Кулинарен фестивал на традиционната местна кухня в Априлци – 5 септември

* Това е първият от поредицата фестивали – следващите са в Троян на 19 септември и в Угърчин на 3 октомври; организнатор е Местната инициативна група (МИГ) - Троян, Априлци, Угърчин
Предстоящо
НА 5 СЕПТЕМВРИ (събота) 2020 г. в  центъра на  Априлци от 10:00 ч. ще се проведе първият по рода си кулинарен фестивал под мотото „Вкусове с традицая“. Събитието се организира от екипа на Местната инициативна група (МИГ) - Троян, Априлци, Угърчин с любезното съдействие на Община Априлци.

ТОВА Е първият от поредицата фестивали, които предстоят да се проведат – следващите са в Троян на 19 септември и в Угърчин на 3 октомври тази година. Мероприятията се провеждат в изпълнение на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, с финансиране от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. посредством Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“, като неговото изпълнение стартира през есента на 2019 г. Основната цел на проекта е: Утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ чрез съвместни дейности за тяхното популяризиране и насърчаване на кулинарния туризъм.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ на дейностите по проекта екипът на МИГ организира и проведе редица срещи и мероприятия с местната общност, както в общинските центрове, така и в читалищата на малките населени места от територията на трите общини. На събитията взеха активно участие представители на общините, читалищни деятели и публични институции, производители на традиционни храни, предлагащите и желаещите да предлагат ястия по традиционни рецепти на територията на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин". Не на последно място е и приносът на редица активни граждани и пенсионерски клубове, заинтересовани и съпричастни към идеята на проекта, поставената цел и очакваните резултати от неговото изпълнение.

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ на няколко месеца бяха проучвани териториите на общините Троян, Априлци, Угърчин и Бяла Слатина и бе извършен преглед на всякакъв вид налична информация по темата от общодостъпни източници. Проведени бяха и множество среши и дискусии с местни жители, предимно по селата, вследствие на които се събра значителен обем от материали с традиционни храни и рецепти, както и описание на традиционни обичаи, ритуали и действия при изготвяне и консумация на продукти и рецепти и културното им значение за местната общност. Също така, бяха събрани и систематизирани данни за местата, в които се произвеждат традиционните храни, местата, в които се правят ястия по традиционни рецепти и потенциала на територията за разширяване на производството и предлагането на такива храни и рецепти като същите предстои да бъдат публикувани на новата интернет страницата, която е в процес на изпълнение по настоящия проект.

СЪБРАНАТА информация ще бъде систематизирана, обобщена и отпечатана в сборник с традиционни местни храни и рецепти и карта на местата на територията на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин" и МИГ „Бяла Слатина", в които ще се предлагат. Сборникът ще съдържа освен данни за традиционните храни и рецепти, също така и контакти на производители и ресторантьори; местата за производство, приготвяне и предлагане; културни традиции в приготвянето и предлагането на местни храни и рецепти; маршрутите за посещение и дегустация на традиционните местни храни; кулинарен календар на събитията на териториите, свързани с традиционни храни и рецепти.

В РЕЗУЛТАТ на проведени срещи и по предложения от местното население и общински представители са определени датите, на които ще се проведат мащабните съвместни събития за представяне на традиционните местни храни, рецепти и обичаи, свързани с тяхното приготвяне и консумация. Събитията ще представляват кулинарни фестивали на традиционната местна кухня с участието на всички желаещи да се включат в проекта. На събитията са поканени туристически агенции, медии, известни кулинарни експерти, местни лидери и др. За участниците и посетителите се предвижда демонстрация на традиционната кухня с местни храни и рецепти: готвене, дегустация, конкурси за традиционни храни и рецепти. Ще се проведат и представяния на ползата от традиционните местни продукти, ще бъдат показани филми и информация от подобни събития в България и чужбина. Събитието включва и безплатна дегустация за хранителни продукти и ястия приготвени по традиционни местни рецепти.

ПОКАНЕНИ са настоящи и бъдещи производители на традиционни храни, предлагащи и желаещи да предлагат ястия по традиционни рецепти, граждани, както и всички заинтересовани да се включат. Включването на възможно най-голям брой производители, ресторантьори и местни жители в изпълнението на проекта, ще покаже, че традиционните местни храни и рецепти са живи, ще подкрепи местното производство и предлагане и ще повлияе положително на местните икономики от териториите на партньорите.

ПРЕДАВАНЕТО на нов живот на традиционните рецепти и утвърждаването им като част от модерния бит ще доведе до сплотяване на местните общности около местната идентичност и ще повиши атрактивността на общините, участници в проекта. Посредством поредицата от дейности и мероприятия се цели утвърждаване на регионалната идентичност на териториите на общините, както и повишаването на тяхната разпознаваемост и атрактивност като кулинарни, културни и туристически дестинации. Използване на идентичността на териториите на МИГ ще спомогне за подобряване на маркетинга на произвежданите традиционни местни храни, посредством установяване на директни контакти с потенциалните потребители.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА В АПРИЛЦИ, 5 СЕПТЕМВРИ

9:00 ч. – Транспорт от кв. Острец, Зла река и Видима за участници и гости на събитието;

10:00 ч. - 10:10 ч. – Изпълнение на духов оркестър при читалище „Светлина -1895 г.“, кв. Ново село

10:10 ч. - 10:15 ч. – Официално откриване на събитието от Живко Жечев

10:15 ч. - 10:30 ч. – Приветствие от Цанко Спасовски, председател на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин и Тихомир Кукенски, кмет на община Априлци

10:30 ч. - 10:40 ч. – Изпълнение на духов оркестър при читалище „Светлина -1895 г.“, кв. Ново село

10:40 ч. - 11:00 ч. – Представяне на рецепти на изложените местни храни, Живко Жечев:

1) Пържена пъстърва – „Еко рай – реката“;
2) Печено агне – Мирослав Пандуков;
3) Катък  и овче сирене – ЗП Младен Колев.

11:00 ч. - 11:10 ч. – Фолклорна програма, представена от читалище „Петър Берон - 1927 г.“, кв. Зла река

11:10 ч. - 11:30 ч. – Представяне на рецепти на изложените местни храни – Живко Жечев:

4) Печено прасенце – Ресторант „Центъра“;
5) Чукан боб със сланина – Семеен хотел „Дом д-р Църов“;
6) Десерти – Милен Тенев;
7) Храни от плодове, предложени по атрактивен начин.

11:30 ч. - 11:50 ч. – Фолклорна програма, представена от читалище „Петър Берон - 1927 г.“, кв. Зла река и читалище „Бъдеще - 1894 г.“, кв. Острец

11:50 ч. - 12:15 ч. – Дегустиране на произведените местни храни – по време на кулинарния фестивал посетителите ще могат да се насладят на презентираните ястия на щандовете за дегустация

12:15 ч. - 12:25 ч. – Фолклорна програма, представена от  читалище „Бъдеще - 1894 г.“, кв. Острец;

12:25 ч. - 12:35 ч. – Предоставяне на грамоти на участниците в събитието

12:35 ч. - 12:50 ч. – Закриване на събитието – Фолклорна програма, представена от читалище „Просвета - 1927 г.“, кв. Видима;

12:50 ч. – Закриване на събитието с изпълнение на духов оркестър при читалище „Светлина -1895 г.“, кв. Ново село и продължение с хора и ръченици за всички гости и посетители на фестивала.


ЕКИПЪТ НА МИГ ИЗПОЛЗВА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ФЕСТИВАЛИ НА ТРАДИЦИОННАТА КУХНЯ. ЗАПОВЯДАЙТЕ И НОСЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ ДОБРО НАСТРОЕНИЕ, МНОГО УСМИВКИ И НАГЛАСА ЗА ВКУСОВЕ С ТРАДИЦИЯ!

МИГ - Троян, Априлци, Угърчин

Този документ е създаден в рамките на Договор № РД50-34/19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.83 Подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., www.eufunds.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |