Приеха бюджета и отчета

* Дебатите – умерени; гласуването – консенсусно * Пеевски припомня за Рейгън * Данков: По-добре да имаш пари, отколкото борчове
 * Тодоров: Трябва да пришпорим машината * Сираков: Кажете за циганските гета * Енкин: Добре балансиран бюджет

В Общинския съвет

ИЗВЪНРЕДНАТА сесия на Общинския съвет в Троян миналия четвъртък (13 февруари) изпълни основната си задача – прие проекта за бюджет на Община Троян за 2014 г., внесен от кмета Донка Михайлова, а преди това и кметския отчет за изпълнението на Бюджет 2013. И по двете точки одобрението бе много голямо – отчетът бе приет с 26 гласа „за” (от 27 присъстващи съветници), а новият бюджет получи 24 „за”. Припомняме – приетата на предишната сесия бюджетна рамка, в приходната и в разходната й част, бе в размер на 18,192 млн. лв.

БЮДЖЕТНИТЕ дебати обаче не бяха толкова консенсусни (като гласуването), дори на моменти прехвърчаха искри, но всичко бе по-скоро за симулиране на политическа активност, отколкото реален бюджетен спор и спокойно можем да ги определим като умерени. Все пак обективността изисква да кажем, че се чуха и интересни оценки и забележки по този основен инструмент за правене на местна политика – общинския бюджет. И въпреки че предложението на председателя на групата на БСП („Коалиция за България”) инж. Дилян Енкин за единен дебат по двете точки да бе отхвърлено, на практика изказванията преминаваха от отчета към новия бюджет и обратно, което не бе лошо. Какво се каза?

КМЕТЪТ ДОНКА МИХАЙЛОВА направи най-напред кратка презентация на представения подробен писмен вариант на отчета (54 страници) за изпълнението на Бюджет 2013. Тя подчерта, че през 2013 г. е отбелязан ръст на приходите, което се дължи основно на по-високата събираемост на данъци и такси, за което пък причините са няколко – въведен нов софтуер в приходния отдел, по-добра организация, по-висока активност при събиране на недоборите (показател, по който сме сред челните общини в страната). Още – споменато бе, че приоритет са били и ще бъдат и занапред инвестициите в дългосрочното и средносрочното развитие на общината, опиращо се както на програмата за управление на Троян за мандата 2011-2015 г., така и на националния и европейския план за развитие до 2020 г. И още – че е голям успех, но и голям риск изпълнението на толкова проекти с външно финансиране, основно по европейските програми и с национално финансиране – близо 27 млн. лв. ще бъдат усвоени през 2014 г. по тези проекти, като общата договорена сума е много по-голяма. Г-жа Михайлова подчерта за сериозната бюджетна ангажираност в социалната сфера. Като проблемни сфери бяха посочени управлението на общинските земи и гори, управлението на отпадъците, слабите дивиденти от общинските дружества (с изключение на „ВиК – Стенето” ЕООД, което дава добри резултати), засилване на стопанската активност на Общината, каквато препоръка имаше от Комисията по икономика.

ИНЖ. ИЛИЯН ПЕЕВСКИ (независим, бивш от „Атака”) отново бе основен критик и по отчета, и по проектобюджета. Той заяви, че през последните 20 години сме свидетели на все такива отчети и бюджети, определени като „замазване на очите” и „трабанджийски бюджети” (в тон с метафората му за „червения „Трабант”), като състезаващи се сами със себе си (с цифри, графи и т.н.) бюджети, в които жителите на Троян не могат да намерят себе си. Инж. Пеевски припомни и едно знаменито предизборно послание на американския президент Роналд Рейгън в кампанията му за втори мандат – той призовал американците да си отворят хладилниците и ако са по-пълни отпреди 7 години (откакто той управлява), да гласуват пак за него. А хладилниците на троянци не са по-пълни, заключи съветникът.  Той преповтори и тезата си срещу бюджетния излишък – според него това означава неизпълнение, несвършена работа, а не успех; а сегашното ниво на бюджетен излишък в Троян – 16-17%, бе определено като закононарушение. Остро недоволство изрази и срещу ангажимента на Общината с големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране, които не носели реални облаги на троянци и отделно – отнемали силите на администрацията. Недоволният съветник обясни, че „червения „Трабант” върви, но колкото може да върви един „Трабант”. Инж. Пеевски направи и едно интересно предложение в стил „програмен бюджет”, което заслужава внимание***.

Критики, макар и далеч по умерени, имаше и от други съветници

ЛАЛЮ ДРАГОЛОВ (ГЕРБ) оспори една тенденция, която според него гарантирала изкуствен бюджетен успех – да се занижава умишлено приходната прогноза (за да се отчете след това приходен ръст) и да се завишава разходния план (за да се отчетат икономии и оптимизация). Г-н Драголов илюстрира тезата си с цифри от общинските бюджети от 2012 г. насам. Той обаче бе репликиран от кмета, че приходния план за миналата 2013 г. е бил завишен с 900 хил. лв., без да се повишават данъците, риск, какъвто не е поеман от много години.


ЙОРДАН ДАНКОВ (ГЕРБ), председател на Комисията по икономика, като цяло застана зад отчета и зад новия бюджет, но направи една важна препоръка – да се обърне сериозно внимание на стопанската дейност на Общината и в следващия отчет да има отделна графа за тази дейност. Г-н Данков защити наличието на бюджетен излишък; и не само заради законовия капан, според който ако дадена Община остане без бюджетен остатък, през първите два месеца на новата година на практика трябва да спре всякакви разплащания (националната субсидия още не е дошла, хората още не са започнали да плащат данъци - бел. Т21), а по принципни съображения. „Преходният остатък е инструмент на управлението. И има два начина да се управлява – да управляваш пари, и да управляваш борчове. Аз смятам, че е по-добре да имаш пари, отколкото борчове”, аргументира се икономистът.

ИНЖ. МАРИН РАДЕВСКИ (ГЕРБ) – един от най-острите критици на бюджета от началото на този мандат, този път изрази несъгласие единствено в някои детайли. Според г-н Радевски занижената прогноза за приходите от данъка за придобиване на собственост била необективна, явно за да се отчете ръст (съветникът спомена очакваните големи сделки с имоти на бившия завод „Хемус”). Той призова и към по-голяма строгост при събиране на общинските вземания. 


НИКОЛАЙ ТОДОРОВ („Избор за Троян”) отправи критика към цялостната философия на бюджета. Според него сегашният подход бил да се играе на сигурно, без рискове, с достатъчна обезпеченост, което гарантирало управленски комфорт. „И така може да се стигне до крайната цел, но бавно. Аз искам да стигнем от А до Б като малко по-сериозно пришпорим машината, дори да се работи на ръба на риска”, образно се изрази г-н Тодоров. Той напомни, че живеем в динамично време и за да постигнем европейски стандарт, трябва да рискуваме и да сме по-креативни.

Отчетът и проектобюджетът имаха и своите поддръжници на микрофона.

ДАНИЕЛ СИРАКОВ (ВМРО) направи едно по-особено изказване - на пръв поглед одобрително, но заедно с това съдържащо доста предупреждения. Г-н Сираков определи Бюджет 2014 като умерено консервативен и заяви оптимизъм, но предупреди кмета, че „това е последният бюджет в този мандат, в който ви подкрепяме без резерви”. Подкрепата бе обяснена и с факта, че част от заявените от ВМРО 10 троянски приоритета са залегнали в управленската програма 2011-2015 г. Войводата обаче премина в атака с групата си въпроси, прозвучали риторично: „Има ли все още на територията на община Троян нерегламентирани цигански гета с неузаконено водоползване и други? Имаме ли приходи от данък сгради и такса смет от тези наши съграждани, които са около 500-600 човека в общината? Докога атрактивни общински имоти няма да намират място в публичния регистър?”.

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СЪЕВ (БСП) заяви, че за последните 10 години, независимо кой е управлявал, в Троян имаме една бюджетна тенденция, която е добра. Няма неразплатени разходи, каквито се наблюдават в много други български общини, и изпълнението на бюджета, в частност на Бюджет 2013, е добра основа, върху която да се реализира управленската политика. Г-н Съев отвърна на закачката за „червения „Трабант” с думите: „Който умее да управлява „Трабант”, може да управлява всичко друго”.


ИНЖ. ДИЛЯН ЕНКИН (БСП) започна с една остра забележка към критикуващите – че е трябвало да направят конкретните си предложения според законовите изисквания и конкретно според новия Закон за публичните финанси досега, в рамките на предходните три месеца; защото да се внасят предложения в последния момент е несериозно. Г-н Енкин определи Бюджет 2014 като добре балансиран, в подчертан синхрон с приоритетите в управленската програма, накратко – един добър бюджет. Председателят на групата на „Коалиция за България” обаче не скри, че новият троянски бюджет крие сериозни рискове заради големите европроекти. Но инж. Енкин отхвърли тезата, че не бива да се поема този риск (с европроектите); по-скоро трябва да се наблегне на кадровото обезпечаване, където имаме сериозни дефицити. Съветникът предупреди, че когато се предлагат управленски идеи, включително по бюджета, те трябва да са съобразени с българското законодателство – иначе са само кухи приказки.  

Казахме вече, че дебатът бе последван от едно много единно одобрително гласуване.

Т21

*** Предложението на инж. Илиян Пеевски бе за разработка на 9 общински проекта – основно в посока на развитие на туристическата инфраструктура и предлагане (развитие на Беклемето като зимен център на Северна България, сондажи за търсене на нови източници на минерална вода в дъгата с. Балканец – с. Бели Осъм, „Троянски майстори в Европа”, изграждане на християнски парк в района на Троянския манастир, развитие на спортно-увеселителен комплекс в района на Мотополигона и др.). Новото бе, че се предлагаше „всички проекти да са под патронажа и прякото участие на общинските съветници и постоянните комисии в ОбС – Троян”. Посочени бяха и нужните средства – 150 хил. лв. за началния етап; и откъде да се осигурят – от перото за непредвидени и неотложни разходи, по което в проекта на Бюджет 2014 бяха заложени 559 хил. лв. Според инж. Пеевски подобен модел на работа е абсолютно новаторски за един Общински съвет и няма аналог у нас. Предложението не получи нужния вот, но въпреки необичайността му бе подкрепено от 9 общински съветници от различни групи.


Още по темата:

15 коментара:

Анонимен каза...

Надницата за 8 часов работен ден в Троян, се равнява на 1 час работа в нормална държава от ЕС???

Анонимен каза...

- Защо смятате, че ще управлявате цял живот?
- Защото няма да подадем оставка и да проведем избори, докато има опасност ГЕРБ да се върне на власт!

Анонимен каза...Spiro Perov

18 февруари."Колкото повече липса на способности - толкова повече нужда от потребности"-Крал Мас

Анонимен каза...

Do втори....ти си пълен малоумник....

Анонимен каза...

Много важни неща казани от Пеевски. Нека г-н Маринов да публикува в отделен материал предложенията на г-н Пеевски.

Анонимен каза...

Да бе,изключително важни...да превърнем Беклемето в ски център на северна България..:):):)...то за троянци няма сняг,камо ли за северна БГ....да преоткрием минералните Чифлишки извори-ами те хората са го направили 60-те години и знае ли тоя малоумник дълбочината на сондажа...Преписвач нещастен...

Анонимен каза...

Педя сюжет -
лакът бюджет.

ns каза...

При И.П.това бивш от "Атака"...да не е титла като бивш...Ами то и и Даню Сдираков подкрепи новите заплати!Бивш ПРОДУЦЕНТ НА...ЖОРЖ Смехурко

Анонимен каза...

Мъ,мъ,ами,ами...

Анонимен каза...

6-ти, ама ти си уникален тъпак.
Мислиш със з....... си.
Погледни /ако можеш/ малко по-напред и в дълбочина.
Това че си неграмотен, не ти дава правото да даваш оценка, и квалификации.
Кажи ги само на баба си.

Анонимен каза...

Преди години на такива като 6-ти, им казваха еснафи.Сега това звучи дори като комплимент. Селска пръчка най-му подхожда...

Анонимен каза...

Ами работете момчета,работете...не само пишете ...Да пише може всеки,особено анонимно...По трудно е да направите нещо....Действайте по заръките на И.П. ....те са правилните насоки за развитието на града...

Анонимен каза...

"Може да се очаква, че политиците ще вземат
мъдри и интелигентни решения - след като
изчерпят всички останали възможности."
Лорд Чалфонт

Анонимен каза...

Смешникът Пеевски май го досрамя да излиза с името си и започна с анонимките.... Но толкова се познава, че е той! Писна ми от тебе, смешно човече!..."Ние, И.П. казах....."Я вземи се осъзнай и се покрий някъде.

Анонимен каза...

a

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |