СБАЛББ - ТРОЯН

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян” ЕООД,  Троян


На основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от Правилника за Прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № 98/09.08.2013 г. на управителя на „СБАЛББ - Троян” ЕООД, град Троян

ОБЯВЯВА:

Публичен търг за отдаване под наем,
за срок от три години, на медицински кабинет с чакалня, с обща площ от 33 кв. м, находящ се в административна сграда с кад. № 73198.50.257.5 на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три лева) лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена.

Тръжната документация може да се закупува в отдел „Счетоводство” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян, срещу 20,00 (двадесет) лв. в брой, в срок до 16:00 ч. на 16.09.2013 г., включително. 

Оглед на терена може да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на болничната администрация до 16:00 ч. на 16.09.2013 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесет и три лева) лв., да се внася в касата на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян, в срок до 16:00 ч. на 16.09.2013 г., включително.   

Предложенията за участие в търга да се подават в отдел „Счетоводство” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян, в срок до 16:00 ч. на 16.09.2013 г., включително.   

Търгът да се проведе на 17.09.2013 г. от 13:30 ч. в сградата на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян, конферентаната зала на болницата.

При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 24.09.2013 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация да се извършва до 16:00 ч., внасянето на депозита и огледът на терена - до 16:00 ч., и подаването на предложенията - до 16:00 ч. на 23.09.2013 г., включително.

Д-р Цветомила Дудевска, управител на СБАЛББ - Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |