На 3 март в Музея на занаятите – изложба на накити

* Артефактите са от археологически находки в района на селата Лешница, Орешак, Голяма Желязна и Дебнево

Предстоящо

НА 3 МАРТ в централната сграда на Музея на занаятите ще се открие изложба на  археологически ценности от нашия край. Сред тях са бронзови и сребърни накити от с. Лешница, копие на златен нагръдник и гривни от с. Голяма Желязна, сребърен луноподобен накит от с. Орешак, бронзови накити от колекцията на читалището в с. Дебнево.

* Бронзови и сребърни накити
от с. Лешница

НАХОДКАТА се състои от: цялостно запазен нагръден накит от 18 листовидни висулки с врязана геометрична украса, сребърни обеци, бронзова игла за коса,  коланна апликация и 12 бронзови гривни. В нея се включват и шест медни монети от ІV век и железен връх от стрела. Находката се отнася към втора половина на ІV в. и начало на V в.

* Сребърен луноподобен накит
 от с. Орешак

ПРЕЗ 1985/1986 Г. специалисти от Музеят на занаятите извършват археологически разкопки на 23 надгробни могили в землището на с. Орешак – мах. Коевци. Могилите образуват некропол, издигнат по билата на склоновете, които се спускат  към десния бряга на р. Осъм. В могила номер 2 са открити пет лунули от тънка сребърна тенекия – вероятно част от огърлица. На едната от лунулите е запазена уховидна халка за закачане. Могилата се отнася към IV-V в. пр. Хр.

* Копия на златни накити
 от с. Голяма Желязна

ПРЕЗ 1940 Г. в с. Голяма Желязна – в долината на р. Топля, при копаене на основи за къща е разрушена надгробна могила. В гроба са открити златни накити – нагръдник и две гривни. Гривните са отворен тип, изработени от усукана четириръба златна тел с конусовидни топчета в краищата. Нагръдникът е с ромбоидна форма, изработен от тънка златна пластинка с пластична украса от точки по краищата и в средата. Могилата е датирана в V-IV в. пр. Хр.

На 3 март Музеят на занаятите ще работи безплатно. Посетителите ще получат текста „3 март – фейсбук напътствия по родолюбие”. Заповядайте!

Музей на занаятите, Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |