Декларация от съдиите при Районен съд Троян

* „За да бъде съдебната система независима, съдиите, които работят в нея, следва да бъдат оставени да правораздават спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди,
 които не подлежат на обжалване“
Темида каза
СЪДИИТЕ от Районен съд Троян изразяваме пред обществеността острото си възмущение от начина, по който „Троян Медия Груп“ ЕООД с управител Митко Детелинов Динушев е представило в публикация в сайта Troyanpress.com дейността на съдия от Районен съд Троян по решено гражданско дело, по което посоченото дружество е било страна. Недопустимо е чрез медийна публикация да се внушава, че съдия Антоанета Симеонова е била обвързана с другата страна по делото при решаване на спора, като се сочи обвързаност с материален характер и политическа насоченост.

С ПОСОЧЕНАТА публикация в сайта Troyanpress.com от 16 януари 2020 г. (виж „Скандално! Корумпиран съдия от Районен съд Троян изтрещя… взела подкуп от Сдружение Чифлик…?“) се накърнява независимостта на съдебната власт, чиито органи при осъществяване на своите функции се подчиняват само на закона, като се ръководят от вътрешното си убеждение, основано на доказателствата по делото. За да бъде съдебната система независима, съдиите, които работят в нея, следва да бъдат оставени да правораздават спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди, които не подлежат на обжалване. Защото това е както в интерес на правосъдието, така и на цялото общество.

В ПОСОЧЕНАТА статия са изложени твърдения, че съдия Антоанета Симеонова не е призовала за насрочено съдебно заседание ответника по делото „Троян Медия Груп“ ЕООД и не му е назначила особен представител. Съгласно разпоредбите на ГПК, касаещи призоваване на дружества, ако същите не са намерени на обявения в Търговския регистър адрес и са го напуснали, без да посочат нов адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени – чл. 50, ал. 2, ГПК. В този случай на юридически лица и търговци не се назначава особен представител. Неявяването им по конкретното дело не обвързва съда, предвид неизпълнение на задължение от страна на дружеството да обяви актуален адрес в търговския регистър.

В КОНКРЕТНИЯ случай, ако „Троян Медия Груп“ ЕООД счита, че са накърнени негови права, то единственият законосъобразен начин за проверка на дейността на Районен съд Троян и на конкретния съдия по цитираното гражданско дело, е по линията на инстанционния контрол – подаване на жалба до въззивния Ловешки окръжен съд.

НЕДОПУСТИМО е дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за „правота“ на някоя от страните по спора. Това води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху дейността на съда чрез всякакви средства, в случая чрез използването на средствата за масова информация.

17 януари 2020 г.
Съдиите при Районен съд Троян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |