Какво става с водния цикъл?

* Верка Добрева обясни защо в един участък се копае по няколко пъти * Донка Михайлова: „Ще бъдат удържани по 0,5% от стойността на неизпълнените в срок дейности за всеки просрочен ден” * Пускат парите по ОПОС в края на октомври?
Големият проект
По улица "Здравец"
В ЧЕТВЪРТЪК (11 септември) на съвместна пресконференция кметът Донка Михайлова и директорът на дирекция „Планиране и проекти” и ръководител от страна на бенефициента (Община Троян) на големия проект за интегрирания воден цикъл на Троян, втори етап, Верка Добрева дадоха разяснения по най-важния и най-болезнен троянски въпрос в момента – случващото се по споменатия мащабен проект, разкопаните улици, затрудненото движение, недоволствата на гражданите, сроковете, перспективите.

Верка Добрева
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред всички нас като граждани на Троян продължават вече 11-ти месец”, заяви в началото Верка Добрева, след което даде актуална информация за хода на строителните дейности (припомняме – общата стойност на проекта е 29,5 млн. лв., като основната част от средствата се отпускат по европейската Оперативна програма „Околна среда” /ОПОС/ - 22,4 млн. лв., 5,6 млн. лв. са държавно съфинансиране и 1,5 млн. лв. се осигуряват от бюджета на Община Троян; основен изпълнител на строително-монтажните работи е столичният консорциум ДЗЗД „Траянус” с ръководител Николай Пенев, а срокът за изпълнение е до края на 2014 г. – бел. Т21). До момента са изпълнени 59% от общия обем на строителните дейности, близо 65% от канализационната мрежа (от планираната реконструкция на 20,8 км са изпълнени 13,6 км) и 42% от водопроводната мрежа (от заложените за реконструкция 7061 м са готови 2944 м), бяха актуалните цифри, изнесени от г-жа Добрева.

ТЯ НАПРАВИ и важно уточнение – че с приоритет се работи по обектите и участъците, които подлежат на реконструкция/преасфалтиране по публично-инвестиционната програма (ПИП); става дума за получените целево от държавата 1,352 млн. лв. за реконструкция на 7 троянски улици/пътни участъци, повечето разкопани и допълнително амортизирани във връзка с работата по водния цикъл („Македония”, „Симеон Велики”, „Спас Бояджиев”, „Радецки”, „Здравец”, пътят в кв. „Миревското”, тротоарите в кв. „Ливадето”). Дадени бяха и конкретни примери – вече има готовност да започне реконструкцията на ул. „Здравец” (в участъка от жк „Буковец” до ул. „Стефан Караджа”), в кв. „Миревското” (където работата по водния цикъл е приключила окончателно) и т.н. „Опитваме се да осигурим етапност на дейностите по ПИП”, обясни Верка Добрева. Което, както се разбра, допълнително се усложнява от съвместяването с работата по водния цикъл, но друг начин няма.

НЯМАШЕ КАК да бъде подминат и въпросът за нарастващото гражданско недоволство от разкопките, затрудненото движение и пътните неуредици като цяло, калта и прахта, свързани със строителните дейности по водния цикъл. „Силният интензитет на работата през летния период поражда някаква доза напрежение у всички нас, жителите на Троян. Факт е, че се увеличава запрашеността, затварят се периодично улици и кръстовища”, призна г-жа Добрева. Но ръководителката на проекта даде обяснение/оправдание за случващото се. На първо място: „Изключително амбициозни са кратките срокове за реализация на този проект, продиктувани от правилата на ОПОС. Респективно ние (Община Троян) като възложители сме поставили амбициозни срокове на изпълнителите на строително-монтажните работи. Кратките срокове пък налагат разгръщане на дейностите в много подобекти”. Споменато бе, че в момента работят общо 14 бригади, а в някои участъци и по две бригади едновременно; за съжаление обаче това ускоряване и съвместяване на дейности не винаги е успешно – например по невралгичната, стръмна и тясна ул. „Македония”, където тежката едрогабаритна техника на едната бригада пречела на работата на другата.

По главната улица "Васил Левски"
ОБЯСНЕНО бе и нещо, за което всички питат и недоволстват – защо многократно се копае в едни и същи участъци. Първо – защото се извършват реконструкции на водопроводната мрежа, на канализационната мрежа и на сградните отклонения. И второ – за да се осигури възможност за преминаване по половината платно, се работи последователно, а не успоредно; където се работи успоредно, т.е. копае се веднъж, се стига до пълно затваряне на съответната улица. „Хубавото е, че вече се вижда постепенното затваряне (завършване) на различни участъци, в които се работи по водния цикъл – като ул. „34-ти Троянски полк”, ул. „Незабравка”, ул. „Димитър Гимиджийски”, ул. „Криволак” и др.”, обобщи г-жа Добрева.

Донка Михайлова
ВАЖНИ РАЗЯСНЕНИЯ по проекта за водния цикъл даде и кметът Донка Михайлова. „Няма да казвам, че навсякъде, където се работи по водните цикли в момента, е така, това не е оправдание. Ние променихме организацията на работа с изпълнителите, имаме чести срещи със собствениците на фирмите, обсъждаме всички възникнали проблеми, повечето поставени от гражданите. На последната среща аз им напомних срока и условията на договора – като им казах, че ще бъдат удържани по 0,5% от стойността на неизпълнените в срок дейности за всеки просрочен ден. Това е една изключително висока финансова санкция, която е зададена предварително и която ще бъде наложена при неспазването на сроковете”.

НО КАКТО СТАНА ясно, не това (забавянето от страна на изпълнителите) е основният ни проблеми и че има много по-едри и значими препятствия. „Не крия, че ние имаме и друг сериозен проблем, проблем, какъвто имат всичките общо 86 български общини, изпълняващи проекти по ОП „Околна среда” – свързани с ритмичното финансиране, със забавянето на свежите пари, които трябва да захранят фирмите изпълнители. Това обективно създава затруднения на всички изпълнители по всички водни цикли в България. Това бе и една от темите, които обсъждахме днес (11 септември) при вицепремиера Екатерина Захариева заедно с ръководството на Националното сдружение на общините и кметовете на Пещера и на Мездра. Уговорихме се другия четвъртък (18 септември) да имаме отново среща при вицепремиера Захариева, на която ще присъства и министърът на околната среда и водите, по всичките сложни проблеми, които стоят пред общините и които държавата им прехвърля”.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА даде и много ясен и красноречив пример за извиване на ръцете на общините от страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – управляващия орган на ОПОС: „За нашия 12-месечен проект ние вече 11-ти месец чакаме одобрение на процедурата по Закона за обществените поръчки (за избор на изпълнители по проекта за водния цикъл – бел. Т21), което е предпоставка за получаване на средства по програмата. И не говоря за спрените плащания по ОПОС, а за финансирането въобще. Вероятно ние ще приключим два проекта по ОПОС без да имаме осигурена линия на финансиране?! Справяме се, но това е един изключително тежък проблем, който касае абсолютно всички общини в България, които започнаха изпълнението на водните си цикли по това време”.

В КАЗАНОТО от кмета обаче имаше и светъл лъч: „Вероятно срокът за изпълнение на проектите ще бъде удължен, това бе казано и на срещата при г-жа Захариева, ще бъде удължен по принцип, защото никоя община не се справя с тези толкова рестриктивни срокове. Говоря за договорните срокове между общините и управляващия орган на програмата МОСВ. Говори се за доста оптимистични нови срокове. Държавата разбра, че досегашните срокове, които ни бяха наложени, на практика са почти невъзможни. За радост в Брюксел също разбират проблема и чакаме решение за промяна на крайната дата. Многократни са срещите и с ръководството на МОСВ – аз съм имала четири срещи със зам.-министри, последната беше в петък (5 септември)”.

НА ВЪПРОСА НА Т21 спрени ли са изобщо плащанията за България по ОП „Околна среда” отговорът бе недвусмислен: „Плащанията за България по ОПОС са спрени от доста дълго време”. А на резонния ни следващ въпрос – ще ги пуснат ли и ако не, какво ще се случи с нашия проект за водния цикъл, отговорът бе умерено оптимистичен. „Вероятно плащанията ще бъдат пуснати в края на м. октомври. Както знаем, българската държава отпусна над 700 млн. лв., за да започнат плащанията към фирмите изпълнителки, но това е само едната част от проблема. Другата част са процедурните неуредици, които запушват плащанията (като споменатата многомесечна липса на одобрение на извършените процедури по ЗОП – бел. Т21)”.

Пак по главната
ЗАДАДОХМЕ въпроса и по-директно – има ли опасност в един момент изпълнителите да се нервират от неплащането и да си съберат техниката. „Нали разбирате защо прилагаме принципа и на моркова, и на тоягата – защото ние изискваме, санкционираме и в същото време фирмата (ДЗЗД „Траянус”) е безкрайно толерантна и работи. Трябва да ви кажа, че има фирми в България, които просто си вдигнаха техниката, както и има доста градове, където строителството по водния цикъл е спряно с акт №10”, поясни г-жа Михайлова.

Генадий Маринов

Още по темата:

74 коментара:

Анонимен каза...

И все пак аз неразбрах, кога се очаква този ад да приключи?!? едва ли ще е 2014 година..

Анонимен каза...

Пич, не се надявай да е скоро. Потрошихме си колите по тези пътища.

Анонимен каза...

Успокоих се истински като прочетох , че ул. “ 34 - ти Тр. полк “ , “ Незабравка“ и “ Криволак “ са постепенно завършени - та през тях минава целия трафик в Троян. Няма никаква нужда да се бърза с главната, може да си я държим разкопана още една - две години, това не е проблем за никой. А автобусите може да се спрат да минават по околовръстното, най- добре е да ги спрем напълно. Добре ще е да се разкопаят поне още десет - двайсет улички и така всички троянци, вървейки пеша / най - готино е в снежни виелици/ ще бъдат в добро здраве и добър външен вид- мръсни, но елегантни.

Славков каза...

Четейки статийката ми се породиха няколко въпроса:
Какво правим по въпроса с реставрацията след ремонта на главния път за Орешака в района на Ливадето?
Има ли на всеки обект постоянен квалифициран представител на общината, който да контролира качеството на изпълнение. Всички знаем за периодично появяващия се строителен надзор. - Колкото и да му се иска не може да е винаги и навсякъде.
Поставянето въпроса за сроковете, няма ли да е предпоставка за некачествена работа.
Налагането на санкции по 0,5% на ден просрочено време, като гледам (2 мес. Х 30дни = 60Х0,5= 30%) грубо сметнато 1/3 е около 9 милиона. Интересно ми е как ще стане тази работа на практика. И после къде ще се вложат парите. :)
Много бих се радвал някой ако благоволи да даде просветление в/у тях.

Анонимен каза...

Въздържам се от коментар по темата, особенно към ръководителя на проекта. Напомням на ръководството на общината, че асфалтобазите не работят през зимния период, а това е някъде към началото на ноември 2014г., според среднодневните температури. Това за обикновения данъкоплатец означава, че асфалтовите настилки няма да бъдат възстановени до отварянето на асфалтобазите, което се случва някъде напролет към 15 април догодина-2015г.!Честито на всички потърпевши. Можело е при добро желание, предвидимост и компетентност от страна на ръководството, там където е изградена подземната инфроструктора, асфалтовите настилки да бъдат възстановени.Можело е, да се въведе етапност и приоритети на части от обекта имащи най- голямо транспортно значение за сигурноста, безопасноста на движението и спокойствието на гражданите. Приоритети на трасета по които се движат колите със специален режим-спешна помощ, пожарна, РУП, обществен транспорт....Можело е, но ръководителя на проекта по тази тема не е в час, защото е некомпетентен. Затова и положението с възстановяване на настилките е трагично и ще продължава да е такова още неопределено дълго време.Който разбрал-разбрал, за останалите-трошете си колите и си плащайте си данъците.

Анонимен каза...

В крайна сметка не можах и аз да разбера кога аджеба това ще свърши.Кой луд ще каже на събратята си да асфалтират.Хора запушен е входа на Троян , това не е ли мотивация за вас да се действа малко по-експедитивно.Вие не пътувате ли , не виждате ли кво става , една маймуна като вземе да яде нещо , първо си я мери на задника дали ще може да мине после.Аман ве хора , кви сте вие не мога да ви разбера ???

Анонимен каза...

Oставка на Михайлова !!! Това не може да се търпи ! Разбих си колата, 40 минути обикалям от една точка до друга ?! Кой ще ми плати загубеното време и почупената предница от дупките, калта и какво ли не ?! Каква туристическа дистинация сме с тези разкопки като след война сме !? Стига обяснения искаме реални действия защо където е подготвено да се асфалтира не се полага асфалт ????? Пълен крах е този град ... Чудя се само толкова ли сме глупави и не се вдигнем на протест пред Общината !!!

Анонимен каза...

На всички които мъркат ще кажа, че ако те трябва да планират и изпълнят такъв проект, ще гледат като теленца. Бях цяла седмица в Троян и видях колко е неудобно за всички; два пъти си мих колата от праха....но няма друг начин. Затова стига сме мъркали, пак добре, че проекта върви. Я си представете да го спрат и всичко да остане така както е сега !

Анонимен каза...

Този "АД" както го наричате трябва ще свърши до края на ноември 2014 г. Ул. Симеон Велики не беше ли "АД" през годините, ул.Македония не беше ли "АД" през годините, не беше ли "АД" наводняването на къщите до м-н Магапа, като нямаше нормална канализация? Защо нищо не казвате за този "АД"? .Разбира се, че не е приятно това, но този "АД" по някакъв начин трябва да се реши и решението в момента се изпълнява с реализацията на Воден цикъл втори етап.

Анонимен каза...

Проблемите с разкопаните улици са ясни, няма ремонт без трудностти, ясна е некомпетентността на Вера Добрева, тя има някакво икономическо образование, завършено в Ловеч, но да попитам, толкова ли беше трудно да се направи една прилична организация на движението, със съответните пътни знаци и табели, за да е по-лесно и ясно за троянци, а де не говорим за гостите на града! Нека Михайлова отдиде на улица Цар Калоян и да види, как знака забранено влизането откъм улица Ботев е махнат, а в същото време маркировката на улицата е за едпосочно движение, как знаците на Ботев "задължително направо" стоят и от двете страни... Но на нея и на "специалистите", явно, това не им пречи! Много подобни примери могат да се посочат, но този е уникален!

Анонимен каза...

Независимо от оправданията, грозната истина е, че Общината няма нито капацитет, нито кадри, нито възможност да се справя с такива мащабни проекти. Затова търпим тези проблеми близо година. И ще трябва да ги търпим незнайно докога.
Не виждам и извинение от рода на - не се справихме.
Жалка троянска управа!

Анонимен каза...

Във всички градове копаят, бях в Габрово - воден цикъл, бях в София - булеварди и пр. за да имаме нещо трябва да изтърпим малко неудобства. Много е неприятно, тези сутрини едва успявам да си закарам детето до училището, но все пак се надявам всичко да приключи скоро и да е за по-добро.

Анонимен каза...

Смешен плач!
Заради информационното затъмнение в Троян, отговорите на поставените въпроси бяха дадени още преди 3 години и затова днес хората се питат какво става, а троянските медии ходят да слугуват на поредната троянска комунистическа власт и заедно с тях да ви разиграват тъпи сценки от пиеската "Мирновременен героизъм".
Освен ТЕЗИ днешни проблеми има и още други, които ще видите и усетите след няколко месеца и след завършване /ако завърши/ този безумен и грандомански проект. Това обаче е по-малката беда, защото всичко това е Техническата част на въпроса.
По-важната част е в Политически аспект. Когато се взема решение в един ОбС дали да се прави или да не се прави подобен проект - първо се прави политическа оценка на този проект. Най-накратко - с какво той решава важните и неотложните проблеми на Троян, финансовите ни възможности да отделяме бюджетни средства и с какво това ще блокира други проекти, опасностите да бъдем натоварени с банкови кредити, опасностите държавата и ЕС да спрат финансирането, опасностите да ни бъдат наложени финансови корекции, глоби и санкции, какви ще са бъдещите икономически дивиденти, какви ще са социалните дивиденти и т.н.
Не само никой не ми отговори конкретно на тези политически въпроси, на всичко отгоре "троянските политици" започнаха да смесват политическата част с техническата част. На въпрос кой проблем на Троян решава този проект - отговарят ми колко хубаво било да си имаме нови канали. А най-лошото е, че така и не разбрах от тях знаят ли кои са проблемите на Троян.
Защото за "троянските политици" явно не са проблем:
1. Загубата на човешкия ресурс и обезлюдяването на Троян
2. Икономическия срив
3. Финансовия срив
4.Липсата на перспективи особено за младото поколение, което не вижда бъдещето си тук и напуска Троян.
Когато губиш човешкия ресурс и особено младото поколение - ти си изгубил ВСИЧКО, ако ще и златни канали и гърнета да направиш.
Всичко това "Троянски глас" и Т21 скриха от гражданите, а днес ми се правят на много загрижени и тичат при господарите си за пресконференции и указания.
На последната сесия на ОбС гражданите на Троян бяха лишени от конституционните си права - това НЕ е новина за троянските вестници.
На по-предната сесия направих изявление как държавата се готви да вземе заем, който ние ще плащаме, за да покрие далаверата с КТБ, където едни разбойници обраха други разбойници - това също не е новина за троянските вестници.
Вчера поисках оставката на Областния управител, защото покри закононарушенията и нарушението на Конституцията от ОбС Троян. Не за друго - някой трябваше да защити правата на гражданите. Това също не е новина за троянските комунистически слугински медии.
Днес те са заети да публикуват героичните политически биографии на поредните кандидати за законотворци. На същите законотворци, които без да им мигне окото лишиха троянци от конституционни права. Проблемът е, че политическите им биографии са празни и трябва да се компенсира с .....лакиране на дървени изделия или поправка на автомобили.
А като се плати на троянските медии - колко му е един зеленчукопроизводител да го представиш като бъдещ космонавт. Разликата няма да е по-различна от.... "нахрани кучетата и не пипай апаратурата"
п.п. Да припомня - имате да изплащате до 2020 - 5 млн глоби и санкции от управлението на Акимов и ГЕРБ, както и 5 млн нов заем за "златните канали", който заем взеха, докато бях в Австралия.
ИП

Анонимен каза...

Аман от мрънкалници в този град и безделници по форумите. Който не работи , той не греши. Че не всичко е така както трябва спор няма, но НАЙ - ВАЖНОТО е , че накрая всичко при приключване на работата по водния цикъл ще бъде ПО - ДОБРЕ от сега. така , че да потърпим братя троянци. / Вече , трия плюмките , с които ме покрихте , благодаря !?!?...../

Анонимен каза...

Защо считате, че проекта е безумен, по-добре ли е да си стоим с едновремешната канализация, опасна за здравето, с риск от постоянни аварии? И говорите за опасности, то по тази логика институциите не трябва да кандидатстват за никакви проекти и нищо да не се прави в градовете.

Анонимен каза...

12 -ти, именно в това е въпроса - навсякъде "копаят", но такъв ад в придвижването като в Троян, няма никъде! И тук е разликата!!!

Анонимен каза...

Оле мале оня умния пак са появи да ни залива с акъл...бягайте да бягаме

Анонимен каза...

Абе хора, не гледате ли телевизия? Това, което е в Троян с случва в още много градове. И там и тук е използвана възможност за подмяна на ВИК инсталацията чрез европейски пари, защото са малко общините, които могат да си позволят подобен разход. Това е необходима инвестиция, която не е престижна, предвид временните неудобства, за нито един кмет. Ако сме добронамерени към собственото си бъдеще и собствения си град - ще изтърпим и няма де се поддаваме на внушения, които преследват политически цели. Сегашният кмет изпълнява проект, който е на предишния и обира негативите за това. Трябва да сме тъпи или слепи, за да не го виждаме.

Анонимен каза...

Така пишеш №16 защото не си ходил във Враца. Град от северозападнала България.

Анонимен каза...

18-ти, явно си "тъп" или "сляп", след като не разбираш, че хората недоволстват не от проекта, като такъв, не от неудобствата от строителните дейностти, а от СЪПЪТСТВАЩИТЕ ДЕЙНОСТТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ!

Анонимен каза...

19-ти, много моля, нека се сравняваме с градове като Габрово, Трявна, Созопол и т.н., стига сме се сравнявали с по-лоши, за да можи ние, да сме по-добри от лошите!

Анонимен каза...

Видим бе 18ти! Видим! Ти отиди да видиш има ли такова нещо в някоя от европейските страни-било във Франция, кеф ти в Германия или където и да било и тогава ни казвай колко сме тъпи и слепи та не виждаме! Троян ли е първия град изпълняващ този проект та няма информация какво ще предстои, какви проблеми ще има? Не е! Тогава защо е назначен некомпетентен служител за ръководител на проекта?А? И докъде докара "работата"-до под кривата круша!Да врърне заплатите които е взимала досега по бюджета на проекта! Некадърници!

Анонимен каза...

20-ти приоекта и неудобствата са взаимно свързани...

Анонимен каза...

23-ти, не си нито тъп нито сляп - извини ме, явно си прост!

Анонимен каза...

17-ти, не се безпокойте, за вас няма никаква опасност.
18-ти апелира да потърпим. Няма лошо. Търпим вече 45+25 години, свикнали сме. Лошото обаче е, че след като "изтърпим" днешното, седват още много години, в които ще се наложи да търпим разбитите улици и поредните дупки, защото Този проект не предвижда цялостно строителство и асфалтиране на разкопаните близо 21 км. улична мрежа, а само изкърпване и запечатване на изкопите. Само след една зима и няколко цииикъла на замръзване и размръзване - стой та гледай какви кратери ще са по улиците. Да, има спечелен някакъв проект, чрез който с административна "врътка" ще бъдат асфалтирани една малка част от разкопаните днес улици. А останалите? Ами ще търпим, нали такъв е призива - да търпим, а светлото бъдеще само ще си дойде... искаме или не искаме.
Разбира се, в следващите години ще се отделят средства от бюджета и някъде около 2067-ма година ще успеем да изградим днешната разбита улична мрежа. За други местни проекти, с които да се възроди нещо в този град - пари няма да има.
Какво става обаче с младите и образовани хора, които бягат като от чума от Троян. Те не знаят ли за тези канали и какво светло бъдеще ги чака тук?
И още нещо с което се спекулира. Тези водни цикли били "голямо неудобство" за кметовете в България. Живи да ги оплачеш! Ами що така все се натискат за тези "неудобни" проекти? Или някой ДРУГ ги натиска?
Този грандомански проект бе одобрен за над 35 млн. Стартира с 29,5, а сега гледам строителната програма е за около 25 млн.
Дето се казва - всяко "неудобство" си има цена. За едните "свинското" за другите "зелето", а може и без зеле в името на "необходимата инвестиция". Необходима - ама за кого?
ИП

До 14 ти пост каза...

....."но НАЙ - ВАЖНОТО е , че накрая всичко при приключване на работата по водния цикъл ще бъде ПО - ДОБРЕ от сега. така , че да потърпим братя троянци." ....

То на практика се вижда по път за Орешака. Там е визитната картичка и на общината и на тези , които го направиха

Анонимен каза...

Сега , когато пътя покрай Лесопласт е главен за влизане и излизане , защо някой от Общината не помисли да се направи ремонт на прелеза до завода. Ще те хване морска болест докато го преминеш. Второ , шушука се , че по Македония ще стесняват тротоарите , че били много широки и пречели на движението на камионите. Ще отговори ли някой пак от Общината. Ако е така , пак ли се мисли за радевски , а не за хората , които живеят по тази улица?

Анонимен каза...

Нервичките не им издържат вече.Псуват грозно и се заканват.Мишленца малки...Доца Кърта,направо кърти...

Иван Цочев, 34 г. каза...

Никой не се сети да попита защо заради частната пералня, която се строи в долната част на града (под рязания мост) е затворена главната улица вече седмица. Това е частен обект, а си позволяват да прокопаят напречно пътя за да си прекарат тяхните си ВиК към реката и така както казах вече седмица. Водният цикъл не пречи толкова в тази част на града, поне в едното платно можеше да се минава, а този обект блокира изцяло движението. Чудно ми е дали са му разрешили на Христо да прекопава пътя и ако е така за колко време?

Анонимен каза...

Напомням, че пътя за който намеква № 29 е второкласен държавен път ІІ-35, който е част от републиканската пътна мрежа, а в случая се явява улица от града ни. Проекта трябва да е съгласуван с агенция Пътна инфраструктора, ако има проек де, защото както го е написал № 29 се намеква, че се извършва без строително разрешение и ако това е така яко ми намирисва на проблеми с ДНСК. А по повдигнатия въпрос от № 27 го светвам, че прелеза/10 метра двустранно от железния път/ при Лесопласт е собственост на БДЖ и общината няма задължения за ремонта му, което не й пречи обаче, да сезира БДЖ за лошото му състояние и настоява ТЕ да си извършат ремонта. Доколко това се разбира от общината и какви мерки е предприела си е....друга бира.Най вероятно-никакви.Но темата е Водния цикъл и аз лично съм много наскърбен от случващото се и това което предстои да се случи. Да бяха назначили за ръководител на проекта не некомпетентната Верка, а лице избрано след конкурс притежаващо диплом за завършено висше в УАСГ със специалност ПГС/промишлено и гражданско строителство/ с поне 10 години стаж по специалността.Това уважаеми господа другари е тежък инфраструкторен обект и той не може да бъде ръководен от калинки. Е може де, както виждате но резултата е плачевен.

Анонимен каза...

Много е прав 30-ти!
ще ми се да припомня, че по времето на Акимов внесох предложение в ОбС за създаването на общинска консултантска фирма, която да кандидатства по европроектите, както и да ги управлява. Една от целите бе, да се извадят тези процеси от общината, където изобщо не им е мястото и да се дадат на професионалистите, както и на много млади специалисти, които да намерят професионална реализация и да повишат квалификацията си покрай по-възрастните си колеги.
Друга от целите бе част от акумулираните средства от печалбата да влезнат като дивидент в общинската хазна, а с другата част да се финансират малки проекти на гражданите от общината. Става дума за стотици хиляди лева годишно.
Да, ама не - как да се "изтърват" комисионните, а и в партийните каси капе, та чак тече?!! Как всичко да става прозрачно и голяма част от парите за проектиране, строителство и управление да остават в Троян?
Разбира се, предложението бе отхвърлено и веднага се надигна поредната кампания срещу мен за да освинят и залеят с традиционната троянска помия това предложение. Най-забавен беше Т21, който ме обвини, че съм искал да ....ограбя пенсионерите!!?? Боже, колко мъка има по този свят!
Предлагах също така да финансираме БКС и да го подготвим с кадри и техника, за да участва пряко или като подизпълнител на тези и подобни проекти не само в Троян, а изобщо на строителния пазар в България. Пак отказаха и не мирясаха докато не го фалираха това БКС. После фалираха и Хидрострой, макар да беше частна фирма. Не липсваше помия и заради това предложение относно БКС. Днес в Троян виждаме строители от кол и въже, а троянските строители стоят безработни. И всичко това - заради едната простотия и уникална управленска немощ.
Днес общината се е превърнала в строителна фирма. Вие обаче им плащате заплати за съвсем друго да работят.
ИП

Анонимен каза...

Здравейте живея на "Буковец". Там няма една здрава улица. Само да попитам към кого да се обърна да ми даде пари за ремонт на колата и то доста основен????????????

Анонимен каза...

Г-н Пеевски,

Хайде да спрете с приказките по принцип и да бъдете по-конкретен.

Обаснете на нас, простите селяни, за другите проблеми коитои ще усетим след завършването на проекта? Защото без да обясните сега тоно и ясно какво е сгрешено, ми намирисва на ситуация "То все ще има нещо което не е неправено добре, аз сега ще кажа че ще им покажа после къде са грешили"....

И знаете ли, поне мен ме дразни голямото П (като прост) в израза "Политически аспект". Г-н Пеевски, вие Политик ли сте или сте строителен инженер?

И освен това, г-н Пеевски, не мисля че взимането на едно такова решение (както го описвате финансовите възможности, блокирането на други проекти и т.н. и т.н.) е политически аспект, а си е чисто финансов. Само че решението го взимат не финансисти, а "политици" (точно в кавички)...

Засега ще спирам да пиша, не зашото няма какво повече да кажа, а защотои трябва да работя за Вашата заплата за извънредната августовска сесия на ОбС - Троян...

Анонимен каза...

Нагледно виждаме какво става, когато започнете да се занимавате в работа, от която си нямате хал хабер. Тоест, великите управленски кадри в общината, които не са изкопали и една дупка за засаждане на 1 дръвче обявяват търг за извършване на дейностите, които виждаме и се сблъскваме ежедневно. Всяка от фирмите в търга се надскачат със срокове и цени в своите оферти, които трябва да се разгледат от същите тези хора, нямащи понятие нито за обема работа нито за начина на извършването им, камоли за реалните срокове на изпълнение на тези дейности. Съответно се избира фирма Х, която започва да работи, къде ефективно, къде не. Реалните срокове съответно са 3-4 пъти по-големи от заложените. Общината започва натиск върху избраната фирма с всички средства. В определен момент избраната фирма преизчислява неустойките и вижда, че е на загуба. За 1 - 2 дена си събира оборудването и си заминава. От там нататък нещата са ясни, започват да се тупат по кълките и да викат какво правим сега. Решението в тази ситуация е никакво. А всички продължават да газят кал и локви и да си чупят колите. Троян става курортен център за кални бани :)

Анонимен каза...

ИП президент!!! И министър-председател!!!

Анонимен каза...

32-ри обърни се към ДК (Донка Къртицата). За съжаление така ще я запомнят идните поколения! Но тя има още една година в която ще се провали детайлно. Идат тежки дни за Евгени Узунов - местния червендалест.

Анонимен каза...

34 ти, написаното от теб е вярно, но...пропускаш тънкия момент на комисионната която е дадена на когото трябва за да спечели определена фирма и как е манипулирана комисията която определя победителя в конкурса и от кого?. Да неудобна е темата някак си, но в прав текст това се нарича корупция. И ще продължаваме да сме бедни защото корупцията в обществените поръчки било на държавно или общинско ниво е неописуема. Прибави към това и некомпетентните служители които ръководят проекта избрани също от кмета на общината ни и картинката ще съответства на случващото се на терен.А това на терена е безобразие и мъка за редовия данъкоплатец.

Анонимен каза...

Айде стига с тези комисионни, на Вас само те са Ви в главите. Най-вероятно Ви сте с такъв нрав, характер, ако можете да откраднете нещо от някъде.

Анонимен каза...

Щях да се притесня, ако не се бе появил 33-ти.
Отговарям:
1. В коментар номер 25 съм ви дал част от бъдещите проблеми. Останалите може да ги видите и чуете от видеозапис на сесията на ОбС Троян, когато бе гласувано /политически акт/ за кандидатстване и реализация на този проект. Явно не четете и не се интересувате, за което аз не съм виновен, а на какво ви "намирисвало" - сменете си бельото.
2. Това, че вас ви дразни една общоприета фраза като "политически аспект" отново си е ваш проблем. Политиката като всяка друга наука борави в учебниците и литературата с определени изразни средства и ако решите да прочетете 1% от политическата литература и учебници, които аз съм чел - предполагам нямаше така да излагате на показ личната си некомпетентност.
3. Един общински съвет взима ЕДИНСТВЕНО и САМО политическите решения в една община по отношение на местната политика. Оперативната и административната част по изпълнението на едно решение на ОбС е работа на администрацията и общинските фирми. А какво вие си мислите и си фантазирате си е ваш проблем.
А когато се взема едно политическо решение, нещата се оглеждат и дискутират от всички възможни посоки, включително и финансовите. Има Закон за общинския дълг, където общините са с ограничен лимит да вземат кредити, било за собствени проекти, било за съфинансиране. Община Троян отдавна е на границата и почти надхвърлила този лимит - сега разбрахте ли какво означава "блокиране" на други проекти? Няма пари в бюджета, не може да вземеш кредит, ударен си с глоби и санкции, които ще ти тежат и ще те "блокират" до 2020 - хайде на камалите да ни дозакопаят. Вече сте с нови 5 млн дълг, само че той е по друга схема, ама и той ще трябва да се връща, ако държавата не се издължи. А дали ще се издължи - един Господ знае.
Е, тези неща се предвиждат от политиците без кавички. Политиците с кавички ви натрисат каналите и ви пращат при финансистите да ви дооправят.
4. Общинските съветници не получават заплати, а възнаграждения, които са необходими за да извършват дейностите посочени в ЗМСМА. За августовската сесия бях отделил много часове за четене и изучаване на Конституцията и закона за съдебната власт и свързаните с това разходи за пътни и консултантски услуги. В крайна сметка бях подготвен и затова единствен се противопоставих на отнемането на вашите, 33-ти, конституционни права, както и на останалите граждани. Още трима колеги ме подкрепиха.
Не, не ми благодарете, 33-ти. Това ми е РАБОТАТА, за което ми плащате да я върша.
Много ми е интересно обаче - защо не реагирате по същия начин за другите общински съветници, които на практика идват неподготвени на сесиите или дори след обучителен режим на самата сесия - пак ви прецакват?
Защо не реагирате за десетките чиновници в община Троян, назначени НАД лимита, определен и подсигурен със заплати от държавния бюджет. Точно на тези над лимита, вие 33-ти, плащате заплатите. Само че и това не го знаете.
А защо си мълчите за тримата бъдещи депутати, които в пълно съзнание и много добре информирани ви отнеха конституционните права, нарушавайки безпардонно и закон и Конституция?
п.п. Добре ще е като ми задавате въпроси, 33-ти, да не се криете и да заставате с името си. Много просташко е от позицията на анонимен да ми давате оценки и квалификации.
ИП

Анонимен каза...

Всичко по водния цикъл е ясно. За такива като Пеевски това е мехлем на рана. Той определено е по-компетентен от Кацаров, който всъщност отговаря за строителството и проектите.
Кажете ми нещо друго. Този сайт на БСП и ДПС ли е? Защото гледам има една след друга май 6-7 статии в прослава на този политически тандем довел с многократните си властвания до почти унищожението на България. Та въпросът ми е, сайтът на БСП и ДПС ли е?

Анонимен каза...

Извинявам се на всички разпалени коментатори,че това което ще напиша не е по темата.
Но дупките по улиците няма да имат след време никакво значение,ако не ни прави тревожно впечатление мощното навлизане на ДПС по родния ни край.Докато ние се караме,лукавите им и двулични лидери пълнят залите и залъгват обезверелия ни народ.
Не е ЗА ВЯРВАНЕ!!!

Анонимен каза...

41-ви, още по-лошото е, че и в следващия парламент ще има комунисти. От болшевизма по-лошо няма! В Румъния забраниха хора свързани с бившата им болшевишка партия да заемат политически и ръководни места. А троянци избраха комсомолска секретарка за кмет...Затова ще гледаме трапища и ще чакаме през зимата да се напълнят с вода и да замръзнат, за да ходим отгоре им

Анонимен каза...

Ах, фесовете го притеснявали. Те вървят по утъпкани от комунистите пътеки. Кой създаде тази противоконституционна и етническа партия ? Кой беше поставил Доган, агент на ДС отпред? Кой построи сараите, кой го пазеше като зеницата на окото си ?
Какво стана с "Цанков камък" ?
Забравил ли си как и ГЕРБ ги крепеше тия?
Виж тук
http://grigorsimov.blog.bg/politika/2012/01/14/100-000-lv-na-trimesechie-za-turska-fondaciia-za-da-krepiat-.882580
А сега дрънкаш за лукавите им и двулични лидери...
Де ги 3 000 000 българи и защо са някъде си ???
След като самите българи водят антибългарска политика, фесовете ли да ти водят про-българска ???Анонимен каза...

Информацията, дадена ни в тази статия е повече от възмутителна! Говорят се неща само на теория, а на практика нищо не се случва! От доста време насам този град запада, и сега този ад по троянските улици е просто върха на сладоледа. Не знам за другите граждани на Троян, но на мен ми дойде до гуша от всички тези неуредици, бездействия и безсмислени оправдания, с които троянската управа се опитва да ни замазва очите. Да, този проект за подмяна на ВИК инсталацията е добро начинание - СПОР НЯМА! Но като всяка друга българска работа, все нещо не е наред. Тук идва въпроса ЗАЩО? Защото някой отново ще се нагуши с европейски и държавни пари, за сметка на останалите. А за крайния срок просто не искам и да си помислям, най-вероятно до средата на 2015г. ще се опитваме да си караме колите по тези подобия на улици, ще обикаляме целия град, за да стигнем до някои от най-важните точки, и същевременно ще си плащаме данъците и какви ли не още безумни такси. И накрая бих добавила - този проект е една голяма безредица, никакви последователност, качество, бързина и прецизност на работа. Просто вече не се търпи!

Анонимен каза...

На вниманието на г-н Иван Цочев (29). Моля първо да се запознаете с проекта за изграждане на водния цикъл и след това изразявайте компетентното си мнение за строителството на частни сгради!!!

Анонимен каза...

40-ти, този вестник и този сайт са частна собственост. Собственика може да харесва когото си иска. По тази причина може да публикува хвалби за който иска и да оплюва който иска. Съвсем просто е. Тези са негови хора, харесва ги, ще ги хвали. Какво има да питаш. Като не ти харесва, направи си вестник и сайт и си пиши каквото искаш в тях.

Анонимен каза...

Ако правехте поне 50% от това, което пишете тук, Троян нямаше да е в такова загиващо положение! Велики сте! Свалям шапка на местните драскачи...Ако излезете и с имена, ще гласувам за ВАС!

Иван Цочев, 34 г. каза...

45-ти(АНОНИМЕН), може ли да бъдеш малко по-конкретен, защото под сурдинка се говорят други неща за този обект, за който говорих по-рано. За справка - коментар N30

Анонимен каза...

(48) Тези хора,които копаят и затвориха улицата са от водния цикъл,този частен обект няма нищо общо с това. За да бъдете уверен,вървете и искайте проекта от техническия ръководител на бригадата и се уверете сам. Троянски клюки!!!

Анонимен каза...

За повече яснота - там трябва да бъдат изграден 5 шахти от водния цикъл , за да бъде заобиколен моста ( ако знаете за него изобщо ).

Анонимен каза...

Каква е тази уличка, която е асфалтирана в Миревското - кой минава по нея и защо не асфалтират както трябва Ливадето?

Анонимен каза...

Г-жа Кметицата като ги събере тези 0,5 % неустойки, нека да ги раздаде на гражданите да си ремотнират колите или да ни върне пътния данък. ПА

Анонимен каза...

Г-н Пеевски, аз съм селянина от (33).. И не мисля че трябва да си записвам, повтарям и/или наизустявам всяко ваше изказване което съм прочел. Още по-малко мисля, че трябва да си настроя гугъл като начална страница с израза 'изказване на Илиян Пеевски". Така че, бъдете така добър, припомнете на нас простите хорица, какво сте казали някога. Много Ви моля г-н Пеевски....

И ако четете внимателно (така както искате да Ви четем ние), ще обърнете внимание, че не ме дразни фразата "политически аспект", а изписването й като "Политически аспект"... Много Ви моля, не изкривявайте думите ми.

Колкото до личната ми некомпетентност - смея да твърдя че всеки е некомпетентен в една или друга област. Вие също сте некомпетентен в това което съм компетентен аз, също толкова както аз съм некомпетентен във Вашата специалност.

И ако това че ние, обикновените граждани не разбираме от политика Ви дразни, много моля да ни извините задето се изказваме толкова неподготвени по политически теми, без да сме прочели и 1% от това което сте прочели Вие... Обещаваме да наведем виновно глави и да се засрамим.

Аз също много често казвам на клиентите си какво да правят или да не правят, а по-късно им го повтарям, защото те не са длъжни да запомнят всичко което съм им казал. Не ги карам да четат и 0.5% от това което съм прочел аз и което чета постоянно...

Според мен един общински съвет трябва да взима ЕДИНСТВЕНО и САМО не политически, а граждански решения. Защото за мен политическите решения са продиктувани от интересите на една или друга партия, а не от интересите на гражданите.

Относно блокирането на други проекти... Не е проблема в парите, а в тяхното количество, г-н Пеевски... Или казано с други думи ако бяхме по-богати, нямаше да има блокирани проекти. Сега като не сме, все ще има нещо да е блокирано. Т.е. ако ОбС беше решил че приоритетен е проекта "Да преместим Турлата в долни край", щяхме да блокираме проекта "Воден цикъл"... И някой щеше да бъде недоволен от това...

Не ми се сърдете за кавичките на политици. Не визирам само Вас, визирам всички политици. На всякакво ниво...

Приемете моите най-искрени извинения и за това че вместо желания от Вас израз "възнаграждение" съм използвал синонима "заплата". Обещавам в бъдеще да не допускам подобна грешка. Но знам че от мен и от другите будали като мен идва не само вашето възнаграждение (ихааа.... схватлив съм а?!) , а и заплатите на всички знайни и незнайни политици, държавни служители и най-обикновени драскачи в тази или онази бюджетна институция.

И накрая, извинете ме, но отново няма да се подпиша. Защото не мисля че думите ми са само мое мнение...

Анонимен каза...

Не Ви познавам "Селянино"-33, но заставам зад Вашето мнение, защото то е и мое! Ако има и други "селски", дайте по един "лайк".

Анонимен каза...

Поздравления, 53. По-интелигентен коментар не бях чела скоро.

Анонимен каза...

Благодаря на 54-ти и 55-ти. Знам че има още много като нас, но от една страна за съжаление няма да си го признаят, от друга, понеже съм доста ангажиран обикновено се включвам късно в коментарите, (когато вече масовото коментиране е отминало) за съжаление по-малко хора ще прочетат написаното...

Но както винаги съм казвал - в интернет обикновено 99% от недоволните или нехаресващите нещо се оплакват от него, и само 1% от харесващите го похвалват... Така че след като за момента сме трима, за мен това означава че сме поне 300... ;-)

Сполай Ви и си останете със здраве!

Селянина

Анонимен каза...

Пеевски,
много ниско падна. И продължаваш да падаш. Аз съм 55 и не съм човека, подписал се с ироничното Селянин. Така че сме повече от един.

Анонимен каза...

Уважаеми г-н Пеевски,

Ще отговоря цитирайки вашите думи...

[не знам защо се самоопределяте като "селянин", защото никъде не съм ви давал подобно определение]

В първия си пост го написах като заигравка с положението в което все по-силно започва да прилича града ни, а във втория - честно казано Вашите коментари за това колко много сте прочели (за разлика от мен) ме накараха да си мисля че и Вие ме имате за такъв.

[не знам защо пишете за себе си в мъжки род????]

Ами защото имам такива полови белези. Елементарно г-н Пеевски...

А-тата по-нататък ги прескачам, макар че няма да се обидя ако настоявате да се обръщате към мен в женски род. След като така желаете - ваша воля...

[Това, че сте некомпетентнА по темата която коментираме - вие го доказвате за пореден път.... (продължете до края на абзаца)]

Никъде не съм твърдял че съм компетентен по темата. Очаквах Вие да ми разясните положенията по нея, но Вие не желаете да го направите. Както още в първия пост си пролича, некомпетентно Ви обидих използвайки термина заплата вместо възнаграждение... Сега ще си посипя главата с пепел заради това че не правя разлика между видовете политика. Освен това не въздишам а се радвам че съм схватливо момче и не ви правя портрети... Тях Вие си ги правите сам...

[След като не сте в състояние едно изречение да ми оборите, след като не боравите с факти и не представяте никаква конкретика - общите ви приказки пет пари не струват и не ме интересуват.]

Първо никъде не оспорвам някое ваше конкретно изказване. Второ - хайде хайде тога Вие кажете нещо конкретно. Отново Ви моля. За пореден път...

[Все пак сте избирател, който ми задава въпроси и аз съм длъжен да отговоря.]

Да, ама не ми отговаряте. Нали Ви помолих още в първия си пост. Не ме карайте да си губя времето с цялата сесия на ОбС. Да не би случайно да взема да цъкна да мина напред и да прескоча точно най-важната Ви мисъл. Пак Ви умолявам - спестете ми малко от времето и ми сведете вашето изказване. Г-н Маринов сигурно не го е предал така както искате да бъде предадено, така че Вие си го предайте сам на аудиторията (Извинете г-н Маринов, дано не Ви обвинят че сте този който пише....)

[при тази ваша интелигентност, подчертана в последващи коментари (от кого ли)]

И аз не знам, но не е от мен...

[С какво право вие днес имате претенции към моята позиция, която е една и съща от тогава? Вие нямате позиция, нищо конкретно не казвате, бравите с общи приказки и постоянно се опитвате да ме уязвявате.]

Не се опитвам да ви уязвя. Просто се защитавам от някои ваши изказвания, в които ме определяте по неправилен начин. Вие също боравите с общи приказки (е.. слагате и някоя препратка да ходим да се образоваме ако имаме време...). а конкретиката пак отбягвате г-н Пеевски...

["Не знам как е, ама не е така"]

Не е така г-н Пеевски. Никъде не съм казал че не сте прав по отношение на водния цикъл. Не заради друго, а защото не разбрах ЦЯЛОСТНАТА ВИ ПОЗИЦИЯ по него. Само разбрах, че сте против, че имате нЕкоИ сАображения (както казваше един бивш първи) какво ще стане после, но от тези съображения само едно прочетох....

Водния цикъл засегнах само в примера си за блокирането на проекти, но се надявах да се сетите, че със същия успех за съществото на дискусията, вместо "Воден цикъл" там можеше да стои и проекта "Да обърнем Осъм да тече нагоре"....

И накрая - хвалебствените коментари - ами ако на някой му хареса това което пиша, може да го изкаже, ако не му хареса - пак да го каже.. А ако не иска да се изказва - да не казва нищо. Но аз искам да ви декларирам че НЕ СТРАДАМ ОТ РАЗДВОЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА....

Ако искате можем да си излезем един на друг с едни психо експертизи...

Пак сполай Ви и със здраве

Селянина

Анонимен каза...

А.... И още нещо г-н Пеевски....

Осъзнавам, че с това което ще напиша ще предизвикам поредното оплюване срещу моята скромна личност, но ако не Ви го кажа, ще се чувствам като предател. Предател спрямо Вас и спрямо себе си...

Някога, когато бяхте кандидат за кмет, гласувах за Вас. Гласувах защото ми харесваха идеите Ви. Но тогава бяхте един друг Пеевски. По-сдържан, по премислящ... Абе (с две думи) - по-ставахте....

Мисля че в последните години твърде много се променихте. До такава степен, че започвате да дразните съвсем нормални и нямащи нищо против Вас хора. С което, г-н Пеевски, загубихте всяка възможност да се противопоставяте на неправдите срещу които се борите.

Нали знаете, г-н Пеевски, че битките не се печелят само на бойното поле... А Вие като че ли се опитвате да обърнете всичко в бойно поле и това ви играе лоши номера...

Но това си е ваш избор!

Пожелавам ви успех във "войните", г-н Пеевски!

Селянина

Анонимен каза...

Евала Г-н "селянино", по-смислени коментари не бях чел. За радост или съжаление съм работил доста в сферата на високото и ниското строителство, и със сигурност мога да кажа, че това което се прави тук в Троян е пълно безобразие, ръководено от некомпетентни хора. Защото си мълчим им сърбаме попарата на тези бездарници, а и ще продължим да я сърбаме когато не бъдат изплатени суми заради некачествено изпълнение на обекта. А кой е този ИП, това инж. трябва да му се отнеме от университета за които е срам.

Анонимен каза...

Гледайте сега, за сетен път доказахте, че нито Троян, нито огромните проблеми на Троян ви интересуват.
Не ви интересуват нито проблемите от този грандомански и заробващ проект, нито дори, че само преди 20-на дена ви отнеха и конституционните права и върнаха член първи от комунистическата Конституция. Нали сте от многото "десни" - в коя миша дупка се завряхте? Треперите ли от страх?
За вас съществува само един проблем - как на мой гръб да си избивате комплексите за малоценност!!! Не разбрахте ли, че нямате никакъв шанс. От милиционерските поръчки, които изпълняваше Т21 и редактора му - какво спечелихте? Единствено станахте за смях. Затова днес си траете и дума не обелвате, нито за глобите, нито за липсващите пари в бюджета, нито за обезлюдяването, нито за консултантската фирма, нито за БКС, нито за газифицирането, нито за имотите на търговията, нито за имота под Панаира в Орешак, нито за "малкия пазар", нито за още десетки неща, за които предупреждавах какво ни чака и предлагах алтернативи /за разлика от вас/, а вие и Т21 не спряхте да ме оплювате плюс целия набор от милиционерщина и милиционерски номера.
Няма случай да напиша нещо /предимно 99% фактология и събития/ и ти, жалко човече и подобните ти, да не се появите да ми правите "творчески портрети". Давам ти конкретика - ти продължаваш да мрънкаш и да искаш конкретика. Явно не знаеш съдържанието на тази думичка.
Знам те коя си!! Поне на 5 места се издаде с клишетата които от години бълваш! Не се ли умори от интриги и клюкарстване?
Много ясно, че няма да си напишеш името. Нали от години се криеш постоянно зад нечий гръб или организацийка за да си въртиш сплетните и да си избиваш комплексите. Толкова си елементарна, че дори стиловете не си променяш, когато се представяш за няколко "анонимни" едновременно.
Повече нямам никакво намерение да ти отговарям и без това за теб и такива като теб Троян не е никаква грижа и болка и изобщо не ви интересува, какво става и какво се върши от определени хора и институции в този град. Вие се интересувате единствено от себе си, а от подобни екземпляри ми се повдига!
ИП

Анонимен каза...

Факт е, че нито едно предложение, алтернатива или програма не ми бяха възприети и осъществени през последните 20 години /не само като общински съветник/
Факт е, че от 20 години се противопоставям на една и същата МЕСТНА политика и решения в този град.
Факт е, че от тази чужда за мен Местна политика Троян пропада с всяка изминала година.
Факт е, че от 1995-та година, този град се управлява единствено и само от бившата комунистическа номенклатура на БКП и ДКМС.
Факт е, че от края на 1989 и началото на 90-те, аз съм останал ПОСЛЕДНИЯ в днешната троянска политика от хората, които тогава искахме Демокрация, Гражданско общество, Върховенство на закона, догонване и изравняване живота ни с европейските държави и т.н.
И накрая - Факт е, че останах единствен и явно "преча", както на номенклатурните кадри на БКП и ДКМС да се правят на големи демократи и ни лук яли, ни лук мирисали, но и на такива като теб, които от години сте им слугинажа и които много години след 1989-а решихте да се правите на големи антикомунисти. Да бе, ама нали комунистите станаха демократи - вие на кого сте "анти"???
В крайна сметка - 20 години все вие и подобните ви управлявахте, все вашите програми се реализираха, вечно бяхте правите и носители на "голямата истина". Е от къде дойде този провал?
Да не сте се уплашили, че идва време на вас, менторите, демагозите, лъжците, слугите и редовите придворни кретени да ви се потърси сметка за съсипването на Троян и прогонване на младото му и продуктивно население? Не се безпокойте - май вече няма кой да ви я потърси.
Продължавайте да плюете по мен, да ми въртите милиционерските си номера и да се правите на "Не съм от тях како Сийке". Ако не друг, поне вие ще се вържете на собствените си номера за да мрънкате после, че все нямало алтернатива, все нямало кой, все нямало друго. И ще сте много прави - за такива като вас, нищо друго не съществува.
А Троян? Кучета го яли, нали ще си "начешете крастата".
ИП

Анонимен каза...

Към 61-ви.

Аз съм в съвсем друга сфера и не разбирам от строителство и изкопни работи. Струват ми се тежки и трудно предвидими по отношение на сложността. Вероятно има технологии които да погледнат какво има под повърхностния слой на почвата (а може би и на асфалта), с цел да се предвидят по-точно сроковете за изпълнение, но не ми се мисли колко ще да струва използването им.

Участвал съм в изпълнението на големи проекти в моята си сфера и знам колко дълги нощи съм стоял в офиса и колко пъти съм проверявал всичко от всяка гледна точка. И въпреки това съм допускал грешки и съм правил някои неща "в крачка". Така че си давам сметка, че координирането на такъв мащабен проект не е никак лека задача за хора с опит, а за нашите условия (т.е. за хора без грам опит в такива мащаби) - направо е невъзможно.

Лошото е обаче, че по-компетентни хора едва ли можем да намерим (поради липса на такива или поне много ограниченото им количество) в национален мащаб. Избирането на непознат координатор на такива проекти пък би било почти същото като да играеш тото...

Поради това стискам зъби и обикалям по троянските улици в опит да стигна до едно или друго място. Няма да си кривя душата - и на мен взе да ми писва, а и съм притеснен че зимата идва а края му не се вижда... Че ще газим кал и ще лапаме пепелаците и догодина... Но в крайна сметка гледам да си спомням приказката, че всяко зло е за добро.

Може би и г-н Пеевски е прав в изказванията си. Не че ще гледам записа на сесията на ОбС. Все пак се надявам, както самия той каза, да отговори на въпросите на избирателя си, вместо да си губи времето и да го анализира дали е "той" или "тя". Та оставам в трепетно очакване да ме "светне" кои са минусите на този проект. Поне това за изронването на кръпките си е точно така, но пък все си мисля, че това което се прави сега с този воден цикъл си е нещо което все някога трябва да се свърши. А и в крайна сметка, дали ще бъдат дупки от кръпките за изкопите за водния цикъл или пък дупки от кръпките които постоянно се правят по улиците - все тая. Все са си дупки...

Ето например една дупка която не се оправя вече твърде много време - на улица "Л. Каравелов" под училище "Кирил и Методий". Ако не се лъжа хората на водния брат Тонимир Гечев му търсиха там дипломата (и той май повече от един път) и си оставиха ръцете до мишниците. Допускам вероятната причина за копането да е остарялата водопроводна и канализационна мрежа. Така че ето едно положително нещо от водния цикъл.

Дано след завършването му спрем да ровим тук и там за тонимировата диплома и постепенно нещата ще се улегнат. Тази година ще се оправят няколко улици, догодина дай боже още няколко и така полека-лека, току-виж, докато първите улици се скапят отново, сме стигнали до последните...

Другото лошо нещо е че покрай тежките машини се разбиха и улици които не се копаят. А за този новосъздаден проблем и неговото евентуално решение май не се говори много-много, но... дано пък някой някога помисли и за това...

С приятелски поздрави на всички ядосани и неядосани от водния цикъл форумници

Селянина

Анонимен каза...

Г-н Пеевски,

Ще си позволя да се самоцитирам:

"Нали знаете, г-н Пеевски, че битките не се печелят само на бойното поле... А Вие като че ли се опитвате да обърнете всичко в бойно поле и това ви играе лоши номера..."

Замислете се дали донякъде заради това не пишете: "Факт е, че нито едно предложение, алтернатива или програма не ми бяха възприети и осъществени през последните 20 години /не само като общински съветник/"

Не си избивам комплекс за малоценност на ваш гръб. Нямам такъв. Нямам амбиции в политиката. Имам си професия, специалист съм в някаква област. И искам да продължа да бъда такъв, но тъй като областта ми се развива постоянно, предпочитам да използвам времето си за самоусъвършенстване, вместо да се занимавам с неща като политика.

И не ми давате конкретика г-н Пеевски. Просто сте бесен и се окопавате за война с мен, вместо да отговорите на ясните ми въпроси. Да. Вие май наистина сте станал истински политик. Като всеки истински политик избягвате конкретните въпроси на избирателите си и започвате да говорите общи приказки за това какво сте казали някога...

А аз не искам война нито с вас, нито с някой друг. Казах ви няколко пъти - няма да гледам записи на сесията на ОбС. Не искам да виждам "политици". Не искам да си развалям настроението с тях.

Но се надявам тези които се чувстват като политици, тези които се бият в гърдите че са отговорни и че мислят за избирателите си, да откликнат на въпросите на избирателите си и да им отговорят КОНКРЕТНО на тези КОНКРЕТНИ въпроси...

И разберете най-накрая - не съм ТЯ, а ТОЙ. Освен това, не си позволявайте да ме обиждате на кретен. Аз не ви обиждам с никакви определения.

И още нещо ще ви кажа... Можел съм много пъти да напусна Троян, но не съм го направил точно защото го обичам. И работя за града си по своя си начин. И се замислям дали не съм направил за Троян повече отколкото Вас, г-н Пеевски. Именно защото не съм воювал с никого.

И отново ще Ви помоля най-смирено, като Ваш избирател (спомнете си какво съм написал - че съм гласувал ЛИЧНО за вас), да спрете да бълвате редовните си милиционерски параноични фрази и да ми обясните другите минуси на проекта Воден цикъл.

Селянина

Умрял от досада от ИП каза...

Господин Пеевски,
не мислите ли, че е малко неетично да си водите кампанията безплатно в коментарите. Гледам другите партии си плащат. Не, че ми е приятно да им гледам рекламите, но такъв е редът и така се води играта - законно! За вашта партия (де да знам вече коя е по ред-не ви чета глупостите и истериите) ред няма ли? Що не се разкарате от тука и не оставите хората да си говорят спокойно?!!!

Анонимен каза...


"Селянино", за последно се опитвам да ви отговоря, понеже свирите на струната "ваш избирател". До колкото знам, моите избиратели не се крият като мишки и застават с имената си. Но, няма значение.
И така - местната политика не ви интересувала, нищо не сте разбирали от строителство, не ви интересува и не искате да изгледате сесията, /защото чувствителната ви душа не понасяла политици/ където са отговорите на вашите въпроси и т.н. В същото време ме заливате с общи приказки и аз не знам какво искате в крайна сметка. А като не понасяте политици и „политици“ – защо изобщо ми задавате въпроси? Защо изобщо ми обръщате внимание и се занимавате с мен, да си губите безценното време? Нещо не виждам логика. Освен… комплексите!!!
Да не искате да ви преразкажа цялата сесия? Поне 20 пъти ставах и давах конкретни факти и кратки анализи от днешния хал на община Троян, заради които ОбС НЕ трябваше да взема ПОЛИТИЧЕСКО решение за кандидатстване по този проект.
Всичките "аргументи" на останалите бяха от ТЕХНИЧЕСКО естество. Само че един ОбС не взема технически решения, а взема политически решения.
Във всичките си коментари ви давах факти и аргументи по "политическото решение", касаещо този проект. От сесията може да видите останалите - те са предимно финансови и свързани с липсата на нито един днешен Проблем на Троян, който този проект би решил СЕГА! Сега, когато губим човешкия ресурс, когато доходите на троянците са отчайващи, когато младите и не само те не виждат перспектива и бъдещето си тук.
До тук схванахте ли за какво ви говоря /пиша?/
Ако не сте, да продължа - днес имате 5 милиона НОВ кредит по този проект. Ако не го покрие държавата - златните канали ще си ги платите вие. Ако бъдем наказани /още не се е минало/ - нови милиони ви чакат да плащате. Този проект не реши нито един Проблем на Троян, дори създаде нови /вж. сесията, където предвиждам това/. В момента няма нито един местен Проект, който да е насочен към решаване на нито един от основните Проблеми на Троян. Защо ли /вж сесията/?... и т.н. На следващата сесия предложих пакет от конкретни местни проекти, които до един бяха насочени именно към решаване Проблемите на Троян. Няма нужда да гледате тази сесия, ще ви кажа – всичко бе отхвърлено и си останахте единствено с каналите за милиони. Честито!

Анонимен каза...

В по-предния си коментар, където обяснявате, че не разбирате от строителство - там започвате да коментирате ТЕХНИЧЕСКИЯ аспект по този проект.
Техническото решение и изпълнение на кой да е проект, няма нищо общо с Политическото решение дали да се изпълнява или не.
За разлика от вас, аз доста разбирам от строителство. Във ВИАС преди години имаше конкретна специалност за ПГС инженерите - "Технология и организация при изпълнение на строителството".
Имам "вулкан" от забележки и несъгласия с това, което наблюдавам като организация и изпълнение на този грандомански проект. Само че, това не е моя работа да се бъркам в работата на строителната фирма. Още повече от общината са определили "големи специалисти" да "управляват" този проект и те са толкова големи, колкото и вие, който сам твърдите, че нищо не разбирате от строителство.
Нещо повече - за един малък град като Троян, който е само с три надлъжни улици, започващи и свършващи само с една улица, както и особеностите по проходимостта на кварталите му - добра организация на строителството при един такъв обемен и разкъсан проект е почти невъзможна. Ама нали "лаком г,з" - хайде на милионите, че да не изпуснем.
А с какви пари ще асфалтирате? Проекта не предвижда цялостен ремонт и асфалтиране, а само запечатване на изкопите. При този обем от около 21 км улична мрежа - от къде пари и колко години ще отделяме от местните приходи за уличната мрежа?
Е, ще отделяме - какво правим обаче с Проблемите на Троян и кой ще ни ги решава и ще ни плаща местните проекти за възстановяване и възраждане? Кой ще води администрирането и програмите /евентуално/ по развитието на този град, след като ресурса на администрацията е впрегнат по този и подобни европроекти и са превърнали общината в строителна фирма?
Никой не ми отговори на нито един от тези въпроси. По тази и много други причини бях и продължавам да съм против този проект.
Моля, на следващите избори /ако сглупя изобщо да участвам/, не гласувайте за мен!!! Ще си намерете някой друг, с когото да водите „войните“ си. А защо не и вие да станете общински съветник. Я колко много неща сте направили до сега, както сам вие твърдите. Има само един малък проблем – поне за малко ще трябва да излезете от анонимност /мишата дупка/. После като останалите троянски общински съветници – минавате в нелегалност и … песни ще пеят за вас по села и паланки. Даже и в Т21. Каква чест!
ИП

Анонимен каза...

66, най-добре е ти да се разкараш, иначе ще вземеш наистина да "умреш от досада". Такова напрягане на мозъчето не е безопасно за здравето ти.
Нито имам партия, нито съм сменял партии, лъжливо овчарче.
И кои хора "си говорят"? Ти от тях ли си? А ако не си - къде се вреш, че и наставления да даваш? Ако има какво да кажеш - казвай. Ама май нямаш. Няма и как да имаш.
Интересно как "съвсем случайно" се появяваш в една "затрупана" от други новини статия, в която са останали да коментират 2-3 души?.
Нали ти казах, че тъпите ти номера не ми минават.

Анонимен каза...

Г-н Пеевски,

Явно народа и политиците не могат да си говорят нормално. Ще си позволя да Ви припомня за пореден път, че по общите приказки сте Вие. Аз съм по конкретните въпроси. Но Вие отговаряте на конкретните ми въпроси с общи отговори и препратки към тази или онази сесия на ОбС. И очаквате едни невежи и прости хора (извинете но това лъха от всичките Ви изказвания), да навържат във ваша полза разхвърляните Ви тук-там по сесиите мисли.

Мисля че е по-добре вместо да бълвате злост и обиди към тези които не са с Вас, да им напишете ясно и точно, под фирмата на:
1. Това е грешно защото:
а) едни какво си
б) еди що си
2. И това също не е добре, защото

и т.н. и т.н.

Пък тогава току-виж някой успял да Ви разбере.

След като не успяхте да схванете какво искам да Ви кажа с войната и окопаването, спомнете си заглавието на статията на журналиста Григор Василев във вестник "Пряпорец", по повод съставянето на правителството на Андрей Ляпчев: „Со кротце, со благо се отива надалеко“.

Мисля си, г-н Пеевски, дали да не взема да инвестирам във Вас, и да заплатя на някой специалист създаването на един Ваш блог, в който да имате възможността да пишете на воля каквото искате, без някой да Ви цензурира, така че да можете да обяснявате на тези които не разбират от строителство, политика и финанси (неща в които Вие явно сте много навътре) що е то нещо си и има ли то почва в Троян, България, Европа и света. Така и г-н Г. Маринов няма да ви е крив (то на крива ракета космоса й пречи, ама това е друга тема).

И след като не Ви харесва че не искам да си губя времето да гледам разни сесии, ще Ви кажа и другата причина да не го правя - имам си достатъчно работа за да изкарам някой лев, за да си платя данъците, за да има и за Вашето възнаграждение. Ето Ви в тази връзка и една идея. Вие получавате възнаграждение за работата си в ОбС. Дайте ми Вашето възнаграждение и аз ще зарежа работата си за да гледам желаните от Вас сесии. Обещавам тържествено.

Селянина

Анонимен каза...

И още нещо, г-н Пеевски,

За да не кажете пак че не използвам конкретика... В забележката си към моя конкретен ТЕХНИЧЕСКИ коментар по проекта, вия само съобщавате споменатия от мен факт че не съм специалист в областта, казвате че сте такъв, но не ме оборвате, г-н Пеевски. Може би защото от строителен инженер (мисля че такъв бяхте) сте се превърнали в политик и вече нямате време да следите новите технологии в строителното инженерство и поради тази причина не можете да направите нищо друго освен косвено да ми кажете "Не сте прав, но няма да ви кажа защо"...

И.. припомнете ми г-н Пеевски, дали когато искахте да се прави някаква общинска фирма за управление на проекти, Вие или някой от Вашата тогавашна партия, не бяхте един от кандидатите (явни или не чак толкова) за възлова позиция в тази фирма. Дали заради това не сте толкова засегнат от липсата й? Аз като че ли имам точно такива спомени...

Селянина

Анонимен каза...

Селянин или както там се самоопределяш :
Не се вживявай толкова в диалога с Пеевски. Скоро и той ще изчезне от политическия небосклон в Троян,и тогава всичко ще е наред.
Няма да има кой да Ви досажда в този форум,няма да има кой да насажда,досажда и прочие.Всичко ще е мирно и тихо,в кратки измяуквания от по 2-3 изречения, бързо оборвани от дежурните общински интернет пазители на управляваща 3 или 4 буквена изродия.

Анонимен каза...

Поздравления за "Селянина" - за позицията му, за интелекта му и за смелостта му да спори с И.П. Напълно споделям мненията му. Ако не се лъжа разпознавам в "селянина" свой добър приятел. Ако е така - то със сигурност "селянинът" е направил за нашия град много неща - с професионализма си, с работохолизма си, със спечелените битки не само на бойното поле!

Анонимен каза...

Ма май си подранил с ракията,а?Битки водиш по бойни полета,печелиш ги...

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |