„ПРОтегни ръка” в Троян

* Всички, които се нуждаят от подпомагане на лечението на своето дете, могат да кандидатстват пред фонда, максималната сума за дете – до 1000 лв. * За контакти: Кремена Добрева, тел. 0888/692453
Дарители
адв. Кремена Добрева
НА 12 МАЙ в Троян ще гостува Пътуващ театър „ПРОтегни ръка” с атрактивна адаптация по приказките на Ханс Кристиан Андерсен, озаглавена „Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките”. Средствата от представлението постъпват директно по сметка на Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка”, учредено за подпомагане на лечението на деца в затруднено положение.

СДРУЖЕНИЕ „ПРОтегни ръка” е благотворителен фонд с мисия да подпомага лечението на деца от социално слаби семейства или сираци. Фондът е създаден през 2004 г. от служители на ПроКредит банк, като самата банка участва с дарения всяка година. ПроКредит банк няма представителство в Троян и „ПРОтегни ръка” не преследва рекламна цел, а търси и тук своите малки приятели, на които да протегне ръка. За единадесет години фондът е помогнал на над 1600 деца да имат достъп до качествено здравеопазване. За този период общата сума на събраните средства е над 1,3 млн. лева. Само за 2014 г. е заплатено лечение и консумативи за 185 деца на стойност 149 хил. лева.

ПРЕЗ ПЪРВАТА половина на месец май „ПРОтегни ръка” ще организира приемна за срещи с родители и деца със съдействието на служители от Община Троян. Всички, които се нуждаят от подпомагане на лечението на своето дете, могат да кандидатстват пред фонда при определените от него условия. Подпомагат се болни деца, които не са навършили 18 години - в случаите, когато доходите на семейството не могат да осигурят в пълна мяра необходимото лечение. Фондът закупува в тяхна полза помощни средства, специализирани колички, слухови апарати, лекарства, също така заплаща допълнителна рехабилитация при специалисти. Към момента максималната сума, която се отпуска за дете, е до 1000 лева, но предстои провеждане на Общо събрание на Сдружението и възможност да се вземе решение за увеличаване. Помощта не се предоставя на родителите като парична сума, а необходимите средства и терапия се заплащат на доставчика.

ПРЕЦЕНКАТА кои деца да бъдат подпомогнати се извършва на база съизмеряване на показателите „необходимост – финансови възможности на родителите – реално полагана отговорна грижа за децата от родителите”. Кандидатстването за подпомагане се извършва чрез подаване на молба и попълване на анкетни карти, към които се прилагат документи за заболяването на детето и доходите на домакинството. Представителите на „ПРОтегни ръка” държат на лична среща с родител и дете, на възможността лично да протегнат ръка.

ЗА УЛЕСНЕНИЕ на всички, които желаят да кандидатстват, е препоръчително да се снабдят с посочените документи преди провеждане на срещите в приемната. И да заявят желанието си за среща с представителите на „ПРОтегни ръка”, за да бъдат поканени за определен час.

Повече информация можете да получите от адв. Кремена Добрева, всеки работен ден от 11:00 ч. до 12:00 ч. на тел. 0888/692453; както и в сайта на Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка”: www.protegniraka.bg

Кремена Добрева

0 коментара:

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |