-->

ВМРО-БНД: ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ТРОЯН

Парламентарни избори 2013      

Платена публикация 
ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ТРОЯН

1. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕКТОР
• ясен статут на туристическите зони
• планиране развитието на туристическите дестинации
и техните услуги

2. МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
• предостовяне на минералните извори за стопанисване и управление от държавата на общината

3. ПРЕОТРЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЕВЕРНАТА ЗОНА НА ТРОЯН ЗА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО И НА ИНВЕСТИТОРИ

4. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБХОДЕН ПЪТ ІІ–35 И ЦЕЛОГОДИШНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ

5. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ПРОЕКТИ ЗА ВЕИ

6. РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ИПЖЗ – ТРОЯН И ОБЩИНАТА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЪРХУ ЗЕМИ ОБЩИНСКА И ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

7. ЛИКВИДИРАНЕ НА ЦИГАНСКИТЕ ГЕТА И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА МЕСТАТА ИМ ЗА ЖИВЕЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

8. НАМАЛЯВАНЕ НА ПАТЕНТНИЯТ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

9. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС НА СТАДИОНА

10. УЧАСТИЕ С ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО ГОРНИТЕ
ПРИОРИТЕТИ


 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |