Крадецът вика „Дръжте крадеца”!

* „Лесопласт” се бори срещу монополист, който за последните години драстично увеличи цените на своите услуги
Право на отговор

До г-н Генадий Маринов, главен редактор на в. „Троян 21”
Относно: опровержение на невярна публикация

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ, на 7 юли 2012 г. във Вашия вестник бе публикувана статия, касаеща конфликта между „Лесопласт” АД и „ВиК – Стенето” ЕООД, съдържаща твърде много невярна информация, която създава усещане за недобросъвестност от страна на „Лесопласт” и оставя впечатление у читателите, че „Лесопласт” нарушава закона (става дума за статията „Лесопласт” на война с „ВиК – Стенето”, бр. 26 на Т21 от 4 юли 2012 г. и в сайта на вестника www.troyan21.com – бел. Т21). Крайно сме притеснени от манипулираните и неверни факти и внушенията, съдържащи се в тази публикация, които злепоставят „Лесопласт" и настройват общественото мнение срещу нас. 

ИСТИНАТА Е СЪВСЕМ ДРУГА и ние настояваме да публикувате опровержение като цитирате и посочените по-долу неверни твърдения и реалната фактология. Ще публикуваме това наше писмо до Вас и в други медии. 

ОТ ВАШАТА СТАТИЯ излиза, че конфликтът съществува единствено, защото ние, „Лесопласт”, не сме имали договор и сме били отказвали да подпишем анекс. Фактологията е съвсем друга - и както обикновено, става дума за пари. В случая - за много пари. Конфликтът е породен от това, че „ВиК – Стенето” прилага по отношение на „Лесопласт” по-високи цени, различни от уговорените в двустранния договор. За последните 5 години увеличението е около 237%. За сравнение - увеличената наскоро с 13% електроенергия породи брожения в цялата страна, а в нашия случай говорим за цели 237%. И ако допреди 5 години сме плащали грубо по около 250 000 лева на година за пречистване на отпадните води, то при новите цени трябва да плащаме почти 600 000 лв. всяка година. Конфликтът в крайна сметка се породи заради тази разлика от 350 000 лв. на година. Ние нямаме излишни 350 000 лв. годишно, а тези 237% увеличение са чиста спекулация. 

ТОЕСТ конфликтът е следствие на това, че „ВиК – Стенето” незаконно увеличаваха цените. И сега същото това „ВиК – Стенето” обвинява „Лесопласт” в неспазване на законите. Ситуацията е подобна на поговорката „Крадецът вика „Дръжте крадеца”! Но го вика с пълен глас и то по най-четената медия.

„ВИК – СТЕНЕТО” периодично увеличава цените за всички свои клиенти, оправдавайки се с увеличени разходи. Опитаха се да наложат тези цени и па нас, въпреки че имаме договор с ясно фиксирани цени. Формалната обосновка на „ВиК – Стенето” са решения на ДКЕВР за разрешено максимално увеличение на прилаганите цени. Обаче разрешените от ДКЕВР цени не би следвало да се прилагат за нас поради наличието на договор и това е ясно посочено в Определение № 11441/15.09.2011 г. на Върховния административен съд (ВАС). По тези причини, спазвайки установения в Република България правопорядък, коректно отнесохме споровете пред компетентния български съд. Предметът на всички заведени от нас искове срещу „ВиК – Стенето” е да се прекрати фактурирането на едностранно увеличените цени, които цени - както е видно от споменатото Определение № 11441 на ВАС - са наистина незаконни.

НЕВЯРНО Е твърдението на „ВиК – Стенето”, че е спечелило едно дело на втора инстанция. Истината е, че от всички заведени дела, от нас са спечелени четири на първа инстанция и едно на втора, а от „ВиК – Стенето” е спечелено едно дело на първа инстанция. Тази информация е обществено достъпна и всеки може да я провери. Тъй като казусите на останалите дела са аналогични с вече спечелените от нас, твърде вероятно е да спечелим и тях, а „ВиК – Стенето” да бъде осъдено да ни връща надфактурираните суми, които са значителни. Вероятно затова г-н Тонимир Гечев, виждайки, че е на път да загуби делата и че „ВиК – Стенето” ще бъде осъдено за стотици хиляди лева и знаейки, че Общинският съвет ще му потърси отговорност и че може дори да изгуби поста си, вдига такъв шум, който да замаскира същността на проблема.

НЕ Е ВЯРНО И твърдението в статията, че „Лесопласт” не бил изпълнил изискване от комплексното си разрешително и че нямало актуален договор между „ВиК – Стенето” ЕООД и „Лесопласт” АД. Напротив, имаме действащ договор и той е актуален. Посочените параметри от комплексното ни разрешително са фиксирани в договора ни още през 2005 г., следователно изискването е спазено.

ПОРАДИ описаното пo-горе е налице натиск срещу „Лесопласт” за подписване на анекс към действащия договор с „ВиК – Стенето”. Анекс, който привидно да въведе параметри от комплексното ни разрешително, които вече така или иначе са фиксирани в договора ни, а в действителност да установи едностранно налаганите от „ВиК – Стенето” цени, които иначе без анекс са незаконни. Единственото вярно в статията е, че ние наистина отказваме подписването на анекс - защото имаме актуален договор и не ни е нужен анекс, който би легализирал едностранно определените цени от „ВиК – Стенето”. Истината е, че натискът е за подписване на анекс с нови цени, а не за анекс с технически параметри, защото това вече е направено. Иначе казано, целият този шум е за да се прикрие едно беззаконие.

ТВЪРДЕНИЕТО, че битово-фекалните ни води се изливат в реката също не е вярно - водите ни се пречистват първо в нашата собствена пречиствателна станция, е след това се подават към градската пречиствателна станция. За Ваше сведение, нашата пречиствателна станция има и механично, и биостъпало още от пускането на завода в действие, а градската пречиствателна станция има биостъпало едва от миналата година. Лъжа са думите на г-н Тонимир Гечев, че „Лесопласт” отказвал инвестиция в собствена си пречиствателна станция. Истината е, че само за 2011 г. инвестициите на „Лесопласт” в собствената пречиствателна станция възлизат на над 500 000 лв., а месечните разходи в собствената ни пречиствателна станция са над 100 000 лв. всеки месец.

ТВЪРДИ СЕ СЪЩО, че на 16 юни т.г. „Лесопласт" е щял да бъде затворен, защото договорът ни бил изтекъл, което също с невярно. Договорът ни е в сила и ако „ВиК – Стенето” наистина беше прекратило приемането на отпадни води от нас, то с това би нарушило както договора, така и ЗРВКУ и Наредба 4/14.09.2004. Едно такова прекратяване на приемането на отпадните води би било закононарушение, което освен че би довело до тежки административна последствия за „ВиК – Стенето”, би имало за резултат и плащане на причинените ни от евентуално спиране на производството ни щети в особено големи размери - такива суми за обезщетение биха съсипали финансово „ВиК – Стенето”. Съзнавайки огромните финансови последствия и факта, че това би било нарушение на закона, ръководството на „ВиК – Стенето” в крайна сметка се отказа от намерението си да прекрати приемането на отпадните ни води на 15 юни. Това е истината за отказа на „ВиК – Стенето” да ни „изключи".

ТВЪРДЕНИЯТА на г-н Тонимир Гечев, че „Лесопласт” бил „цакал със социалната карта” също са чиста демагогия. Наистина не ни е безразлична съдбата на служителите ни и ние ще направим всичко възможно да запазим работните им места, но не се притесняваме от „изключване”, защото законът е на наша страна. Очевидно г-н Тонимир Гечев, нямайки как да оправдае беззаконията си, ни клевети, както му дойде наум.

„ЛЕСОПЛАСТ” е най-големият клиент на „ВиК – Стенето” и вероятно поради това политиката на ВиК-оператора досега е била „Лесопласт” да бъде изцеждан до максимум като междувременно бъде обвиняван във всичко възможно и бъде заплашван постоянно, за да е послушен. Например заради производствена авария, отстранена в рамките на няколко часа, г-н Тонимир Гечев държа завода „изключен” от системата в продължение на 40 дни. И това дори се случи два пъти - може би като демонстрация на надмощие от страна на г-н Тонимир Гечев и с цел да пречупи съпротивата ни срещу новите цени.

„ЛЕСОПЛАСТ” от години плаща значителни суми на „ВиК – Стенето” за пречистване на отпадните води - в размер между 40 хиляди и 60 хиляди лева на месец. Думата „пречистване” в случая е неточна, защото години наред „ВиК – Стенето” пречистваше нашите отпадни води без биостьпало и де факто с по-неефективна технология от нашата. Няма да коментираме подробности, но в тези суми от по 40-60 хиляди лева на месец печалбата е огромна, защото разходите на „ВиК – Стенето” за пречистване на нашите води са далеч под тези цифри. В резултат фазерното производство на „Лесопласт” е застрашено от фалит поради абсурдно високите цени на „ВиК – Стенето”. Но вероятно на хартия цифрите могат са бъдат стькмени да изглеждат така, че „ВиК – Стенето” едва ли не да е на загуба.

В КРАЙНА СМЕТКА „Лесопласт” се бори срещу монополист, който за последните години драстично увеличи цените на своите услуги. И както във всяка такава битка, монополистът използва и непозволени методи - като се започне от неспазването на закона, мине се през натиск от страна на институциите, после през обвинения, че сме замърсили реката и че водата ни била прекалено мръсна, и накрая се стигне до оклеветяването в пресата и настройването на общественото мнение срещу „Лесопласт”.

НО ЖЕРТВАТА в случая е „Лесопласт”, тормозен от години от своеволията на г-н Тонимир Гечев. Абсурдното е, че от статията Ви излиза обратното. Жалкото е, че г-жа Донка Михайлова, която иначе е много достоен човек, вероятно се подаде на внушения и също си позволи да говори неистини, като например това, че сме нямали договор, че сме били длъжни да сключваме някакъв анекс и че „ВиК – Стенето” било спечелило заведените дела. Донякъде това е разбираемо, защото „ВиК – Стенето” е общинска фирма, но все пак не й прави чест. Надяваме се и все още вярваме, че г-жа Михайлова просто е била подведена.

БЛАГОДАРЯ ВИ предварително за публикуването на опровержението.

С уважение:
Цветомир Цочев,
изпълнителен директор на „Лесопласт” АД, Троян

Още по темата:


   108 коментара:

   Анонимен каза...

   А бе няма ли кой да му потърси сметка на този разбойник Тонимир. Всички села наоколо и половината Троян са пропищяли от безобразията му.
   Дали общината си го харесва?

   Анонимен каза...

   2. До кога ще търпи г-жа кметицата този рантутник,не се намери кмет в тази община да му свие перките. Докога Гечев ще си развява байрака , нима няма по достойни за този пост във водното дружество.Дайму на него само дела да води, това му е силната част,а иначе е кръгла нула.

   Анонимен каза...

   „ВиК – Стенето” е частна собственост на г-н Гечев,и никой нищи не може да му направи,той преценява как да го ръководи. Дори да бъде осъден за стотици хиляди левове няма да ги плаща от джоба си я.Престанете да се заяждате с човека,при всеки един кмет той е бетон.

   Анонимен каза...

   Крайно време е за промени в тази общинска фирма. Но имайки в предвид топлите отношения между Д. Енкин и Т. Гечев и факта, че първия продължава да управлява, па макар и чрез Донка Михайлова, едва ли нещо ще се промени!
   А нещата не са толкова сложни - има много начини за контрол на общинските интереси, включително и с кадрови решения, но явно,на някой това не му изнася!!!

   Анонимен каза...

   Гечев е в топли отношения с всеки един кмет...никога до сега не му е потърсена отговорност за загубените дела и платени глоби.

   Анонимен каза...

   5-ти, сещай се защо тонката е константа...

   Анонимен каза...

   Аз се сещам, но по-важно е други да се сещат....

   Анонимен каза...

   Кой го сложи тоя Гечев за шеф на общинска фирма? С конкурс ли е?

   Анонимен каза...

   Да , с конкурс, но при последното му подписване на договора конкурс май не е обявяван...сигурно защото не е имало други кандидати.

   Анонимен каза...

   МинАк му се свръчзката в общината , той го лансира, и докато е там ще му сърбаме попарата.
   Колкото по бързо си отидае от фирамата толкова по добре за нея. Невиждам да блести с управленски умения и основно не може да работи с хора, работи работи и все забърка някоя каша.
   Ами ако Лесопласт спечели делата от къде ще вземат тези пари да се издължат, дали няма да е пак увеличение на цената на водата и дали въобще някой го контролира по калкулациите за цената на водата какви разходи слага или си прави кавото иска.

   Анонимен каза...

   Е как от къде ще се вземат тези пари...Общината ще плати ,имала-дала , не е за първи път. А инж.Гечев ще обещае друг път да не прави така.

   Анонимен каза...

   Малко страни факти Лесопласт пречиства водата си " за над 100 000 лв. всеки месец " в собствената си пречиствателна станция и пак плаща " между 40 хиляди и 60 хиляди лева " на ВиК

   Анонимен каза...

   обществена тайна че бай ви тонимирчо си гушва по 7 бона рушвет на месец от фирмата дето продава химикалите на причиствателната . как няма да са му скъпи цените нали трябва да си избий рушветът. ама той си папка паричките а пък за троянчаните нови водомери,скъпи цени и по една студена вода от вик-то

   Анонимен каза...

   Поздравявам изпълнителния директор на Лесопласт за аргументираната статия. Тонимирчо Гечев трябва да се научи, че след като е подписал договор/който е двустранно нещо с поети от двете страни задължения/ то той трябва да се спазва. Прибутва Ви анексче за да върже гащи, но Вие си знаете правата.Да е мислил когато е подписвал. Поздравления. Понапънете се малко и издухайте Тонимирчо от шеф на ВиК защото той не става за такъв.

   Анонимен каза...

   До 12-ти:
   Нищо странно няма. Лесопласт пречиства мръсна вода, а ВиК допречиства вече пречистена в голяма степен вода.

   Old троянец каза...

   Цитирам коментар към другия материал..."Само преди два-три дни-отново страхотно замърсяване. А човекът, който е пуснал лицата, които е трябвало да вземат проба, вече е уволнен от шефа на Лесопласт. Бива наглост, ама....."Вярно ли господин Цочев е уволнил служителя който пуснал контролните органи в завода и вярно ли продължават замърсяванията....питам че скоро не ми е миришело на пръднато във Велчевското като минавам?????

   Анонимен каза...

   До Old троянец:
   Пробата се взема извън завода там, където е включването в главния колектор и не е нужно някой да ги пуска за да вземат проба - могат да я вземат, когато си пожелаят. Уволнен е не човекът, пуснал лицата да вземат проба, защото те нямат нужда да влизат, а пък и охраната е от външна фирма и не са служители на Лесопласт, а е уволнен работникът от Лесопласт, причинил замърсяването, защото, първо, не си е свършил работата по пречистването, и второ, защото е допуснал второ нарушение като е подал мръсната вода към ВиК, вместо да я спре и да я отклони към вътрешните резервоари за допречистване.
   А пък миризмите не зависят от това, дали водата е много или малко мръсна, а те са ефект от самия процес на пречистване. Така мирише всяка пречиствателна станция по целия свят.

   Анонимен каза...

   До 16-ти,

   Въпросните "контролни органи", които цитираш, не са никакви контролни органи, а всъщност е г-н Тонимир Гечев. Хич да не го пускат повече в Лесопласт! Защо им е, за да направи пак някой зулум ли?

   Анонимен каза...

   Мили, скъпи съграждани! Жалка картинка! Едно добре оформено писъмце успя да ви люшне и вече издигате лозунги "Разпни го!" Може да е "твърда кратуна" Гечев, но не може да му се отрече едно - много нещо е направил и продължава да прави и ако не е това, което прави, ще видите тая евтина вода, която сега плащаме през крив макарон! А какво е становището на Плевенския контролен орган? Ама тоя Лесопласт, ама той бил света вода ненапита.

   Анонимен каза...

   Стига вече с тези легенди за много свършената работа на Гечев,всички знаем неговите стимули за многото му работа.А цената на водата не се определя от инж.Т.Гечев , а от Държавния Регулатор,дори ВиК "Стенето" да поиска повишаване цената на водата това не може да стане без да защити тази цена.

   Анонимен каза...

   Към - 19-ти . Е какво сега - излиза , че т.н. ефтина питейна вода - е за сметка на надутите мръсни води от към цени на Лесопласт . Може ли въобще да се прави баланс в случая и да се говори за някаква - справедливост . Но каквото и да си говорим тук , затова си има и съд , който да решава - щом чрез дипломация не може да се разреши между институцийте и завода. Призовавам общинското ръководство, ако искаме да има инвестиций в Троян - бизнеса трябва да се подпомага и съдейства с всички законови методи и средства , дори и с промяна на нормативните документи в определени области , само и само да се привлече необходимия - инвеститор или задържим - такъв . Всъщност - това е пътят на благополучието и успеха и трябва да разберем това . В противен случай инвеститорите си - отиват , или неидват , което вече ще е фатално за нашият град .

   Йотов каза...

   инж.Венцислав Йотов
   Преди 10 години участвах н преговори между Община Троян и Лесопласт.
   Лесопласт отказа финансиране на градската пречиствателна станция с мотив, че пречиства собствените си води и ще ги подава пречистени до определена степен, защото капацитетът на градската пречиствателна станция трябваше да бъде увеличен 2 пъти заради Лесопласт - от 40 до 80000 условни единици. Ако Лесопласт изпълнава условията по споразумението сега нямаши да има проблеми.
   Михайлова и Гечев са прави.

   Анонимен каза...

   Към №22 Йотов
   Г-н Йотов, за какво по-точно са прави Михайлова и Гечев? За това, че рекетират последния оцелял завод в Троян? Или че Михайлова позволява на Гечев да прави беззакония? Борбата в случая е само за цена и то незаконна при това. Не става дума нито за капацитети на станции, нито за условни единици, а за пари.

   Анонимен каза...

   Kъм г-н Йотов . Е..., да се закрие или премести производството на ДВП - то ли, защото просто продукцията ще стане практически - непродаваема . Това са около - 400 работни места . От това ли има нужда - общината , само и само да позакърпи - поизтънелия си бюджет , който ще е еднократно , или да се намери пресечната точка в спора , който ще донесе сигурност и спокойствие на двете страни ...Така , че за мене като гражданин , прави са ръководството на завода , защото се борят за ефективно - производство и реализация на продукцията си в настоящия конкурентен свят , а това са отчисления и за общината , но те трябва да бъдат - премерени ... Другото е тотална загуба за всички ...

   Анонимен каза...

   Абе, както казва народът - КАВГА ОТ ЕДИН ЧОВЕК НЕ СТАВА.
   И Тонимир има много трески за дялане, но и инж. Йотов е прав.
   Истината е някъде по средата.

   Анонимен каза...

   A някой знае ли позицията на РИОСВ - Плевен, относно замърсеността на отпадъчните води на Лесопласт АД. Нали те дадоха съгласието си Лесопласт АД да заустват директно в река Осъм, когато течаха пробните изпитания на ПСОВ-Троян през 2011г.

   Анонимен каза...

   Tя винаги е някъде по средата ... Но трябва да се търси - пресечната точка , и най вече да е в интерес не на Тотомир , Донка или Цецо да речем , а на обществото като цяло ...Останалото ми звучи , като приказката за ВОЛА ...

   инж. Йотов каза...

   Лесопласт имаше 10 години да си оправи пречистванет.Виждли сте отпадните води на завода това е жива утрова за реката.Защо завода не обнови технологията.Спрете да спекулирате с работни места а мислете за това което ще оставим като природа след нас.

   Анонимен каза...

   инж. Йотов, Утрова няма, защото дружеството зауства отпадъчните води в градска канализация.

   Анонимен каза...

   Пречиствателната станция на Лесопласт АД е проектирана да пречиства отпадъчни води от производство на ДВП до 90 тона на ден.В момента производството достига до 130 тона на ден и този завишен товар не може да се поеме и е за сметка на завишения товар към ПСОВ-Троян. Това завишено производство изважда от нормална работа пречиствателната станция на Лесопласт АД.

   Анонимен каза...

   Към г-н Йотов . По скоро спекулацийте от към цени е приоретет на Тотомир . Питам , при положение , че градцката пречиствателна станция се изгради с европейски пари т.е. с минимални инвестиций за общината , какви са тези завишени критерий от нейна страна , които са влезнали в анекса към договора с Лесопласт за допречистването , защото на мене лично ми се струва - тенденциозно и междуличностно ...

   Анонимен каза...

   Да но тя няма капацитет да ги поеме и отработи.

   Анонимен каза...

   Абе,не знам какъв инженер е г-н Йотов ,но е много скаран с правописа!!!!!Има и други от пишещите с такива "качества".

   Анонимен каза...

   Kъм - 32 . Ми като няма възможности , какви ги върши с тия - анекси за завишени цени . Излиза , че изпраща фактури на Лесопласт за несвършена работа ...Прав е изпълнителния директор тогава , че правата си отстоява във съда , за което го приветствам ...Някои хора си мислят , че са още в комунизма и нещата могат да се решават единствено и само - административно и партийно . Отминаха тези времена ...

   Анонимен каза...

   Към № 30 - Т. Гечев
   Тонимире, стига вече си повтарял тази версия като папагал. Ставаш банален вече. Отлично знаеш, пък това вече кучетата го знаят, че макар и в началото да е проектирана за 90 тона, после през годините са направени няколко ъпгрейда и капацитетът е вдигнат до 140. Пак с тази изтъркана партенка се опитваш за лъжеш хората, ама измисли поне нещо ново. И не се опитвай да отклоняваш темата към пречиствателната станция, щото темата е за скъпите ти цени а не за пречиствателни станции.

   Анонимен каза...

   това г-до гечев,за бели е родено.веднага го изхвърлете от ВиК,докато не е ликвидирал дружеството заради лични интереси.каквото и да прави всичко е с корист.

   Анонимен каза...

   йотов,маймунке малка

   Анонимен каза...

   инж.Венцислав Йотов? Това не е ли бившият областен управител на Ловешка област, подвизавал се известно време и в Троянската община или се лъжа?

   Анонимен каза...

   Чу се че завода е спечелил проект за пречиствателна станция за милиони.Станция няма или поне е същата.И Цочев да не се чуди с кои да се заяжда,щото и Гечев е същия като него.Тормоз над работници и служители.Отказва да вдигне заплати,по скоро ги намаля.По казуса - се е изказал народа,вода гази жаден ходи.Тоя фенол които влиза в реката трови за години напред.Знайте това.но на кои му пука.Важно е парите да шумят,след като реката спре.

   Анонимен каза...

   След като "Лесопласт" имат аргументи, че са прави е интересно защо отказват да участват в разговорите, предложени от Общината.

   Анонимен каза...

   Истината е, че троянци години наред плащат част от сметките на "Лесопласт". Не прави чест на фирмата това поведение.

   Анонимен каза...

   41-ви - А сега , кой плаща сметките ни , когато вече повечето промишлени предприятия вече ги няма - Пак ние , но без приходи накъде ...Или ти е добре да се криеш - общинско човече , и да се радваш на редовната ти заплатица , за да пречиш на - обществеността ...Почвам да се замислям вече , дали общинските ръководства през годините след демокрацията , нямат - вина за фалита на повечето заводи в Троян ... То бива общински рекет , ма чак толкова - небива ...

   Йотов каза...

   Браво на 41.Това е.Разбрахте кой е крадеца.

   Анонимен каза...

   Е , кой е крадеца....ВиК или "Лесопласт"....
   Гласуването да започне сега....

   Анонимен каза...

   Kъм - 43 . т.н. - Йотов . Моите уважение г-н Йотов , но крадеца се доказва в съда . А това което правите е подсъдно защото сте само един инжинер. Факт е , че почти всички дела , са спечелини от горепосочения завод , за какво говорим ... , и кой е крадеца ...

   Анонимен каза...

   Към - 40 - ти . До колкото ми е известно и други икономически структури , неучастват в т.н. - форуми на общината ...Това не е ли сигнал затова , че като цяло - общинските ръководства бъркат със своите политики с нещо , към бизнеса .... Не можеш само да искаш , а и да дадеш ... ето тук е разковничето на всички политико - икономически въпроси ...А при спор , особенно дългогодишен нормалното е да се обърнеш , към съда ...

   Анонимен каза...

   И , ако някой си превиши правата , съществуват т.н. - ПРОПУСНАТИ ПОЛ3И , които трябва някоя от страните да плаща ... Само гледайте да не е - общината , защото всичко ще е на гърба на бедния - Троянец . В такъв случай правим гражданско сдружение и ще търсим материалното обезпечение да се въстановява от политическите субекти виновни по този казус , а не от добросъвестните данъкоплатци на Троян ...

   Анонимен каза...

   Генадий, направи нещо за водомерите! Там е черна дупка! кой и как продава тези водомери на ВиК- Троян? къде отиват старите? защо пак искат смяна на водомери?!!

   Анонимен каза...

   До 39-ти:
   Ти нормален ли си бе? "Цочев се бил чудил с кой да се заяжда"!!!!!!!
   А ти какво искаш - да чака да го язди Гечев и да плаща грешни пари ли?!
   Да търпи рекет ли?
   Или да остави Гечев да пише гнусни клевети по негова адрес, а Цочев да си трае ли? Луд ли си?

   И да знаеш, че заводът никога не е печелил никакъв проект, още повече пък за пречиствателна станция. Това е поредната клевета.

   Заплатите са ги намалили в началото на кризата, а после са ги вдигнали.

   А ако го познаваше, щеше да знаеш, че Цочев не е заядлив човек.
   Ама ти май си от лакеите на Гечев, щом плюеш така на сляпо...

   Анонимен каза...

   Тонка не се заяждай с Цецо. Много е прав, много знае и много му сече пипето. Изобщо не си му в категорията.

   Освен в кражбите де там си се доказал като неповторим...

   Анонимен каза...

   Община Тороян е построила ПСОВ.Лесопласт отказва да участва в строителството с мотива че сами ще пречистват отпадните води.ВиК не са задължени да пречистват техните промишлени води.Техния обем превръща ПСОВ във ведомствена на Лесопласт.

   Анонимен каза...

   51-ви,
   можеш ли разбра каква глупост написа? И защо тук се изказват хора, които не знаят цялата истина. Просто само и само да пишат....
   Верно слънцето много е напекло!

   Анонимен каза...

   Към 51
   Напротив, законът задължава Лесопласт да си дава водите на градската ПСОВ ( макар че Лесопласт едва ли е много щастлив от това задължение ), а ПСОВ пък пак по същия закон е длъжна да ги приема. Превърнала се била във ведомствена! Че то при тия суми, дето Лесопласт им плаща, сигурно са много доволни да са ведомствена. А и като гледам как ПСОВ се бори да сграбчи Лесопласт още по-силно, излиза че им харесва да са ведомствена.
   Ама от човек от завода знам, че се канят да купят съоръжение, с което да си изпаряват водите вместо да ги дават на ПСОВ и даже са ходили да оглеждат подобни машини по чужбина. Ако го направят, ПСОВ няма вече да е ведомствена, ама ще фалира. Тогава ще го питам Гечев дали е било правилно да ги изнудва толкова.

   Анонимен каза...

   С две думи проблема е само в парите.Ако "Лесопласт" плати високата цена всичко е наред, ако не платят ще бъдат спрени. И това ако не е рекет.....

   Анонимен каза...

   Ами ако "Лесопласт" не си плаща цената ще я плащаме ние. Докога?

   Анонимен каза...

   Жив рекет - ми как . После се чудим , кой ни бил виновен за ръста на безработицата и защото повечето заводи ги - НЯМА .

   Анонимен каза...

   55-ТИ . Повтаряш се бе - безумник . Коя вода ... Говорим тук за мръсната , а не питейната.Никое домакинство не плаща - мръсна .А ,като говориш за плащане , то трябва и с какво . Е...с какво на тази безработица .

   Анонимен каза...

   Всяко домакинство плаща и мръсната вода, тя е начислена като такса канал и такса пречистване.Във фактурата пише вида+канал+пречистване. Но това няма нищо общо с проблема на "Лесоплат".По селата където няма канал и пречистване кубик вода е на по-ниска цена.

   Анонимен каза...

   Каква безработица какви 5 лева? Работа има ,само че НЕ СЕ ПЛАЩА. Работещите са превърнати в роби на собствениците изживяващи се като феодали. Държат хората с ниско заплащане а те се возят в носи и скъпи автомобили, пръскат пари за почивки и лукс. Това в една нормална държава не може да се случи!

   Анонимен каза...

   Цочев кмет! Цочев кмет!

   Анонимен каза...

   До 60-ти,
   Малко преди изборите аз лично питах Цочев дали не е мислил за кмет . Той пък ме попита , дали не съм луд .
   Каза още и че никога не би се захванал с политика, а за кмет пък дума да не става .
   Ако не знаеш той си има няколко сериозни бизнеса в няколко града и то работещи добре отделно дето е акционер в различни заводи . Ами че за какъв му е - да се насажда на пачи яйца с кметски работи ! Имаше слухове че купили дял от Лесопласт ама това не го вярвам ..

   Анонимен каза...

   Гечев кмет!Гечев кмет!

   Анонимен каза...

   Разбрах че сте готови да плащате обяда на Цочев.

   Анонимен каза...

   "Повтаряш се бе - безумник . Коя вода ... Говорим тук за мръсната , а не питейната.Никое домакинство не плаща - мръсна"
   Ето това е най-голямата измама- на почти целия град каналите се изливат в реката, но всички плащат за пречистване. Това се знае от управниците, но те си траят. Няма и кой да раздуха този въпрос - нито журналисти, нито граждани. Ако лъсне тази строго пазена тайна става страшно!

   Анонимен каза...

   Такава грандиозна измама пазена в тайна е добра тема за разследване от Т21, но не вярвам да стане по понятни причини

   Анонимен каза...

   64-ти , това не може да е истина , канал и пречистване плащат само тези ,които ги имат , останалите не плащат.Ако това ,което казваш е вярно и се докаже ,че е така ,размерите на скандала ще бъдат големи,защото това е чиста кражба.

   Анонимен каза...

   Нали разследваха ВиК "Стенето".....прекрати ли се вече разследването?

   Анонимен каза...

   Kъм-64-ти. Страшното ще дойде , когато затвори и последният завод , а за пречистването на водите , никой не отговори къде е икономическата , логика на това , когато градската пречиствателна станция е изградена почти с европейски средства и от републиканския бюджет , а в същото време надува цените на всички - тогава ...Кой е крадеца , и кой какви интереси защитава , когато обществото трябва да е над всичко ...

   Анонимен каза...

   63-ти , не говори глупости,останалите абонати нямат нищо общо с "Лесопласт"

   Анонимен каза...

   Моя приятелка работи в ловешкия окръжен съд. От нея зная , че е имало страхотен натиск към съдиите да отсъдят в полза на Вик "Стенето". Изредили са се една камара важни клечки да ходатайстват и да спасяват Вик "Стенето" - че иначе било обречено . Дори сменили съдията и сложили съдия от наказателните дела , който не бил спец по търговски дела , за да е по сигурна работата . Цялата държавна машина се е задействала да повлияе на съда и да спре "Лесопласт".

   Анонимен каза...

   До - 59ти. Е...Дай в злобата си да изгоним всички работодатели . Тогава..., кво става ...

   Анонимен каза...

   Нормално е 70-ти....все пак ВиК "Стенето" се ръководи от инж.Т.Гечев , а той е над всички и над всичко.

   Анонимен каза...

   как ще е нормално бре 72-ри, ебаси държавността.

   Анонимен каза...

   До 70-ти.Спокойно - има и други нива , за да се стигне до върховен и касационен ...В крайна сметка има и - ХАГА . Много ми е интересно , какво стана с г-н Минков и бившата общинска търговия . Доколкото ми е известно везните са в полза на Минков . А , като гледам в този казус за Лесопласт , нещата отиват в тази посока ...

   Анонимен каза...

   Злоба ли?Я излез малко по на запад от Калейца и виж в оня свят дали е така!Ама то не става само с лизане на гъзове,навеждане и поемане...

   Анонимен каза...

   който чипика го стяга, да ходи до Хага...

   Анонимен каза...

   Много си прав 75-ти , ама ние така сме си свикнали , това,което е нормално за нас е престъпление в другият свят.

   Анонимен каза...

   Каквото и да си говорим най-добре е ВиК да спечели делата,защото Тонимир няма да извади от джоба си пари да плати за зулумите си , а пак ние ще плащаме ако загуби.

   Анонимен каза...

   До 75-ти . Е ..., то по на запад от Калейца няма такива екзепляри , като г-н Гечев , и затова е малко по цивилизовано - присвояването де ...

   Анонимен каза...

   Прав си 77-ми. В една Германия данъчните ги запукват на мига ако надушат нередност. Ще караш скъп автомобил и ще живееш в палат,а работниците ти ще са на минималната ,а фирмата ти на нула или на загуба,точно на момента са ти звъннали на вратата и благо се усмихват. Сульо и пульо разправят за вдигане на заплати на държавните служители,а за голямата част хора работещи в мотора на икономиката на България,никой не поменава... Правим БВП от МОЛ-ове, ИТ компании и от тях вадим числата за пред европата...Лукойл режат глави всеки ден, никой не му дреме, ЕОН,ЧЕЗ,ИВН, изнасилват всеки месец домакинствата и заедно с всички банки хранят бабичките и старците в ляво и ляво /отдолу на европейската карта. Трусът от Перник трябваше да е по-силен и с по-широк епицентър, за да се свърши от раз !

   Анонимен каза...

   До - 78-ми . Има и друг вариянт - смяна на Г-Н Гечев.Стига се е изживявал , като придворна дама на власта.Толкова ли няма в Троян - хидроинжинери , или добри менъджери . А за възстановяване на щетите и разходите по делата , един беше го казал горе как ще стане - виж-47-ми . , като ще се търси и политическата отговорност на управляващите запознати с този казус и неришили проблеба . Нека те да връщат защо ние - обикновенните данъкоплатци .

   Анонимен каза...

   До 81-ви , такъв вариант няма.Г-н Гечев не може да бъде сменен , това всички го знаем , но поне да си поема отговорността по загубените дела , а до сега те не са едно и две за ,които Общината е платила.

   Анонимен каза...

   66, канал имат всички, ама той отива в реката и не се пречиства. Явиж, че каналите се изливат в реката- напр. до моста на елма. За да се вкарат в пречиств. станция трябва да има отделно канали за дъждовна вода - което е логично, за да не се пречиства дъждовна вода. Да си чувал нещо такова?

   Анонимен каза...

   83-ти , аз не съм запознат много с тези неща, но да се плаща за услуга,която не се извършва ми се струва малко прекалено от страна на ВиК "Стенето",защото всеки ,който плаща канал,плаща и пречистване.

   Анонимен каза...

   O... , сега ми идва на идея - ако заведем комплексно дело всички с т.н. такси за пречистване на мръсни води , а реално неизвършени дейности от ВиК-то , какво ще стане - кой краде и кой е ощетения ...

   Анонимен каза...

   Това е добра идея 85-ти, но трябва със сигурност да се установи от кои райони канала отива в реката , а не в ПСОВ. А тази информация може да се вземе май само от ВиК...

   Анонимен каза...

   След като един от каналите е при "Елма" , логично е един от районите да е Черногор

   Анонимен каза...

   Хайде да се обединим и да му потърсим съдебна отговорност на Т.Гечев,но не както за водомерите!Всяка година по негов адрес има някаъв скандал и то не малък ,но нищо след това.Не бива да го търпим и сега е времето да се противопоставим,заедно с "Лесопласт"!!!

   Анонимен каза...

   Ако се окаже вярно това,че на места хората плащат пречистване без да се осъществява такова,наистина трябва да се потърси отговорност.

   Анонимен каза...

   ДО - 86-ТИ . Ми правим една инициативна комисия с тази цел за събиране на тази информация . Има много възрастни хора , които имат спомени за тези канали , и разбира се , ако трябва да стигнем до общинските институций , ще го направим . Но това безобразие и своеволие на ВиК - трябва да спре веднъж завинаги ...

   Анонимен каза...

   Докато ВиК е ЕООД , явно безобразията ще продължават ... Чудех се , преди известно време май имаше дебат в местния парламент - за оставането на ВиК под шапката на общината , а то каква била работата ...Явно някои хора имат ГОЛЯМ ИНТЕРЕС от това , и за това сега сме тук , при този казус , а навярно има и други бомби със закъснители , които ще сполети бедния Троянец...

   Анонимен каза...

   Може да започнем от Черногор , знае ли някой къде отива мръсната вода ? В Алдица и после в реката или в ПСОВ?

   Анонимен каза...

   92-ри , да питаме инж.Гечев къде отива водата,дали знае?

   Анонимен каза...

   Eто , започват нещата постепенно да стават ясни и потърпевшите съграждани , ще си търсим правата в съда .

   Анонимен каза...

   мине не мине някои и друг месец,пак излезе някоя дивотия сътворена от злодея гечев,но по големи злодей са тези които го търпят-кметовете.не от вчера на хората в града им е писнало от този никаквец.

   Анонимен каза...

   Както писа някой тук, Гечев винаги е бил в много топли отношения с всички кметове и всички партии.Едва ли Общината или някой друг орган ще разпореди проверка по случая,а дори да се извърши отговора е ясен.

   Анонимен каза...

   96-TИ . Общината не може да проверява себе си . Някой друг трябва да свърши това ...

   Анонимен каза...

   Но все пак Общината трябва да проверява работата на своите дружества.Ако не тя, към кого да се обърнем?

   Анонимен каза...

   Нима на управниците не им е ясен гечев?Но за окатите и слепите в Б-я,е казано отдавна,а също и за краставите магарета.

   Анонимен каза...

   98-ми . Kъм тези , които ще ви обърнат внимание , ще вземат при сърце проблема и ще ви свършат - работа . Тук в този форум имаше доста идеи . Но от опит знам , че когато в един кръг нещо не върви , просто трябва да излезеш от него и да търсиш справедливост над този кръг , който е по влиятелен и справедлив.Пътища много , стига човек да иска и да му стиска .

   Анонимен каза...

   kakva zloba i zlost,hvarljane na kal i kleveti sre6tu 4ovek,koito si gleda rabotata.troyanska istoria...

   Анонимен каза...

   Я - ЧУЖДЕНЕЦ . Какво ли иска да каже . . .

   Анонимен каза...

   ja,pedal!kakvo li ne e razbal?

   Анонимен каза...

   103-ти,изпрати полов привет на майка ти...

   Анонимен каза...

   101-ви, няма злоба или злост както казваш,троянци търсят някои отговори.

   Анонимен каза...

   101-ви . Явно иска да подскаже , че ВиК - Стенето - ЕООД , си търси причини , за да увеличава цената на водата, на всички Троянци , и Лесопласт - АД да му е виновен , нещо което само г-н Гечев го може .

   Анонимен каза...

   Като гледам - в доста градове увекичават цената на водата . Явно и в нашия град следва нещо такава . Но защо трябваше да замесват и Лесопласт - АД в този казус и да настройват хората срещу завода . Общината трябва да подходи - прозрачно и грижовно , към всички граждани на Троян и бизнеса ... http://varna.dir.bg/news.php?id=11548073

   Анонимен каза...

   Хвала наГ-н Цветомир Цочев ,че се упълчи на това комунистическо недоносче ,и в рамките на закона защитава интересите фирмата на която Изпънителен Директор

   Публикуване на коментар

   Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
   (Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

    

   ©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |