуб/ до този момент когато съветниците от бсп не са гласували единодушно в полза на кметицата ще ида лично да и се извиня .

Анонимен каза...

А общинските търтеи, захвалващи преди на миню, сега на донка, тях не ги споменаваш.Защо ли?

Анонимен каза...

52-ри,съвсем се омота душа,аз не съм писал че съм с магистратура,камо ли за 400-500лв.и тем подобни.А като ти гледам неадекватните постове,предполагам че или си някой анонимен алкохолик,или още по-зле - известен квартален пияница!

Анонимен каза...

62, ти нищо не знаеш. Само можеш да лижеш и мажеш. Но това е до време. В един момент тези които защитаваш, без основание ще те загърбят. Тогава ще разбереш истината. И много ще се разочароваш.

Анонимен каза...

62, много добре знам какво работят общинските съветници. Затова като не знаеш и не си в час с обстоятелствата. Мълчи. Защото си смешен.

Анонимен каза...

№62, не се ядосвай всеки има право да изказва мнение. Както ти, така и аз и всички останали. Моя да не ти харесва някое мнение. Но не смятай твоето за най-правилно и вярно. Затова когато пишеш мисли какво пишеш и не обиждай другите. Може те да знаят и да могат много повече от теб. Хората не са еднакви. Имат различни знание и възможности. Учат се докато са живи. Мисли, учи се. Бъди преди всичко човек. Не използвай чуждото мнение е не подкрепяй без основания никого.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |