Кметът нареди: Затягаме коланите!

* Мерките в разработената антикризисна програма са в две посоки – повишаване на събираемостта на местните приходи и оптимизиране на разходите * Революционно - на гражданите и фирмите, които са длъжници към общинската хазна, ще им бъдат отказвани административни услуги * Вторичните разпоредители с общинския бюджет ще получат до 80% от планираната субсидия

По нареждане на кмета Минко Акимов (на снимката) екип от общинската администрация в Троян е разработила АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА за повишаване на приходната част на общинския бюджет, научихме от PR-ката на Общината Маргарита Генкова. Мерките, с които ще борим кризата, са насочени в ДВЕ ОСНОВНИ ПОСОКИ – повишаване на събираемостта и обема на местните приходи и оптимизиране на разходите.

Какви са заложените в програмата антикризисни „инструменти”?

ПЪРВАТА ГРУПА МЕРКИ ВКЛЮЧВА:

* От отдел „Местни приходи”
на общинската администрация (това данъчно звено преди три години премина към Общината – бел. Т21) ежемесечно ще се изпращат писма до лицата, осъществили (според информация от Службата по вписванията) сделки, но не подали декларации за облагане;

* Всички служители на бюджетна издръжка в община Троян трябва да платят задълженията си към общинския бюджет в сроковете, разпоредени от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

* Приемането на деца в детските ясли и градини в община Троян ще е възможно, само ако родителите им са се издължили по ЗМДТ;

* Социално слаби лица ще могат да кандидатстват за помощи, едва след като представят служебна бележка, че нямат задължения към Общината;

* Служителите от отдел ТСУ в общинската администрация ще засилят проверките за недекларирани подобрения в жилищата (луксозна дограма, изолации, допълнителни конструкции), които завишават данъчната оценка на имота, а оттам и дължимия данък сгради;

* Ще се прецизира процедурата относно данъка върху моторните превозни средства (МПС), включително при принудителното събиране на дължими суми според чл. 107 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Списъците от КАТ за регистрираните МПС ще бъдат сверявани с данните за декларираните автомобили.

* Годишните технически прегледи на МПС ще се извършват само срещу служебна бележка за платени данъци;

* Ще зачестят проверките на място във връзка с извършването и декларирането на патентни дейности; както и проверките на лицата, подали декларации за преустановяване на дейност в края на миналата година;

*
Внезапни проверки ще установяват декларираните данни (заявена квадратура и реално използваема площ) на промишлени, търговски и туристически обекти и дали своевременно е издължена таксата за битовите отпадъци и туристическата такса;

* „Революционна” мярка е, че на гражданите и фирмите, които са длъжници към общинската хазна, ще им бъдат отказвани услуги от Общината. За предоставянето на всички видове административни услуги на физически и юридически лица ще се изисква служебна бележка, удостоверяваща наличието или липсата на задължения към Общината (коментирайки тази мярка на сесия на Общинския съвет преди време, кметът Минко Акимов подчерта, че тя е напълно резонна и се прилага с успех в някои страни от ЕС; общински съветници обаче припомниха, че в Троян вече е правен опит за въвеждането й, но областният управител е оспорил мярката, тъй като влиза в противоречие с принципа за равнопоставеност на всички граждани, заложен в конституцията – бел. Т21).

ВТОРАТА ГРУПА МЕРКИ:

* Ще се прецизират продажбите на недвижима собственост – сделките ще се извършват след задълбочен анализ за очакваните ползи, съобразен максимално с конкретните условия на обща икономическа криза и реалностите на пазара на недвижими имоти;

* Ще се предприемат по-строги мерки за събиране на дължимите суми от наемателите на общински имоти; практиката на безкритично толериране на длъжниците (граждани и фирми) ще бъде преустановена и ще им се търси съдебна отговорност;

* Разходите на общинската администрация ще бъдат максимално оптимизирани; елемент от мярката е и засиленият контрол как се изразходват тези средства (любопитно ще ни е становището на антикризисния екип в Община Троян към казуса с вестник „Троянски глас” – издание /т.е. несвойствена дейност/ на издържания от местния бюджет Общински съвет, но де факто зачислено към общинското дружество „Общински пазари” ЕООД, което от години покрива всичките харчове и традиционни годишни загуби на споменатото издание, възлизащи на хиляди левове – бел. Т21). Ще се ограничат общинските разходи за командировки в страната и чужбина, транспорт, телефонните разходи на Общината и кметствата по селата, разходите за канцеларски материали;

* Разработени са мерки за реализиране на икономии от намаляване на енергийните разходи за всички обществени сгради, както и за уличното осветление;

* Засилва се контрола по качеството и ценообразуването, свързани с инвестиционните проекти;

* От 1 юли 2009 г. влиза в сила и една рестриктивна мярка към вторичните разпоредители с общинския бюджет – става дума за отпускане на общинската субсидия не в пълния й размер, а до 80% от предварително заложената сума (тази мярка всъщност е реципрочна, тъй като се очаква в същия размер – до 80%, да бъде орязана и предвидената за Община Троян субсидия от републиканския бюджет – бел. Т21);

* До 80% ще бъдат съкратени и разходите от общинската хазна, извършвани от първичния разпоредител (Общината). Всички бюджетни разходи от местен характер ще стават след предварителна заявка за поемане на задължения съгласно Системата за финансово управление и контрол (СФУК).

Антикризисната програма, според авторите й, представлява система от мерки за разумно изразходване на общинските средства и е отворен документ, който при необходимост може да се допълва и променя.

2 коментара:

Анонимен каза...

1.Значи експертите от Териториално и селищно устройство няма да следят за опасни сгради и незаконни строежи, а ще следят кой си сменя дограмата и патрона на ключалката.
2.Наред с милионите безмислени документи, които са ти необходими,за да си извадиш едно най-елементарно разрешително за някакъв вид дейност трябва да се представя всеки път докато вадиш 10000документа -бележка,че не дължиш пари на общината.

БРАВО ТОВА Е СТРАХОТНА АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА!

А ще има ли точка в тази "антикризисна програма" как ще се привличат инвеститори или какви подобрения ще се направят с цел привличането им. Какви мерки ще се вземат, за да не фалират и част от Общинските фирми и т.н.

Анонимен каза...

Кой гений е написал тази глупост наречена "Антикризисна програма" на Община Троян

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |