Общината изгуби Търговията, иска да преговаря

* Мичо Генковски: „Минко Минков ни показа, как последователно, твърдо и умело се отстояват интересите” * Минко Акимов: „Това дело наистина го загубихме, но Общината не се е предала” * Илиян Пеевски: „Може да се оспори единствено и само в Страсбург”
НА СКОРОШНАТА МАРТЕНСКА СЕСИЯ на Общинския съвет (ОбС) в Троян (24 март) се случи нещо, което, според внимателните наблюдатели, бе неизбежно. Целокупната троянска власт – кметската и съветниците – трябваше да се примири с една своя съдебна загуба и да търси възможности за най-безболезнено излизане от ситуацията. Става дума за окончателното и неподлежащо на обжалване решение на Висшия касационен съд (ВКС) от края на 2010 г., което отменяше предишно решение на Ловешкия окръжен съд (ЛОС) и отсъждаше в полза на дружеството „Търговия – Троян 98” АД, представлявано от Минко Минков, в дългогодишния му съдебен спор с Община Троян.

ПРИПОМНЯМЕ – става дума за приватизационната сделка от 1999 г., когато новосъздаденото РМД (работническо-мениджърско дружество) „Търговия – Троян 98” АД сключва договор за покупка на 29% от капитала на тогава изцяло общинската фирма „Търговия – Троян” ЕАД, притежаваща 20 търговски обекта в Троян (на практика това са най-атрактивните магазини и заведения в града – бел. Г.М.). След серия търгове и дълги преговори през есента на същата 1999 г. „Търговия – Троян 98” АД, оказало се единственият кандидат-купувач, придобива още 22% от капитала на общинската Търговия („Търговия – Троян” ЕАД). Т.е. РМД-то става собственик на мажоритарния дял от 51%.

ПРИВАТИЗАЦИОННАТА СДЕЛКА получава благословията на тогавашния кмет инж. Дилян Енкин и в началото всичко тръгва гладко, но малко след това отношенията между купувача („Търговия – Троян 98” АД) и продавача (Община Троян) се изострят до краен предел. Възможната причина за разрива е, че РМД-то на г-н Минков, опирайки се на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ), решава да плати основната част (90%) от сумата по сделката с т.нар. „компенсаторки” (компенсаторни инструменти). Но не е изключено освен тази логична и обоснована причина, тъй като вместо реални пари на Общината се плаща с „хартийки”, да има и нещо друго – примерно отмятане от тайни и едва ли съвсем чисти договорки между продавача (Енкин) и купувача (Минков).

ОТТУК НАСЕТНЕ СЛЕДВА ЕДНА 10-ГОДИШНА СЪДЕБНА ОДИСЕЯ. Най-напред Община Троян подава пред ЛОС иск за разваляне на двата приватизационни договора (за придобиване общо на 51% от капитала на общинското дружество „Търговия – Троян” ЕАД) – поради неплащане на цената с поисканите платежни средства (левове) и отказа на Общинския съвет – Троян, който е принципал на споменатото дружество, да приеме плащане с компенсаторни инструменти. Висшият административен съд (ВАС) се произнася, че решението на Общинския съвет не може да породи правно действие и битката продължава в гражданските съдилища.

НЯМА ДА ОПИСВАМ ВСИЧКИ СЪДЕБНИ ПЕРИПЕТИИ, ще маркирам само по-важните. През 2006 г. Висшият касационен съд признава за невалидни приватизационните договори между Община Троян и „Търговия – Троян 98” АД. Дружеството обаче обжалва решението и през 2009 г. ВКС отменя решението от 2006 г. и обявява представляваното от г-н Минков дружество за законен купувач. Следва решение на Апелативния съд във Велико Търново от 8 януари 2010 г., отхвърлящо предявения от Община Троян иск; за да се стигне до окончателното отсъждане на ВКС от 15 октомври 2010 г.

НО ВЪПРЕКИ ЧЕ ГУБИ, Общината не се предава. И се решава на един хитър ход, надявайки се чрез него да „финтира” окончателното решение на ВКС. Ход, издаващ солидно самочувствие, но оказал се не чак толкова добър. Буквално часове преди вписване в Търговския регистър на новите обстоятелства, на свое извънредно заседание Общинският съвет в Троян, по предложение на кмета Минко Акимов, гласува фиктивна продажба на всички имоти на „Търговия – Троян” ЕАД (за 85 хил. лв. общо, при пазарна стойност около 2 млн. лв., и на разсрочено плащане до 2015 г.) на друго изцяло общинско дружество – „Общински пазари” ЕООД. Идеята е приватизаторът да остане с празни ръце. В същата посока е и друг подобен ход – на 21 януари 2010 г., пак с решение на ОбС, се увеличава капитала на „Търговия – Троян” ЕАД с 15000 поименни акции, което обаче е оспорено и отменено от съда.

РАЗБИРА СЕ, Минко Минков и представляваното от него „Търговия – Троян 98” АД оспорват „сделката” по прехвърлянето на имотите на „Търговия – Троян” ЕАД в капитала на „Общински пазари” ЕООД, като предявяват иск всички имоти да бъдат върнати. Г-н Минков предявява и иск „Общински пазари” ЕООД да възстанови сумите от наем на въпросните имоти.

ВСИЧКО ТОВА ДОВЕДЕ до внесената от кмета Минко Акимов информация на последната сесия на ОбС и предложението съветниците да му възложат да преговаря за постигане на споразумение и извънсъдебна договорка с „Търговия – Троян 98” АД. Тук обаче трябва да припомним и друг важен момент – че на няколко пъти Минко Минков и представляваното от него дружество предлагат на Общината да им върне по съответния ред компенсаторните инструменти или да заплати стойността им и спорът да приключи. Подобно предложение, оформено в две официални писма, е внесено и през 2007 г., но Общината се прави на „умряла лисица”; което, в крайна сметка, отслабва позициите й и води до сегашния опит да се търси извънсъдебно решение.

КАК СЕ РАЗВИ ДЕБАТЪТ В ОБС по предложението на г-н Акимов? В общи линии тонът не се различаваше кой знае колко от досегашния – приватизаторите („Търговия – Троян 98” АД и Минко Минков), бяха „анатемосани” и обявени за лоши, а другата страна - продавачите (Общината и Общинския съвет), се възприемаха като безкомпромисни бранители на народните троянски интереси и борци срещу лошите.

НАЙ-НАПРЕД, от името на Комисията по икономика, председателят й Йордан Данков (ГЕРБ), внесе ново предложение, доразвиващо кметското – да се възложи на г-н Акимов да сформира комисия (в нея да има представители на всички групи в ОбС), която да води преговорите с „Търговия – Троян 98” АД. Далеч по-краен бе представителят на „Атака” инж. Илиян Пеевски – той обясни, че след решението на ВКС подобни комисии са безполезни; единственият ход срещу „това неадекватно решение на този извънреден съд (ВКС), който обезличи триинстанционната съдебна система в Република България”, е моментално да се заведе дело в Страсбург. „Едно такова решение, което не е в името на правото, а според силата на финикийските знаци, може да се оспори единствено и само в Страсбург”, категоричен бе Пеевски. Атакистът предложи още да се инициира чрез ловешките депутати (Кирил Гумнеров, д-р Станка Лалева) парламентарно питане по въпроса до правосъдния министър и да се вдигне шум по вестниците.

НО НЕОЧАКВАНО ЕДИН СЪВЕТНИК, и то от мнозинството – Мичо Генковски (ГЕРБ), направи доста по-различно тълкование на случилото се. И потърси вината не само в „лошите” (Минко Минков и „Търговия – Троян 98” АД), но и в „добрите” (Община Троян и ръководството й). „Уважаеми дами и господа, дано не ви прозвучи странно, но г-н Минко Минков ни показа, как последователно, твърдо и умело се отстояват интересите – в случая личните. Ние като Общински съвет, макар че сме принципал на тази собственост, проявихме, според мен, точно обратното поведение. И ето го резултатът – сега ние сме готови, доколкото схванах предложението на г-н Данков, да се откажем от това нещо и повече или по-малко да разговаряме за подялба”, заяви г-н Генковски. След което съветникът отправи няколко тежки въпроса към председателя на ОбС инж. Ангел Балев, които, подразбираше се, бяха и въпроси към кмета Минко Акимов.

ПИТАНЕТО на г-н Генковски бе следното: „Отправям тези въпроси към нашия председател, тъй като принципал на тази собственост е Общинският съвет. Нашият председател – точните дати не ги знам, но те са записани в документите – получава искане от г-н Минко Минков да му бъдат върнати платежните инструменти, с които е сключена тази сделка. Какво би означавало това според мен? Това означава, че връщайки платежните инструменти, сделката се разваля, пропада, и Общинският съвет става едноличен притежател, собственик на магазинната мрежа в град Троян, казано по нашенски. Аз питам – защо, по какви съображения г-н председателят не е разпоредил връщането на тези инструменти и защо, най-малкото, не е информирал Общинския съвет за това искане. Няколко месеца след като съдът постановява, че след като ние не връщаме инструментите, значи признаваме сделката за сключена и валидна, връща правата на г-н Минков и той на всички основания свиква общо събрание на акционерите. Тук аз питам – защо на това събрание г-н председателят изпраща човек, който няма пълномощията да представлява Общинския съвет?!”.

МИЧО ГЕНКОВСКИ доразви тезата си така: „В резултат на тази наша слабост Минко Минков прави събрание без представител на Общината, протоколира се съотношение 51%:49% и овладява положението в дружеството. Ето това е хронологията на фактите, с които се опитах да се запозная, и събитията около това дружество. Резултатът е огромна щета, казано по троянски – поразия, нанесена на Общината. Поредната поразия за съжаление, защото, колкото и да не ни се иска да го признаем, ние нанесохме няколко поразии на града си през тези 4 години, през които бяхме в тази зала. Между другото – една от причините е липсата на конкурентна, здрава опозиция в тази зала. Мисля, че всякакви разговори с г-н Минко Минков са безпредметни и ние за пореден път с едно такова решение (сформиране на комисия за преговори – бел. Т21) ще демонстрираме юридическа некомпетентност; защото съгласно Закона за акционерните дружества акциите в едно такова дружество са неделими и не може да се извършва каквато и да било подялба. Не знам кой е дал съвет на вносителя да се делим и да водим разговори по тази тема…”. Г-н Генковски предложи на хората, които се занимават с проблема, да се запознаят по-добре със Закона за акционерните дружества, който давал определени възможности за реакция в тази неизгодна ситуация.

В ОТГОВОР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС инж. Ангел Балев заяви, че никога не е взимал еднолични решения при постъпили запитвания – въпросите се разглеждали с юристите на Общината и им се отговаряло. Г-н Балев даде обещание на следващата сесия на ОбС да информира за всички постъпили питания до него и дадените им отговори.

ТОВА ДЕЛО НАИСТИНА ГО ЗАГУБИХМЕ, но Общината не се е предала, заяви от трибуната на ОбС кметът Минко Акимов. Градоначалникът бе категоричен: „Продължаваме да търсим начини, да търсим юридически факт, който да ни даде основанието да искаме преразглеждане на делото от Върховния съд. В това отношение сме предприели конкретни действия. От друга страна – наистина има опасност, ако чакаме възобновяване на делото, това да продължи години. Има възможност да се води и дело в Страсбург – това обаче трябва да бъде внимателно проучено; но и там делото няма да излезе по-скоро от две години. Ние се страхуваме – и затова внесохме тази информация и предложението, - че г-н Минков, който притежава 51%, може да вземе каквото си поиска решение. Ние не говорим да делим акциите; и аз му го казах директно в очите на г-н Минков – не му вярвам, че управлява добре дружеството, имайки предвид как го е управлявал в периода 1998–2006 г., какви магазини са продадени, какви са загубите и т.н. Затова аз му казах, че ние не трябва да имаме вземане-даване с него, а трябва да си разделим „кукличките и парцалките”, всеки да си вземе полагаемата му се част, каквото е и последното решение на съда”.

„МОЕТО ЛИЧНО УБЕЖДЕНИЕ Е, че Минков иска всичко”, обобщи г-н Акимов. И обясни, че идеята му да се сформира по-широка комисия, която да преговаря от името на Общината, била, за да няма съмнения в нещо скрито-покрито. Кметът обаче призна, че Общината е направила грешка като не е върнала компенсаторките на купувача; „Ако бяхме го направили, може би всичко вече щеше да е приключило”, бе направената констатация.

КЪМ КРАЯ НА ДЕБАТА Йордан Данков направи свое предложение за създаване на Временна комисия към ОбС, която да огледа нещата и да реши какво да се прави, а не да преговаря с другата страна. Даниел Сираков от десницата имаше друга идея – да се наеме специализирана юридическа кантора, занимаваща се с търговско право, която да отстоява интересите на Общината; г-н Сираков призна, че това няма да е евтино, но намекна, че и за досегашните безрезултатни ходове са пръснати много пари по адвокати. В крайна сметка съветниците се обединиха около общата идея да се създаде Временна комисия към ОбС - в нея да влизат председателят на ОбС, председателите на групите и председателите на постоянните комисии – която да обсъди проблемите по казуса с „Търговия – Троян” АД и да предложи варианти за решение. Предложението бе прието с голямо мнозинство (25 „за”, и 3-ма „въздържали се”).

Генадий Маринов

62 коментара:

Анонимен каза...

Дилян Енкин в затвора,братя Данкови с пръст в устата,Минко Минков кмет на Троян!

Анонимен каза...

Незнам за Енкин и за Данкови, ама от Минков и чеп за зеле не става. Много досаден човек!

Анонимен каза...

Че Енкин е за прокурор, това отдавна е ясно! Но от написаното се разбира, че за там е и Ангел Балев!!!

Анонимен каза...

Народе троянски, виждате ли ги сегашните съветници какви поразии ни сториха за пореден път? Като не искат да решат проблема, създават нова комисия! Ето - това е отчет за тяхната работа! Айде изберете си ги отново наесен!

Анонимен каза...

Поздравления за г-н Минков.Желаем още такива успехи .Общинската управа да се смачка,заедно с некъдърните уж общински съветници,те тях си немогат да управляват,та цяла община.

Анонимен каза...

Даниел Сираков от десницата имаше друга идея – да се наеме специализирана юридическа кантора, занимаваща се с търговско право, която да отстоява интересите на Общината; г-н Сираков призна, че това няма да е евтино, но намекна, че и за досегашните безрезултатни ходове са пръснати много пари по адвокати

Анонимен каза...

В другите коментари, някой беше написал, че А. Балев злоупотребявал със служебното си положение като "предсавител" на пенсионен фонд, от тази статия става ясно че е злоупотребил с власт, дано прокуратурата е достатъчно информирана и да се самосезира по тези случаи!
Може пък човека да е чист като сълза, а ние само да го упрекваме!

Анонимен каза...

Отново гаф!!!Общината(Акимов,А.Балев и др.)схващате ли колко са некомпетентни и безотговорни,а може би КОРОМПИРАНИ.Минко Минков да внимава на коя гювендия пак ще купи апартамент или ще даде магазин.....Защото КОЛОРМаркета в града ни има точно такава съдба.Който е любопитен и не знае може да отиде да надникне за каква красавица става реч и да си направи изводите.Абе ,т.н. мъже като е дърлите за имоти,гледайте после на коя и за какво ги давате.Съд за вас ,но не от българския,защото и американския посланик го разкритикува,а истински -справедлив.Тази Община е сбирщина от некадърници,която няма доблеста да си отиде,а чака да я изритаме!!!!!

Анонимен каза...

Прецаканата ни Община сега ще оправя положението в стил "след дъжд качулка" и ще търси път "след като колата се вече катурнала". И АнгелЧО и ДаниелЧО докато мислят как да оправят другите са неусетно "оправени".
След такова безстопанствено отношение кой каквото да ги хвали и превъзнася - просто да си гледа работата. Аман от недоправени мераклии за постове!

Анонимен каза...

На крива ракета - космоса й пречи! И тук ли е виновен съдът? Безсилие, безсилие - това е истината!

Анонимен каза...

Съгласен съм че г-н Минков става за Кмет.

Анонимен каза...

В сайта на ФорумЪТ яко са ги подбрали и Минко, и Ангелчо, и цялата общинска сган!

Анонимен каза...

Мислехме да започнем с въпроса защо за младите хора в Троян нищо не се прави. Но се сетихме - то млади хора не останаха, та какво толкова има да се прави за тях...С напускането им този град опустя и се обезлюди. Отпадна и една кметска грижа. Остава ни само да изчакаме официалните резултати от преброяването на населението. Ще кажете - ама има "Младежи ГЕРБ". Има ги, вярно е, но не се чува достатъчно за тях или нещо, направено от тях.

Всъщност - и това не е вярно. Научихме, че "Младежи ГЕРБ" ще участват в акция по ремонтиране покрива на скита "Свети Никола", който ремонт е платен с едни други пари, но ще се постави табела "Направено от младежи ГЕРБ Троян". Сякаш те със собствени средства са финансирали проекта....

Анонимен каза...

Като не можем да развием темата за нищото, направено за задържане на младите в Троян, ни остават бездомните кучета и котки, които напоследък сякаш са повече от живеещите в този град. Да започнем първо от котките. Проблемът с бездомните котки е по-голям от този с безстопанствените кучета.Те буквално са превзели града, охранени, необезпокоявани скитат навсякъде. На много места пред къщи и блокове са сложени чинийки с храна. Доста често върху тях кръжат рояци мухи. Милостиви граждани хранят по 10-20 котки, като по този начин увеличават популацията им и развъждането на заразни болести и бълхи. Къде в случая са еколозите и природозащитните организации? В някои общини вече са въведени драконови мерки именно със съдействието на еколози и защитници - храненето на бездомни котки се наказва с глоба между 200 и 500 лв. Търси се съдействие и от международни организации за справяне с проблема.

Анонимен каза...

1. Господин Акимов, госпожо еколог, за четирите години от мандата какво направи общината за справяне с нарасналата популация от бездомни котки? Има ли общинска наредба, която да включва санкция за храненето им, има ли събрани глоби, за какви цели са използвани тези средства?

Сега към кучетата. На 1 февруари изтече законовият срок за изграждане на кучешки приюти в общините. На кметовете, неизпълнили това изискване, следва да се наложи глоба в размер на 1000 лв. Но едва ли. По официални данни доста общини в България не са спазили срока и типично по български сега се чака този срок да бъде удължен. Последният случай в Троян е на ухапано дете на тренировка по биатлон. Което е накарало родителите да отпишат детето. За претърпените травми няма да говорим. Това не е нито първи, нито единствен случай. Следващият ни въпрос е:

Анонимен каза...

2. Господин Акимов, кога е започнало изграждането на общинския кучешки приют и на какъв етап е той през месец март 2011 година? Какви средства са похарчени за него - тоест колко струва той на данъкоплатците до настоящия момент и колко още се очаква да бъдат вложени до окончателното му завършване? Колко хора са назначени на работа към приюта и с какви заплати? Колко струва автомобилът, закупен за нуждите на кучкарника? До месец март 2011 година колко кучета са прибрани, има ли статистика колко са бездомните кучета в Троян, дали размерите на приюта са достатъчни, за да ги поберат? Данъкоплатците имат право да знаят колко им струва издръжката за едно куче и дали назначените служители срещу заплатите си изобщо вършат някаква дейност.

Мръсните улици, неизхвърлените контейнери със смет, създадените незаконни сметища, циганските катуни са невероятни предпоставки за увеличените популации. Ама на много малко хора им пука...

Анонимен каза...

Входът на Троян. Някъде до Калейшкото пътят все още е в прилично положение. Отпуснатите шофьори, наслаждавайки се на липсата на дупки, изведнъж сякаш попадат във вулканичен кратер. Особено стряскащо е за новодошлите вечерно време. Започва чудене къде са попаднали, някоя махала ли е това, пътят ли са объркали....Добре дошли, скъпи туристи и гости на градчето ни!

"По дрехите посрещат, по ума изпращат". Нашите дрехи са едни жалки дрипи. Отново 4 години нищо неправене....и не само тези четири години. След "грандиозния" вход на Троян пътниците волю-неволю преминават през мега квартала Велчевско. Където обичайната за нас гледка на дупки и кърпежи е допълнена и с недовършените разкопки на местното ВиК. Ама ще кажете - канали сменяли хората, какво от това. Те хубаво са ги сменили, но нали сме си нашенци, ще довършим някой друг път. Няма нужда да бързаме, "Бързата работа - срам за майстора".

Анонимен каза...

При обсъждането на проектобюджета за 2011 година дадохме предложение да се предвидят средства за оправяне входът на Троян. На което ни беше отговорено, че това си е републикански път и общината не носи ангажимент за неговото поддържане. Този именно отговор ни накара да потърсим малко повече информация.

Входът на Троян от Ловеч е част от второкласен път II-35 и се поддържа от Областно пътно управление чрез целева субсидия от МРРБ. Обаче в чертите на населеното място ( от табела до табела) поддръжката е задължение на местната община чрез целевата субсидия от Републиканския бюджет, която се получава. При недостиг на тази субсидия кметът има право да изготви необходимите документи, с които да поиска допълнително финансиране. Изискването в случая е тези средства да се изпозват само и единствено за ремонт на посочения участък.
Направихме справка и в сайта на МРРБ, където видяхме, че за второкласен път II - 35 в южната му част /в посока към Беклемето/ е задействана процедура за ремонт, подземни комуникации и отводняване още по време на мандата на г-н Енкин през далечната 2002 година. Поради факта, че проекта не е извършен поради липса на финансиране, неговият срок е удължен до 2011 година. Колкото до въпросния вход на Троян, процедура липсва. И именно тук са обвиненията ни към настоящия кмет, че за четирите години от мандата си не намери време да придаде приличен вид на този участък и всички ние да не се срамуваме, когато посрещаме гости.

Анонимен каза...

Ако беше само кърпеният асфалт, може би щяхме по-лесно да го приемем. Нека позагледаме цялостния пейзаж. Оставяме настрана непочистените пясъци от поредното зимно поддържане /доколкото изобщо се прави според изискванията/. Навсякъде около пътищата банкетът е непочистен. Туристите имат уникалната възможност да се насладят на диви шипки и драки, високи попрегорели лански треви, окичени обичайно с найлонови торбички във всякакви цветове. Какво толкова, нека шаренкото радва очите на хората. Ето, пролет идва, малко цвят в пейзажа добавя настроение.

То да беше само там. Бърза обиколка на няколко странични улички ни показа същата картинка - изходът за Беклемето е в същия вид, пътят към махали Длъжковска и Райковска тоже, прословутият Балабански път, пътят към Попишка....да де, ама по нашите георгафски ширини има доста завои. Наличието на непочистени банкети създава липса на видимост и е доста често причина за пътни инциденти.

Анонимен каза...

3. Господин Акимов, след като поддържането на четвъртокласните пътни мрежи е задължение на общините, защо не се почистват крайпътните банкети и канавки? Защо не са орязани храстите, които с годините са станали млади дръвчета? Коя е организацията, поддържаща пътищата и имаща съответната отговорност да почиства редовно крайпътните банкети? Колко проверки са правени относно спазването на тези задължения, респективно какви санкции са налагани?

Освен неоправената инфраструктура, другата обичайна гледка за нас са паркираните автомобили. Имаме усещането, че сме като араби в пустиня - кой където намери пролука, там се паркира. Безразборно. Грозно. Мила нашенска картинка. В интерес на истината хората не са виновни. Общината не е създала необходимите паркинги, за да могат жителите и най-вече гостите на Троян да паркират според правилата. Какво толкова - ще каже някой. Голяма работа. Това на никого не пречи. Защото манталитетът ни е такъв.

Анонимен каза...

Всъщност, вероятно скоро и този проблем ще се реши. От една страна населението на Троян е доста намаляло, от друга страна цените на горивата скачат. Което ще принуди хората да ходят повече пеша. Здравословно и полезно, стига да не се налага да дишат прахоляците, вихрени от пролетния вятър в резултат на непочистените пътища. Добре поне, че започна измиване на главната улица. Вероятно с това и акцията ще приключи. Ако е рекъл господ, ще има проливни пролетни дъждове, те ще поизмият пепелта и ще спестят пари на общината.

4. Господин Акимов, господин Балев, има ли приета общинска стратегия за изграждане на паркинги с оглед справяне донякъде с проблема? При наличието на доста запустели терени, чиято собственост ние не знаем, могат да се изградят паркоместа, които да бъдат платени и охранявани. Така хем хората ще са спокойни за собствеността си, докато се разхождат, хем общинската хазна ще има някакъв приход за поддържането и опазването им. Ако не е правена такава стратегия, какви са били пречките за нерешаването на този проблем?

5. Защо не са предприети мерки за премахване паркираните автомобили пред Данъчна служба? Налагани ли са глоби на водачите им, чия е отговорността да се спазват поставените там пътни знаци? Има паркинг на кооперативния пазар, който е достатъчен за паркиране. Наличните МПСта създават големи неудобства всеки четвъртък за нормалното движение на останалите водачи. Ако досега нищо не е направено, настояваме да се приложи цялата строгост на закона.

Анонимен каза...

ЕДИНСТВЕНОТО ЩО ГОДЕ БЛАГОПРИЯТНО РЕШЕНИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЕТО ОБЩИНАТА ВСЕ ПАК МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ НЯКОЙ ЛЕВ Е ОБЯВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯ ТРОЯН В ЛИКВИДАЦИЯ. ПРИ ИЗБОР НА ЩО ГОДЕ ЛОЯЛЕН ЛИКВИДАТОР- ВСЕ ОЩЕ ИМА ТАКИВА(КОЙТО ДА НЕ ЛАПА МНОГО) МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРОДАДАТ НА ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ АКТИВИТЕ И ОБЩИНАТА ДА ВЗЕМЕ 49% ОТ ПАРИТЕ. ИНАЧЕ КАТО СЪСОБСТВЕНИК С ОСТАНАЛИТЕ 51% МИНКО МИНКОВ МОЖЕ ДА СИ ПРАВИ КАКВОТО ИСКА И ОБЩИНАТА ДА ГО ДУХА. МЕЖДУДРУГОТО ТОЧНО ЕНКИН С КАКВО Е ВИНОВЕН. КЪДЕ СА БИЛЕ АКИМОВ И КОМПАНИЯ, КОГАТО МИНКОВ Е ИСКАЛ ДА МУ СЕ ВЪРНАТ ХВЪРЧАЩИТЕ ЛИСТЧЕТА-КОМПЕНСАТОРКИ, ЗА ДА СЕ ПРОВАЛИ СДЕЛКАТА.

МОЛЯ ДА НЕ СЕ ТРИЕ!!!!

Анонимен каза...

Призив

Моля всички живущи на територията на Община Троян,излезте и почистете тротоарите пред Вас ,а така също и сипицата на пътното платно пред тях.Все пак това е лицето на Вашия имот. Хайде да не чакаме всичко да се свърши от някой друг.
Няма ли жени в тази община. Подредила си двора,къщата , а отпред - мизерия.Докога,докога..................
Толкова ли е трудно ?????????

Анонимен каза...

С такъв непрокопсаник като адвокат Варчев, нищо чудно да загубим и сградата на общината.

Анонимен каза...

Последният случай в Троян е на ухапано дете на тренировка по биатлон. Което е накарало родителите да отпишат детето. За претърпените травми няма да говорим. Това не е нито първи, нито единствен случай.
Ей това да не дава господ да се случи на моето дете,гарантирам ,че в рамките на 24 часа ще прочистя Троян от мастиите по улиците и после ще има ГОЛЯЯЯЯЯЯМА статия в Т21 по въпроса.

Анонимен каза...

За т.нар кучешки приют питаите Белевски.Тои там е на ти с шефа(син му е).Маи са 7-8 човека.И си лапкат добри заплати.Да живеят кучетата.

Анонимен каза...

Само не разбирам защо чакаш кучетата да нахапят твоето дете и тогава.....Въпрос на време е и на ситуация.

Анонимен каза...

И.Пеевски перука ли има?

Анонимен каза...

Основната тема тук е за вината на Ангел Балев за загубата на "Търговията".А групата клакьори най-активно се включва със съвсем различни проблеми - кучета, почистване на улички и междуселски пътища,изкърпване... Да, също важни за града ни неща, но отклоняват мисълта от нещо далеч по-съществено - загуба от общината на активи за няколко милиона лева. Някой за това е виновен!Става дума за съд в Страсбург.

Анонимен каза...

АМи тези над 20 магазина на ключови места вкл. и на главната улица в Троян, дори по време на криза струват над 2 милиона лева. Пък тук някои тъпаци коментират косата на И. Пеевски. Ха сигурно са плешиви и му завиждат. Познавам Илиян, може да е всякакъв, но със сигурност не носи перука.

Анонимен каза...

Такива сме си ние. Добие някой смелост и усет да постави особено важен проблем и веднага се намират други, които разсейват мисълта ни, разконцентрират ни, карат ни да не мислим за актуалното. Е, заради това гинем като град.Няма го гражданското общество.

Анонимен каза...

Кой е бил адвокат на общината по горните дела? Ако наистина е бил Варчев, то той минава за най некомпетентният адвокат в Троян. Нищо чудно да е продал процеса!

Анонимен каза...

Минко Минков за кмет!
Енкин, Балев и ко, в Атлант...

Анонимен каза...

Нека еколозите да навестят следния адрес.ул.Стефан Караджа № 10 и 10А и да видят и да видят що скитащи котки хранят там собствениците ищо зараза и бьлхи разнасят из квартала.

Анонимен каза...

Всички общински съветници, кмет и компания са за затвора! А вие си ги изберете отново наесен, че да досъсипят и малкото, което е останало!

Анонимен каза...

Като се обърне каруцата,пътища мно-о-ого!Калпавите/а може би да има и нещо друго,туй прокуратурата да каже/каруцари да си търсят друга работа.За тези няколко години достатъчно ни натопиха в "киреча".Харизма се лекува само с глад!

Анонимен каза...

Имам чуството, че братя Данкови са вдигнали мерни ка на Стареца.Търговията им се паднала от предизборната баница,но пустия му Минков не пуща бре.И братя Данкови жестоко ще се сърдят, че са излъгани.Да видим кога и как ще прилапат ВиК и кой ще го отнесе,понеже е допуснал "грешчици"...

Анонимен каза...

Към 37-ми - споменаваш ВИК,вчера пак са надписали по 5 кубика на родителите ми,защото не били си сменили водомерите. Кога най-сетне ще има общинско решение по този въпрос,нали ВИК е общинска фирма! Към кого да се обърна за решение на въпроса?

Анонимен каза...

Интересно ми е как така пъво са продадени 29 % и после защо точно 22 % / 29+22 са 51%, защо е допуснато това, не смятате ли че няма случайни неща. За да продадеш 51 % а не 49 % , вие как смятате.

Анонимен каза...

39ти поставя много точен въпрос,защото явно тази продажба е договорена предварително на тъмно зада могат по-лесно едни хора за прилапат едни пари и собствености...ясно е като бял ден че тази продажба е нечиста от самото си начало а пък после ни хвърлят прах в очите че се борят за нашите общи интереси.

Анонимен каза...

За Дилян Енкин чували ли сте?
Толкова е просто и очевидно откъде тръгват много неща...

Анонимен каза...

За съжаление на Троян все такива като Д.Енкин ни се падат...Ние ли сме си виновни или на един умиращ град много лешояди му имат апетит!?То и в други градове има състоятелни и влиятелни хора,но мисленето им е различно,вперено в просперитета и благополучито на хората.Не мога да разбера как им е комфортно на едни управляващи да стоят начело на община,която замира,търсейки оправдание там ,където не е?!Може би трябва първо да имаш aмбицията сам да изглеждаш добре и дома ти да е подреден,а после да вършиш нещо за останалите.Не безплатно,разбира се.Я гражданино,троянски мини по ул.Хр.Ботев и виж как изглежда къщата на др.Ангел Балев!По това можеш да познаеш за кого да гласуваш....И нещата там не опират до пари,а до нещо друго.....Изводите оставям на вас.

Анонимен каза...

Не знам как му изглежда къщата, но като начало да се окъпе и да си облече прани дрехи, че доста намирисва. Мърлявия човек няма как да породи уважение.

Анонимен каза...

Интересно къде се скри Николай Тодорв?
Миналият ден бе доста активен,ама май съвоЕводите му дръпнаха ушите, че неправомерно се изказва...
Напрежението е страхотно, и съвсем скоро очакваме и нервни изблици и прояви на истерия от кандидатите за баницата...

Анонимен каза...

Скри се, 74-ти доста точни въпроси му зададе и той не знае какво да отговори.

Анонимен каза...

Мисля си,че вместо това заглавие по -подходящо би било:"Общината изгуби питомното,иска да гони дивото!" или "Какво загубиха троянци от това,че избират такива,които печелят....само за себе си?"

Анонимен каза...

Това което опасявам се ще изгубят и наесен, пак същото.

Анонимен каза...

Бях на едно селско събрание,където се отчитат кметовете за свършената работа миналата година.ЪЪЪ
....Голям майтап ,тя пък свършена една работа,но което ме впечатли, Акимов каза,че наше село много го бивало,млади хора били на събранието..... аз бях най-младата на 58 години ! По другите села
присъствали по- възрастни ????

Анонимен каза...

До № 39.
Ще се опитам кратко да обесня това, което знам по приватизацията чрез РМД на търговията. Минков участва с най много 15-20хиляди лева. Тогавашната му секЛецарка му е ортак. Други участници бяха Панчито и Ванко - кафе Рай и още 2ма - 3ма от работниците в бившата търговия.
Първото им нарушение на продажбата, е че никога не са осигурили работните места обещани в договора за приватизация. После разпродадоха акций на Айгюн и сие хора,който нямат нищо общо с Рмд-то. Минков краде от наемите безогледно и разбира се закъса. Без да има право на това чрез тайни търгове продаде фурната на Айгюн, а на Смилкова кафето на центара за смешни стотинки.
Адвокати през това време на общината и още са, едни хора от "делиормана" тъща и зет, които взимаха пари от общината и много повече от Айгюн за да губи общината делата. От общината не обявиха, че има търгове за горните два обекта в никои вестник, за да не доидат други купувачи.
Ако наистина имаше платена качествена адвакатска фирма, общината можеше да си върне всичко още на първата година. Сега Минко + Айгюн за 50-60хил. лв. се сдобиха с имоти за 5-6,000,000 лв. Наи фрапиращо е заплащането с компенсаторки. Това не е част от договора, а компенсаторките струваха през годините от 12 до 21 стотинки за лев.
Цялата далавера не е възможна без участието на одговорните за продажбата в общината. Разбира се Айгюн им дал по нещо, защото Минков нама левче, а каквото е имал го пръсна по сеКлецарката.

РеалистЪТ каза...

Със градска оправа, като М.Акимов и братя Данкови, какво искаш да се случи, мили ми съгражданино

Анонимен каза...

Въпросната Смилкова,бивша домакинка на стол,не беше ли в листата на ГЕРБ? После защо им е"чудно" на общинарите ,че е купила заведението без надлежно обявен търг..Пък после и ресторанта "При кмета" взе...Чува се даже ,че имала големи апетити и към Малкия пазар,но останали напразни.Троян е малък град и коя, как си е изкарала парите е знайно.

Анонимен каза...

Отделно Смилкова, закърпи здраво двамата англичани живущи на Миревското...Но там, интересно е че Акимов има дейно участие по темата...

Анонимен каза...

Тази торта Смилкова не е ли била любовница на Миня преди много години? Чувала съм, че го е завирал навсякъде и най - вече на семейни "приятелки". Помня, че когато Миня стана кмет тя "Смилковицата" беше по цял ден в общината, но напоследък нещо я няма. Разпърдяли са гърнетата за нещо...да пази Бог от такива бизнес ДАМИ - ХХХХХХ.

Анонимен каза...

Да пази Бог и от такива клюкари като теб!

Анонимен каза...

Царят е гол,това е все по-очевидно.Онова се клати,но не пада-ама наесен кото му ги резнем....

Анонимен каза...

Да пази Бог от "бизнес дами" като горепосочената!!!!

Анонимен каза...

Мадам Смилкова като взе р-т "При кмета" и сегашната пицария "Маями" какво направи-циганско сборище.Преди две години ходих последно там,точно това представляваше.Цигани на "килограм",които се правят на обслужващ персонал и музиканти.Това е толкова може госпожата и нейната рода.Не се е родил още този,който ще надскочи себе си ,без значение с кого си е лягал.Това им е лошото на куртизанките ,че бързо пропиляват парите изкарани "по гръб".

Анонимен каза...

Официално запитване към другаря Мичо Генковски:Мичо имаш ли от евтината ракя още?

Анонимен каза...

Имам даскале имам колкото щеш няма свършване таз евтината от 6 лева,колко искаш чадо:):)

Анонимен каза...

Абе хора.Евтина ракия ще си купите от баш тьговеца на ментетата ,Сашо Данков Цървуланков.Пък и да препечели някой лев тоя надут пуяк.

Ст. Борджуков каза...

До 59:
Надявам се, че не визирате мен!
1. Ракия пия рядко.
2. Имам си предостатъчно.

;-)

Mr.Bean каза...

http://www.lovechtoday.eu/images/photoalbum/album_19/kmet_t2_1.jpg

тържествено представиха
кандидат-кмет на Троян

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |