Антикризисните мерки и изводите след срещата с бизнеса

* Общината ще продължи да работи по направените от бизнеса предложения, но трябва да се знае, че има неща, които не са по силите на общинската администрация

(По-долу ви представяме пълния текст на официалното изявление на кмета на община Троян Минко Акимов, направено след обобщаване на резултатите от скорошната среща с представители на троянския бизнес)

На 18 ноември по моя инициатива Общината проведе среща с представители на троянския бизнес за проблемите в условията на кризата и за начините за излизане от нея – т.е. с какво Общината може да бъде полезна и на бизнеса, и на троянци. Направиха се много предложения, които бяха взети под внимание от общинската администрация, а голяма част тях не са новост за Общината. По много от въпросите е работено задълбочено.


• ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ Т. Г. ОБЩИНА ТРОЯН ПРЕДПРИЕ АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ. Те включват засилване контрола по събираемостта на публичните приходи; гъвкаво използване на собствеността на общината; ефективно използване публичните разходи при всички разпоредители с бюджетни кредити; насърчаване на инвестициите; внедряване на антикризисни мерки от едноличните търговски дружества с общинско участие, съобразено с предмета им на дейност; поддържане на обществен диалог с бизнеса и структурите на гражданското общество за актуализация на антикризисната политика; гарантиране на устойчивост на посочените по-горе мерки при изготвяне на бюджета на общината за 2010 г. В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ Община Троян ще приключи годината, за разлика от много общини в България, с разплатени сметки към всички контрагенти. Приходите (недвижими имоти, превозни средства, патентни данъци, глоби и др.), до този момент са преизпълнени с 42 000 лв.

• ОТНОСНО ПРИВЛИЧАНЕТО НА ИНВЕСТИТОРИ В ТРОЯН. Общинското ръководство предвижда (водени са разговори по този въпрос) да се търсят специалисти и да се финансира изготвянето на един ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ за пътищата за привличане на инвеститори в Троян; такъв анализ е необходим и в земеделието.

• ТОВА, ЧЕ ГРАДЪТ НЕ Е ГАЗИФИЦИРАН, Е ПРЕЧКА за сериозните инвеститори. НО АКО ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (ДКЕВР) бе приела решението на Общински съвет (ОбС) – Троян и не беше обявила конкурс, градът ни вече щеше да е газифициран.

• РАБОТИ СЕ ПО ПЛАНА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, който ще бъде актуализиран. В него ще намерят място и конкретните предложения на бизнеса. За целта предстои изграждането на работни групи с участието на представители на общинска администрация, бизнеса, общинските съветници и външни специалисти, които ще работят по отделните раздели. Тези групи ще бъдат одобрени на следващото заседание на ОбС. ВСИЧКО ТОВА Е СВЪРЗАНО С НОВА ПРЕОЦЕНКА НА ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, ще бъде коригиран старият SWOT анализ (такъв Общината е правила досега два пъти).

• ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ. Община Троян има изработена и приета Стратегия за управление на общинската собственост за мандата 2009 – 2011 г., а ежегодно на базата на тази стратегия се приема програма от общинския съвет. И стратегията, и програмата са публикувани в сайта на Община Троян. Те са отворени документи и могат да бъдат актуализирани. В СТРАТЕГИЯТА, наред с основните характеристики на отделните видове имоти общинска собственост, са посочени рискове и слаби страни, плюсове и възможности, политики и задачи, свързани с тях.

За съжаление В ТРОЯН НЕ СЪЩЕСТВУВА СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, което да бъде партньор на Общината. СЪЗДАДЕНО Е СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, в което Община Троян членува. На предстоящото Общо събрание на сдружението през месец януари ще бъде предложено в него да участва и бизнесът.

Община Троян усилено работи и по друг поставен въпрос - АКТИВНО СЕ РАЗРАБОТВАТ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС. За 2008 г. те са над 10, тази година Общината участва почти при всяко отваряне на различните програми, но трябва да се знае, че по една мярка общината може да кандидатства само с един проект съгласно условията.

От няколко месеца насам, по идея на общинското ръководство, СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗРАБОТВАНЕТО И РЕГИСТРИРАНЕТО НА ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ОБЩИНА ТРОЯН – БРАНД НА ОБЩИНАТА. За съжаление твърде малко представители на бизнеса участваха в обсъждането на този въпрос.

Проведени са разговори с Националния туристически борд за СЪВМЕСТНО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 Г. (Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите). Тя ще бъде отворена 2010 г. Освен това има идея за кандидатстване с отделен проект по Европейска програма за ЕДНО НАИСТИНА МАЩАБНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СЛИВАТА И СЛИВОВАТА РАКИЯ.

От 2001 г. Информационният център на Община Троян РАБОТИ НА ПРИНЦИПА НА ЕДНО ГИШЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРОЯНСКИЯ БИЗНЕС. В сайта на Общината всеки може да се запознае със заявленията, отнасящи се до конкретната предлагана услуга.

По направените от бизнеса предложения Община Троян ще продължи да работи, но трябва да се знае, че има неща, които не са по силите на общинската администрация. Например един SWOT анализ – това е по-мащабен проект, който на този етап реално няма на какво да се опре. Общината има нужда от Стратегия за приоритетните отрасли, от Стратегия за развитие на малкия и фамилния бизнес и ще се работи в тази насока.

4 декември 2009 г.

Минко Акимов
, кмет на община Троян

10 коментара:

Анонимен каза...

ХАХХАХАХАХАХ

Анонимен каза...

Браво трапчанецо! Само така! Ти и твоята антикризисна програма и прогнозиране за проектиране на пътища за привличане на инвестиции в селото ще спасят света, да ама не. И много те моля не обвинявай Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя няма вина, че на сесията на ОБС през юни 2008г. не послушахте Илиян Пеевски как да проведете и организирате конкурса за газта. Не е коректно да се оправдаваш с ДКЕВР пред хората. За малкия пазар няма ли да се оправдаеш пак с някоя измислена комисия. А за най-високите местни данъци? А за най-многото общински служители падащи се на човек от населението? И въпреки това всеки гражданин(данъкоплатец), който Ви плаща заплатите е принуден да идва по 10 пъти и да чака като луд за един тъп документ, който в други общини се вади за 5 мин.

М.Валентинов, Троян

Анонимен каза...

Не разбрах причината за изявлението на г-н Акимов. Той оправдава ли се или какво? Кани на среща бизнеса за да обяснава след това колко бизнесът е сбъркал ли? Кмете, ако бизнесът не усеща положителните резултати от твоите напъни, според теб кой е крив?
Според изложението по- горе общината до момента 2 пъти е правила SWOT анализ. Накрая, обаче, споменава, че това е прекалено мащабен проект. Ами кмете, смени си екипа и наеми тези, които преди това са правили SWOT анализа.
За 2008 реализирали 10 проекта, а за 2009 колко са? 2008 сте реализирали това, което предишната администрация е подготвила.
Честно да си кажа, на мен започна да ми писва от оправдания и декларации и накрая нищо налице.
Както е казал мъдрия ни народ: "Насила можеш да вземеш, не можеш да дадеш"

Анонимен каза...

Минчо,що се мъчиш да ползваш сложни думи,които така или иначе не знаеш какво означават.И какво като се направи SWOT анализа,проблемите ще се решат от самосебе си?
Виж се само какви глупости пишеше бе човек,бранд бил създал на Троян ама много малко бизнесмени участвали.Колко от тия бизнесмение са успешни и развили маркетинг стратегиите си,че да бъдат полезни в изграждането на бранда?
И какъв ни е бранда в крайна сметка-ПРОЗОРЕЦ?!?!?!?БРАВО ,само че трябваше да е счупен прозорец да показва цялата ти работа на какво прилича!А това че цяла България щом види слива и се сеща за Троян и Троянската сливова.......
Явно не четеш какво пишат хората за търтеите в общината и данъчното на които плащаме заплатите с нашите данъци а те да плуят по цял ден.Че в тези учреждения все още си живеят с мисълта за онова време и се държат с хората които им плащат заплатите като с маймуни,ами и самочуствие имат!
И нещото което най-ме дразни в теб.Също като оня нещастник Енкин и ти мнооого обеквтивно се изказваш по темата с ТУРИЗМА.Що всички се за туризма се хващате дявол ви вземал.
И като се хващате все за туризма,някой събира ли на чифлишките хотелиери ОБЕКТИВНАТА сума туристическа такса,някой направи ли проверка след репортажа по БТВ за фалшивата къща за гости,някой провери ли новоизлюпените туристически агенции в АПК-то и попа тур агент продаващ екскурзии,след като ония се издавиха в Македония?Не нали,по-лесно е да не се прави нищо и да си правим евтин ПР!!!!

Анонимен каза...

Абе кмете, стига глупости! Заеми се най-после за робато! То приказките работа не вършат.....

Анонимен каза...

Точно така. Работата вече е свършена, мерките са взети, празника на сливата и сливовата ракия са най-важното нещо. Сега можем да си поотдъхнем в кметското кресло. Какво повече трябва да се направи? Нали не сме бездействали?

Анонимен каза...

И как точно насърчихте инвестициите?

Анонимен каза...

Написано е : "Например един SWOT анализ – това е по-мащабен проект, който на този етап реално няма на какво да се опре. Общината има нужда от Стратегия за приоритетните отрасли, от Стратегия за развитие на малкия и фамилния бизнес и ще се работи в тази насока."
SWOT - анализа Ви е необходим, за да създадете, горе споменатите, стратегии. Той сам по себе си не е проект, но трябва да лежи в основата на всичките Ви проекти и "стратегии". Идеята за този анализ е да Ви даде ясна представа с какви ресурси разполагате, какви възможности имате, кои са Ви слабостите и какви са заплахите. Когато си изясните всичко това ще може да си "начертаете стратегиите" и да бъдете сигурни, че те ще работят. Не разбирам каква опора за този анализ търсите, защото SWOT-анализа не се опира на нищо друго освен на знания, но той, от своя страна, може да бъде опора на бъдещите Ви действия, ако съумеете да подредите пълната картина на икономическата обстановка в Общината и да начертаете ясен план на действие. Всичко е въпрос на добра воля.
Д. Йорданова

Анонимен каза...

Написано е: "От няколко месеца насам, по идея на общинското ръководство, СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗРАБОТВАНЕТО И РЕГИСТРИРАНЕТО НА ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ОБЩИНА ТРОЯН – БРАНД НА ОБЩИНАТА. За съжаление твърде малко представители на бизнеса участваха в обсъждането на този въпрос."
И два мандата няма да стигнат за изработването на бранд на Общината :) Брандинга отнема години на усилен труд и градеж на добро име, защото е гаранция за качество, но е и продукт на стратегии, които са прецизно планирани. Убедена съм, че с общи усилия на обществеността, може и да се случи. И както казах преди - всичко е въпрос на добра воля.
Д. Йорданова

Анонимен каза...

Наистина г-н Кмете Троян го заварихте с най високите общински данъци в България, и най раздутата общинска администрация. Трябва наистина да си помислите как в София център плащам 100 лв данък за 70 кв. апартамент , а в Троян извън център за 70кв плащам 130 лв. - на това му викат пладнешки грабеж , законен рекет. А и не може при 10000 град да ми се мъдрят над 100 човека по столовете в общината и да мрънкате че няма пари, позорно е така да изнудвате хората и да им крадете парите.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |