ПК „Иван Павлов, с. Орешак откри процедура за избор на наемател

Съгласно решение №261 на Управителния съвет на ПК „Иван Павлов“ и заповед на Председателя на кооперацията №9 от 15.05.2023 г. съобщаваме, че се открива

 процедура по избор на наемател за наемане на търговски обект, собственост на кооперация ПК „Иван Павлов“, представляващ магазин за хранителни и нехранителни стоки с площ от 150 кв. м,

от които 120 кв. м търговска площ напълно оборудвана, адрес с. Орешак, община Троян, ул. „Стара планина“ 65, за срок от 4 (четири) години. Смяна на предназначението на търговския обект (магазин за хранителни и нехранителни стоки) не се допуска през целия срок на договора. Желаещите могат да направят оглед и подадат своите предложения през периода от 9:00 ч. до 14:00 ч.  от 16.05.2023 г. до 22.05.2023 г. (включително), след предварителна заявка на тел. 0883/444228 (Мирослав Иванов, председател).

Разглеждане на предложенията от УС ще се проведе на 22.05.2023 г. Уведомяване на одобрения кандидат и поканване за подписване на договр за наем ще се проведе на 23.05.2023 г. в сградата на Кооперацията, с. Орешак, община Троян, ул. „Стара планина” 255.
 
Документи и изисквания:

• 1. Данни за предложителя - име, единен граждански номер (наименование, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ), адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон за връзка; 2. Описание на обекта, за който се прави предложението; 3. Посочване на предлаганата цена в цифри и словом с възможно наддаване с 10% от определената наемна базисна цена; 4. Подписът на предложителя);

• Необходими документи по отношение на юридическите лица: Актуално състояние от Агенцията по вписванията; Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП за действителен собственик, подадена от законния представител или от пълномощник на юридическото лице и Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП за произход на средствата, подадена от законния представител или пълномощник на юридическо лице.

За информация – тел. 0883/444228,
Мирослав Иванов – Председател.

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |