Ротари клуб - Троян

Ротари клуб - Троян  
УЧРЕДЯВА стипендия на един студент за учебната 2013–2014 г. в размер на 100 лева месечно за периода м. октомври 2013 г. – м. юли 2014 г. включително.

Критериите за избор:
• сирак или полусирак;
• студент -образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;
• редовна форма на обучение;
• среден успех от предходната година – не по-малко от 4,50;
• студенти първи курс успех – не по-малко от 5,00 от матура;
• постоянен адрес в община Троян или община Априлци.

Документи за участие:
• уверение от висшето учебно заведение за среден успех от учебната 2012-2013;
• копие от дипломата за средно образование, ако кандидатът е в първи курс;
• копие от лична карта;
• презентация на бъдещите професионални планове.

Документите се подават в запечатан плик в „Office 1 Superstore” - Троян (за г-н Валентин Бечев) всеки работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Срок за подаване на документите: до 31 октомври 2013 г.
За допълнителна информация: тел. 0885/649968

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |