-->

ИЗЯВЛЕНИЕ на мажоритарните собственици на „Лесопласт” АД

* Вярваме в „Лесопласт” и ще направим всичко възможно той да продължи работата си за поколения напред

Уважаеми г-н Маринов, ние, мажоритарните собственици на „Лесопласт” АД, се обръщаме към Вас с молба да публикувате нашето становище относно шумно отразения в медиите конфликт на ръководството на завода с група работници, направили незаконна стачка, и последвалото циркулиране в общественото пространство на слухове и грешна информация (виж „42-ма от „Лесопласт” - на съд” - бел. Т21). Желанието ни е да се обърнем към хората в Троян чрез вестник „Троян 21”, за да изясним фактите и да сложим край на зловредните клюки, уронващи името на дружеството. Ще Ви представим нашето мнение по следните три важни въпроса:

• Коментар на ситуацията в завода и перспективите пред него;
• Коментар относно прецедента с незаконната стачка
 в шперплатния завод;
• Нашата позиция относно изпълнителния директор 
 г-н Цветомир Цочев.

Но преди това искаме ясно да заявим, че ние сме в течение на всички събития в „Лесопласт”, че заставаме категорично зад г-н Цочев и че го подкрепяме напълно за всички негови решения.

1. СИТУАЦИЯТА В ЗАВОДА:

Пазари, конкуренция, конюнктура:

Европа е основният пазар на продуктите на „Лесопласт”. Търсенето е намаляло, а предлагането се е увеличило, основно поради евтин внос от Китай и от други евтини страни от Азия и Южна Америка. Свидетели сме на масово затваряне на заводи за фазер и шперплат в цяла Европа, особено през последните три години. Фалираха и много дървопреработвателни предприятия, произвеждащи други продукти от дървесина. Битката за оцеляване е по-жестока от всякога. „Лесопласт” за щастие е един от малкото оцелели заводи.

Положението във фазерния завод:

Има стагнацията на пазара на фазер, надяваме се временна. Но имаме и друг, по-голям проблем - себестойността на фазера се увеличи главоломно. Три фактора доведоха дотук:

1. Увеличаването на цените на суровината (40% тежест);

2. Злоупотребите с незаконно надфактуриране от страна на „ВиК – Стенето” (40% тежест). За 2012 г. производството на фазер в „Лесопласт” АД отчита загуба, която в голяма степен се дължи на незаконно надписаните суми за пречистване на отпадни води на „ВиК – Стенето”. Надписването идва от разликата между цените по договора ни с „ВиК – Стенето” и цените, на които „ВиК – Стенето” ни фактурира, като само за 2012 г. това надфактуриране се равнява на 43,7% от загубата на фазерния завод. Същото това нагло ограбване се случва всяка година. Свидетели сме на бясно печалбарство и закононарушение, поставящо под въпрос цялото фазерно производство. Като илюстрация на това е фактът, че цените на „ВиК – Стенето” от 2005 г. до 2011 г. са увеличени и то незаконно 237%. Това е непосилен товар за фазерния завод. Разбира се, ние търсим правата си по съдебен ред, но делата още не са приключили;

3. Появата на алтернативни продукти (20% тежест). Тези продукти не заместват изцяло фазера, но затрудняват пазара.

Положението в шперплатния завод:

Пазар в момента има, макар че цените са по-ниски от нивата си отпреди кризата. Но наличието на пазар в момента не бива да ни успокоява, тъй като помним какво се случи през 2008-2009 г., когото поръчките секнаха изведнъж. Работим постоянно за диверсификация на пазарите, разнообразяване на продуктовата гама, сертифицирането, задържане и дори подобряване на качеството, затвърждане на търговската марка – все стъпки, целящи относителна защита при пазарни трусове. Във всички тези мерки имаме добри успехи – вече продаваме и утвърдихме присъствието си на голям брой нови за нас пазари на три континента, разработихме нови за нас видове шперплат, станахме подизпълнители на световно известни марки, получихме престижни сертификации, позволяващи ни да продаваме и на най-претенциозни клиенти, търговската ни марка стана една от известните и търсени марки на международния пазар и то в такава степен, че сега вече в голям проблем за нас се превърна борбата с многото имитации на нашата търговска марка, а качеството ни продължава да е на високо ниво. Радостен е и фактът, че бяха пуснати в действие и две съвсем нови спомагателни производства.

2. КОМЕНТАР ОТНОСНО
 НЕЗАКОННАТА СТАЧКА НА 9 МАРТ 2013 Г.

„Лесопласт” не е измамил нито един работник, нито е платил на някого по-малко от договореното. „Лесопласт” винаги е спазвал договорените условия в трудовите договори с работниците и винаги им е плащал това, което е договорено, че дори и повече под формата на ваучери, премии и доплащане за намален състав. Ако някой от работниците е решил, че условията по трудовия му договор вече не му харесват или иска договорът му да се промени, за това си има законоустановен ред и начин. Но не с незаконна стачка, което е груба проява на беззаконие. Завеждането на съдебен иск бе единствената ни законова възможност да се противопоставим на това беззаконие. Освен всичко друго незаконната стачка е и проява на криворазбрана демокрация. Факт е, че се изпълняват всички задължения към работниците по договор, както и че се спазват всички законови разпоредби. За когото обаче работата в завода е чак дотам неприемлива, може да напусне. Но тези, които останат, трябва да спазват трудовата дисциплина. Защото едно е сигурно – компромиси с трудовата дисциплина няма да се допускат и за в бъдеще подобни своеволия няма да се толерират.

След писменото извинение от страна на незаконно стачкувалите работници, публикувано и във вестник „Троян 21”, ние оттеглихме иска. Този път от наша страна бе направен компромис, но само еднократно. За в бъдеще обаче повече своеволия няма да търпим и без колебания ще стигнем докрай в санкционирането на подобни дисциплинарни нарушения. Ако е нужно, отново ще заведем иск, а виновните лица ще носят имуществена отговорност за причинените ни щети. Дори нещо повече – при други саботажни или други съставомерни действия на работници ще сезираме и прокуратурата.

3. НАШАТА ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО Г-Н ЦОЧЕВ
 И РЪКОВОДНИЯ ЕКИП НА ЗАВОДА

Изненадани сме от злостните нападки и лъжи, които се изляха по адрес на ръководството на завода и лично към г-н Цочев. И то при положение, че с незаконната си стачка работниците не са му оставили никаква друга възможност, освен да приложи закона в защита интересите на завода. Незаконната стачка е САБОТАЖ, причинил щети на завода за десетки хиляди и
всеки сериозен ръководител е длъжен да постъпи именно така, както г-н Цочев. Той просто е изпълнил задълженията си.

Всички злобни нападки обаче имаха една обща черта – те всички бяха написани от хора, които по презумпция приемат работника за невинен, независимо от нарушенията му, а ръководителите и собствениците за лоши, хищни, коварни, безчовечни експлоататори и кръвопийци. Куриозно е, че в същия агресивен дух се изказваха дори и хора, които не знаеха нищо за казуса, но въпреки това цинично плюеха г-н Цочев само заради това, защото е от страната на ръководителите – сиреч той е от „лошите капиталисти” по презумпция. Много жалко е, че все още може да битува подобно примитивно мислене.

Чуха се също и упреци, че г-н Цочев не бил правил срещи с работниците. Нека е ясно, че приетият по света порядък е, че работниците си имат преки началници, към които следва да се обръщат, а те пък от своя страна имат грижата да информират директора. Не е нито нужно, нито възможно кабинетът на директора да се превръща в парламент за 700 души, а и неговите функции включват още много други важни задачи.

Надяваме се обществеността в Троян да преразгледа отношението си към ръководния екип на завода, след като прочете нашето мнение, защото ние познаваме този екип най-добре от всички.

Истината е следната:

Ръководството на „Лесопласт” е един добре работещ екип от професионалисти.
Допреди години образованието в България беше на висота и именно едно от последните качествено образовани поколения сега ръководи завода. Трябва да се отбележат особените заслуги и принос на производствениците - цвета на натрупани дългогодишни традиции в дървопреработването в района.

Основна заслуга за подбора и сработването на ръководния екип има г-н Цочев – високо квалифициран икономист с мащабен опит в бизнеса и в управлението. Освен с енциклопедичните си знания, той се отличава със солидни морални устои. Заводът дължи много на него. По време на най-тежката криза г-н Цочев навигира предприятието изключително умело. Късмет е за „Лесопласт”, че успя да привлече човек като г-н Цочев да го ръководи. Чест е и за Троян, че в него е роден такъв кадър, достоен да води което и да е друго предприятие по света.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вярваме в „Лесопласт” и ще направим всичко възможно той да продължи работата си за поколения напред. Факт е, че засега успяваме в една крайно неблагоприятна за бизнеса среда - тежка бюрокрация, корупция, мудна съдебна система, силно конкурентни пазари и др. Завод „Лесопласт” е неразривно свързан с цялата троянска общественост и обстоятелствата налагат тя да бъде информирана. Защото не може да седим безучастни на фона на неверни и уронващи престижа на завода нападки.

Виена, 5 април 2013 г.
С уважение:
Съдружниците във „Велде” ГмбХ, Австрия,
мажоритарен собственик на „Лесопласт” АД

Заб. По желание на авторите публикуваме изявлението им без опция за читателски коментари. За да не се раздухва допълнително напрежение и в името на трайното разбирателство, поясниха те.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |