Фекален канал се излива във вододаен дол в мах. Длъжковска?!

* Потърпевшите 15 собственици на имоти търсят подкрепа от Община Троян за премахване на незаконно заустените фекални тръби * Засегнат от беззаконието е и храмът „Св. Богородица - Достойно ест“, емблема и гордост на махалата
Жалба
Всеизвестни са водните проблеми на троянските махали, сред тях и съвсем близката до града мах. Длъжковска. В случая към водните тегоби на група собственици на имоти в махалата – които макар да имат партида към ВиК Троян, не са включени във водопреносната мрежа – се прибавя още една, още по-недопустима. Напук на всичко (хигиенни норми, правила, закони и т. н.) един от местните си прекарва канал (през общински имот) и зауства тръбите си с фекални и отпадни води във… вододайния дол, откъдето споменатите собственици на имоти и посетителите и гостите на чудно красивия параклис „Св. Богородица – Достойно ест“ използват вода за миене и пиене. Ненормална ситуация, сякаш сме някакво първобитно племе! Потърпевшите опитват да решат „фекалния“ проблем в разговори с извършителя, не се получава. Затова търсят справедливост и решение от Община Троян (жалбата им е входирана под №Ж-РД-102/17.10.2022). Обърнаха се и към Т21 и ние правим това, което можем – даваме гласност на тази незаконна идиотия, като призоваваме тези, които имат правомощията и отговорностите, да си свършат работата. Т21

До: 
Донка Михайлова, кмет на община Троян

Копие: 
Ангелина Иванова, инспектор „Незаконно строителство“
инж. Тонимир Гечев, управител на „ВиК Стенето“ ЕООД
Генадий Маринов, гл. ред. на в. „Троян 21“

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА, долуподписаните 15 (петнадесет) души, притежаващи имоти в мах. Длъжковска, не бяхме включени във водопреносната мрежа на махалата, въпреки че имаме партида към ВиК Троян. Черпим вода за домакински и битови нужди ит изграден каптаж във вододаен дол, който започва от горната част на махалата и свършва на улицата, минаваща покрай нашите къщи. Бяхме уведомени, че Татян Йорданов Балевски, който притежава къща в горната част на махалата, е изкопал (канал) и положил тръби за оттичане на фекални води, като същите тези тръби се оттичат именно във вододайния дол, от който чрез каптажите черпим вода за домакински и битови нужди.

Чудно красивият параклис „Св. Богородица - Достойно ест“ в мах. Длъжковска също е потърпевш от „фекалния“ проблем
ВЪПРОСНИТЕ тръби са заустени в началото на вододайния дол. Полагането на тръбите минава през общинска собственост. В този вододаен дол има още един каптаж за вода – срещу параклиса в махалата (носещ името „Св. Богородица - Достойно ест“, изграден изцяло с дарителски средства, превърнал се в емблема на махалата и радващ и предизвикващ заслужена гордост у местни и гости – бел. ред.). Миряните, които посещават параклиса, използват водите от този каптаж за миене и пиене от чешмата.

ВЪПРЕКИ проведените разговори с Татян Балевски, той отказва да премахне незаконно поставените тръби за фекални води. С тези си действия г-н Балевски заплашва здравето на хората, които ползват водата за домакински нужди. От този каптаж има изградени две чешми – едната е в параклиса, а другата до къщата на Нели и Мария Кръстеви. Много хора използват тази вода за питейни нужди.

В МАХАЛАТА
няма прекарани канализационни системи за отпадни и фекални води, като повечето къщи са със септични ями, които на определен период от време се изчистват от общинска фирма, а не се полагат тръби, които да изливат нерегламентирано непречистените води в съответните водни басейни, в случая – във вододаен дол.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА
, с оглед на гореизложеното молим да бъдат приети своевременни действия по отстраняване на незаконно положените от г-н Татян Балевски тръби и преустановяването изливането на фекални води във вододайния дол на мах. Длъжковска. Долуподписаните оставаме на разположение в случай че е необходима допълнителна информация по нарушението.

3 октомври 2022 г., Троян

С уважение: Стефана Илиева, Милен Христов, Мариана Христова, Иван Христов, Мирела Христова, Мая Минкова, Стефани Христова, Марин Христов, Нели Кръстева, Георги Балабанов, Мария Кръстева, Александър Михов, Петко Гидийски, д-р Нели Гидийска, Веска Вълковска

За контакти:
Милен Христов, тел. 0888/207483

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |