Не пипайте Троянската болница!

* Кметът и общинските съветници единодушни: заложеното в областната Здравна карта закриване на две отделения в МБАЛ – Троян – Акушеро-гинекологичното и Ортопедичното - е недомислица и чиновнически подход * В официално становище случващото се е наречено „престъпление към общността”

НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЧЕТВЪРТЪК (24 ЮЛИ) кметът Минко Акимов „взриви” залата с една гореща и много неприятна новина – според подготвяната областна Здравна карта (брой и структура на здравните заведения в Ловешка област) две отделения в МБАЛ – Троян не отговаряли на критериите и подлежат на закриване. Едното от нарочените е АГ отделението (АГО) – смятано от пациенти и специалисти за най-доброто в областта; другото - Ортопедично-травматологичното отделение (ОРО). По-конкретно – троянското АГО не реализирало изискваните 300 раждания на година (за 2009 г. ражданията тук са „само” 278 с 282 бебета), а в ОРО не достигали операции (276 за 2009 г. при норматив 380).

ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА се подготвя от Областна комисия, ръководена от директорката на Районния център по здравеопазване (РЦЗ) – Ловеч д-р Цветолюба Генкова; член на комисията е и зам.-кметът на Троян Мариян Балев. Данните за картата, която ще е отправна точка за здравната реформа в областта, се предоставят от съответните здравни заведения и, както се оказа, се приемат на юнашко доверие (въпреки някои очевадни стъкмистики – бел. Т21) . Процесът за изготвяне на областните здравни карти стартира на 3 юни със заповед на здравния министър проф. д-р Анна-Мария Борисова.

Г-Н АКИМОВ ОБЯВИ, че на двете заседания на комисията (на 3-ти и на 21 юни) троянският представител е изразил категоричното становище на общинското ръководство за запазване на структурата на МБАЛ – Троян. Най-общо представените аргументи са – критериите се разглеждат едностранчиво, не се отчитат редица фактори (примерно – направени инвестиции, рейтинг сред пациентите и др.), посяга се на доказали ефективността си структури. В становището на троянското ръководство се казва още: „Община Троян е решена да се включи активно в процеса на преструктуриране на здравната система и създаване на Здравна карта, но считаме, че би било престъпление към общността налични икономически ефективни структури, оборудвани с модерна апаратура, в които работят високо квалифицирани специалисти, да бъдат преструктурирани по този механичен начин на база на необосновани критерии”.

КМЕТЪТ ПРЕДЛОЖИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да застане зад проекторешение в три точки: 1. ОбС – Троян подкрепя становището на кмета на Общината, отразено в протокол №2 от заседание на Областната комисия за изработване на областна Здравна карта; 2. ОбС – Троян категорично възразява и не приема идеята за закриване на отделенията АГО и ОРО в структурата на МБАЛ – Троян (тази категорична формулировка бе предложена от общинския съветник от ГЕРБ Мичо Генковски, първоначалният вариант бе по-мек и гласеше „счита за целесъобразно да се запазят отделенията Акушерство и гинекология и Ортопедия и травматология” - бел. Т21); 3. Предлага на националната комисия за изработване на национална Здравна карта да преразгледа критериите, които определят първо ниво на компетентност на АГ отделенията, като заложи освен брой на ражданията и друг показател, касаещ гинекологичната помощ – брой гинекологични операции. С рядко срещаното пълно единодушие съветниците подкрепиха предложението, но преди това в залата имаше разпалена дискусия.

НАЙ-НАПРЕД г-н Акимов даде няколко допълнителни разяснения. Например – ако се приеме областната Здравна карта и се тръгне към закриване, Ортопедичното отделение може (до някаква степен) да се присъедини към Хирургичното отделение; за АГ отделението, което е твърде специфично, подобна възможност е изключена и то ще бъде ликвидирано. Евентуалното закриване на двете отделения ще влече и допълнителни негативи – ще отпаднат клинични пътеки и МБАЛ – Троян ще търпи сериозни загуби.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК ОТ ЛЕВИЦАТА Д-Р ПЕТЬО МАРИНОВ, завеждащ хирургичното отделение в МБАЛ – Троян, бе още по-рязък. Той подчерта, че АГО не означава само раждания, а и гинекологични операции и този показател е изпълнен и преизпълнен; много добре стои и троянското ОРО. Д-р Маринов обаче не спря до тук – той изнесе факти, доказващи явни спекулации от някои болници в областта. Например болницата в Луковит представила данни за 1656 оперирани, но за много повече операции – 2068, и тези съмнителни цифри били приети от областната Здравна комисия без възражения?! Явна стъкмистика, за да се избегне закриване, коментира известният троянски хирург. Изводът му – мери се с двоен аршин и в случая троянската болница е потърпевша.

ДОНКА БАНКОВСКА (БСП)
зададе няколко важни въпроса: Отчита ли се спецификата на съответния район, в който се намира здравното заведение? Доколко лобитата на определени градове и определени болници влияят върху съставянето на Здравната карта? Националната здравна карта обвързана ли е със стратегията на управляващата партия ГЕРБ или е хрумване на новия здравен министър?

В ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗКАЗВАНЕ кметът Акимов също изрази подозрения в стъкмистика на данните. Като подчерта и друго – критериите за Здравната карта са предложени от националните консултанти в съответните медицински направления, а тези консултанти работят в големи болници и оттук лесно се обяснява защо най-потърпевши са малките (общинските) болници; и защо се върви към концентрация на дейности, т.е. на средства, в големите болници.

ИНЖ. ИЛИЯН ПЕЕВСКИ („АТАКА”)
заяви, че троянската болница е една от най-добрите общински болници в страната и че здравно-чиновническата реформа искала да я съсипе. И всичко това ставало зад гърба и въпреки волята на собственика на болницата (Община Троян).

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБС, известният троянски гинеколог д-р Христо Добрев, също бе категоричен – ударът върху двете отделения би бил неоснователен. Д-р Добрев погледна нещата и откъм изключително важния финансов аспект - АГ отделението в МБАЛ – Троян е едно от най-печелившите й звена и ако се посегне върху него, това ще е силен икономически удар върху цялата болница.

ДУМАТА БЕ ДАДЕНА И НА ДИРЕКТОРА НА МБАЛ – ТРОЯН д-р Пенко Бамбов. „От ЕС са прави, че искат да видят истинска реформа, ефективно преструктуриране на здравната система у нас и тогава да отпускат средства – и ние в МБАЛ – Троян изцяло заставаме зад този принцип”, заяви д-р Бамбов. Реформата е задължителна, но критериите трябва да са точни, продължи болничният шеф. Имало болници с по 20-30 раждания на година, което не само е твърде малко и неоправдано, но и опасно – гинеколог с едва по 14 случая годишно става рисков; в такива ситуации преструктурирането е наложително. В МБАЛ – Троян обаче ситуацията е друга - и имайки предвид негативната демографска картина в страната да й се налага критерий за не по-малко от 300 раждания годишно, е нереално. Според д-р Бамбов за общини до 40 хил. жители като нашата нормалното е параметрите да са от 150 до 300 раждания. Не бива да се забравя и друго – че в АГ отделението се извършват и операции, а по-този показател МБАЛ – Троян е по-напред от Областната болница в Ловеч. В крайна сметка директорът на МБАЛ – Троян изрази оптимизъм, опирайки се на изказване на здравната министърка, че подходът при преструктурирането ще е диференциран и всяка болница ще се оценява сама за себе си. Припомнено бе и министерското обещание, че никой български лекар няма да остане на улицата; тъй като при евентуалното закриване на двете отделения ще трябва да бъдат освободени 60 троянски медици. Д-р Бамбов бе категоричен, че МБАЛ – Троян трябва да запази сегашната си структура, за да може да извършва пълен обем от дейности и да е максимално полезна на жителите на общината. Реакцията на общинското ръководство и на ОбС пък бе оценена като навременна и точна.

В ЗАЩИТА НА МБАЛ – ТРОЯН СЕ ИЗКАЗА и съветникът от БСП и бивш кмет на Троян инж. Дилян Енкин. Той подчерта, че подготвяното преструктуриране подминава най-важния въпрос – социалния. „Някой отчете ли колко струва на една родилка и на семейството й раждането в троянската болница и колко би им струвало, ако трябваше раждането да е в Ловеч?”, попита г-н Енкин.Ексградоначалникът напомни, че със здравната реформа – за която се говори още от времето на министър Мими Виткова в кабинета Виденов – се занимават висши фактори, преследващи свои си интереси, и това трябва да се има предвид. Г-н Енкин бе категоричен и в друго – че само по един критерий не бива да се правят изводи и да се вземат съдбоносни решения.

РЕШЕНО БЕ при посещението на проф. д-р Анна-Мария Борисова в Троян на следващия ден (петък, 25 юни) представители на общинското ръководство да се срещнат с нея и да й връчат становището ни във връзка с новата областна Здравна карта. Срещата бе осъществена, а резултатите от нея ще представим в отделен материал.

Т21

15 коментара:

Анонимен каза...

Срам и позор да тръгнат да закриват тази болница или отделения от нея!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

присъствал каза...

Гена! Формулировката в решението "Общинският съвет КАТЕГОРИЧНО възразява и не приема идеята за закриване на двете отделения" я даде общинският съветник М Генковски.Не разполагам с точния текст, но в първоначалната редакция тази най-важна формулировка звучеше приблизително така:"...надяваме се на справедливо решение". Което е твърде неубедително като реакция. Формулировката "категорично възразяваме срещу закриването" дойде от г-н Генковски.Това е важно. То изразява позицията на троянци. Впрочем не знам защо ти въобще не съобщаваш, че и той е взел думата.

Анонимен каза...

Аз също бях на сесията.Останах с убеждението, че съветниците гласуваха и приеха точно предложението на г-н Генковски.И добре че стана така.

Анонимен каза...

Мичо Генковски Президент!

Полендачката каза...

Тук иде реч,отново да кажем че ,г-н Мичо Генковски,е човек с най-силните граждански позиции.В случая е хубаво че,всички са се обединили заедно да се борят за една кауза ,а колко хубаво би било да са така обединени за всичко.Знам че е невъзможно но хубаво би било.Поздравления за М.Генковски.Поздравявам и всички от Общ.съвет начели с Кмета.А така с такъв хъс да работят винаги!

Генадий Маринов, Т21 каза...

Наистина по-рязката формулировка на т.2 от приетото решение на ОбС бе предложена от Мичо Генковски и бе единодушно приета. Ни най-малко няма омаловажаване на ролята на г-н Генковски. Но тук важното е друго - съветническото единство. Дано обаче не спрат дотук, защото заплахата не е отминала.

С уважение към всички форумци: Генадий Маринов

Анонимен каза...

Един от аргументите за въвеждането на новата здравна карта е именно пресяването на болниците и оставянето на тези, които предоставят качествени услуги.Как ще се отрази на качеството увеличения пациентски поток към Ловеч? Този проблем го имат всички общински болници, било със своите АГ, ортопедии, хирургии. Аз иммам следния въпрос и се чудя дали някой може да ми опговори:за лечебните заведения, които са собственост на общините, няма логика Министерство на здравеопазването да решава и да ги закрива, тъй като не е техен собственик!!!

Бай Бочо каза...

Хубав въпрос,ама нали държавата държи "ключа от бараката"-одобряването на клиничните пътеки и достъпа до парите от НЗОК.И извиват ръце и си играят мръсните игрички по високите етажи...пък ние да мрем.Трябва да им скръцнем със зъби това е решението вижте гърците как се борят...

Пол..... каза...

Не искам да обиждам,ама ние сме далече от гърците.Видях народен бунт през1989-1990 и после нищо.Виждали ли сте българите да се надигат при всеки опит за реформа,неееее.Не казвам,че за всичко,но ако нещо ни касае нас самите и е в нас ущърб,ние си траем по принцип.Така,че и сега ще е така.Нищо по различно.Ще си мълчим и ще псуваме в къщи!!!

мичо генковски каза...

Прав е Генади, който откроява като най-важно единомисклието между кмета и Общинския съвет.Действително колегите съветници Пеевски, Банковска,д-р Маринов и Д Енкин дадоха допълнително аргументи в защита на болничните отделения.Пролича и компетентността и загрижеността на др Бамбов. Искам обаче да подчертая, че кметът г-н Акимов веднага поиска мнението на общ съвет, категорично застана в защита на интересите на болницата, прояви последователност и твърдост.Мисля, че заслужава поздравления.Ето това е поведението, което осигурява успеха.А заплахата наистина не е отминала и място за успокоение и самодоволство няма.

Анонимен каза...

Пол.....,
както винаги те подкрепям за коментара ти. Повечето от нас(българите) ги е страх да си кажат личното мнение камо ли да излезат на протест или нещо такова. Без да обиждам ама сме идеален пример за "робски народ".
Иначе браво на господата управляващи и дано успеят. Но все пак ми е интересно наистина какво прави по въпроса д-р Станка Лалева????

Младежа

Анонимен каза...

Какво може да направи с капацитета, който има? Просто един човек случайно попаднал в парламента, по стечение на обстоятелствата. Слушали ли сте я когато се изказва по даден въпрос?

Анонимен каза...

Ми не съм я слушал, знам че докато беше общински съветник в троян идваше да спи по сесиите. Добре че не хърка, че щеше да смути Даня Сираковия и Пеевския докато се над лафят.

Анонимен каза...

фен
един въпрос от статията ми се наби в погледа, питането за социалната цена от евентуалното закриване на отделения "колко ще струва на една родилка, ако ще трябва да ражда на друго място"
може да се окаже, че ще й струва по малко, ако е е българка де, на циганките не знам дали им искат пари на ръка, едва ли. знам за толкова брутални случаи на изнудване за пари, че имам съмнения дали няма да е по евтино на друго място, а не в троянската болница.

Анонимен каза...

До по горния...

Луд си братче как го каза само за тия тримата.
А жена ти ми гълта снощи,добра е...

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |