Предстоящо: Обществено обсъждане на изменение на ОУП на Априлци

* На 22 ноември 2022 г. от 11:00 ч. в залата на Общинския съвет в Априлци ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на община Априлци
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

НА ОСНОВАНИЕ чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Априлци. С решение №408, Протокол №47/31.03.2022 г. на Общински съвет на община Априлци е допуснато изменение на ОУП на община Априлци в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 52218.155.39 по Кадастралната карта (КК) и Кадастралните регистри (КР) на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, кв. „Видима“. Възложители на проекта са Сашо Георгиев Мадемлиев, роден на 8 януари 1964 г., с постоянен адрес гр. Плевен, ул. „Дойран“ 82, и Ивка Савова Мадемлиева, родена на 18 март 1966 г., с постоянен адрес гр. Плевен, ул. „Дойран“ 82.

ЗАДАНИЕТО и графичните материали към него, както и становищата от РИОСВ – Плевен, „ВиК“ АД – Ловеч и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на община Априлци с адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ 109, ет. 2, стая 10, отдел ТСУ.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ
ще се проведе на 22 ноември 2022 г. от 11:00 ч. в залата на Общинския съвет в сградата на Община Априлци, находяща се на ул. „Васил Левски“ 109, кв. „Ново село“, гр. Априлци.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |