Кметският дебат за Троян

* Разговор за политики и управленски приоритети, купуване на гласове, приятелството в политиката, оставките, троянските локомотиви и вагони, тежестта на кметския кръст
Местни избори 2015
Дебатът: Даниел Сираков, Донка Михайлова, адв. Венелин Ангeлов, адв. Захари Велев
ТОЧНО ЧАС И ПОЛОВИНА продължи публичният предизборен дебат на кандидатите за кмет на община Троян в кампанията Местни избори 2015 – започна в 14:00 ч. и приключи в 15:30 ч., денят бе събота, 17 октомври. Четиримата участници – инициаторът на събитието Даниел Сираков (ВМРО), Донка Михайлова (БСП), адв. Венелин Ангелов („Избор за Троян”) и адв. Захари Велев (ДПС), говореха пред препълнения салон на Община Троян; дебатът се предаваше и на живо по интернет, като по данни от IT специалиста Свилен Димитров, който се грижеше за компютърното осигуряване, за кметския ни дебат онлайн са били отворени между 450 и 600 компютъра у нас и по света. С други думи - интересът бе изключително висок и предупрежденията, че такива неща не се правят в събота следобед, се оказаха неоснователни.

„МИСЛЕХ, че този дебат няма да го има. По няколко причини. Най-напред – заради невиждано амбициозната предизборна кампания, може би по-точната дума е груба, грубиянска, като на война. После – заради напрежението и несъвместимостите между кандидатите и щабовете им. И още, нека си говорим откровено – сред 10-те троянски кандидат-кметове има странни хора с неясни мотиви, само те си знаят защо са се кандидатирали, и тези „олимпийци”, разбира се, не биха участвали в никакъв дебат. Но дебатът е факт и това е хубав факт. Защото подобен дебат е градско нещо, висока топка, класа и нашите политици доказаха, че имат класа. Второ, но най-важно – Троян е велик град, ние, троянците, сме специални хора и заслужаваме тези, които искат да са ни първенци и се борят да станат троянец №1, да застанат пред нас, очи в очи. И още, също много важно – дебатът, говоренето е важен инструмент за всеки политик, инструмент за лобиране, за печелене на каузи и сега ще видим кой колко го владее този инструмент”, каза в уводните си думи водещият Генадий Маринов от Т21. След това бе изтеглен жребият за реда на говорене.

ТРИ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА

СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА кметският дебат за Троян започна с развиване на  темата „Три най-важни неща за община Троян, върху които ще насоча вниманието си като кмет през следващия мандат”, всеки имаше на разположение 9 минути. Говореше се по реда на изтегления жребий. Какво казаха четиримата?

ДАНИЕЛ СИРАКОВ. Той започна с уговорката, че предизборната надпревара е състезание на идеи, а не конфронтация и насаждане на омраза. Ще следвам стратегията, целите и приоритетните задачи, залегнали в Плана за развитие на община Троян с времеви хоризонт 2014/2020 г., ще се ангажирам с мероприятията в Интегрирания план за градско развитие, както и с мероприятията в очаквания Общ устройствен план. Приоритет №1 ще ми бъде повишаване конкурентоспособността на местната икономика, устойчива заетост и повишаване на доходите на хората. Приоритет №2 – ефективно използване на местните природни и културно-исторически ресурси и развитие на туризма. Приоритет №3 – опазване на околната среда и обществения ред, създаване на специализирано общинско звено. Специален акцент ще бъде поставен върху разработването на недооценения ресурс минерални води и ще се поръчат сондажи по оста Шипково – Чифлик – Бели Осъм – Орешак – Черни Осъм, както и върху управление на отпадъците.

ДОНКА МИХАЙЛОВА. Тя започна с благодарност към колегите си, участници в дебата, за отговорността, политическата зрялост и самочувствието да застанат пред хората. Първият приоритет – повече работни места и по-добри доходи за хората, повече инвестиции. Тук акцент бе поставен върху сътрудничеството с бизнеса, което е в основата на постигнатото през изтеклия мандат намаление на безработицата и чувствително повишаване на заетостта. Тревога са ниските доходи. Отхвърлено бе схващането, че един кмет няма механизъм да влияе върху заетостта и доходите; един кмет е длъжен да намери механизми за всичко, което е важно за хората и общината. Втори приоритет  - задържане на младите хора в общината. Трети приоритет – подобряване на общото качество на живот в общината. Доброто управление е, когато има балансирани политики – инфраструктура, култура, образование, младежки политики и т. н.

АДВ. ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ. Наближават избори и старата практика да се вадят торбите с лъжите е в ход – лъжи в хубави опаковки под формата на предизборни обещания. За 30 дни в тази кампания нито ще станем по-умни, нито по-добри, нито по-учени. С многото предизборни трикове и многото реклама ще станем по-смешни в очите на хората. Във всички програми са очертани проблемите, разликите са в приоритетите и в гаранциите за тяхното спазване. Единият наш приоритет – привлекателна среда за работа и живот на всички, млади и стари. Друг приоритет – управлението на отпадъците, където има още много какво да се желае; имаме изключително подготвени хора по тази тема; отпадъците са ресурс, от който могат да се печелят пари. Трети приоритет – повишаване на контрола; от етап проектиране, през договарянето, после при изпълнението и след изпълнението. Сегашният период е изключително важен – очакваме ново европейско финансиране и трябва разумен подход, предвижда се зам.-кмет по европроектите.

АДВ. ЗАХАРИ ВЕЛЕВ. Основната задача е да се формулират проблемите и да се предложат решения. Първи приоритет – подобряване на инфраструктурата както в града, така и в селата. Втори приоритет – оптимизиране на общинската администрация и общинските дружества. Трети приоритет – подобряване на бизнес климата и привличане на инвестиции. Акценти са: цялостният ремонт на пътя от Доброданската гара към селата Дълбок дол, Борима, Старо село до излизане на главния републикански път за София, изграждане на околовръстния път в Троян, на кръгово кръстовище при Вила „Ванна”… Уникално тежък проблем по селата е увреждането на пътищата от дърводобивниците – идея е въвеждането на местна такса от 1 лв. на пространствен кубик, която да влиза в касата на кметствата; за 4 години на територията на община Троян са добити 580 хил. куб. м дървесина и би могло 580 хил. лв. да са влезли в общинската хазна. Тежък проблем е бюрократичната система – невероятен абсурд е, че за някои документи срокът за издаване е… 140 дни. Общинските фирми се източват чрез разходи, посочени бяха ВиК дружеството и „Общински пазари”. 

ВСЕКИ ПИТА ВСЕКИ

Салонът на Община Троян бе препълнен, 17 октомври 2015 г.
СЛЕДВАЩАТА част, същинският дебат (диспут), бе със задаване на въпроси между участниците. Най-напред всеки имаше право да зададе по два въпроса към всеки от опонентите си, а след това и един допълнителен въпрос към само един от другите трима. Тук припламнаха искри, имаше и директни атаки, но чест прави, че в крайна сметка коректният тон се запази.

ДАНИЕЛ СИРАКОВ даде старт с въпрос към Донка Михайлова докога ще търпи съществуването на нерегламентирани жилищни територии с протокол за търпимост от Общината; подтекстът беше ясен – ставаше дума за циганските гета и толерирането на ромите. Отговорът: г-жа Михайлова подчерта, че става дума за циганските гета, спомена и основните такива троянски гета – на Балабанския завой, по пътя за кв. „Попишка” и др.; но бе категорична – преди да дойдат булдозерите, както се случи в Гърмен, за тези хора трябва да се създадат условия за живот, има план, включващ и изграждане на нови социални жилища; когато създадем условията, можем да влезем с булдозерите. Г-н Сираков продължи в същата посока – попита дали г-жа Михайлова като кмет би подкрепила идеята на ВМРО за изграждане на нови жилища на общински терени за социално неинтегрирани граждани при строг регламент. Доказала съм, че подкрепям всички смислени идеи, детайлите могат да бъдат уточнени, бе отговорът.

Друг въпрос на г-н Сираков бе към представителя на „Избор за Троян” – дали ще подкрепи борбата за извоюване на национален статут на трите троянски курорта Шипково, Чифлик и Беклемето. Адв. Венелин Ангелов определи въпроса като некоректен – защото първо трябва да се развият тези курорти, в момента в някои от тях (Шипково) няма и едно кафене, и тогава да се гони национален статут. Към Захари Велев въпросът на г-н Сираков бе дали ще получи подкрепа предложението за създаване на общинска фирма, която да стопанисва атрактивните общински имоти (Резиденцията на Къпинчо, общинските вили в Орешак и на Беклемето и др.). Отговорът на г-н Велев – бих подкрепил такава идея, макар че принципно Общините не са добър стопанин, изключенията са редки.

ДОНКА МИХАЙЛОВА зададе един и същ въпрос към тримата си опоненти – ако бъдат избрани за кмет, каква гаранция ще дадат, че ще управляват честно (г-жа Михайлова използва възможността да изрази възмущението си от отсъстващия от дебата кандидат на ГЕРБ инж. Димитър Шишков, чиято кампания, по нейните думи, е базирана на доста неискреност, лъжи и кал към нея). Отговорите: Сираков – доказал съм го като общински съветник четвърти мандат, хората, които ме познават, знаят, че нося отговорност за всяко свое действие и дума; адв. Ангелов – гарант на един политик е неговата оставка, ако бъда избран за кмет, не бих стоял на стола, който се крепи на купени гласове, ако ми представите безспорно доказателство и за 1 купен глас за мен, оставката ми ще бъде подадена на момента; адв. Велев – въпросът за честността е малко абстрактен, всички тук сме се явили с лицето си, с положението си, с биографията си, ако някой е правил нещо нередно, щеше да се знае, ние от ДПС доказахме, че сме отговорни и предвидими.

АДВ. ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ зададе най-напред въпроси към г-жа Михайлова – счита ли се подведена от своите пиари и рекламни агенти, които са й направили безспорно най-лъскавата и скъпа реклама, сякаш е кампания за парламентарни избори. Отговорът: не мога да се считам подведена от моя пиар, тъй като това е моята дъщеря, която още е студентка, и съм убедена, че тя е изключително искрена в отношението си към мен и никога не би ме подвела. Вторият въпрос към г-жа Михайлова бе дали на среща в кабинета си с бизнесмени им е предлагала да дарят средства за кампанията й срещу бъдещи услуги и дали би си подала оставката, ако се разбере, че от нейния щаб или техни партньори са купували гласове. Г-жа Михайлова отговори, че това не е въпрос, а манипулация и се обърна към питащия с искане, ако има безспорни доказателства по обвинението за купуване на гласове, веднага да ги представи, тъй като става дума за обвинение в корупция.

Въпросът на адв. Ангелов към колегата му адв. Захари Велев бе: валидно ли е още предложението от щаба на ДПС към щаба на „Избор за Троян” за подкрепа срещу 10% от общинската администрация и един зам.-кмет. Отговорът бе с контравъпрос – кой е този човек от ДПС, който е отправял такива предложения, моля, назовете го, защото аз за такова предложение за пръв път чувам, усещам манипулация. Въпросите на адв. Ангелов към Даниел Сираков бяха шеговито-иронични: първият – от колко години сме приятели (твърде много); вторият – втори въпрос няма да задам, за да не се намразим.

АДВ. ЗАХАРИ ВЕЛЕВ зададе основния си въпрос към адв. Венелин Ангелов – говорите за купуване на гласове, ако човек от Вашата листа купува гласове, Вие ще си подадете ли оставката като общински съветник или кмет. Отговорът на кандидата на „Избор за Троян” бе категоричен – на момента ще си подам оставката, ако има доказателства, че някой от нашите хора е купувал гласове; аз бях поставил такова условие още при кандидатирането си – няма да бъда кмет дори с един купен глас, не бих стоял на кметския стол с купени бюлетини, защото ще ми убиват. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ВЪПРОС

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ въпрос на Даниел Сираков бе към Донка Михайлова и предизвика смях и овации: дали, ако той стане кмет, тя би участвала в неговия екип като специалист по европроектите; отговорът - г-н Сираков, аз съм кметът – бе аплодиран по същия начин. Въпросът на г-жа Михайлова бе към адв. Ангелов – дали кандидатът на „Избор за Троян” ще признае, че в нейния кметски кабинет, в присъствието на хората от църковното настоятелство, на въпроса й ще води ли честна битка, отговорът бил: за себе си гарантирам, но за хората от моя екип не мога. Адв. Ангелов призна, че казаното е вярно; пояснението му – аз не съм партиен лидер, хората, които ме подкрепят, си имат глави на раменете и сами контролират действията си, за техните действия не мога да отговарям, отговарям само за условията, които съм поставил, и едното бе да не се купуват гласове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ДУМИ

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ всеки от четиримата отправи кратки предизборни послания. Сираков: традиция и приемственост, при срещите ни хората поискаха нови лица в управлението, младите да са по-активни и обществено ангажирани, и родолюбиви политици, които милеят за Троян; за сигурност и достойнство на 25 октомври гласувайте с №7 в интегралната бюлетина. Михайлова разказа една библейска притча, чута от троянския игумен дядо Сионий – за избора и как Господ дава на всеки кръста, който може да носи; зная, че мога да нося кръста на кмет на Троян, №3 в бюлетината. Ангелов също отправи иносказателно послание, в което лесно бяха разпознати основните претенденти за кметския пост в Троян: изборите са като състезание с влакове, тази година се явиха локомотив без вагони, вагони без локомотив, една композиция с много мощен и интелигентен локомотив, но вагоните бяха стари, някои спрели отпреди 30 години, има и друга композиция с много добри вагони, но локомотивът е слабичък и понякога вагоните бутат локомотива; аз предлагам една балансирана композиция с достатъчно мощен локомотив и различни, но добри вагони и мисля, че на 25-ти най-много хора ще изпратят и след това ще посрещнат нашата композиция с №11. Велев – неговото финално обръщение започна с благодарност към г-н Сираков за организирането на този дебат, благодарност, че хората имаха възможност да научат повече за кандидатите; мисля, че това ще помогне за правилния избор, аз ги призовавам да гласуват с №10.

Т21

127 коментара:

Анонимен каза...

Донка да не е луда да си гони гласоподавателите? Жилища ще им строят,да не са в гетото,да се интегрират! Такава е политиката на нейната партия,и ако тя не беше послушна,и партията не е доволна от нея,нямаше да я подкрепят отново за кмет.Хората са казали - ако срещнеш гладен комунист - нахрани го,ако срещнеп гол такъв - облечи го,но никога не давай власт на комунист,защото тогава всички ще са гладни,голи и боси!

Анонимен каза...

Избора е ясен, В.Ангелов за кмет и ВМРО за Общински съветници :)

Анонимен каза...

Голяма работа, Троян се е насочил към групата малки провинциални градове със затихващи функции, а еснафлъкът и селянията наоколо го бутат още по-бързо натам.

Анонимен каза...

Поредния комедиен тятър.Пълен фарс.Думи,Думи.Преливане от пусто в празно.Едно и също казано с различен словоред.И пред кого е бил публичния дебат.В залата 30-40 човека барабар с полицайчетата до вратата.А вътре кои са.Хората от техните централи,т.е. дебатирали са си пред тях.Къде са гражданите.вътре само партийци.Да паднеш от смях колко са жалки в мераците си да се докопат до власта.

Анонимен каза...

За кого ще гласуват всички големи градове в България?За кого ще гласуват всички областни градове в България?За кандидатите на ГЕРБ разбира се.Е и ние няма да се делим .Г-н Шишков ти си Кмета!

Анонимен каза...

http://lovechmedia.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3/

Анонимен каза...

Номер 6, престанете с този политически труп. Ако беше толкова добър Пеевски, да се беше кандидатирал като независим. 250 подписа му трябваха. Ама толкова е опротивял с плюенето си по всички, че едва ли щеше да ги събере. А Ловечмедия, нали и те с нещо трябва да си пълнят сайта.

Анонимен каза...

Въпрос към Дона Михайлова.Как ще задържите младите хора в Троян?Сигурно ще им дадете комсомолско или партийно поръчение както правехте едно време когато бяхте първи секретар на ДКМС.От всички деца който са в квартала наборчета на сина ми и на възраст 25-30 год.,в Троян се завърнаха 2 или 3 деца.А те бяха някъде около 30 и повече.Другите окончателно избягаха от Троян.Знае ли Дона,че децата в Троян са намаляли с 50 процента спрямо няколко предходни години.Знае ли че в родилно отделение на Троян се раждат за година около 150 деца и то повечето от половината от тези деца не са от община Троян.А Михайлова много ми е интересно как ще ги задържите.Или както си знаете само общи приказки приказвате.

Анонимен каза...

Илияне много точно си написал,че цирка е пълен в Троян с този дебат.Но великия американски композитор,китарист,певец Франк Винсънт Запа има следната мъдророст:"Има повече глупост, отколкото водород във вселената, и тя има по-дълъг живот".Ще те разберат какво искаш да кажеш,но това ще е след години когато Троян стане село или затворен град поради липса на жители.При това бързо намаляване на жителите на Троян времето ще доиде скоро.Аз лично те подкрепям ,но дай боже и на други да им оврат мозъците,какво ще се случи в Троян след години.

Анонимен каза...

Много е прав 7-ми. Бъдещето на този град са такива като него като политическия не труп Макариев, който пак е успял да събере 250 подписа. Както пише в статията в Ловечмедия концентрацията на простотия и простащина в Троян е преминала критичната граница. Важното е че при такива отворковци и нищожества като 7-ми самочувствието винаги е в излишък. И колкото са по-тъпи толкова всичко им е от ясно по-ясно.

Анонимен каза...

4-ти, 5-ти и 9-ти, вие сте супер неграмотни!!!! Какво разбирате вие от политика при положение, че 4-ти пише "тятър" и лъже по отношение на това колко са присъствали, 5-ти не знае правилата за пълен и кратък член, а 9-ти е "пълна попара" с българския език!!!
Всички видяха на дебата как Донка смени 4-5 цвята на лицето като започнаха неудобните въпроси към нея!!! Истината е, че ако тя стане кмет ще трябва да си подава оставката, тъй като действително бизнесмени са били викани от нея и тя им е искала пари. Отделно, обществена тайна е, че циганите са купени от БСП.
Г-н Велев нацели другата гордост на Донка - администрацията. Изложи факти, който разбиха мита за хубава община. А отделно пък Ангелов го удари с десен прав когато го пита дали още е валидно предложението му.
Винаги гласувам за ГЕРБ ама тоя път Ангелов им разказа играта на всичките!!!
Този град има много какво да научи от него!!!
Само мога да му пожелая късмет!!!

Анонимен каза...

Пеевски е по-тъп от майка си!!!
Издигнаха онази торба с лайна за кмет и дори не й дава да говори, щото хората ще видят колко е проста!!!
А след това този червей смее да обяснява, че другите кандидати били зле?!
Пази Боже, прост човек да ти дава наклон на х"ят!!!

Анонимен каза...

Един чичко софиянец, преди да си тръгне от Бг. по 9.IX.1944 беше казал следните пророчески думи :
"Искахте кондурджии да управляват България?
Хайде, сега ще дойде времето кондурджиите да я управляват! "
И 71 години минаха ...

Анонимен каза...

Браво на 12 на Макариев те са нащо бъдеще

Анонимен каза...

Виждам, че основно са се включили мишките на неявилия се кандидат за кмет.Знаем, че само в това ви бива да плюете анонимно, така че марш по дупките.Когато стигнете полова зрялост и мъжество, тогава се покажете отново.

Анонимен каза...

Браво на 15-и. Това изчерпва темата! Скривайте се по дупките! ГЕРБ Троян предвождани от Шишков са в аналите !

Анонимен каза...

9-ти, тенденцията за обезлюдяването на малките градове е повсеместна и не опира само до намирането на работа и съответното заплащане. Как и с какво ще задържите младите хора?

И.В. каза...

Г-н Ангелов, няма да се отклоня от жп. стилистиката която явно харесвате. Във Вашата влакова композиция има вагончета коитто плащат да си напълнят празните места. Едно от тези вагончета е № 17, с кодово име Петко Краев. Има и други вагончета, но...всичко по реда си:))). Стратегията на вагончетата е, първо да инвестират в себе си, сами или както се говори с помоща на новоизлюпения адвокат "братя Мондешки". И като съветници да рекетират при гласуванията, силният човек в ГЕРБ-инж. Марин Радевски!

Анонимен каза...

Ама само как яко расте броят на големите троянски политици. 10 кандидати за кмет и 300-400 кандидати за общински съветници. Кво нещо е колкото повече Троян се обезлюдява толкоз повече броя на кандидатите за голямата троянска политика расте. Даже Иван Макариев след третия казан чорба се е почуствал готов за голямата троянска политика. Мноо яко расте броя на милиционерите и адвокатите за народни избраници. Види се троянците много си тачат милиционерите и адвокатите. Акимов, Яшев, Макариев, Шишков че то може да си направим цяло районно управление на милицията в общинския съвет па и за следователи да артише с адвокатите В.Ангелов и З.Велев.
Вицовете за милиционери и адвокати не са случайни. А самият Троян бавно и полека се превръща в един виц от раздела "черен хумор"

Анонимен каза...

Аз ще гласувам за Ангелов, защото е единственият чист от всичките!!!
Другите са полицаи и подкупници!

Анонимен каза...

Ицо Рекета и неговата кандидатура - позор за този "град".

Анонимен каза...

А адвокат Ангелов защо не каже като юрист - защо Избор за Троян прави подвеждаща кампания - в решението за регистрацията в СИК ТРОЯН местната коалиция е от три партии - РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, партия ВЪЗРАЖДАНЕ, а в афишите разлепени навсякъде са ЧЕТИРИ и партия НИЕ !!! Всеки може да го види !!!

Анонимен каза...

Добре е да се припомни на селячеството и великите селски мислители в този сайт какви ги дрънкаха и писаха, когато докараха милиционера Акимов на власт. Помните ли ги? Те са същите, които днес са зад адвоката Ангелов и следващия милиционер Шишков. Само дето са се разделили за първия тур на Герб и Избор за Троян.
Помните ли суперлативите по адрес на Акимов? Днес същите суперлативи са за Ангелов и Шишков. Ама нещо не искат да си го спомнят това нито гербаджийските, нито другите политически цървули зад В.Ангелов. Ангелов бил чист, пищи 20-ти. Ами то и Акимов се беше изкъпал за изборите. Та да си дойдем на думата - "чисто и просто". Чисто и просто за радост на селячеството.

Анонимен каза...

Цървул Феефски:
Сички съ мъскари и микирета.

Анонимен каза...

Вярно ли е че новите троянски "господари" братя Мондешки стоят зад кандидатурата на адвокат Венелин Ангелов????

Анонимен каза...

След дебата БСП загуби много. Видя се, че кадарът Донка Михайлова купува гласове и прави договорки с местни бизнес, като им обещава апетитни имоти. Както е направила с други имоти - на 0.50 ст. за квадрат. Явно има още имоти за раздаване и затова Донка обещава всичко, само да се домогне до властта. Голям позор и ГЕРБ, дето не смяха да си покажат какво са издигнали като кандидат. Акциите на БСП и ГЕРБ паднаха значително, а тези на Ангелов се увеличиха. Това е истината. По данни на централата на БСП, които този път незнайно защо Донка не представи, са следните - Ангелов 54%, Шишков 20%, Михайлова 19%, всички други 7%.
БСП е залязваща партия със стари муцуни. Понеже позициите на партията намаляват значително и затова са склонни на всякакви безчинства, само и само да останат още малко на власт. Голяма част от червените бабички дори агитират за Ангелов, след като видяха нейната лидерка в истинската й светлина.
Мен ме срам някой като ме пита какво е упавлението в Троян!!! Как да обясня на някой, че ни управляват комунистите - тези, които цяла България разсипаха.
Нека си пожелаем успех и градът ни да се управлява от умни и некорумпирани хора, а от не от партийни кадри, дето цял живот са смукали от държавата и общините и искат да продължават да смучат. Всеки трябва да излезе да гласува и да изкаже позицията си, но не за конкретна партия, а за човек!!!!!

Анонимен каза...

Този горния 26 трябва да намали дрогата халюцинацийте му са прекалени :)

Анонимен каза...

Аз пък като ходя из Троян, всеки казва,че ще гласува за Донка, така, че 26, на 25 си вземи предварително успокоително, за да не се окажеш изненадан, като обявят резултатите.

Анонимен каза...

Към 26 - ако не сте били на дебата направете си труда да изгледате видеозаписа. Не пишете глупости и небивалици!

Анонимен каза...

25, изглежда, че е така. Адвокат Ангелов се направи, че не чува този въпрос и не отговори на него.

Анонимен каза...

Появи се поредното умотворчество от "Избор за Троян", озаглавено - "Защо приехме дебата". Естествено, без право на коментари под него.
Можеха да не се хабят, напъвайки се да творят и да списват поредния си забавно-шеметен и псевдополитически предизборен мат‘рялец, защото то е от ясно - по-ясно.
Не е нужно дори познаването и позоваването на Фройд или на един Н.Михайлов например, за да ти е ясно, че има хора, които са толкова тъпи и елементарни, че не пропускат случай да обясняват на всеослушание и отново и отново, колко са тъпи и елементарни. "Ами ако някой още не го е разбрал все още?" - това е въпросът, който мъчи тези иначе толкова смешни и забавни троянски пишман-политици. Това е и отговорът на въпросът им "Защо приехме дебатът"
А най-забавното е, че дебат изобщо нямаше. Това бе всичко друго, но не и дебат. Ама и те и останалите от къде да знаят какво е това "дебат". Пък и на днешните троянци може да им пробуташ какво ли не за какво ли не.

Анонимен каза...

22-ри защото партия НИЕ не съществува,закрита е от съда през 2014 год.Тази партия не може да мине през ОИК .А за афишите е позволено да лъжат.

Анонимен каза...

31 да ни обясни какво е дебат,но първо да си глътне хапчетата

Анонимен каза...

Треперите ли, въшки комуноидни?

Анонимен каза...

При условие , че през 2000 г. Българският парламент прие закон , в който комунистическият режим и комунистическата партия бяха обявени за престъпни, с какви очи хора били на щат в тази престъпна партия и служили на високи постове на този режим съдят някого , че не се е явил на дебат с тях. Ами ако човекът по презумция ги счита самите тях за престъпници ? Нима си мислят комунистите, че техните престъпления са забравени !

Анонимен каза...

Имаме въпроси към 35:Бил ли е инж. Димитър Шишков член на БКП? Кандидатът на Герб смята ли дядо си Власи Власковски който е виден деец на комунистическата партия за престъпник?Да обясняваш страха си от дебат по такъв глупав начин не те ли издава още повече?

Анонимен каза...

Престъпленията на комунистите продължават - всички видяха как Донка си глътна езика и почервеня цялата като Ангелов я пита дали ще си подаде оставката ако се разбере кои бизнесмени е рекетирала и кои гласове е купила!!! И тя вместо да отговори нещо разумно каза, че това било провокация!!! Смешна работа!!!

Анонимен каза...

И аз да се включа, знаете ли, че Донка преди да излезе в предизборна кампания ни събра всички от общината и ни беше казала: ДА СМЕ ПОСЛУШНИ ТОЗИ МЕСЕЦ, ЩОТО СЕ ВРЪЩА!!!!
Никой не иска тя да се връща!!! Да хода да си купува гласове на друго място - най-вече в Ловеч. Тя не е добър ръководител въпреки, че ми е работодател. Гледа всичко да е лъскаво, уж назначи млади хора, ама това, че отвътре общината е гнила не и пречи особено. Важното е партийните кадри да са там, пък като не вършат работа - голяма работа!!!!!
Докато големите партийни централи успяват да си прибутват кметовете няма как да се промени Троян към по-добро!
Дано Ангелов спечели!!!

Анонимен каза...

Номер 10, като Пеевски е толкова "умен", защо не се кандидатира? Защото е въздух под налягане, защото е вреден за Троян, защото всяка една негова идея, която е добра, той като пълен педераст и кон с капаци не иска да я дообогати от други специалисти, а се напъва да е "специалист по всичко". За толкова години разбрахме единствено, че е конституционен съдия, защото на такъв се правеше. Вечно казваше дали нещо било конституционно или не, все едно е на трибуната в Брюксел пред ЕП, а не в Троян. Неговата простотия и нежелание да изслушва никого, е навредила многократно повече на Троян, отколкото е помогнала. Всеки може да види проблемите, които той поставя. Ама както казва един прекрасен български класик - едно е да искаш, друго - да можеш, а трето и четвърто - да го направиш. Пеевски искаше, ама само това, което той казва. Никога не зачиташе чуждото мнение, никога не позволяваше някой да му предложи нещо към вече измисленото от "гения" му. Значи ако беше нещо, свързано с професията му - разбирам, но той се правеше едва ли не на професионалист по всички теми и никога не търпеше критика. Като смята, че е прав, защо не се кандидатира? Защото е политически труп, който вече дори пише анонимно във форума. Преди поне добавяше инициалите си И.П., а сега дори и това не може, че явно ще му се изтърка клавиатурата ;)

Анонимен каза...

Аз ще говоря с факти - шест месеца преди изборите Донка Михайлова се е регистрирала в Троян като жител на града!!!!!!!!!!! Брутално!!!!!!!!!!
До този момент ни е управлявал кмет от друг град!!!! Поне сега ако изберат вещицата отново тя поне ще е жител на града!!! И тя като обича много града защо никоя от дъщерите й не живее тук!!! Защото смля всичко за 4 години!!!

Анонимен каза...

38-ми, а ти от кои кадри си? Като не ти харесвала Г-жа Михайлова като работодател защо не си напуснал досега. Най-малко е гнусно и жалко да злословиш по адрес на работодателя си. Сигурно не си и толкова ценен кадър и няма кой и да те вземе на работа, ще умираш от глад. Относно дебата бих споделила, че Г-жа Михайлова се държа достойно и по мъжки. Репликите, който Ангелов и отправи уж като въпроси бяха манипулативни и той самият като адвокат би трябвало да знае, че твърдения без доказателства са клевети. Браво на тази жена, малко човечета от мъжки пол могат да и се опрат, а някой дори ги и достраша и не намериха достойнство да се появят и да си защитят лозунгите. Знаете за кого говоря, аз като жена не искам даже и името му да произнасям.

Анонимен каза...

41,не с такава злост,човек би си помислил че си станала и ти жертва на великия коцкар :) нещо така,чук и бег дет се вика!

Анонимен каза...

42-и говорех за дебата и за 38-ми,тонът ми въобще не злостен а се опитах да бъде обективен, а вашия коцкар си го пазете за вашите жени

Анонимен каза...

41-ви, няма да оправдаваме Донка, че била жена!!! Тя е кмет, пък кметът дали е жена, дали е мъж няма значение. Ако Ангелов е говорил клевети, защо Донка се изчерви 7-8 пъти и си глътна граматиката! Ако бяха клевети дали щеше да се държи така неадекватно и единственото, което успя да измисли, че това било манипулация!!!
Троян за последните 4 години е обезлюдял със 7 хиляди човека.
На предните избори гласоподаватели са били регистрирани 29000 човека, а на тези са 22000 хиляди човека.
Как няма да има намаляла безработица. Как няма да има намаляла младежка безработица като Дона изгони хората.
Това дето го дава на цифри са глупости. Гласувайте за когото си поискате ама само да не е тази щото циганите дето ги доведе ще ни стопят.....
И какво ще кажеш за факта, че Донка е регистрирана като троянски жител преди 6 месеца?!

Анонимен каза...

Истината е, че Ангелов показа класа, доста по-висока от тази на Донка!!! А Донка се бори толкова, защото ако не спечели избори ще остане безработен политик, а Ангелов нищо не губи - ще продължи да си работи като добър професионалист!

Анонимен каза...

44- А Ангелов като говори истината защо не извади доказателствата, той поне знае, че когато се произнася "присъда" трябват неоспорими доказателства, Защо си наведе главата Ангелов, защото разбра, че влиза в дълбокото. Цяла България обезлюда, населението е застаряващо и се циганизира, децата ни са по чужбина, но затова не е виновна Михайлова. Държавната политика е такава. Нали в момента е ГЕРБ на власт, какво направи правителството на Бойко Борисов по тези въпроси, какво? Кандидат-кметовете им вървят и констатират проблеми само в градове и села. Да си чул нашия кандидат от ГЕРБ да дава решение на някой от проблемите, които само констатира и се хили неадекватно. А ние какво правим висим по форумите и плюем ли плюем е няма така да се оправим Няма приемственост, няма толерантност само един груб език и простотия в изобилие. Всеки тук си избива комплексите. Това сме ние Българите. била съм по чужбина, децата ми са там и виждам, че хората са толерантни един към други, уважават личността, вярват в Бога, човешкия живот е ценен и т.н. Ние сме си виновни за всичко в тази Държава.

Анонимен каза...

Ако Донка стане кмет, доказателствата ще излязат!!! И тогава тя обеща да си даде оставката! =)
А относно циганизанията на Троян смея отговорно да твърдя, че Енкин и Донка ги завъдиха обаче друг ще им бере плодовете да се чуди как да се оправя с тях!

Слушател каза...

Не съм учуден, че тия мишки и тлъсти плъхове не позволиха коментари след пасквила "Защо приехме в дебата?". Знам, че от началото на кампанията като мънки рият кал и си я хвърлят върху гърбовете си, а на г-н Ангелов в лицето! Защо сте приели, от пасквилчето никой няма да научи! Знам защо участвахте. Зщото ВМРО, БСП и ДПС балагородно ви направиха компромис като нарушиха собствените си правила и ви допуснаха до участие като "попско дете на задушница". Политическите анализатори на "Избор за Троян" когато са плюмчили моливите, или са били напушени, или са прекалили с концентрата( дано не са на одеколон). Г-н Сираков беше не само инициатор и домакин, но участник с много ясна визия за управление и задълбочено поцнаване на проблемите на Троян, за разлика от ващия кандидат. Когато залата слушане г-н Ангелов имах чувството, че в залата се разиграва сценка по текст на "Бай Ганьо, Дочоолу и Гочоолу правят избори". Колкото до г-жа Михаилова не се забеляза по време на дебата да се е притеснявала или разтройвала. Но се забеляза и се чу, че на бумерангов въпрос от нея, кандидата за кмет на "Избор за Троян" мънкайки да признава, че не може да контролира екипа и съветниците си, за да водят толерантна и честна предизборна кампания. Г-н Велев се превърна е една приятна изненада. Кандидат за кмет със сериозна подготовка и доста конкретика в изказа. Той е поредното доказателство, че трябва да избираме мажоритарно, а не партийно. И накрая един последен въпрос към може би "напушените" анализатори от "Избор за Троян": Кое е неграмотното в написаната и публикувана декларация на ДПС?

Анонимен каза...

33-ти, тук да не е училище за дебили, че да те ограмотявам?
И все пак – дебатът е ясно структурирана и специално организирана публична размяна на идеи между две страни по актуален въпрос. Той е насочен, участниците да дискутират и да убедят в своята правота трета страна, а не един друг себе си. Дискутиращите /участниците в дебата/ използват вербални и невербални средства за да формират в публиката мнение по конкретно поставения въпрос.
Какво се случи на троянския смехотворен „дебат“
1. Всеки от участниците говори по някакви три свои „идеи, проблеми или приоритети“, които той смята за важни и просто си говори. Другите мълчат и си чакат редът. После те говорят за своите „идеи, проблеми или приоритети“. Другите чакат и мълчат и т.н.
2. Започват да задават и да си отговарят един на друг въпроси, които дори нямат нищо общо с изложените преди това от тях „идеи, проблеми или приоритети“. Нещо повече – няма дори реплики или дуплики, които биха били поне някакви наченки на дебат.
Пълна смехория
Нито има поставени конкретни теми или въпроси, чието решаване би провокирало една грамотна публика, която трябва да вземе и да даде своето убедено решение в деня на изборите,
Нито има каквито да било наченки на опониране и дебатиране между кандидатите по конкретния въпрос, където публиката да види решаването му през призмата на качествата и възможностите на отделните кандидати, за да формира своето мнение и убеденост като трета страна.
В крайна сметка имаше някаква говорилня, където всеки от кандидатите говореше за и на себе си за нещо си, а пред него някаква странна публика от слушатели, която и да иска и да може – няма как да прави сравнения или изводи, защото ги няма различните визии и сблъсък на идеи по решаването на предварително поставения проблем или въпрос.
След това се премина към опитите на В.Ангелов да превърне този смешен дебат в нещо още по смешно – в някакъв политико-съдебно-морален трибунал. Тогава разбрах и защо е пълна залата – ами те хората били отишли да гледат сеир. Някои от тях даже ръкопляскаха по време на този фарс.
Ето ви например два конкретни въпроса, които са в основата на трагедията на днешния Троян
1. Как да се спре демографския срив и как да се задържи младото и репродуктивното население на Троян.
2. Как да се увеличи драстично обема на местните приходи в бюджета, който от 10 години е „замръзнал“ на едно и също ниво
Хайде още един въпрос: Как да се спасим от глобите и санкциите в размер над 5 000 000 лева, които изплащаме от местните приходи и които ще изплащаме до 2020 г в размер на около 700 000 лева годишно.
Ето ви три теми за дебат!
Някой ако иска – може да се пробваме :)

Анонимен каза...

Ами то затова е и ниска младежката безработица - просто в града има всичко на всичко 100-тина младежа и от тях 80 работят в Калинел или Рико.
Та затова има ниска безработица сред младите!

Анонимен каза...

Даниел Сираков ,точен,конкретен и отговорен.

Анонимен каза...

Бе аз мога ли на всички да ви таковам мамата?

Анонимен каза...

Дона Къртицата да беше използвала парите за бири и кебапчета дадени на ония с каруците да асфалтира дупките които сътвори по време на управлението си. Особено на Ливадето.

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Анонимен каза...

Ангелов говори за купуване и продаване на гласове защото не вярва на хората зад гърба си,това може би важи и за другите но това не е решение

Анонимен каза...

53 е проЗЗЗЗЗ сьс З

Анонимен каза...

Предлагам кандидат-кмета от ГЕРБ Шишков да заминава да пази границата ни от бежанците. Човекът е подготвен полицейски кадър, ловджия е има законна пушка, родолюбец, не го е страх, "мъжкар е" и мисля, че там ще бъде по-полезен на обществото

Анонимен каза...

Мислех, че този дебат няма да го има. По няколко причини. Най-напред – заради невиждано амбициозната предизборна кампания, може би по-точната дума е груба, грубиянска, като на война. После – заради напрежението и несъвместимостите между кандидатите и щабовете им.

Защото подобен дебат е градско нещо, висока топка, класа и нашите политици доказаха, че имат класа. Второ, но най-важно – Троян е велик град, ние, троянците, сме специални хора и заслужаваме тези, които искат да са ни първенци и се борят да станат троянец №1, да застанат пред нас, очи в очи.
Кого да вярва чиляк. Груба кампания, после велик град и т. н.

Анонимен каза...

49-ти на въпроса "Как да се спре демографския срив и как да се задържи младото и репродуктивното население на Троян?" ще ти отговоря: "Няма начин". Вече няма жителства и други ограничителни методи, а интернет и телевизиите показват други стандарти на живот, от които няма и грам в Троян.

Анонимен каза...

57-ми Хахаха, "мъжкар", ами може да вземе и Татянка тя пък да го пази него от бежанците! Смях в залата!!!

Анонимен каза...

мръсни комуняги убихте цвета на една нация,а сега ни"лук яли ни мирисали".

Анонимен каза...

Да така е, а ние спим.Къде в бившите соц.държави имат такъв проблем като нашия.НИКЪДЕ.още през 90те хората от Унгария,Полша,Сърбия,Литва,Латвия,Естония,Румъния и пр.казаха не на мръсната комунистическа номенклатураа а ние ги правим кметове.Колко от нашите дядовци са лежали в Белене,Кравена,Ловеч по заслуги на червените гадове.Сами си го правим.

Анонимен каза...

Ние направихме кмет агент на КГБ вие ми говорите за номенклатура....не сме народ,а мърша е казал дядо Славейков

Анонимен каза...

59-ти, това, че "няма начин" е твоето мнение. Щеше да бъде добре, ако имаше изобщо дебат и ако беше поставен този въпрос, то кандидатите да отговорят на него. Една от характерните черти на невежия българин е - когато нещо не знае да казва "те таково животно нема".
Освен това, при едно видимо невежество - много често се бъркат думчките "демографски срив" с "миграция на населението".
Един невеж и безсилен управник веднага би се скрил зад "липсата на жителства и ограничения", за да обясни своята безпомощност и да оправдае своето съучастие за "демографския срив". Само че с тези "липса на жителства и ограничения" можеш да обясниш само и единствено "миграцията на населението". Да не говорим, че миграцията може да бъде и с обратен знак - да идват повече хора, отколкото си отиват. Тук обаче става дума за демографския срив на Троян, който ни бе натресен от бездарното и безхаберно управление на общината през последните 20 години. Няма да ви занимавам с измененията на генофонда и другите рецидиви при един дълготраен и растящ демографски срив.
Демографския срив за държавата България е 5,5 промила, докато за Троян гони 13 промила и сигурно сме "лидери" в тази класация. Дори в Северозападна България, която е обявена за най-западналия регион в Европа от ЕК - демографския срив е по-малък от този на Троян.
Затова троянските управници и кандидат управниците се крият и мълчат като риби по този най-голям проблем на Троян.
Какъв е смисълът от каква да е политика и управление, от какви да са програми и изпълнения, от какви да са идеи и обещания, след като губиш населението? За кого и за какво го правиш тогава? За кое и за чие бъдеще?
Като не можете да спрете демографския срив, с което обричате този град на изчезване - с какви партии, кметове, общински съветници, програми, дебати и всякакви общи приказки се занимавате?
Вие идиоти ли сте?

Анонимен каза...

64-ти, да мнението е мое лично. Аз не съм политик, но си задавам въпроса какво бих правил в Троян дори при добър доход, защото проблемът е комплексен и засяга всички аспекти на съвременния живот.

Анонимен каза...

Прав си 64ти четири години се наслушахме на идиоти в Общинския съвет!!!!!!!

Анонимен каза...

Искам да попитам хората които боготворят Дона: Уважаема г-жо кмет моля погледнете община Луковит и ми отговорете, наглоста и лицимерието ви до кога ще виснат над общината ни?До преди 7-8г във Варна наричаха нашия град маката Швеѝцария а сега не заслужаваме и малката Алабания да ни викат.Пожелавам след 1ви Ноември да забравите къде е табелката Троян.

Анонимен каза...

Навсякъде се говори, че който поиска нещо - Дона обещава!!! На някои даже е обещала голям спортен комплекс на "Тончо Стаевски", на други бабички е обещала, че ще има вдигне пенсиите, на младите обещала, че в Троян ще има повече хора и развлечения!!! Как да стане това, като само се копая едни и същи пътища по 3 пъти и общината доплаща некачествените ремонти, вместо да се търси отговорност от фирмите изпълнители!!!
Женицата прави всичко - притиска бизнесмени и обещава какво ли не на всякакви хора, само и само Ангелов да не я отнесе на първи тур.
А дори на събранието на БСП миналия ден са се изпокарали много яко и част от БСП се разбрали, че ще подкрепят Ангелов, след като научили какво прави Донка. Още преди време и много червени бабички агитират за Ангелов, щото казаха, че им помагал по дела, а Донка каквото им обещала предния мандат нищо не свършила!!!
Още малко остана от това Троян да комунистически град!!!
Долу комонизмът и БКП!!!

Анонимен каза...

Преди 5 часа на фейса Донка си е написала, че казаното на дебата било лъжа!!! Ще видим ако стане кмет и излязат записите какво ще направи!!! =) Тогава ще се радвам отново да видя физионията й на мумия, каквато беше на дебата когато и казаха истината в очите!

Анонимен каза...

68 спирай/сменяй дрогата бързо!!!!

Анонимен каза...

Абе вие от Изборът да не сте следователи, които разследват купуване и продаване на гласове? Венко също върви и обещава наляво и надясно какво ли не - тук 100 000, там 100000. Той съдия ли ще бъде или кмет?

Анонимен каза...

Ангелов е получил пари от Марин Радевски и това самият той не го крие. Марин залага на двама за по-сигурно.

Анонимен каза...

Г-жо Кмет,кемпера на ГЕРБ коѝто е в Троян има само една едничка цел и тя е;на 1ви другия месец ще ви откара на края на града до табелата,след което всички дружно ще помахаме за збогом.

Анонимен каза...

Комунисти, да го духате!

Анонимен каза...

Г-жо Кмет,кемпера на ГЕРБ коѝто е в Троян има само една едничка цел и тя е;на 1ви другия месец ще ви откара на края на града до табелата,след което всички дружно ще помахаме за сбогом

богом.

Анонимен каза...

Хора престанете с грубите си нападки към кандидатите за кметове.
Започва да ме е срам, че живея в този град и има такива "злобюли" в града ни.
Няма ли да ви е обидно оплютите от Вас кандидат-кметове, утре да Ви управляват?
Покажете малко култура и толерантност!
Малко остана до 25-ти и всичко ще излезе наяве.
Успокойте се и дайте право на избирателите, сами без гнусните Ви инсинуации за всеки кандидат, да преценят коя е най-подходящата кандидатура (най-малкото зло) и нея да подкрепят.
Умният винаги прощава, а по-умният изчаква, преценява кой го е обидил и пак прощава. Вероятно и на Вас ще ви простят хулите тук...
Като изчетох всички коментари мисля, че са малко хората на които им пука, кое е най-доброто за града ни. Болшинството са политиканстващи безделници, които вероятно тук си почесват егото, като клеветят по-стойностни от тях, заслужаващи уважение личности в гр.Троян.
Успокойте се драги съграждани..."дълбока рана заздравява, но казана дума не се забравя" гласи народната мъдрост.
Пожелавам успех на всички кандидати в избори 2015.

Анонимен каза...

65-ти, добре е, че си задавате този въпрос и още по-добре е, че сте напипали един от рецидивите, довел ни до този ужасяващ демографски срив. Да, абсолютно прав сте, че проблемът е комплексен и че засяга всички аспекти на съвременни я живот. Точно тук е основният репер, върху който тези кандидати би следвало да направят своите анализи и да дебатират конкретно за "кое, какво и как". След което да се ангажират с конкретни резултати в конкретно време.
Сам/а/ виждате защо е необходим такъв дебат по конкретен въпрос, касаещ най-големия проблем /според мен/ и който е с най-висок приоритет /пак според мен/ на Троян.
Другото е една говорилня от невежи или тарикати /тук изключвам Михайлова, защото тя има потенциал, но е партиен заложник, което я прави и заложник на Системата/.
А такива като Шишков и Ангелов - освен за забавление, трябва да си идиот за да ги вземаш на сериозно дори и само като кандидатчета.
Гледай сега как ще наскачат великите троянски селски мислители и еднокнижници :)

Анонимен каза...

Личи че Герб са се насрали от страх Донка печели на първи тур. А на бас!

Д.В. каза...

Хайде, 78-ми как се басиш, като си анонимко?
Предлагам Ви да правим прогнози, но аргументирани.
Хайде на кого му стиска ???
Ще стане кмет....защото .....
Мисля, че на първи тур резултатът ще бъде:...
Е, да Ви видя!?

Анонимен каза...

Д.В. нека кажем аргументирано защо Д.Ш. няма да стане кмет.....защото се уплаши от един безобиден дебат и защото изобщо не става за тази работа........мисля че на първи тур резултатът ще бъде какъвто ще е и крайния резултат победител Д.М.

Анонимен каза...

Резултати от първи тур
Михайлова - 41 %
Шишков - 27%
Ангелов - 19%
Сираков - 7%
Велев - 4%
Останалите 5 кандидата - общо 2%
2-ри тур
Михайлова - 62 %
Шишко - 38%

Анонимен каза...

Резултати от първи тур
БРПК - 34 %
КГБ - 30%
ОФ - 19%
БЗНС - 10%
ДС - 7%

Общо БКП - 100 %

2-ри тур

БКП - 100 %

Анонимен каза...

До 81 и 82 и като се събудихте на 02.11 2015г
Кмет Димитър Шишков !

Анонимен каза...

Кмет, ама на бъркотиите

Анонимен каза...

Смятам, че голяма част от троянци, а и по селата, ще предпочетат Донка Михайлова за кмет. Поне там, където работя, почти всички колеги откровено казват, че ще гласуват за нея, защото я харесват като кмет.

Д.В. каза...

81- ви подрепям прогнозата Ви за 1 тур, за втори може би в зависимост от договорките между другите кандидати.
Мисля, че в момента и участниците не знаят точно как ще се преразпределят кандидатите им на 2 тур, но традиционните балансьори Сираков и Велев този път няма да са достатъчни на фаворита и затова бог да ни е на помощ,... ще бъде пълна лотария.
Дано да е за доброто на Троян.

Анонимен каза...

49-ти, 64-ти, 77-ми, абе.... с една дума - Илияне...

Дай най-накрая рецептата какво да се прави в този Троян. Нали милееш за родния си град... Не се стискай.....

Селянина

Анонимен каза...

Д.В., за Троян отдавна вече не се предвижда никакво добро. "Смъртната" присъда бе произнесена преди 8 години, когато едни извратени копелдаци докараха милиционера Акимов на власт, за да си уредят личните потребности. Сега нещата са просто на изживяване.
Троян вече няма никакви вътрешни съпротивителни сили, интелектуален потенциал, ресурсите са на изчерпване, а духовния и моралния упадък са плъзнали и заразили като чума огромната част от все по-малкото налични обитатели.
Никой от тези кандидати не е в състояние да направи или да промени нещо, дори и да можеше. А те дори и не могат. И не само те - никой в този град вече не може да направи нищо. С две думи - във вътрешен план и със собствени местни сили и усилия нищо не може да се направи и промени.
Остава да се прецени и да се избере кмет, при който по-безболезнено да се върви към логичния край.
Това не означава, че ще падне някаква бомба и утре или до края на годината агонията на този град ще приключи. "Добрата новина" е, че на троянците толкова много са се сринали потребностите, усета и желанието да живеят като бели хора, че това ще им помогне да продължават да се радват на някоя закърпена улица, подменен канал, както и на някой и друг лев за да си платят хляба, тока и водата. Днешните троянци отдавна са се примирили със собствения и на градът си упадък така, че бил той повече или още повече - отдавна не ги вълнува и интересува. Ден да мине, друг да дойде и така – докато допълзят до гроба си.
Примирение, отчуждение, изолиране, инертност, безхаберие, недоверие, безпътица, отчаяние,…. и една глутница побъркани и неграмотни партийни нещастници и прецакани тарикати, които са си въобразили, че като спечели тяхното кандидатче ще „хванат Господа за шлифера“.
Не случайно сме с най-висок демографски срив в България. На някой да му пука? Не! Птичите мозъци сега са заети и тръпнат дали Шишков или Ангелов или някой друг щял да победи.
Кого и какво да победи? Тяхната простотия и посредственост? Няма начин – троянската простотия е непобедима!!!

Анонимен каза...

88 пий хапчетата и лягай!!!!

Анонимен каза...

88-ми, ти си тъп комуняга!!! Единствената ти цел е да обезверяваш хората, за да не идат да гласуват!!! Щото като не гласуват, купените гласове на Дона ще придобият смисъл!!! Иначе жената е хвърляла пари на вятъра!!!
Ангелов е на балотаж, ГЕРБ го подкрепя и Дона на Ловеч! Само дето се е регистрирала в Троян!!! Пак ще трябва да сменя адресната след няколко дена!!!
Хора, дръжте се за победителите, отидете да гласувате и не се обезверявайте от комунистическите псета!!!
Всичко разсипаха, всички хора умишлено ги разединиха и сега продължават!!! От всичките боклуци те са най-големите!!!

Анонимен каза...

Изненада,ДАНИЕЛ СИРАКОВ, тръгна нагоре в прогнозата.

Анонимен каза...

искам лидаааааааллллллл...

Анонимен каза...

Няма Лидъл, защото кметът на ГЕРБ Минко Акимов ги прогони, тъй като е много честен!

Анонимен каза...

който ми напрай лидал му пурдавам гласа си, жена си, тъщата, децата заедно с баба им и дедо им...

Анонимен каза...

90-ти, добре се появи, че току виж някой се усъмнил в "троянската простащина". Умишлено пропуснах в предния коментар да посоча кои бяха онези "копелдаци", които докараха милиционера Акимов на власт. Това не са тези от ГЕРБ. Това са тези и техните партийки, които днес са застанали зад В.Ангелов.
Преди 20 и повече години, в Троян никой не призоваваше да се гласува. В Троян гласуваха около 78%. БСП по това време се радваше, ако можеше да се добере до 25% от вота. Само че дойдоха "антикомунистите", превзеха СДС и за 4-5 години го съсипаха и унищожиха с което докараха БСП на бял кон. Но и това им беше малко. През 2007-ма докараха почти цялата съществуваща към момента троянска комунистическа номенклатура на власт, легитимирайки я като "десни", "демократи" и пр.. Става дума за ГЕРБ. И знаеш ли защо? Защото за тези умствени примати светът е черно-бял, разделен е на комунисти и антикомунисти, с което тези примати си обясняваха всичко. Но понеже не можеха да си обяснят защо хората се отвратиха от тях и не могат да станат отново "победители" - номенклатурата на БКП използва тази даденост за да си създаде "Б"-отборът на БКП, който да се "противопоставя на "А"-отборът в лицето на БСП.
Днес се върти следващата игра. "Б"-отборът е разделен привидно на две части - тесни антикомунисти и широки антикомунисти. :) Посланието към обезумялото и ошашавено население е - вижте какъв мощен фронт от "антикомунисти" ще се борим срещу "комунистите". Гласувайте! /легитимирайте ни и нас и статуквото с двата отбора на БКП/
Някой дава ли си сметка и може ли да си отговори - защо тези "демократични" остатъци от СДС днес са толкова жалки и след толкова години не могат да извадят един собствен и читав кандидат, ами се групират като циганска тумба и се залепят зад този или онзи кандидат или друга партия?
Едва ли знаете, но тези файтон-партийки и смешните им лидери, които са застанали зад В.Ангелов, този номер веднъж го отиграха, издигайки "историческата" /според в-к Т21/ кандидатура на г-н М.Балев преди 8 години. Тя наистина беше историческа, защото тогава беше последния шанс нещата в Троян да се променят, а целта беше да се попречи на нещо съвсем друго, което имаше реалните шансове и което ако беше спечелило - дълги години в Троян нямаше да се говори за "комунисти" и "антикомунисти", а щяха да се случват съвсем други неща и Троян да поеме по съвсем друг път.
Да, ама не - слугите на БКП в лицето на троянските СДС, ДСБ, ССД, НДСВ, ВМРО и още няколко такива, които днес са се групирали зад В.Ангелов - бързо бяха задействани и членът на ГК на БКП др.Енкин бе заменен от бившия си партиен началник и член на Бюрото на ГК на БКП др.Акимов.
Спомнете си каква радост бе обзела "антикомунистите" тогава, когато с тяхната решаваща помощ бе докаран най-големият троянски комунист в днешната троянска политика др.Акимов. Това беше тяхната голяма и „историческа“ "победа". Това беше и "смъртната присъда" на Троян.
Днес са застанали зад В.Ангелов - очевидно им трябва гробар!
Само едно въпросче към другарите „антикомунисти“ от „Избор за Троян“ – можете ли да дадете някакво обяснение, какво правеше при вас като общински съветник др.Яшев, който бе член на БКП и последният комсомолски секретар в троянската Народна милиция“? Ами сега?
Днес „антикомунистите“ пищят – Гласувайте! За кого бе, душа - за „А“ отборът на БКП или за някое от разклоненията на „Б“-отборът на БКП?

Анонимен каза...

Съветникът на В. Ангелов по въпросите за отпадъците, чието име до сега той не споменава, е Йохан Петков, също виден комсомолец, но и виден приятел на Вальо Топлото, и виден приятел на братя Мондешки:)))

Анонимен каза...

май ще излезе, че Марин чрез Шишков иска да си купи кмет и град, същото Мафията иска да си купи чрез Ангелов и хората му

Анонимен каза...

Избори в Троян ли! Ташак!

http://lovechmedia.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d0%b6-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%8f-%d0%bd/

Анонимен каза...

Ангелов обясни на Дона как се правят нещата - да пали локомитива, да си товари вагоните, спрели преди 30 години и да си заминава за Ловеч!!! Чудили ли сте се защо този Педереевски пише в Ловеч прес - ами щото Дона е от там и тя му урежда място във вестника!!! Докъде изродя населението - Атака и БСП обединени !!!! Смешна работа! Педереевски сигурно получава по 5-10 лв. от Дона на всяка статия, че да има за кафе, щото няма от къде да изкара 2 лв.!!!
Позициите на Дона след дебата рязко паднаха, дори и от нейните хора. Изпокараха се вътрешнопартийно и сега ще става купон!!!
Донке, познай сега кои от твоите хора са хора дето ще подкрепят Ангелов и познай пък ако не дай си Боже станеш кмет кои бизнесмени дето си ги привиквала като кмет да им обещаваш общински благини ще цъфнат по медиите!!!! И тогава ще те видим дали си мъж, както твърдиш и ще си подадеш оставката!!!! Ама всички знаят, че ще се държиш, за да точиш до последно!
Дано младите хора излязат да гласуват!!! В това е разколничето!!!

Анонимен каза...

ГЕРБ ПОБЕДА!!!!

Анонимен каза...

Поплачи си, 99-ти, поплачи си па дано ти попремине :)
Ама да знаеш само как го е яд тоя Пеевски, че не мое се докопа до троянските вестничета. Така ще си остане само с десетките ловешки и национални медии, с американската Ен-Би-Си, със "Свободна Европа" и тук там с още някоя европейска медия като една шведска преди 2-3 години. Скъсва се от яд. ама ей го на - троянските медии са бетон и не пускат кого да е. Освен това Пеевски не е бил нито член нито слуга на троянската БКП с което шансовете му за Т21 и Троянски глас са почти нулеви.
А и от такива "гении" като теб, 99-ти, как да се вреди.
*
Колкото до "влакът и вагоните" на г-н Ангелов, ако се беше малко поограмотил - в цивилизования свят отдавна не се използват нито локомотиви, нито вагони.
Ама вие си композирайте, не се притеснявайте. Даже разбрах, че ще го правите на друг, на втори коловоз. Един съвет - понеже и симпатизантите ви са на същото отчайващо ниво, няма да е лошо вместо "втори коловоз" да казвате - на третата и четвъртата релса, че ще вземат да се объркат.
99-ти, добре ще е да се поограмотиш и малкото ти мозъче в огромното ти туловище най-после да зацепи, че Пеевски от 2,5 години няма нищо общо с Атака.
Ха сега бегай да си свариш чорбицата :)

Анонимен каза...

99-ти, какво е това "разкоЛничето" за което пишеш? Да разбираме ли, че ако младите излязат да гласуват ще се получи разкоЛ? Или си седнал на някой коЛ и ти се привиждат педераси? :)

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Геевски е номер едно в аутсайдерите!!! Направо ме кефи колко е прост. Единственото, което може да прави е тор и урина!!! Като Венко стане кмет ще го вземе в комуналните да мете тротоари, щото като я няма Дона няма кой да му дава пари за постове и статии.

Анонимен каза...

Стига сте дъвкали стара информация!!! Ето ви малко нова: Известно ли ви е, че от януари месец 2015 год. Община Троян е глобена с 5% от стойността на "Воден цикъл", като затова Донка Михайлова е получила писмо и не е уведомила общинския съвет??!
До ден - два ще излезе писмото наяве!!!

Анонимен каза...

99-ти, никой няма да излезне да гласува заради твоите овчарски умозаключения. Забрави ! Те са смехотворни и направо умопобъркани. Ти си образец на кондурджия и ЦАР на троянската простотия !
Изборите се свеждат до това - комунисти или комунистически ченгета, което няма никакво значение.

Анонимен каза...

Няма написан материал от Пеевски, който може да бъде оспорен. Няма дума казана от Пеевски, която може да бъде поместена.
Това, че няколко (или едно) леке си мисли,че с лични обиди ще промени или вмени на четящия мнение с/у Пеевски, доказва, че е прав във всичко написано.
Впрочем, отново виждаме познатия почерк на хомосексуалната задруга герб + ИЗРОД за Троян. Казват. че мъжката любов била най-силна,само не разбирам защо някои от тая дружина се прикриват зад бракове и деца !?!?! Разбира се, за да е истинска манджата трябва и готвач. Разбира се,че мирудията на манджата е Иванка Църовска, която пак е тук !
Тук са и новата вълна полуидиоти и бавноразвиващи се мераклии за власт да "оправят" положението !
А истината, е че нещата са отдавна на изуй гащи,ама явно на всички така им харесва...

Анонимен каза...

Някакво раздвоение на личността тук,пишеш си и сам се хвалиш.....

Анонимен каза...

Анонимен каза...

Геевски е натиснат от тежка шизофрения!

Анонимен каза...

Някой да каже вярно ли е това, което публикуват за санкцията по водния цикъл?

И.В. каза...

"Снощи на предизборна среща в .........гражданин е показал документ за глоба от 1300000 лева на общината заради водния цикъл..." Конспиративно и анонимно. Някъде, някой, нещо казал за някого! В стила на водената от ГЕРБ предизборната към опонентите. Ако има санкции по изпълнението на "Водния цикъл", документите идват по официален път и с конкретни претвнции. Няма кой и как да ги скрие. До сега санкции са налагани на Община Троян само във времето на управление на гербрския кмет, милиционера Минко Акимов. Санкциите са наложени на него и администрацията му за нарушения по изпълняваните през мандата му европейски проекти. Санкциите към него бяха в размер на 4 000 000 лв.

Анонимен каза...

Добре, де, Дона никак не е мълчалива. Може да пише за всяко мушкатце сълзливо-стихотворни излияния, а не пише никакъв отговор по въпроса за санкцията. Нещо не ми се връзва. Да напише някакво опровержение ако не е вярно.

Анонимен каза...

Популярната фраза от народния фолклор „Аз да кажа, че сестра ти е ..., а ти върви доказвай, че нямаш сестра” явно е залегнала като основен агитационен девиз на партия ГЕРБ.

Може би затова не са си регистрирали вестник "Седмица" като рекламна площадка за кампанията "Местни избори 2015 г. Съответно не са публикували цените за реклама в него.

Е, като не изпълняват закона, можем ли да им вярваме?

Анонимен каза...

ВЪПРОС КЪМ Г-НА ШИШКОВ: ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА "ПРИСПИВНА ПЕСЕН ЗА ТРОЯН" ВАШИ ЛИ ИНТЕРЕСИ ОБСЛУЖВА?

Анонимен каза...

А както се твърди, че няма санкция, този документ какъв е?!

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD-304422459683278/?ref=page_internal

Истината е, че Дона е скрила от Общинския съвет и от избирателите си много голяма тайна!!! Всички знаят защо го е направила!!!
Сега като Ангелов стане кмет, той ще трябва да оправя глобите, а троянци ще трябва да се бъркат по джобовете заради кражбите и злоупотребите на БСП!!!

Анонимен каза...

116-и питаме Шишков, не теб. Теб те знаем! Голям го вадите, ами като ги имате доказателствата на кому го дирите тук, защо още не сте ги занесли където трябва по законов ред.

Анонимен каза...

Прав си 114. Регистрацията е в сметната палата, за да се знае коя партия колко е похарчила за агитация. Значи тук става дума за реклама със "скрити" пари. Кой ги дава? И защо???

Анонимен каза...

Донка печели - ама безплатен и еднопосочен билет Троян - Ловеч!!!

Анонимен каза...

119-за Шишът ще е еднопосочния билет Троян-Враца-В дън гори тилилейски и без кемпера. Пък след осирането му ще го махнат и от там. Честито!

Анонимен каза...

Даниел Сираков , ще бъде изненадата на тези избори,като,че ли в балотажа ще бъде един от двамата ,по информация от сигурен източник

Анонимен каза...

Даниел Сираков няма да е изненадата на тези избори!
Няма да е изненада, защото с цялостната си общественополитическа дейност е постигнал това, на което казвате изненада. За разлика от пробитите и изтумбени "вагони" от композицията на един локомотив, той, от един вагон в композиция "Троян", се превърна в локомотив! Но не в локомотив на едно крадливо формирование, а в локомотив на Троян!!!

Анонимен каза...

Абе вие като пишете, вярвате ли си? Сираков единствено може да влезе като съветник, евентуално да вкара и втори, но е малко вероятно.
121, това са избори, за какви сигурни източници пишеш?!? Няма нищо сигурно.

Анонимен каза...

Никой ли не осъзнава, че към днешна дата и в това си състояние Троян не може да предложи нищо особено за да останат млади хора?

Анонимен каза...

Те пък едни млади...

Анонимен каза...

Защо ще гласувам за ВМРО?
1.Защото беше единствената партия, която информира населението на общината какви цели си е поставила за изпълнение през изминалият мандат.
2.Защото се отчете пред избирателите какво е изпълнено през изминалият мандат!
3.Защото поставените нови цели през новият мандат са нови и са в интерес за населението на общината.
ПИТАМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ: КОЙ от всичките съветници до сега е правил отчет какво е свършил и допринесъл като такъв за благото на нас, освен да си взимат месечните възнаграждения?
Големите и богати бизнесмени на кого дадоха обещаните си хонорари? Някой да ми отговори от тези лапачи на общински пари?
Пита един безпартиен и политически необвързан гражданин на общината?

Анонимен каза...

Много приказки на пазара. Резултатите са ясни. Донка Михайлова - кмет на община Троян.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |