Горов пита, Младенов отговаря, резултатът – нищо и половина

* „А че не им се плащат заплатите за минал период при спечелено дело в съда, единствено органите на прокуратурата и на съда трябва да вземат отношение по това, че не се изпълнява решение на съда”

Казусът „Елма”

КАЗУСЪТ „ЕЛМА” (Троян) пак влезе в дневния ред на българския Парламент – и пак безрезултатно. Предишния път (9 октомври 2009 г.) ловешкият депутат Кирил Гумнеров, тогава от „Атака”, а сега независим, отправи питане към вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков дали държавата ще вземе някакви мерки по случващите се в „Елма” (бившия „Елпром”) драстични нарушения на трудовото законодателство – неизплатени трудови възнаграждения на работници, невнесени социални и здравни осигуровки и т.н. В отговора си тогава министър Дянков изнесе прелюбопитен факт от приватизационната сделка за „Елма” – че електромоторният гигант е купен за 515 хил. лв., т.е. за жълти стотинки (сделката е от 8 юни 2000 г.) и като капак 300 хил. лв. от договорената сума още не били изплатени от купувача Николай Банев. Но по същината на питането – за безобразията, причинявани на работниците в троянското предприятие и евентуалната намеса на държавата в тяхна полза - вторият човек в правителството не даде ясен отговор; все пак бе намекнато, че нещо може да се направи, но едва след евентуални законови промени. Разбира се, през следващите две години нищо не бе направено.

СЕГА, НА 29 ЮНИ 2012 Г., парламентарно питане по казуса „Елма” отправи друг ловешки депутат – Димитър Горов (БСП). Въпросите бяха към социалния министър Тотю Младенов, а картината за гаврата с троянския пролетариат бе допълнена с нови актуални щрихи – за спечелените над 150 съдебни дела от бивши работници за неизплатени през годините трудови възнаграждения и отказа на собственика на „Елма” да изпълни съдебните решения, за бедстващите 400 работнически семейства, потънали в кредити и недоимък и т.н. Отговорът на министър Младенов бе още по-неоптимистичен от този на колегата му Дянков преди две години.

ОТ ТРИБУНАТА на Народното събрание шефът на социалното ведомство обясни, че в периода 2008-2010 г. от Инспекция по труда в Ловеч е извършен „засилен контрол по отношение заплащането на труда на работниците и на служителите от „Елма” – Троян”, в резултат на което били издадени „37 наказателни постановления за налагането на административни наказания за неизпълнение предписания на контролните органи по инспекция на труда и за неизплащане на трудовите възнаграждения”; още – на всички работници и служители, потърсили през този период съдействието на Инспекцията по труда, е предоставена „информация за възможностите за използването на бързо производство по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за принудително събиране на вземанията, произтичащи от неизплатените трудови възнаграждения”. Статистиката за ангажираната работа на социалното ведомство и подопечните му структури бе илюстрирана от факта, че от 2009 г. насам 176 бивши работници на „Елма” са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда” – Троян.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ обаче се изплъзна, и то не за пръв път, от директен отговор как ръководеното от него министерство и респективно държавата ще помогнат на хората да си получат парите от „Елма”. Отговорът бе ясен, категоричен и в някаква степен безотговорен: „А че не им се плащат заплатите за минал период при спечелено дело в съда, единствено органите на прокуратурата и на съда трябва да вземат отношение по това, че не се изпълнява решение на съда”. На уточняващия депутатски въпрос няма ли да се намеси премиерът Бойко Борисов, както стана при подобните случаи в Мадан и Кърджали, отговорът на министър Младенов отново не бе радостен за елпромци: „Двата случая с ОЦК – Кърджали и с „Елма” – Троян са съвсем различни. Какво значи работодателят на едно предприятие да не изпълнява решението на съда? В България има разделение на властите. Съдебната система, включително и прокуратурата, трябва да вземат отношение по този въпрос”.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВ. Г-н министърът Тотю Младенов каза, че контролът по изпълнението на влезли в сила съдебни решения е работа на „съдебната система, включително прокуратурата”. Сигурно е така. Но ние се питаме, ако „съдебната система, включително прокуратурата” не се справя (а че е така, е излишно да коментираме), не трябва ли да се намеси държавата?! Питаме се и друго – как така човекът, причинил толкова злини на толкова хора и без съмнение имащ сериозни заслуги за съсипването на едно водещо предприятие не само у нас, но и на Балканите, неотдавна се пъчеше в състава на официална българска делегация в странство, водена лично от премиера Бойко Борисов и заместника му Цветан Цветанов?!
 
(Пълният текст на поредното парламентарно
питане за „Елма” четете по-долу)
Т21

*****

ТРИСТА ШЕЙСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА НС
София, петък, 29 юни 2012 г.
 
Въпрос от народния представител Димитър Горов относно неизплатени заплати на работници от 
„Елма” АД – Троян

ДИМИТЪР ГОРОВ (Коалиция за България): Уважаема г-жо председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Над 400 семейства в община Троян мизерстват. Каква е причината за това нещо? „Елма” АД – Троян е приватизирана през 1997 г. с над 2500 служители, като по това време е най-големият производител на електромотори – средна мощност, в България и на Балканския полуостров. До 2008 г. работниците в предприятието остават около 1000, веднага след това стигат до жалките 5-6 работника. Няма да се спирам на миналото финансово състояние, но само за сведение ще кажа, че през 2004 г. печалбата на дружеството е 16 милиона, а загубата му през 2011 г. вече е 8 милиона. Работниците, освободени от „Елма”, не са получили изработените си заплати от 2008 г. насам.

Към настоящия момент, повтарям, над 400 работника и техните семейства в Троян са в бедствено положение. Потърпевшите от тази справедливост не могат да намерят работа, не получават обезщетение за безработица. Проблем става и издръжката на децата в училищата – не могат да купят дори дрехи на децата си, за да ги изпратят на училище, а работници, които се нуждаят от лечение и от лекарства, не могат да си ги позволят. Не на последно място, има хора с кредити, които не могат да ги погасят и в момента те са изправени пред реалната опасност банките да им продадат жилищата. Всичките тези хора нямат никаква вина за това, което им се случва. Те са си изпълнили своите договорни отношения, изработили са си заплатите, свършили са си работата по договорите, които са сключили със своя работодател, но в крайна сметка техните заплати не са изплатени. Само за информация – има работници, които са с над 6 хиляди лева дължими от работодател.

Във връзка с това моят въпрос е: какво ще направи министерството за подобряване състоянието на тези хора и изобщо излизането от тази ситуация?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, г-н министър. Имате думата за отговор.

МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря. Уважаема г-жо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми г-н Горов, за периода 2008-2010 г. от страна на контролните органи на дирекция „Инспекция по труда” в Ловеч е извършен засилен контрол по отношение заплащането на труда на работниците и на служителите от „Елма” – Троян, както и по инициатива на контролните органи на Инспекцията по труда. Какви са резултатите? За периода ноември 2008 г. – януари 2010 г. са издадени 37 наказателни постановления за налагането на административни наказания за неизпълнение и предписание на контролните органи по инспекция на труда и за неизплащане на трудовите възнаграждения. Считано от месец февруари 2010 г., в предприятието не се извършва производствена дейност, към месец юни тази година работят седем човека административен персонал. На всички работници и служители, потърсили съдействието през този период на дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч, е предоставена информация за възможностите за използването на бързо производство по реда на ГПК за принудително събиране вземанията, произтичащи от неизплатените трудови възнаграждения.

Към настоящия момент предприятието не е обявено в несъстоятелност и поради тази причина няма лица, на които да са изплатени средства от Фонда за гарантиране вземанията на работниците и на служителите. От началото на 2009 г. до момента услугите в дирекция „Бюро по труда” в Троян са ползвали 176 бивши работници в предприятието – различни мерки и програми. Трудовите посредници са работили или продължават да работят с тях за устройване на работа.

По наша информация над 150 работници са със спечелени дела за неизплатени трудови възнаграждения. Спечелени дела от съда. А за това, че не им се плащат заплатите за минал период при спечелено дело в съда, единствено органите на прокуратурата и на съда трябва да вземат отношение по това, че не се изпълнява решение на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Г-н Горов, имате думата за реплика.

ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаема г-жо председател, уважаеми господа министри, колеги! Да, вярно е, че над 150 от работниците, които са завели дела, са ги спечелили. Факт е обаче, че те не са получили все още нито една стотинка от това и каквото и да са спечелили на ниво съд това тях не ги топли. Те със спечелените дела няма как да си плащат нито сметките за тока, които само преди малко разбрахме, че държавата ще увеличи още, нито сметките за отопление, нито сметките за храна, нито за децата си, нито лекарствата си. Така че от тази гледна точка това е едно решение, което всички знаем, че е изключително дълго.

Освен това има и други работници, които в момента са започнали процедури в тази посока – през съдебната система да търсят решение на този проблем. И те са за около 158-160 хиляди лева заведени искове. Но процедурата, която е в случая, е изключително дълга и те няма да могат да получат парите си, както останалите си колеги, които вече са спечелили делата си. Затова един допълнителен въпрос напира у мен и той е свързан с това няма ли да се намеси министър-председателят, както се намеси, примерно, в Мадан и в Кърджали? Няма ли да се намеси и да реши въпроса? В Кърджали са 500 човека, в Троян са 400. Едно и също нещо е.

И това, че на едното място се намесва правителството, а на друго място не се намесва, води до определени изводи, свързани с това, че министър-председателят се ангажира там, където основата са не интересите на работниците и на работодателите, а някакви други интереси, които явно не са видими за обществото. Защото за мен като български депутат няма никаква разлика за това дали бедстват едни хора в Кърджали или едни хора в Троян. Е, за Троян ми е малко по-близко, тъй като съм от този избирателен район. Но демонстрацията на отношение от страна на правителството или е PR, или има нещо скрито, което всички ние не знаем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Г-н министър, имате възможност за дуплика.

МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря. Уважаема г-жо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми г-н Горов! Двата случая с ОЦК – Кърджали и с „Елма” – Троян са съвсем различни. Какво значи работодателят на едно предприятие да не изпълнява решението на съда? В България има разделение на властите. Съдебната система, включително и прокуратурата, трябва да вземат отношение по този въпрос. 150 спечелени дела от съда, с решение на съда, не се изпълняват от работодателя. Това е работа на съдебната система и на прокуратурата. Пак искам да кажа – нека да не смесваме функциите на изпълнителната власт и на съдебната система. Благодаря.

(Текстът е взет от стенографския запис на парламентарното заседание на 29 юни 2012 г., публикуван в сайта на Народното събрание, www.parliament.bg)


Още по темата:

10 коментара:

Анонимен каза...

ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ!!!!!

1.Бойко Борисов - комунист, майор от УБО , и син на полковник от МВР.
2.Цветан Цветанов СТАРШИНА от ДС ! Син на шофьора и най-доверено лице на началника на ДС Григор Шопов.
3.Цецка Цачева – партийна секретарка на Окръжния народен съвет в Плевен.
4.Николай Младенов – комсомолски секретар , племенник на Пешо Танкиста , и син на служител на ДС от високо засекретено ниво.
5.Сергей Игнатов - син на секретар на ОК на БКП Видин по идеологическите въпроси.
6.Росен Плевнелиев - платен първи секретар на общински комитет на ДКМС.
7.Симеон Дянков – комунистическо синче ; стипендиант на фондация Людмила... още Живкова.
8.Нона Караджова - дъщера на завеждащ отдел в ЦК на БКП.
9.Лиляна Павлова - внучка на заместник завеждащ отдел в ЦК на БКП ! Дядо и е бил рамо до рамо с Бай Тошо в Партизанският отряд „ Чавдар” !
10.Вежди Рашидов - удостоен лично от Илия Павлов със званието Главен Мултак на РБ,
11.Ивайло Московски - първа щатна работа в Мултигруп.
12.Веднага след президентските избори Бойко Борисов побърза да назначи за заместник кмет на София по финансите сина на генерал от ДС Николай Барбалов, а за нов правосъден министър Диана Ковачева дъщеря на завеждащ отдел в ЦК на БКП. А като капак на всичко същата госпожа Диана Ковачева е съпруга на настоящ лидер от БСП...
13. Дедо Аню Ангелов – Комунистически генерал ! Член на БКП от време ОНО ; и сега забележете – бил е делегат на комунистическата партия през 1990 година , когато БКП се преименува на БСП ! А тогава комунистите само за една вечер осъмнаха като „ Социалисти „ !

Анонимен каза...

ТОВА СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ!!!!!

Николай Банев започва трудовата си дейност като стругар в Завода за металорежещи машини в Харманли. Тук всъщност се запознава и с първата си съпруга Боряна.

Мама Мария Банева рипва против този брак,

защото момичето не е от сой, но сватбата така или иначе става факт.
Именно в харманлийския завод бъдещият милионер прави първата си крачка към върховете – с много тичане и връзки от страна на родителката му след 1977 година Банев става щатен комсомолски секретар. Оттам-насетне е лесно – инструктор в организационния отдел в Окръжния комитет на Комсомола в Хасково. Попитахме някои от бившите му колеги с какво са го запомнили. Май че това момче дрънкаше на китара, казаха, нищо особено, безличен… Тук е мястото да кажем, че Баневи са една от стоте наблюдавани от Политбюро на ЦК на БКП фамилии. През 1958 година е изготвен секретен списък на сто фамилии, чийто наследници трябва да се стимулират по всички възможни начини, за да растат нагоре и да останат верни на партията.

Сред тях са Станишеви, Пръмови, Корцанови, Баневи и т.н.

Всъщност таткото Йордан Банев е най-младият официално признат за активен борец против фашизма и капитализма в региона заради яташката му дейност, започнала от 14-годишна възраст. Иначе човекът е бил разузнавач в тайните служби и доста време се е подвизавал в Гърция със секретна задача. Доколкото е известно, там е бил разкрит и е бит и изтезаван на специални за целта уреди.

В България се върнал с травма на главата, с психически проблеми и дълги години е лекуван.

Но хасковлии и до днес го уважават като добър и честен човек.
Има и още един не много известен, но любопитен факт около знатната фамилия. Че сестрата на Йордан Банев - Янка Банева (също активен борец против фашизма и капитализма), е майка на… Люба Кулезич, което ще рече, че авторката на жълти и културни статии е първа братовчедка на милионера Николай Банев. Майката на скандалната телевизионерка и антикомунистка е работила като секретар в общинския комитет на партията в Хасково, омъжена е за сръбския емигрант комунист д-р Михайло Кулезич. Запознати със семейните дела на фамилията твърдят, че Люба и Николай не се тачели много и никога не са ги виждали заедно, но каква е причината – никой не знае.

…………………..

МОЗЪКЪТ НА АКБ “ФОРЕСТ” УМИРА МИСТЕРИОЗНО

Демократичните промени са новото начало за младия Банев. Създава се АКБ “Форест” като една от първите охранителни фирми в Хасково. Учредители са Николай Банев, Росен Араклиев - син на командира на партизанския отряд “Асен Златаров”, Иван Араклиев и полковник Костадинов, който е мозъкът на сдружението.
Малко по-късно, когато фирмата вече има други цели и задачи, полк. Костадинов загива при мистериозни обстоятелства. Араклиев духва за Италия, където и до днес работи като охранител на частна вила. Дали е случайна смъртта на полковника или не, никой не може да каже, но приятели на Араклиев твърдят, че той панически е напуснал България, за да не го последва същата съдба. От този миг насетне започва възходът на милионера Банев…

Константин НАЙДЕНОВ

Анонимен каза...

След дъжд качулка ,Горов явно е пълен тъпанар за да се опитва да прави активи по този начин (:

Анонимен каза...

Нещата са далеч по сложни- има чужди интереси определени западни лобита имат интерес в малките градове да фалират фабриките. Това клати икономиката много повече отколкото в големите градове. Целта е създаването на огромен ДЪЛГ- финансова дупка в малките но важни региони. Хора като Банев и други ченгета водени по заповеди на Любен Гоцев, кръга "Монтерей" и други от ДС просто са изпълнители.

Все още чрез затворени лобита на бившата ДС в България се бута икономиката главно от ЦРУ и хора на Мосад (пример Алексей Петров , Яне Янев) в интерес на еврейските лобита от САЩ. После разбира се се предлагат заеми от частни фондове с високи лихви и под силен натиск се приемат дадени условия . Много често това се случва при закрити врати и става известно години след като вече е направено. Така се прави най често в Малките държави от бившите соц републики. Беше направено и се прави в Украйна, Румъния, Албания и др.

Смешно е да се мисли че някой от тези играчи може да бъде осъден. Дори да има дело ще го мотат няколко години и ще го оправдаят. Става въпрос за инвестиции от милиарди евро и бедните хорица нямат значение. Наричат ги "косвени жертви". Същото се случва и със пирамидите създадени също да вземат последните пари от обеднелия народ. Част от Създателите им живеят в ЮАР, подкрепяни от същите лобита и закриляни от службите .

Анонимен каза...

4-ти не мислиш ли,че смърт без причина няма?
Всичко това се случва просто защото овчата маса наречена "народ", е тъпа като галош и умираща от шубе. Всеки си заслужава съдбата и е смешно за собствената си мизерия да търсим причината в световна конспирация (:Само погледни византийците какви ги вършат, само и само за да не работят !

Анонимен каза...

М-м-м-м-да-а-а-а,тежко е да си народ!!!Особено в една държава с Банев,Горов,Тотьо,Цвъки Цветанов,Фидоска,Цецка и отбор калинки,а Асфалт паша да ти е "мениджър".Ще се наложи да го отгладуваме!

Анонимен каза...

В една друга държава имаха кажи речи половин век диктатор, казваше се Муамар Кадафи, пък им писна. Вдигнаха се на бунт и го претрепаха като куче. В Египет, същата работа. В Куба, и там диктатора сдава багажа и за нула време държавата ще тръгне нагоре. В съседна Византия са готови на самоубийствени атентати, само и само да продължат да си живеят като царчета...А тук, от 1944-та всякаква сган се подвизава БЕЗНАКАЗАНО. Народ има ли няма ли, или всичко е нормално, а група диверсанти извършват подривна дейност,пропагандирайки ,че хората са бедни (:

Анонимен каза...

1ви много добре написано ,но това няма значение................или съкратено написано:
Кой от изпълнителна и законодателна власт в БГ няма служба в БКП,ДС и други подобни,дори по младите са нечия баба,дядо..........?ИЛИ ако нямаш вуйчо владика си никой///

Анонимен каза...

27.06.2012 БЪЛГАРИЯ - ЕС

"Европа осъди България за нечовешко забавяне на заплати", пише "Сега". Деветима работници от фалиралата рафинерия "Плама" в Плевен осъдиха в Страсбург правителството за неизплатени с години заплати.

Бавенето на възнаграждения е нарушение на основни човешки права, постанови Европейският съд за правата на човека

по делото "Христова и други срещу България". Вината е изцяло на изпълнителната власт, която въпреки че е имало съдебно решение, дълго време е отказвала да изплати парите. Затова сега държавният бюджет ще олекне с 51 361 евро за материални и морални щети плюс съдебни разноски. Деветимата, чиито жалби отлежаваха в Страсбург от 2004 и 2008 г., можеха да бъдат обезщетени доброволно от държавата след създадения съдебен прецедент през 2009 г., но тя реши да се бори до последно за погазване на тяхното право да бъде заплатен трудът им заедно с дължимите лихви от забавянето.

Страсбург постанови, че за съдебна справедливост не е достатъчно произнасянето на съд, а трябва да има и изпълнение на неговата присъда.

Така държавата бе осъдена заради произвол на изпълнителната власт, а не заради лошо работеща съдебна система, както се е случвало при други дела. Отговорността се носи от сегашното правителство, което ще трябва да изплати обезщетенията."

Анонимен каза...

Krokus каза:
По повод на това се сещам за дневника на Петка:
1-ви ден. С мощно Червеноармейско ура превзехме горичката. Какъв ден само!
2-ри ден. Подла Белогвардейска атака, свидни жертви, горичката е в ръцете на белите.
3-ти ден. Под вещото ръководство на Чапаев и подкрепата на любимата ни КПСС, горичката е отново в наши ръце. Ура другари!
4-ти ден. Гадният, мръсен империализъм се опитва да ни сломи. Горичката е отново в капиталистическите лапи, но ние няма да се предадем!
5-ти ден. На горският му писна и ни изгони и бели и червени....
Мамка му не остана ли поне 1 горски в Троян? Или то "горички" не останаха ,а аз питам за горски.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |