-->

И групата на БСП поиска главата на Акимов

*  Социалистите допускат възможността председателят сам да депозира оставката си, което ще направи процедурата по вота на недоверие излишна
Платена публикация

Личната декларация на общинския съветник инж. Владимир Хаджийски (БСП) на последната сесия на Общинския съвет в Троян (30 май), с която той поиска оставката на председателя Минко Акимов (ГЕРБ), получи очакваното продължение. На 2 юни следобед групата на БСП излезе с официална декларация, в която се солидаризира с оценките на колегата си и също поиска оставката на г-н Акимов. И обяви, че на следващото заседание на местния парламент на 27 юни ще внесе искането си за оставката по надлежния ред. Социалистите допускат възможността председателят сам да депозира оставката си, което ще направи процедурата по вота на недоверие излишна. Т21

*****

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ИЗБРАНИ С ЛИСТАТА НА БСП В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ТРОЯН, МАНДАТ 2011–2015 Г.

РАЗВИТИЕТО на политическите процеси в община Троян през последните месеци, както и оповестяването на обстоятелства и факти, свързани с управлението на общината oт ПП ГЕРБ през предишния мандат и  носещи трайно негативно отражение върху развитието й  в момента, създават необходимостта да оповестим пред обществеността сериозната си загриженост относно следното:

• Над общинския бюджет продължават да тежи рискът за 3.5 милиона лева непризнати разходи по реализираните инвестиционни проекти, финансирани от Европейските програми за периода 2007–2011 г., по които бенефициент е Община Троян;

• Проведените на 21 май 2013 г. извънредно и на 30 май 2013 г. редовно заседание на Общинския съвет изведоха на преден план въпроси, свързани със сериозни пропуски, деформации и занижен контрол в управлението на тези процеси през посочения период. Община Троян не само че няма основание да бъде особено удовлетворена от шумно прокламираните успехи в тази област, а напротив – поне два мандата, в условията на криза, ще трябва да търси ресурси, за да покрива задължения, резултат на некомпетентно управление.

ТВЪРДО СТОИМ зад становището, че самоволните, немотивирани и неприемливи действия на господин Минко Акимов – преди  като кмет на общината, а в момента като председател на Общинския съвет, са в основата на създадените проблеми. Ще се спрем само на някои от обстоятелствата и фактите, дискутирани на горепосочените две заседания.
   
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ на 21 май т. г. разглежда един единствен въпрос: Приемане на решение за необжалване на решението на Софийски градски съд (СГС) по съдебно дело №4456/2011 г., заведено от община Троян срещу Министерството  на околната среда и водите (МОСВ) за непризнати разходи по „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”. Няколко обстоятелства будят недоумение и са в разрез с широко прокламитаните предизборни обещания на ПП ГЕРБ  за „открито и честно управление”:

- Заведен е иск  през м. ноември 2011 г. срещу държавен орган, на стойност близо 1.2 млн. лева (над 6.5% от годишния бюджет на Община Троян), без каквато и да е санкция на Общинския съвет;

- Сключен е договор за правна защита и процесуално представляване на  Общината пред първа съдебна инстанция с Адвокатска къща „Савова и сие”  - София,  за 33 000  лева. Критериите за избор на точно този процесуален представител са неизвестни;

- Предявени са искове от името на Общината при наличието на неопровержими факти, че са налице сериозни наушения при провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител. Нарушенията са констатирани по надлежен ред от Агенция „Държавна финасова инспекция”, Сметната палата, проверяващи от самото МОСВ, както и от независим финасов одит на оторизираната фирма „КПМГБ” ООД. Действията са осъществени от тогавашния кмет на Община Троян - г-н Минко Акимов.

РЕШЕНИЕТО на Софийски градски съд е искът на Община Троян да бъде отхвърлен, с всички произтичащи от това последици, а имено: непризнати извършени от Общината разходи в размер на 1 194 000.00 лева. След запознаване с решение на СГС по Гр.Д. №4456/ 2011 и изнесените факти от администрацията и потвърдени от председателя на Общински съвет г-н Минко Акимов - за невъзможността Общината да представи нови доказателства и факти за защита в следващите съдебни инстанции, Общински съвет - Троян на извънредно свое заседание на 21 май 2013 г. взе решение: Съдебното решение да не се обжалва.

НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ на 30 май 2013 г. с изумление научаваме, че въпреки решението на Общинския съвет и предприетите действия от кмета на общината, г-жа Донка Михайлова, да уведоми Адвокатската къща за приетото от Общинския съвет решение, два дни по-късно, на 23 май 2013 г., адвокатите са обжалвали първоинстанционното съдебно решение и отправят към общинските съветници надлежни препоръки да преразгледат своето решение, без да имат сключен договор за правна защита и пълномощно от община Троян.  Недопустимо, непрофесионално и граничещо с престъпление действие, пораждащо  въпроса: Кой си позволи зад гърба на Общински съвет и на кмета на община Троян да вземе такова важно решение? Поражда се и съмнение, че подобен акт няма как да се случи без „топлата връзка” между бившия кмет и настоящ председател на Общинския съвет и представителите на адвокатската къща.

НИЕ СМЕ ГОТОВИ да продължим обсъждането и търсенето на най-разумните действия поне за намаляване размера на финансовите корекции. Кметът на общината трябва да продължи юридическите консултации и разговорите с МОСВ. Настояваме всички решения за по-нататъшни действия по проблема да бъдат вземани от Общинския съвет пред погледа на нашите съграждани.

НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА вече са известни обстоятелства, при които г-н Минко Акимов е правил опит да окаже влияние върху лица и фирми в качеството си на длъжностно лице. Известно е, че общинското ръководство на ПП ГЕРБ по тази причина неотдавна поиска оставката му. Към същото бе приканен на последното заседание на Общинския съвет и в изявление на г-н Владимир Хаджийски, наш колега от групата съветници на БСП, зад чиято позиция единодушно заставаме.

С оглед на всичко гореизложено, сме  длъжни да заявим:

1. Групата общински съветници, избрани с листата на БСП в Общински съвет - Троян, ще внесе по надлежния ред искането си за оставката на председателя на Общинския съвет, г-н Минко Акимов, на заседанието, предвидено за 27 юни 2013 г., ако дотогава тя не бъде депозирана от самия него.

2. Стоим изцяло зад подкрепата, която през периода 2007–2011 г. сме оказвали на предложенията за кандидатстване на Община Троян по Оперативните програми за развитие, но нямаме нищо общо и се разграничаваме от управленските действия на г-н Акимов, довели до деформация на процедурите по тяхната реализация и предизивкали санкции от страна на Управляващия орган.

Групата на общинските съветници на БСП,
Общински съвет - Троян (мандат 2011-2015г.)

Още по темата:

48 коментара:

Анонимен каза...

Дойде ви ума в тиквите!!!!!!!!!!!!!!!!
Бай Минко карай след Б.б.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,чух че б.Б. си търсил работа като шеф на пожарната в София,а ФАнадъвкова му обещала "главен експерт-лъжи"

Анонимен каза...

крайно време е и прокуратурата да се намеси не само да мааат крачоли по центъра

Анонимен каза...

тоя п...л акимов да събира дърмите и да потегля за трапето ами не се знае какви ги е надробил още

Анонимен каза...

И къде бля тоя общински съвет цели 4 години. Не е ли тяхна работа га контролират кмета. Де гиди мискини.../следва една дълга сръбска благословия/.

Анонимен каза...

АКО АКИМОВ СЕ ОТЪРВЕ САМО С ОСТАВКА, ЗНАЧИ ПАК Е НАГЛАСЕНА РАБОТАТА!
ТЕ И КАТО ШЕФ НА ПОЛИЦИЯТА, КОГАТО ИМАШЕ ДЕЛО СРЕЩУ НЕГО ГО ПРЕКРИХА И СИ ПОДАДЕ ОСТАВКА, ТАКА БЕШЕ И КАТО ЗАМ.ШЕФ НА ЗАТВОРА В ЛОВЕЧ.

ДЕЛО ЩЕ ИМА ЛИ?????????

Анонимен каза...

И аз това се питам, 4-ти. Питах и на последната сесия и призовах поименно общинските съветници от предишния мандат и които днес също са общински съветници да станат и да поемат своята персонална и политическа отговорност. Призовах и всички партии /без Атака Троян/ да станат и да поемат своята политическа отговорност за постоянната и преднамерена подкрепа за кмета Акимов по време на неговото управление.
Разбира се, за този мой призив вие НЯМА да бъдете информирани, но, поне можете да изгледате записа от сесията и да се информирате и убедите сами.
Днес разбирам, че БСП нямала нищо общо!
Защо ли не съм изненадан?
Защо обаче при всички Решения по теми със злополучните европроекти от предишния общ.съвет - в протоколите е записано Гласували "за" 27 общ.съветника, гласували "против" 2-ма общ.съветника /тези на Атака Троян/.
Защо всички предложения и предупреждения, които направи Атака Троян бяха отхвърляни с присмех и пълно мнозинство? Включително и от БСП, която днес твърди, че нямала нищо общо??!!
*
Къде са липсващите 1,7 млн лева средства от бюджета? Защо всички останали партии /вкл. БСП/ казваха, че не било вярно, а никой не посочи и не показа ясно и конкретно къде са тези бюджетни средства?
Кой провали идеята на Атака да създадем консултантска общинска фирма по европроектите, да повишим административният капацитет, да изпратим хора на безплатно обучение в Брюксел и в крайна сметка Троян да спечели огромни пари от консултантска и управленска дейност по европроектите?
Кой подкрепи кандидатстването по т.нар. "Техническа помощ", за която предупреждавах десетки пъти, че ще си изпатим? Сега ни очаква нова финансова секира и по този европроект за над 1 милион. Защо и по този въпрос бяхме Атака Троян срещу всички останали? БСП и с това ли отново нямат нищо общо?
*
Колко незаконосъобразни решения прие предишния ОбС, а дори и сегашния на последната си сесия?
Кой променяше и променя до ден днешен правилник и правила с цел запушване на нечия уста, ограничаване на информацията, както и за лична саморазправа? Кой? И за това ли БСП пак няма нищо общо като и на последната сесия ПРИЕ поредните безумни предложения на Акимов?
Пример: БСП прие предложенията на Акимов, общинските съветници да ходят и да представляват ОбС Троян в чужбина - БЕЗ да са избирани и упълномощавани от ОбС и без мандат за тяхното посещение. Освен това бе прието да отпадне задължението - след завръщането си тези общ. съветници да се отчитат пред ОбС???????!!!!!!!
Дори преди 89-та нямаше такава идиотщина и злоупотреба с власт!
Всички останали промени в правилника можете да ги кръстите "анти Пеевски". За трети път! И за трети път подкрепени от БСП!
*
Това е положението, 4-ти! Сега всичко ще бъде прехвърлено по сметката на Акимов, а всички партии и всички пряко отговорни общ.съветници - целите в бяло! Един много стар номер на БКП до 1989-та година, но, явно "възкресен" и наново вкаран в употреба.
ИП

Анонимен каза...

Разбира се,че цялата история е дирижирана от Енкин,за да си върне на Акимов .Троян с големи крачки се превръща в тотална крепост на комунизма насред 21 век.

Анонимен каза...

7ми може и така да е,но нивото на Енкин е съвсем друго.Дори и да краде ЗНАЕ КАК!!!

Анонимен каза...

За съжаление този път Пеевски е абсолютно прав и ако сме достойно гражданско общество,то всички участвали в предишния Общински съвет трябва да напуснат заедно с Председателя....Без значение от коя партия са,трябва заедно да понесат отговорността,не само Акимов да опере пешкира...Някой е гласувал за тези безобразия...

Анонимен каза...

Малко информация от ЗМСМА за форумците
Чл. 24.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
*
Та по кой член, алинея и точка от Закона за местно самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ БСП възнамерява да иска оставката на Акимов? Ако е по член от правилника, то правилника трябва да е съобразен и да не противоречи на Закона.
*
Някой досеща ли се защо от години говоря за сбъркания модел на управление на национално или общинско ниво и сбъркани закони? Както виждате, председателят на ОбС е превърнат в една свещенна крава и никой не може да му иска оставката. Той може сам да си я подаде, но не може да му я искат.
Вярно е, че на А.Балев 4 пъти му исках оставката в предишния ОбС, но разчитах на това, че общинските съветници не знаят и не са чели ЗМСМА, както е и днес. :)
Нещо повече, вместо да прочетат и да научат ЗМСМА, предишните общински съветници до там се увлякоха и оляха, че промениха правилника - да не може един общ.съветник /в случая ИП/ да иска оставката на председателя, а да са цели 8 общински съветника.
Да де, ама според закона дали е един или 8 - все тая. Ама те от къде да го знаят? :) Интересно ми е БСП какво предложение за оставка ще направят и на кой закон то ще се основава.
А това с "процедура по вот на недоверие" буквално кърти миФките.
Умопомрачителна неграмотност. А закона е само от някакви 20-на страници :)
ИП

Анонимен каза...

Уважаеми 9-ти, практиката ми на общински съветник и доскорошен лидер на Атака Троян недвусмислено показва, че "не съм бил прав" единствено за неща, които тепърва ще се случват в бъдеще време.
Примерно, не бях "прав" преди 4 години, когато предупреждавах за погромът от начина и стилът на усвояване на европроектите и липсата на капацитет. Днес вече съм прав по този въпрос :)... за съжаление!
Днес не съм "прав" за предупрежденията, които направих относно 30-милионния европроект по втория етап на водния цикъл. Само след няколко години, когато пропищите от 20 км разкопани улици, за които проекта не предвижда асфалтиране, ще се убедите в правотата ми. Нещо повече - след такъв проект, ние нямаме право на друг европроект с който да асфалтираме тези 20 км разкопани улици. Всичко ще трябва да легне на бюджета от местните приходи. Само че с тези приходи ще изплащаме години наред санкциите по другите европроекти. Отделно от това, няма да има възможност да съфинансираме други европроекти, защото вече сме на горната граница, а може би и вече сме я преминали, по отношение на възможности за заем по закона за общинския дълг. Ерго, свежите пари за инвестиции стават невъзможни - нито от местни приходи, нито от европроекти. На всичко отгоре изравнителната държавна субсидия и тази за капиталови разходи от години трайно намаляват.
Не ми се мисли какво ни чака, ако съм прав за това "вторично изпомпване на общините" и бъдем санкционирани дори само с 10% по този 30-милионен грандомански проект. Фалита на община Троян става неименуем!
Да припомня, че само аз и Петя Ковачева гласувахме срещу този грандомански проект, който с нищо не решава двата основни проблема на Троян - загубата на човешки ресурс и трайния икономически спад и неплатежоспособност на населението.
Както и да е. След 3-4 години сигурно пак ще прочета, че БСП нямали нищо общо с този проект. Както и всички останали.
ИП

Анонимен каза...

Пеевски, ти с това "светкаш" Акимов ли?

Анонимен каза...

Пеевски, страдаш от остра форма на нарцисизъм, но приеми,че днес не си героя на деня, а е друг!

Анонимен каза...

Никого не "светкам", 12-ти. Забавлявам се с играта на "невинните" и на "не съм от тях како Сийке".
Политиката е да предвиждаш и да вземаш правилни решения, касаещи бъдещето време.
Когато се "обърне каруцата" - тогава няма политика, а развързваш кесията и си плащаш за простотията. Обикновенно тези, които са "обърнали каруцата" - в България по подразбиране са невинни. Всъщност, в България и общините и виновни няма. Освен "вестоносците" с бъдещите лоши вести :)
Нали съм ви казвал, че за 23 години България беше ограбена и съсипана ПО ЗАКОН?
ИП

Анонимен каза...

Айде увря им акъла на всички .Предлагам индивидът Акимов да хваща пътя към Трапето и да не слиза от там,ако не ще там пращайте го на прокурора ,а от там в затвора

Анонимен каза...

13-ти, твърде много ме подценявате. Троян е докаран до там, че в много случаи човек дори с три гънки в мозъка би се почувствал "нарцис" :)
Поне не се крия като анонимна мишка и не нападам никого и анонимно в "гръб? Не смятате ли, че това пък е "страдание" от остра форма на чест и достойнство? :)

Анонимен каза...

16-ти коментар е мой :)
ИП

Анонимен каза...

Да искаш оставката на председател на общински съвет за нарушения, които той е извършил в качеството си на кмет на общината е все едно катаджия да глобява общински съветник за неправилно гласуване на решение на съвета.

Анонимен каза...

Написаното от теб(18),няма абсолютно никакъв смисъл.Изобщо не си оригинален.Ходи се гръмни.

Анонимен каза...

А какво става със Сашо Данков?! някой знае ли?

Анонимен каза...

Енкин знае как , но мястото му е в затвора , както и на половината комунисти в градския съвет .

Анонимен каза...

13-ти, бих ви предложил да изгледате учредителната сесия на този ОбС
http://troian.com/obshtestvo/zasedanie-na-obs-troyan-14-11-2011-godina/
Прегледайте записа от 2:11:30 до 2:14:30
Там ще видите единственото и мотивирано изказване ПРОТИВ кандидатурата на г-н М.Акимов за председател на ОбС Троян. Бях като самотен ... "нарцис" :) Къде ли бяха тогава "героите от днешния ден"?
Нещо повече, благодарение на БСП, вместо сесията да бъде прекратена и изборът за председател да бъде отложен за следваща сесия - в нарушение на Закон и действащ стар правилник, процедурата по избор на председател продължи и ГЕРБ и Акимов с помощта на хора от БСП си прокараха номерата и Акимов бе избран за председател на ОбС Троян.
Днес обаче не можеш да се разминеш от "герои", които му искат оставката. Очевидно на следващата сесия ще се кача на някой прозорец или на полюлея, за да не ме стъпчат "героите", тичайки през глава да искат оставката Акимова. Не вярвам обаче да си я подаде, стар и обигран кадър на БКП е той и хич не му пука от "герои" и "мирновременен героизъм". Освен, ако "генералът" не изкомандва "отбой". Може и по телефона.
Все пак, като един "нарцис" ще ги наблюдавам високо от перваза на прозореца :), но, определено няма да страдам.
ИП

Анонимен каза...

Няма да се махне сам,нито "героите" ще го махнат.Конската муха не спира да пие кръв,докато не я утрепеш !Очаквам скоро Владо Хаджийски да напусне общинския съвет, и по никакъв начин да не иска дори на майтап да му го споменават !

Анонимен каза...

дреме му на цървулите на минака пак е в чужбина май в Чехия като че ли

Анонимен каза...

Работи усилено в полза на Троян.После може жена му да купи още един етаж от някоя сграда без той да разбере и той да си купи новичка кола,ако мине още някой проект за водопровод

Анонимен каза...

Как " работеше" Акимов-малко история: В работата си Мин Ак се стремеше винаги и по всякакъв начин да се облагодетелства/викат му крадене но аз не харесвам тази дума защото е груба/. Така започна да подбира " кадри" за провеждане на обществени поръчки-било за проектиране било за СМР. При СМР е най " доходно" защото има най много пари и комисията избира строител който Мин Ак е казал. Всички други се отсвирват. Избрания от независимата , честна, прозрачно работеща комисия се отблагодарява на Мин Ак под масата с минимум 10%-примерче-обект за 1 000 000лв за СМР,100 000лв. в джобчето на Мин Ак.Бързо се учи този " занаят". Вижте ББ от пожарникар къде отиде и какво открадна-ще Ви падне ченето.Така е и в случай с хонорарчето от 33 000лв. с тази адвокатска кантора. Мин Ак според неписаното законче трябва да е лапнал от тях 3 300лв. бакшишче. Е малко е но е важно да има постоянни приходи. Така с "постоянство" в работата си/КРАЖБИТЕ/ Мин Ак докара на общината санкцийки за милиони. Виновни-НЯМА.Защо стана председател на ОС Троян-за да замита следи и да парира всяка наченка на разследване. Сега обаче някой иска да му " резне зелката" както казва ББ при СРС-тата.Първия път не стана-тича Мин Ак по София и се " оправи", за втория път- не знам. Май ще му фръкне кискетя. Голям майтап-после ще го погне прокуратура и съд. Ще гледа като Тодор Живков кога го махнаха от власт.Горкия Мин Ак-дойде му коледата посред юни.

Анонимен каза...

Пеевски, все още не си отговорил на зададения ти въпрос от коментарите след статията "Мама си има депутат". Въпросът беше такъв:
"Години наред Пеевски беше най-ревностен защитник на Атака с лидер Сидеров и сега изведнъж контра - Сидеров е най-черен. Ми, Илянчо, ти що го следваше толкоз дълго, бе пиле шарено?!"

После ишаше още 2 напомняния към теб "Пеевски, защо толкова време боготвореше фюрера си Сидеров, щом сега според теб той е по-черен от дявола!"

Няма ли да отговориш?

Анонимен каза...

Не,сега ходи се застреляй тъпанар!

Анонимен каза...

27-ми, последно време рядко влизам в този сайт и съм пропуснал да отговоря.
Освен това тук не се задават въпроси, а се сипят обвинения, обиди, лъжи, манипулации и какво ли не. Никой не се интересува от Истината, фактите и логиката на нещата.
Може ли тук да отговоря на този тъп и провокативен въпрос?
1. ИП продължава да е в Атака Троян, никога не я е напускал и продължава с пълна сила да отстоява Каузата на Атака.
2. Никъде не съм писал кой бил черен или бял, а констатирах и информирах за факти и събития от последните два месеца, които от 8 години бяха чужди и недопустими за партия като Атака.
3. Ако за вас е нормално след 8 години Атака да поднесе на златен поднос властта на ДПС и БСП - за мен и колегите ни от Атака Троян това е самоубийствена политика. Ако за вас е нормално депутати за НС да се издигат от роднините им в кое да е кафене, като се изолират и не зачитат местните структури на тази партия - за нас това не е нормално и е унизително.
*
В крайна сметка вас и подобните ви, 27-ми, ви интересува защо аз и Атака Трон не подвихме опашка като другите партии в Троян, които бяха подложени на подобни "висшестоящи" решения и унизени по същия начин.
Вас не ви интересува защо БСП Троян си трае и има човек в листата чак на 9-то място /деветата дупка на кавала/
Вас не ви интересува, защо от номинираните от членовете на ГЕРБ Троян няма нито един в листата на ГЕРБ.
Вас не ви интересува дори защо ИП напусна и отказа да бъде в листата на Атака.
*
А знаете ли защо не ви интересува и защо отново се опитвате да лъжете, да очерняте и да манипулирате?
Защото сме с различна ценностна система, а от там - твърде неразбираеми. Голяма пропаст ни дели, 27-ми и подобните ви.
Нашата ценностна система е изградена върху думичките морал, чест и достойнство, които очевидно дори не присъстват във вашата. Няма как да си обясните много неща.
*
По тази причина вие никога няма да проумеете как стана така, че към 30.03.2013 Атака Троян бе с най-висок рейтинг на територията на общината, без да има властови ресурс и позиции, за пари да не говорим. Как се случи това и защо САМО в Троян?
Е, някой добре се постара това да бъде разбито и съсипано в началото на Април.
И сега всеки дебил и примат си задава въпросът - ама тия от Атака Троян защо преди така, а сега иначе и защо реагират, а не си траят, да се примирят и да се заврат в дупката, както в останалите партии?
Няма никакъв начин да им се обясни :)
*
Други "въпроси"? :)
ИП

чичо Гошо каза...

Баба ми казваше: "Ако влезеш в партия, мойто момче, да ти изсъхне пишката!". Баба беше умна жена, мир на праха и. И ако я слушахме, нямаше да я докараме дотам 24 години след комунизЪма пак партийните секретари да ни дават акъл и да ни размахват пръст. Бабо, бабооо....

Анонимен каза...

Пеевски, отклоняваш се от въпроса.
Въпроса е, защо досега си си траел, че Сидеров е предател. Защо не протестира по-рано? А вместо това го възхваляваше и боготвореше. И чак когато те изхвърли от кандидатската листа, ти тогава "откри", че бил предател.

И недей да ни лъжеш,че рядко влизаш в сайта, защото във въпросната статия има няколко твои коментара, а пък и в почти всяка друга статия има твои писания.

Анонимен каза...

26 другарю Енкин не издавай как се върти бизнес в общината .
С почит твоя другарка Донка .

Анонимен каза...

Гнездото с оси се е разжужало. Баничката намаля ,няма резерв, и поогладнелите оси се опитват да изритат дъртия търтей... Нищо ново, нищо сензационно.

Анонимен каза...

Кое не прощават другарите от партията или защо на Мин Ак ще му резнат зелката. Другарите от партията не прощават предателството, нито сега и никога в миналото време. Предателите в миналото се наказват с куршум. Понеже Мин Ак като дългогодишен милиционер бе партиен член, когато дойде ГЕРБ той предаде своите. Е това другарите никога няма да му простят и както казва бате Бойко-ще му резнат зелката/това е от 21-ви век/.Пътник е...мил и свиден. Я как гледа от снимката като насрано дете майка си.

Анонимен каза...

Имаме воля,но нямаме талант--ГЕРБ

Анонимен каза...

БСП в атака на всички фронтове и нива до пълното унищожение на ГЕРБ.Много ме кефи какви чудесни съюзници си намери БСП - етническата турска партия и родоотстъпника Сидеров !
И понеже БСП беше в изолация , направи ош-беш с антибългарските партии.За пари , а не за идеи.
Изметът на българското общество е единственият , който подкрепя БСП ! Няма други освен мекеретата ! Всички родоотстъпници , на които Доган плати !
Вижте само първите им действия :
Отмяна на забраната за пушене ,за да се върнат парите на тютюневите контрабандисти и едрите кръчмари платили купуването на гласовете !
Мораториум върху събарянето на незаконните 2 000 строежи по морето и в чашата на язовирите собственост на митничарите и мутрите !
Издаване на учебници на турски език с пари на образователното министерство - значи с нашите пари !
Връщане в посолствата ни на агентите на Държавна сигурност , като благодарност за добре организирания пуч !
Даване право на ДАНС да подслушва без прокурорско разрешение , да арестува и изземва без заповед , и преминаването и на пряка зависимост от парламента с мнозинството на комунистите , турците и националните предатели !
И още , и още !
В тази конспирация срещу българския народ на Волен Сидеров беше отредена най-мерзката и отвратителна роля - да заблуди голяма част от наивните българи с националистически лозунги и пропагандни мероприятия , които да замажат очите ни за предстоящето огромно национално предателство !
От което вече връщане назад няма !
Ашкоолсун Сидероф ефенди ! Успя да преметнеш и най-верните си хора ! Машалла !

Анонимен каза...

36ти ти изглежда си започнал с турския по рано..............
Сега за ГЕРБ:
В учебниците по история,една изчезваща партия ръководена от тъп пожарникар и банда крадци !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МЕТЛА за гербери

Анонимен каза...

Хаджийски, вместо да блееш в общинския съвет върви си спасявай фирмата! То лесно се почва бизнес с пари на ДКМС, но трудно се задържа ниво, ако не ставаш за тая работа. Ходи си гледай бизнеса, че съвсем пропадна.

Анонимен каза...

боже боже колко простотия има по тоя свят

Анонимен каза...

МЕТЛА за гербери,да живеят АТАКА, ДПС , БСП и НДСВ!!!!
Български евродепутатите са гласували резолюция за увеличаване на зелената добавка в тока от 20 на 30%, пише extremecentrepoint.com.Седем от българските евродепутати са гласували за резолюцията и тя е приета с 3 гласа мнозинство. Можели са да я спрат.
Хубаво е да им знаете имената на тия лицемери!
Слави Бинев, Филиз Хюсменова, Станимир Илчев, Ивайло Калфин, Евгени Кирилов, Владко Панайотов, Антония Първанова
Партии -АТАКА, ДПС , БСП и НДСВ

Анонимен каза...

МНОГО СКОРО ЩЕ ИМА СЕРИОЗНИ ПРОТЕСТИ ПРОТИВ КОМУНИЗМА И СОЦИАЛИЗМА!Мафията в момента си има правителство и главен прокурор.
Дали си има и народ зависи от нас!

Анонимен каза...

41ви Мръсните мутро-комунисти бяха завзели власта,но норада си я взе и сега ГЕРБ е история и никога повече няма да я взематттттттттттттт,
ИМАМЕ ВОЛЯ,нямаме кадри.............имаме воля ,ялов е мами

Анонимен каза...

Говори се, че Марин Радевски вече е започнал да купува общински съветници в подкрепа на Акимов. Интересно е да видим как ще са гласовете. Предния път е облажиха интелектуалния корифей Трифон Трифонов и Милко Станчев. Кои ли ще се сега?

Анонимен каза...

И аз така чух,ГЕРБ-ялови все още имат воля,но тя не стига!!!
ххахахахахахахааааа
Хората гласуваха с някаква вяра и надежда за тия тапани и какво-окрадоха всичко а за обикновенните хора к.р о гъзо,ама сега от гъзо в устата на ГЕРБ.....четох настоящият областен управител на Пловдив напуска "титаник" и минава от ДПС,та не е чудно и някой от герб-ялови да минат под ножа и стават депесари!!!!!!!!!!!!
А за купуването на съветници това си е герберска политика,но сега всики партий бягат от тях като дявол от тамян.............................. Дилян Енкин от рушвет бяга ли????
бай Марин от Мирково

Анонимен каза...

ГЕРБ трябваше да се появят на политическата сцена много години по-рано.Тогава имаше много за крадене и за " приватизация". Сега като грабнеш милионче като този от снимката-веднага личи. Кофти. Акимов го чака голям зор. Каквото е откраднал ще трябва да го сподели с адвокати и съдии. Няма файда от туй.Да гледа какво ще се случи на Цветанов и да чака намазан с вазелин. Поне вазелин имаме в ХФЗ-то.

Анонимен каза...

Владо Хаджийски си слага голям таралеж в гащите, просто не знае нищо за Акимов,през вода и огън ще мине и ще се справи с всяка една ситуация, а накрая може да излезе, че сегашните управляващи са виновни, вижте само какво стана с бившата народна предствителка Станка Лалева, която му поиска оставката си отиде след това тя, просто не е човек за подценяване г-н Акимов.

Анонимен каза...

Дреме му на Владо за дъртият пърдялник да ти кажа. Замисли се,че бизнеса му изобщо не се касае от маймунските прояви на главата от трапето.Впрочем, има не малко фабриканти в Троян,чиито бизнес е тотално независим от подобни събития и не им дреме. Прави чест дори на Владо,че взема отношение.

Анонимен каза...

Уф мале Владо. Та това му е продиктувано, той надали може да го напише. Всичко беше режисирано от най главния в БСП-то.Кацаров не може да прости така лесно за изолацията, в която беше досега, пък му и откраднаха поста Председател на съвета, та се гърчи милия като заместник кмет.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |