Ремонтните дейности в детските заведения и училищата в Троян са към своя край

(извършени дейности и инвестирани средства)

В Троян се реализира пилотен проект, включващ мерки по енергийна ефективност за обществени сгради, финансиран по фонд “Козлодуй”. Проектът обхваща обектите – СОУ “Климент Охридски”, ОДЗ “Мир”, ЦДГ “Осми март”, СОУ “В. Левски”, ПГМЕТ, НУ “Св.Св. Кирил и Методий” и спортна зала “Чавдар”, МБАЛ – Троян. Изпълнител по проекта е “Хидрострой” АД (Варна), като процедурата за изпълнител е проведена от Министерство на икономиката. Мерките по енергийна ефективност в споменатите обекти включват – топлинно изолиране на стени и тавани, подмяна на дограма, преминаване от дизелово гориво на природен газ за отопление, монтиране на слънчеви колектори, ремонт на покриви. Общата стойност на проекта е над 3 млн. лв. Успоредно с работата по проекта, община Троян финансира със собствени средства някои неотложни строително-ремонтни дейности. В резултат на извършените ремонтни дейности по проектите, се очаква реализиране на икономии на гориво и ел.енергия да са в размер на 40 %.


СОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

• Монтирани са 40 слънчеви колектори с капацитет да подгряват водата в басейна и един брой бойлер – 1 500 л.
• Остарелите 25-годишни котли са подменени с нови – марка “Vissman”.
• Направена е хидро и топлоизолация на покривни конструкции около 1 550 кв.м.
• Със средства на Общината (близо 80 000лв.), е финансирано изграждането на газово стопанство и преустройство на котелното за промяна вида на отоплението (от мазут на газ метан – бел. Т21).
• Преасфалтирана е спортната площадка и е ремонтирана е цялата ограда на училището на обща стойност 91 000 лв. – съвместно финансиране на Общината и Министерството на образованието и науката (МОН).
• Във връзка с появили се течове и за предотвратяване на повреди на топлоизолацията на северното крило на сградата е извършен основен ремонт на ВИК-инсталацията в санитарните възли на стойност 3 000 лв. – от делегирания бюджет на училището.
• По проект на МОН са монтирани видеокамери.

ОДЗ “МИР”

• Подменена е 620 кв. м дограма
• Топлинно изолиране на външни стени и подпокривно пространство.
• Монтирани са 14 слънчеви колектори за подгряване на гореща вода за битови нужди.
• Изградена е автоматична система за управление на топлинните процеси.
• Със средства на Общината в размер на 4 300 лв. е извършено вътрешно боядисване на стаите.
• Със собствени средства в размер на 350 лв. детското заведение е извършило довършителни дейности.

ЦДГ “8 МАРТ”

• По проекта за енергийна ефективност “Козлодуй”: подмяна на дограма, външна изолация, поставяне на енергоспестяващи крушки, ремонт на котелното помещение.
• Монтирани са 15 слънчеви колектори с 300–литрови бойлери за съхраняване на водата.
• Изградено е газово стопанство с цел преминаване към природен газ (метан).
• Със средства на общината – 4 000 лв., е изградена площадка за газовото стопанство; частичен ремонт на покрива и вътрешно боядисване – 3 000 лв.
• Със собствени средства – 320 лв., детската градина е направила освежаване с латекс на занималнята в изнесена група в с. Врабево и боядисване на уредите в двора.


СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ПГМЕТ)

• Извършени дейности по проекта: ремонт на покрива, подпокривна изолация, външна топлоизолация – саниране на стените и боядисване, ремонт на паровото стопанство и изграждане на газово стопанство.
• До началото на отоплителния сезон ще бъде завършена подмяната на котли с нови – марка “Vissman”.
• Дейности финансирани от делегирания бюджет на училището за 68 100 лв.: сваляне на старите цигли и капаци и препокриване на лицевия скат на покрива с нови; изграждане на три противопожарни стени на тавана; подмяна на улуците и водосточните тръби; измазване с минерална мазилка на външния цокъл на сградата и монтиране на външни подпрозоречни ламарини.
• Други ремонтни дейности по училищна програма, финансирана от делегирания бюджет: ремонт на централния вход, боядисване на коридори – І етаж; реконструкция на стая № 203 и оборудването й за модерен комбиниран езиков и компютърен кабинет; ремонт на ел. инсталацията, осветление и подмяна на врати; ремонт на радиатори и лакиране на подова настилка в спортната зала; ремонт на кабинет за професионално обучение.
• По проект на МОН – монтиране на 7 броя камери за видеонаблюдение; допълнително с училищни средства (2 300 лв.) са закупени и монтирани още 6 броя камери.

НУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


• По проекта – същите дейности като на другите обекти и преминаване на природен газ метан.
• Общината финансира укрепване на покривната конструкция и подмяната на подови настилки в класните стаи на стойност 39 000 лв.
• 87 750 лв. са средствата от бюджета на училището, изразходени за ремонт и поддръжка на материалната база: нова отоплителна инсталация; подмяна на дограма; направа на актова зала; вътрешно боядисване с латекс; нови маси за столовата и други дейности.

СПОРТНА ЗАЛА “ЧАВДАР”

• Извършена е подмяна на дограма, топлинна изолация на стени и тавани, изграждане на 3 броя слънчеви колектори, 1000– литров бойлер;
• Преминаване на природен газ метан.
• Общината финансира подмяната на седалките и разширяване на игрището.
• Със средства на общината (7 хил. лв.),се изгражда нова отоплителна инсталация.

НУ “ХРИСТО БОТЕВ”


• Дейности по проекта: подмяна на дограмата на старата сграда и саниране.
• Със средства на училището - 650 лв., е направен ремонт на входната врата, ремонт на столовата и кухнята и бояджийски дейности.

ОУ “ИВАН ХАДЖИЙСКИ”

• Със средства на Общината - 44 600 лв., са изградени вътрешни тоалетни.
• От делегирания бюджет на училището са изразходени 11 000 лв. за следните строително-ремонтни дейности: ремонт на кухненски блок; поставяне на улуци, тръби, обшивки; облицоване на коридор, площадка, стълбище и мивки в източната сграда; и други.

Маргарита Генкова, PR на Община Троян

Към статията "на 15-ти като на 15-ти"

0 коментара:

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |