Watson ще придобие Актавис Груп за 4.25 млрд. евро

* С това придобиване Watson ще се превърне в третата най-голяма генерична компания в света, очакваните й приходи за 2012 г. са 
около $ 8 млрд.
Платена публикация

* Ще се създаде третата най-голяма генерична компания в света
* Около $ 8.0 млрд. са предварително очакваните обединени приходи за 2012 г.
* Значително ще се увеличи обемът на генеричния бизнес на Watson извън САЩ
* Увеличава приходите и ръста на печалбите
* Незабавно увеличение на печалбата по международните финансови стандарти за отчитане IFRS
* Синергичният ефект от придобиването се очаква да възлезе на повече от $ 300 млн. годишно през следващите 3 години
* Обединеният паричен поток ще позволи бързо изплащане на дълга в брой
* Допълнителната цена, която придобиващата компания би платила, зависи от представянето на Актавис през 2012 г.

ПАРСИПАНИ, НЮ ДЖЪРСИ – 25 април 2012 г. – Уотсън Фармасютикълс (Watson Pharmaceuticals), Inc. (NYSE: WPI) и Актавис Груп обявиха днес заедно, че Watson е сключила окончателно споразумение за придобиване на частната компания Актавис срещу сумата от около EUR 4.25 млрд. В резултат на това придобиване Watson ще се превърне в третата най-голяма генерична компания в света с приблизителни очаквани приходи за 2012 от около $ 8 млрд.

АКТАВИС КАТО САМОСТОЯТЕЛНА КОМПАНИЯ беше позиционирана да генерира силен растеж. Тя има търговски представителства в повече от 40 държави и предлага повече от 1000 продукта в целия свят. Актавис притежава около 300 лекарствени продукта в процес на разработка и е произвела над 22 млрд. производствени фармацевтични единици през 2011 г.. Компанията има над 10 000 служители по света и генерира приходи за 2011 г. от приблизително $ 2.5 млрд. “Придобиването на Актавис ще създаде третата най-голяма фармацевтична компания в света и съществено ще допринесе за завършването на експанзията на Watson като глобална генерична компания. Актавис силно ще повиши търговските ни позиции в глобален мащаб и ще донесе допълнителни продукти и потенциални възможности в САЩ”, каза Пол М. Бизаро, Президент и Главен изпълнителен директор на Watson.

“Само с една, неустоима от търговска гледна точка сделка, ние ще удвоим достъпа на Watson на международните пазари и ще засилим търговските си позиции на развитите европейски пазари, както и на вълнуващите развиващи се пазари, в това число Централна и Източна Европа и Русия", добавя Бизаро. "Сделката постига стратегическите цели на Watson за експанзия и разнообразие на нашия бизнес и я превръща в една наистина глобална компания. Щом транзакцията се осъществи, приблизително 40% от приходите ни от генерични продукти ще идват от пазари извън САЩ. Тази сделка е финансово много примамлива и ще ускори в обозримо бъдеще приходите и печалбите на компанията. Очаква се сделката да доведе до незабавно увеличение на печалбата по международни стандарти на отчитане IFRS от преди сливането, а очакваният синергичният ефект ще възлезе на повече от $ 300 млн. годишно през следващите три години. До приключването на сделката ние ще работим тясно с мениджмънта на Актавис, за да подготвим бързото и безболезнено обединение на двете компании, така че Watson да може да се възползва максимално от придобиването и да капитализира значителния потенциал, за да осигури дългосрочен ръст за своите акционери”, заяви още Главният изпълнителен директор на Watson.

“Днес отбелязваме един исторически момент в историята на Актавис. За две години имах удоволствието да работя заедно с новосформирания екип на компанията и с нашите акционери, които изведоха компанията на нов етап”, каза Клаудио Албрехт, Председател и Главен изпълнителен директор на Актавис. „Ние успешно позиционирахме компанията, така че да посрещне бъдещите възможности за растеж в генеричната фармацевтична индустрия."

“Надграждайки тази силна основа, обединението на Watson и Актавис ще доведе до създаването на една компания, чиято големина ще й даде възможност да се позиционира като силен играч в генеричната фармацевтична индустрия. Двете компании се допълват идеално, което ще позволи на обединената компания да засили позициите си сред лидерите в индустрията. Освен това, заедно Watson и Акавис ще бъдат добре позиционирани и на динамичния пазар на биоподобни продукти”, добавя Албрехт.


ОСНОВНИ ПОЛЗИ ОТ СДЕЛКАТА

Неустоима сделка от търговска гледна точка
Ще засили съществено международното присъствие на Watson

• ПРИДОБИВАНЕТО ОБЕДИНЯВА две растящи, успешни и печеливши компании в един силен глобален играч, който ще има полза от утойчивия ръст на приходите и печалбите и от силния паричен поток. С тази сделка се очаква приходите на Watson от международни пазари да нараснат от приблизително 16% от общите генерични нетни приходи в края на 2011 г. до приблизително 40%.

Глобална експанзия и пазарно присъствие

• ОБЕДИНЕНАТА КОМПАНИЯ ще застане на 3-то място от топ компаниите на 11 пазара и на 5-то място на 15 други пазари. Обединената компания ще има търговски представителства в повече от 40 страни, а изключителната глобална сила на Актавис, в това число лидерските позиции на ключови развити пазари и на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа и Русия, ще допълни пазарните позиции на Watson и на развити пазари като Великобритания, Франция и Австралия.

Разширяване на портфолиото и продуктите в процес на разработка

• ПРИДОБИВАНЕТО ЩЕ РАЗШИРИ ключовата позиция на Watson като лидер в продуктите с модифицирано освобождаване, твърди дозирани форми за орално приложение и трансдермални продукти, както и на полутвърди, течни и инжекционни форми. В резултат на това компанията ще разполага с по-широко и разнообразно продуктово портфолио, както и ще има повече продукти в процес на разработка. След обединението, само на американския пазар компанията ще има 45 продукта с първа регистрация, а за 30 продукта ексклузивни права и първа регистрация.

Неустоима сделка от финансова гледна точка
Значително и незабавно нарастване

• ОЧАКВА СЕ СДЕЛКАТА ДА ДОВЕДЕ до увеличение на печалбата с незабавен ефект по международни финансови стандарти на отчитане IFRS от преди обединението. Заедно с обединението Watson очаква, че сделката ще доведе до 30% прираст на дохода от акция от 2013 г., като този прираст ще се ускори след 2014 г. чрез органичен растеж и допълнителни синергии.

Синергията води до допълнителни ползи

• WATSON ОЧАКВА ефектът от синергията да възлезе на $ 300 млн. в следващите три години след приключването на сделката, най-вече от етапите по цялостния синергичен процес, R&D и обединяването на корпоративните разходи.

• WATSON ОЧАКВА допълнителни дългосрочни ефекти върху разходите, свързани с оптимизирането на системата за доставки, както и на допълнителни дългосрочни ефекти върху приходите, произлизащи от пускането на продукти на нови пазари. Watson очаква също да има полза и от по-ниската данъчна ставка от приблизително 28%.

Силният обединен паричен поток ще позволи бързо изплащане на дълговете

• ПАРИЧНИЯТ ПОТОК от обединението на компаниите се очаква да позволи на Watson да изплати бързо дълга си, така че да осигури съотношение под 3,0 между дълг и печалбата преди данъци до края на 2013 г. и постигане на ниво 2,0 за 2014 г.. Watson очаква да запази своя инвестиционен рейтинг от всичките три рейтингови агенции след приключването на сделката.

Допълнителни възможности, Силен Глобален мениджмънт/Служители
Ще засили бизнеса за трети страни

• ОБЕДИНЕНИЕТО на Specifar Pharmaceuticals – бизнесът на Watson за трети страни с MEDIS на Актавис, ще доведе до създаването на най-голямата компания за предоставяне на лицензии, с по-широка продуктова гама.

Опитен международен управленски екип

• ОБЕДИНЕНИЕТО на Watson и Актавис силно ще разшири професионалното управление и опит, необходими за генерирането на ръст на развитите и развиващите се пазари. Актавис също ще допринесе със значителен опит в интегрирането на двете компании, защото беше фокусирана върху интеграцията на много придобивания след като стана частна през 2007 г., включително консолидиране на корпоративни функции, обединения на производствени мощности в Централна и Източна Европа и Западна Европа, внедряване на управление на проекти по цялата верига на добавената стойност.

Разширен глобален екип

• СЛЕД ОБЕДИНЕНИЕТО Watson ще има повече от 17 000 служители в света. След приключването на сделката Компанията ще има приблизително 20 завода и повече от десетки центъра за Разработка и развитие на продукти. С увеличените си мащаб и размер, обединената компания ще бъде добре позиционирана да инвестира в своите търговски, R§D, производствени възможности и обслужване на клиенти.

Условия на сделката

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА на споразумението, Watson ще придобие Актавис за сумата от приблизително EUR 4.25 млрд. Общата цена ще включва кешово плащане от приблизително EUR 4.15 млрд, както и приемане на максимум EUR100 млн. като револвиран кредит, който ще бъде изплатен при финализирането на сделката.

АКЦИОНЕРИТЕ НА АКТАВИС могат да получат и допълнително възнаграждение, което ще зависи от постигнатите резултати през 2012 г.. Евентуалното плащане, в случай, че договорените резултати са напълно постигнати, ще доведе до доставка на 5.5 млн. обикновени акции на Watson. Това условно плащане е оценено по време на преговорите в размер EUR 250 млн. на база $ 60 за акция, при валутен курс на еврото към US долар от $ 1.32. Предоставените акции, ако има такива, ще бъдат емитирани през 2013 г.

WATSON ВЪЗНАМЕРЯВА да финансира кешовата част на сделката комбинирано чрез заеми и издаване на преференциални необезпечени облигации. В момента Watson има ангажименти по мостови кредит към Банк оф Америка Мерил Линч и към Wells Fargo Bank, в очакване на изпълнението на окончателните си планове за финансиране. Watson очаква, че обединената компания ще генерира значителен свободен паричен поток и ще позволи на компанията бързо да изплати дълга си, така че да осигури съотношение под 3.0 между дълга и печалбата преди данъци до края на 2013 г. и постигане на ниво от приблизително 2.0 за 2014 г.

Разрешения и срокове

ПРИДОБИВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ предмет на обичайните условия, в това число и разглеждане на сделката от Федералната търговска комисия на САЩ, съгласно разпоредбите на антитръстовото законодателство и поправката Харт-Скот-Родино от 1976 г., както и получаване на разрешения извън САЩ. Предвид одобренията, Watson очаква да приключи сделката през четвъртото тримесечие на 2012 г.

БАНК ЪФ АМЕРИКА Мерил Линч е в качеството си на като ексклузивен финансов консултант, а Latham & Watkins LLP е правният консултант на Watson по тази сделка.

ЗА WATSON PHARMACEUTICALS, INC.
 
WATSON PHARMACEUTICALS, INC. е водеща световна фармацевтична компания. Watson е специализирана в разработването, производството и дистрибуцията на генерични лекарствени продукти и е специализирана в лекарствени продукти под собствена марка в областта на Урологията и Здраве за жената. Компанията също така разработва биоподобни продукти в областите Здраве за жената и Онкология. Освен това, Watson продава генерични и оригинални лекарствени продукти чрез дистрибутора си Anda.

ПРЕЗ 2011 Г. WATSON беше третата най-голяма генерична фармацевтична компания в САЩ. Ние имаме търговски представителства на ключови пазари като Канада, Западна Европа, Азия и Тихоокеански регион, Южна Африка и Латинска Америка. Watson дистрибутира приблизително 8 500 складови единици в САЩ и обслужва директно повече от 60 000 клиенти чрез своя дистрибутор на едро Anda.

За пресматериали и друга информация, моля, посетете сайта на Watson Pharmaceuticals www.watson.com


ЗА АКТАВИС

АКТАВИС Е ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ генерични фармацевтични компании в света, специализирана в разработването, производството и продажбата на генерични лекарствени продукти. Компанията има представителства в повече от 40 държави по света и над 10 000 служители. Портфолиото на Актавис включва повече от 1 000 медикамента, които са регистрирани и се предлагат на пазарите в над 70 държави по света.

*****

Прогнозни данни

Изявленията, съдържащи се в този пресматериал, които се отнасят до очакваните бъдещи резултати на Watson или други данни, които не са исторически факти, са прогнозни данни, които отразяват сегашната визия на настоящите тенденции и информация, с която разполагаме към публикуване на това съобщение. Например изявленията в този пресматериал, касаещи: очакваните ползи от придобиването на Актавис; бъдещите финансови резултати на обединената компания; синергията при разходите; бъдещите данъчни ставки, погасяване на задълженията по дълга и финализирането на сделката са прогнозни данни.

Важно е да се отбележи, че целите и очакванията на Watson не са прогнози на реални резултати. Реалните резултати могат да се различават съществено от настоящите очаквания на Watson, тъй като зависят от редица фактори, които влияят върху бизнеса на Watson, бизнеса на Актавис и рисковете, свързани с една сделка по придобиване.

Тези фактори включват, наред с другите, присъщата за финансовите прогнози несигурност, успешното приключване на сделката и последващото интегриране на Актавис и способността за възползване от очаквната синергия и ползи от придобиването на Актавис; очаквания размер на пазарите и продължаващото търсене на продуктите на Watson и Актавис; влиянието на конкурентни продукти и ценообразуване; получаването на одобрение от регулаторните власти за сделката (в това число одобрение от властите по антитръстовото законодателство, необходимо за сключване на сделката); достъпът до финансиране своевременно и при разумни условия; рисковете при изменения на валутните курсове; рисковете и несигурност, които обикновено са инцидентни за фармацевтичната индустрия, в това число, искове за използвани продукти; трудности по предвиждане на резултата и времето, което ще отнемат висящи или бъдещи съдебни спорове или проверки от властите; периодичната зависимост от малък брой продукти като източник на приходи; измененията в търговските модели за покупка; промени в общоприетите счетоводни стандарти; рисковете, че балансовата стойност на активите може да бъде повлияна отрицателно от бъдещи събития и обстоятелства; сроковете и успеха на продуктовите представяния; трудността по предвиждане срока и резултата от разработването на нови продукти и одобренията на регулаторните власти; приемането от пазара и търсенето на продуктите на Watson и на Актавис; разходите и усилията за защита или прилагане на правата за защита на интелектуалната собственост; трудностите или закъсненията в сроковете при производството; наличието и цената на продукти и материали за трети лица; съответствие с регулаторните изисквания на съоръженията, продуктите или бизнес-процесите; промени в законите и регулаторните изисквания, които се отразяват върху ценообразуването и реимбурсирането на фармацевтични продукти; и други рискове и неясноти, описани детайлно в периодичните публични регистрации в Комисията по ценните книжа и фондовите борси, включително и в (но без да се ограничава до) Годишния отчет на Watson за финансовите резултати на публични компании форма 10-K за края на годината 31 декември 2011 г..

С изключение на това, което изрично се изисква от закона, Watson отхвърля всички намерения или задължения да актуализира тези прогнозни данни. Всички търговски марки са притежание на съответните собственици.

41 коментара:

Анонимен каза...

Това вас какво ви топли? Нима пак сте сложили розовите очила и очаквате разкриване на нови производства, инвестиции и т.н. в Троян?

Анонимен каза...

Генчо напиши нещо за ставащото в 'Климент Охридски" докога троянци ще тарпят един алкохолик да управлява това училище?

Анонимен каза...

Ммммм а ти драги не е лошо да посетиш началните класове в училището.Не е късно на дърти години на грамотност да се научиш (:

Анонимен каза...

През лятото имаше статия в която се казваше,че Актавис щели да удвоят производството си и щели да търсят персонал...това обаче се оказа вятър и мъгла.Нямат никакво покритие между това с което си хвалят и това което всъщност са.

Анонимен каза...

Там наистина назначиха хора, ти де спа?

Анонимен каза...

Към 5-ти: Назначиха няколко човека и те са предимно от други градове - въпреки ,че отговарях на изискванията : висше образование/ биология и химия/ и английски език.

Анонимен каза...

При смяна на собствеността се сменя и ръководството, което е нормална практика. Другарката Букарева да не вземе да пие една студена вода/поднесена от новия собственик/ и да изпадне от директорския стол?Тогава кво праИм?

Анонимен каза...

За сега сделката топли Дойче Банк, която в края на 2011 отписа загуби от Актавис за 407 милиона Евро и сега ще отписва още 257 милиона Евро. Това са лихвите за лакумията на ДБ и чичко Акерман вече си пи водата и заминава по Швейцария.

Анонимен каза...

По-добре алкохолик,отколкото ефтини и бездарни курви да си веят байряците!!!!Много е грозно,когато забравиш от кого си ял хляб и от кого си видял добро!!!!Няма безгрешни хора има хора без морал,лишени от човещина и морал!!!!!Всичко,обаче си идва на мястото и то в момент,когато най-малко очакваш.....

Анонимен каза...

Еми не им трябват хора с килийно образование, сервитьори, стругари или пенкилери, ни специалисти от ССХУПИ, а кой инвестира във фалирали селищни системи.

Анонимен каза...

10-ти,проЗ си баю като лимонадена капачка,човеко е писал че има висше в съответната област и английски език,кво схупи,кви сервитьори,кви 5лв. бе оцет.

Анонимен каза...

11-ти, той си мисли че отговаря, ама яйчара решава, ако ме разбираш, явно местните не са на почит, и като чета поста пак в стил селска пръчка недодялана.

Анонимен каза...

Сега е интересно какво ще стане с другарката Букарева?!На много хора им е дошла байгън,та не се знае програмата за по-нататък....Крайно време е измислени специалистки като нея с партийна квалификация и заслуги да си отидат на мястото!!!Но все пак сме в България,та ще чакаме неизвестните????

Анонимен каза...

Де го чукаш,де се пука,или както се пееше в една песен "в България винаги е имало нещо сбъркано ..." .

Анонимен каза...

2-и,какво те хапе тебе за "ставащото"в"Климент Охридски"???Какво трябва да се разкаже и кой да се очерни още??Да те питам още-ще се оправи ли твоята работа или ще се дообърка?Тука трябва и акъл не само мръсотия!!!!!

Анонимен каза...

е, па директора на училището е изгоден най -вече на конкурентната гимназия, така тя събира повечко ученици. А като знаем, че русинова е свой човек на общината явно там всички доволно потриват ръце на алкохолните забавления на минчо:)) Айде наздраве за просветата :)

Анонимен каза...

Не разбрах, на 13 какъв му е зора от Букарева,в статията пише,че Watsоn купува Актавис?Ще ти кажа какво ще се случи:Букарева я привикват в борда на директорите със заплата от 17 000 евро на месец.Фирмената политика била такава...

Анонимен каза...

Супер фирмена политика!Да живее България на комунистите!!!!!!Загробиха и народ и държава!

Анонимен каза...

Аууу ама то писането срещу Букарева,целенасочено било.Отново си тук!Я кажи Букарева как точно зароби тоз народ и държава?

Анонимен каза...

Какво ще се случи с Букарева, си е нейна работа и на компанията й. Това нас не бива да ни вълнува, освен дотолкова, че тя със сигурност е един от "винновниците" да имаме европейски завод в Троян.
По-интересното е друго - преди около година и половина, когато пресата отново писа за някакви промени в мениджънта на компанията, г-жа Букарева започна активно да се включва във форумите и публичните прояви, създаде и нейното гражданско обединение. След като процесите явно са отминали, последва пауза и тя се оттегли от обществения живот. И сега, когато сделката за продажба на Актавис е почти факт, започва една активизация на Форумът, едни срещи с кмета ...
И Букарева отново е на преден план!
Сигурно е случайно съвпадението...

Анонимен каза...

Бре, бре,бре. Много развинтени фантазии, много нещо. Явно нямате информация и се почна пак с високопланинските напеви. Дребни душици.

Анонимен каза...

Пеят и свирят тъжни истории на дълги кавали...Но пак не разбрах как точно Букарева зароби тоз народ и държава.И 20-ти,хубаво е че си информиран за действията на Букарева, що не се опиташ да направиш и ти като нея?Щот не ти стиска ...

Анонимен каза...

до 17ти: Букарева, гладна кокошка просо сънува. Ще ти се такава заплатка ама няма.Стига вися пред компа а се захващай да си събираш партакешите. Сега ще пратя писмо на имейла на новите собственици та да ги питам за заплатата ти.

Анонимен каза...

23-ти,Вие нормален ли сте?Привижда ви се,че пишете с Букарева и собствениците на Актавис/Watson!!!
А високопланински напеви опражнявате ли?

Анонимен каза...

Много ми стана весело, четейки цялата тирада по темата. Заводчето в Троян е последна дупка на кавала, както и въпросната персона, когато става въпрос за придобиване в такива размери. Ако решат да правят преструктуриране никой няма да иска мнението на дребните пионки, които на село се смятат за висши мениджъри, просто за един месец всичко ще приключи.

Анонимен каза...

Много ми става весело, четейки цялата тирада по темата.Ще кажеш,че тия дето плюят по завода на Актавис и директорката, са построили или управляват по-голям,по-модерен и с повече персонал такъв?
Изказват се компетентно, вадят информация от източници само на тях известни...

Анонимен каза...

25ти май ти си последна дупка на кавала и си избиваш комплексите на неудачник плюейки големите и успелите...Така е,нали сладур?

Анонимен каза...

До 2-това дето го очакваш да стане в "К.Охридски "-няма да стане! Спи спокойно... няма да си ти директорка!

Анонимен каза...

Този град определено не заслужава Валя Букарева, просто защото тя е кадърен, амбициозен човек с позиция! Такива хора, (оплювани най-вече тук) от Троян биват "изхвърляни" или "захвърляни" или сами изчезват, потъват и никой повече не чува за тях. В този град на почит са само мижитурките, наглите слагвачи, онези които умеят да си траят и онези видни "селски хитреци" от сериала "Троянци в повече".

Анонимен каза...

25-ти ,много си точен.
А Букарева със селския си манталитет,имаща се за голям капацитет не е лошо да слезе на земята.
Обеден съм ,че това ще се случи скоро.
Последните реплики не и правят чест,а разкриват клюкарската и същност.

Анонимен каза...

ООООбеден си, а? И кой клас завърши?

Анонимен каза...

"Висша икономика" в Ловеч.Ха,ха...

Анонимен каза...

Ясно, ветеринарчето пак се появи. То и речника му такъв.

Анонимен каза...

Сладур 27-ми, ти в колко проекта за сливане и придобиване си участвал? То в региона такива няма, както и Актавис Троян е сигурно най-незначителния актив в групата. Неудачниците живеят на 35 км южно от Ловеч, а успелите и големите за да бъдат такива, са скъсали отдавна с градът в който нищо не се случва.

Анонимен каза...

И сладура пак се появи - 25ти=34ти...на мама умничето

Анонимен каза...

Като данъкоплатец от Троян, искам да знам:
- Какви са приходите за Общината от масовата приватизация?
- Кой и какви дивиденти дава?
- Има ли договори, които могат да се прекратят, поради неизпълнението им?
Не е приемливо:
- "Трояфарм" да се препродава за милиарди, а за Общината да няма нищо.
- "Троянската сливова" да бъде произвеждана от друга държава.
И много, много още...

Анонимен каза...

Като стана въпрос за директора Минчо Христов ,тук не става въпрос само за алкохолици и фусти както беше написал някои.Защо не се направи статистика с колко са намалели учениците в това училище през последните години за сметка на другите училища и защо.Според мен защото там е пълна боза през последните години.

Анонимен каза...

36, когато атовете се ритат магаретата..., тя цялата смотана троянска община не струва толкова, ти за няколко декара до реката, но питай.

Анонимен каза...

http://d13d13d.alle.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/

Анонимен каза...

За троянци е важно също да знаят, какви са сумите отпуснати за Общината, усвоени и реализирани по проекта "Красива България" с пари от EU. Общината да публикува и тези факти.

Анонимен каза...

http://news.bgnes.com/view/899779

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |