КООПЕРАЦИЯ „ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА” – ПОКАНА

КООПЕРАЦИЯ „ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА”

ПОКАНА

Управителният съвет (УС) на Кооперация „Троянска популярна банка”, гр. Троян, на основание чл. 22(1) и чл. 24(1) от Устава на Кооперацията свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Събранието ще се проведе на 27 март 2020 г. от 15:45 ч. в Ресторант „България” при следния
           
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови членове, съгласно чл. 8(3) от Устава (докладва Маргарита Иванова);

2. Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията и ВСКаса за 2019 г. (докладва Митко Мошеков - Председател на УС);

3. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. (докладва Мария Зембърска);

4. Доклад на Контролния съвет за проверка дейността на Кооперацията за 2019 г. (докладва Димка Миховска);

5. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността през 2019 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на КС за дейността през 2019 г.;

7. Приемане на основни насоки за дейността на Кооперацията за 2020 г.;

8. Приемане на бюджет на Кооперацията за 2020 г. (докладва Мария Зембърска);

9. Утвърждаване решението на УС за участие на трима пълномощници на Годишното общо събрание на КС - Ловеч на 9 април 2020 г.

Управителният съвет ПОКАНВА всички член-кооператори да присъстват на събранието. Материалите, които ще бъдат разисквани на събранието, ще бъдат на разположение на член-кооператорите в офиса на Кооперацията от 10:00 ч. до 12:30 ч. на  23 март, 26 март и 27 март 2020 г. При липса на кворум Събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и място, независимо от броя на присъстващите – съгласно чл. 25(2) от Устава.

От Управителния съвет на Кооперацията

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |