Голям интерес към Обществен форум 2012

* 12 одобрени за финансиране проекти, 13-ят – на косъм * За пръв път общинската администрация не участва като оценител * Форумците: проектите предварително трябва да се представят в местната преса

И ТАЗИ ГОДИНА от бюджета на Община Троян бяха предвидени средства за инициативата „Обществен форум” – 35 000 лв.; а зала „Форум” на троянското читалище се оказа малка да побере желаещите да участват в провелата се на 25 юни форумска сесия. За субсидията сега се конкурираха 16 проекта; като приетата формула за разпределение на финансовото участие е 25% собствен принос (половината от собствения принос може да бъде в труд и материали) и 75% участие на Община Троян. Кандидатстващите проекти бяха оценявани и класирани от следните работни групи: бизнес, граждани с активна позиция, култура и спорт, образование, инфраструктура, здравеопазване и социални дейности, общинска администрация и общински съветници.

КМЕТЪТ Донка Михайлова изрази своето задоволство, че за първи път толкова хора проявяват интерес към Обществения форум и че това е единствената форма в страната, при която „гражданите одобряват проектите на гражданите и дават шанс за осъществяване на идеите на гражданите”. Г-жа Михайлова акцентира върху някои нови моменти: почти двойно увеличени средства от общинския бюджет за проектите; проведеният така наречен „Форум за форума” – гражданите предварително бяха попитани как виждат технологията на форума, разработиха се критерии и формуляр за проектните предложения, които бяха отворени за мнения и препоръки. И друг нов момент – за пръв път общинската администрация не участва като оценител в този процес.

ПОДАДЕНИТЕ 18 проектни предложения бяха на обща стойност 87 085 лв., а исканото финансиране от Общината - 65 065 лв., т.е. почни двойно повече от осигурения бюджет. До оценка бяха допуснати 16 проекта на обща стойност 65 339 лв., търсещи бюджетно финансиране от 49 249 лв.; а финансиране получиха 12, като вероятност има да се вреди (с известно редуциране) и още един.

НА УЧАСТНИЦИТЕ във форума бяха раздадени и анкетни карти за мнения и предложения, подготвени от администрацията. Резултатите от анкетата могат да бъдат обобщени по следния начин: форумците са категорични, че критериите за оценка на проектните предложения са подобрени в сравнение с минали години и дават възможност за по-голяма прецизност; нужна е повече гласност – проектите предварително да бъдат представени в местната преса; оценяването на проектите да става на два етапа: първо - отсяване от гражданския форум, и второ – оценка от експерти; редно е събитието да бъде организирано в по-голяма и по-удобна за целта зала.

Маргарита Генкова, PR на Община Троян

* Бел. ред. Подробности за класираните проекти и сумите, които ще получат, можете да прочетете в печатното издание на Т21.

23 коментара:

Анонимен каза...

От къде ги изкарахте тези изтурмозини и Грозни мутри,това са наи красивите Българи .

Анонимен каза...

НЯМА МЛАДИ ХОРА НА СНИМКИТЕ.

Анонимен каза...

Ами то около лидерите на БСП нямам спомени някога да е имало млади хора,само никролозите са им фенове все още.

Анонимен каза...

Викаш, всички на снимките са фенове на БСП,така ли?Значи в България и Троян няма хора,граждани,жители на села и градове?Има само такива ,които почитат една или друга партия.

Анонимен каза...

Полезна и смислена идея. За пръв път наистина гражданите решиха кои ще бъдат проектите финансирани от форума. Хубаво е, че толкова много идеи получиха шанс да бъдат изпълнени.

Анонимен каза...

Ами вие умници (от 1 до 4) защо не се размърдахте, не измислихте някой идея, не си подадохте предложението за да направите нещо смислено. Щом сте толкова млади и красиви сигурно можехте да направите добри проекти. Хората ви дават пари за това!

Анонимен каза...

Демек 35000лв от нашите пари за окрупняване и стягане на партийната структура в Троян!
+ На някой наши хора битовизмите ще се решат с народна пара.
Я като сте толкова публични и обществени изнесете в Т21 бенефициентите по "програмата"!

Анонимен каза...

Нека "Троян 21" да изнесе бенефициентите и да се направи анализ за това има ли партийна ангажираност на получилите финансиране!

Анонимен каза...

"Троян 21" мълчи. Ето исписъкат на проектие, взет от сайта на общината.
1. На първо място е проектът на Инициативен комитет от с. Калейца “ ЗА ДЕЦАТА НА КАЛЕЙЦА”. Общата стойност на проекта е 1 006 лв. Съфинансирането от кандидата е 251 лв. и вече е осигурено. Проектът включва изработка и монтаж на съоръжение за детска площадка – пясъчник.

2. Втори е проектът “Създаване на градски “Арт парк” на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в нашия град, на стойност 802 лв. Това е шестият спечелен от Музея проект от Общински форум.

3. Следващо в класацията е проектното предложение на Квартален съвет – Попишка, “ Чиста вода за Попишка”, на стойност 2 639 лв. “Отпускането на исканите средства и реализирането на проекта ще докаже на общността в квартала, че комбинацията от инициативни, обединени хора, желание за работа и съдействие от страна на общинските власти, е вярната рецепта за по- добро качество на живот”, са записали в своята презентация авторите на проекта.

4. “Мобилно обзавеждане за читалнята на библиотеката и зала “Форум” при НЧ “Наука-1870г.” – Троян. Това е поредният одобрен проект, на стойност 3 268 лв. Като резултат от реализирането на проекта ще е налице подобряване функционалността на две от най-ползваните помещения в читалищната сграда.

5. Одобрение получи и проектното предложение за ремонт на подова настилка, разработено от НЧ “Просвета – 1920”, гр. Троян, кв. Велчевски. – 1 611 лв.

6. Шести в класацията е проект “Създаване и оборудване на площадки по безопасност на движението” на ОДЗ “Мир” – Троян, на стойност 1 125 лв.

7. “Единни в развитието на Шипково”. Проектът е на неформална структура на гражданското общество, на стойност 2 912 лв. Насочен е към решаването на обществено значим проблем за населението на селото – липса на зона за отдих с детски кът.

8. “Реновиране на част от площадното пространство и изграждане на детски площадки, с. Голяма Желязна” – етап 2. Това е осмият одобрен проект и е разработен по инициатива на новоучреденото сдружение “Европейско развитие за Голяма Желязна. Стойността на проекта е 5 779 лв.

9. Проектът на НУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Троян “Общувам с природата и се грижа за нея” предвижда изграждането на Зона за отдих в двора на училището за провеждане на занимания по интереси и извънкласни дейности на открито. Исканото финансиране е 5 034 лв.

10. ОУ “Васил Левски” – с.Борима участва във форума с проекта “Средищно училище – символ на образование, здраве и активност”. Проектът също е класиран и е на стойност 4 021 лв. Той ще придаде завършен вид на дворното пространство на училището.

11. Фирма за заведения за бързо хранене “Александра 01” ООД, получи одобрение от форума за своя проект, който представлява облагородяване и озеленяване на градинка, намираща се на ул. “В.Левски” 171, гр. Троян. Стойност -3 815 лв.

12. Дванайстия класиран проект е на кметско наместничество с. Чифлик, на стойност 2 533 лв. и предвижда озеленяване и изграждане инфраструктура около църковен храм “Св.Петка Параскева”.

Относно проекта на СОУ “Св.Климент Охридски”, който предвижда изграждане на зона за отдих в двора на училището и е на стойност 5 314 лв., кметът на Общината Донка Михайлова изрази увереност, че ще бъде постигнато съгласие за известно редуциране на проекта, а при решение на ОбС програмният фонд може да се увеличи с известна сума, така че да бъде постигнато съгласие и проектът да бъде включен в одобрените от форума.
СПОРЕД МЕН ЕДИН ОТ ВСИЧКИ ПРОЕКТИ Е ОТ ХОРА, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТ АКТИВИСТ НА БСП. КОМЕНТАРИ???

Анонимен каза...

Коментарът е, че хората, които плюят тук, просто ги мързи да правят нещата и се стремят да бъдат значими в собствените си очи правейки коментари, които са смес от лъжи, комплекси и слабоумие.

Анонимен каза...

Поздрави на всички, които саздадоха тази смислена и полезна за общината инициатива!

Анонимен каза...

Не те разбирам 9-ти,честно.

НЧ "ПРОСВЕТА-1920" каза...

Сградата е построена през 1941 година със доброволен труд и средства на жителите на квартал Велчевски. През 1975 година същата е предоставена за Профсъюзен дом на културата, а през 1992 година със Заповед на Министерство на финансите е иззета по закона за собствеността на БКП и е преминала в държавна собственост. От откриването до 1989 г. в Читалището се развива богата културна дейност, самодеен театрален състав, танцов състав, читалня. Организирани са концерти и кинопрожекции. Читалището разполага с библиотека със запазени и до днес над 7000 книги.
Със изземането на сградата за държавна собственост се слага край на читалищната дейност в квартала. Оставена без надзор сградата е многократно разбивана, ограбвана, лошо стопанисвана и постепенно се превръща в една от най-нелицеприятните сгради по главната улица на град Троян. Този факт активизира кръг от млади хора от квартала готови да спасят духовността и художествените ценности и същите свикаха Общо събрание на Читалището.
На 16.03.2008 година в присъствието на 116 члена на Читалището беше избрано ново читалищно настоятелство с Председател – Анелия Николаева Стоева, Секретар – Милен Съев Петков, и Член – Милен Памукчиев,Мариян Додев,Тодор Минев,Мирена Костова. С решение №24/08.04.2008 год. Ловешки окръжен съд вписа в регистъра си Народно Читалище ''Просвета'' гр. Троян с горепосоченото настоятелство. През ноември 2008 година сградата беше деактувана от държавна в общинска собственост и с решение на Общински съвет Троян се предостави на НЧ''Просвета'' за безвъзмездно ползване.
Читалището не е отваряло своите врати 18 години. За периода 2008-2009 година успяхме да почистим и с налични материали и доброволен труд да направим възможно ползването на салона и сцената на читалищната сграда. Започнахме и малки ремонтни дейности, постепенно възстановяване на ел.захранването(проводниците от старата ел. инсталация са откраднати), събаряне на обрушената мазилка на тавана на библиотеката, паднал в резултат от теч на покрива на сградата.
Независимо от трудностите, читалищното настоятелство организира концерти за Коледа, Нова Година, Свети Валентин и Баба Марта, като последния го съчетаха и с деня на самодееца. Първия ни самостоятелен концерт се състоя на 01.06.2009 год. На Площад Възраждане. Танцовото ни студио Бордо участва в множество национални и международни турнири, като извоюва множество награди.
Спонсорите на Читалището са фирмите „Калинел”,”Велчевски”,”Вектор”. През 2010 година Общински форум Троян подкрепи проекта на Читалището „Едно красиво добре дошли в Троян” за ремонт на библиотеката и фасадата на сградата, както и изграждане на санитарен възел. През 2012 година, Общински форум подкрепи проекта ни за ремонт на подова настилка.
Ние не сме партийно обвързани.Просто сме хора мислещи и работещи с една единствена цел-да направим нещо, с което гради ни да стане по красив. БЛАГОДАРИМ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТРОЯН КОИТО ДАДОХА ГЛАСА СИ ЗА НАС И КЛАСИРАХА ПРОЕКТА НИ НА 5-ТО МЯСТО, БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ИГРИ И БЕЗ ПАРТИЙНИ ПОДГЛАСНИЧЕСТВА. НИЕ ДОКАЗАХМЕ ЧЕ ИСКАМЕ И МОЖЕМ. НАПРАВИХМЕ ГО ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ, ПРАВИМ ГО И СЕГА. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ. УСПЕХ НА ВСИЧКИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=106639769381712&set=a.106639452715077.4058.100001070681942&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=157529434292745&set=a.157529157626106.31346.100001070681942&type=3&theater
/КОЙТО ИСКА ДА ПОГЛЕДНЕ ЛИНКОВЕТЕ/

Анонимен каза...

Места за отдих, места за отдих, озеленяване,места за отдих...
Кой работи, че да си почива?
Форума дефинира ли понятието "място за отдих"
Като им гледам средната възраст на форумците...Айде със здраве си отдъхвайте.

Анонимен каза...

Сравнявам № 1 и № 13. Слава богу, че в града ни има и хора, като тези които вдъхнаха нов живот на читалището във Велчевското. Докато ги има тях, простотията ще звучи нелепо и неуместно.

Анонимен каза...

14-и, а ти какво предложи?

Анонимен каза...

Браво - много добра инициатива на общината , която създава възможности на инициативни граждански сдружения да осъществяват - мечитите си с помоща на общината ... Имам само една молба , към г-жа Михайлова и бъдещи кметова на града ни - АКО Е ВЪЗМОЖНО ТАЗИ ИНИЦИАТИВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕЖЕГОДНА РЕАЛНОСТ . . .

Анонимен каза...

Повече зеленина трябва,повече обособени места за отдих и спорт на открито.Стига с тези кръчми !
Качете се на стадиона и вижте колко млади зрели и възрастни хора има.Тичат,разхождат се,карат колела, или просто седят и разпускат.
Госпожа Михайлова сериозно да помисли и за парк Капинчо. 3 площадки за спорт пустеят,вечерно време пълен мрак. Хората трябва да излязат от домовете си ,да се движат и спортуват или просто да се разхождат !

Анонимен каза...

Поздравявам Михайлова и Общината и за нещо друго - администрацията не участва в оценяването.Бях на форума, слушах представянето на проектите и лично за себе си съм удовлетворен от резултата. Глупаво и смешно е твърдението, че които са спечелили са от БСП. Съжалявам, че не се класира проектът на МИГ Троян-Априлци - много ми допадна. Представлява огромна конструкция във формата на стомна, пълна с пръст и засяти цветя, които ще образуват троянската шарка. Това би се запомнило и от гостите на града. Още веднъж - успех на проектите!

Анонимен каза...

Въпреки големият спад на туристическия поток, последните две години към общината,сега в активния сезон за почивки могат да се видят млади хора с деца ,които застанали на Марковския мост си правят снимки.Нямаше да напиша тези редове,но прочетох коментара на №19 и ми направи впечатление,че съжалява за отпадането на проекта на МИГ Троян -Априлци.Уважаеми №19,аз от няколко години чрез страниците на Троян21 по различни поводи напомнях за тази троянска стомна, която красеше Марковския мост, но я премахнаха за да сложат на мястото и един павилион за мекици.Приветствам и подкрепям хората от МИГ-а, които са се сетили за възстановяването на този емблематичен за града ни експонат,показващ един от основните ни занаяти, давал и все още даващ прехрана на много хора.Та, мисълта ми беше, че като гледам как си правят снимки тези гости на Троян на фона на речната джунгла обрасла коритото на реката и особено около големия "търговски и развлекателен комплекс" кръстен със звучното българско "типично за нашия край " име - Ривър сайд.Цопнаха го там,без да има някакво архитектурна и идейна връзка с т.н "Чаршия",за която швейцарците дадоха пари за изработването на идейния проект.Къде отиде идеята за Градът на майсторите във вълшебната планина?Защо в нашата община, от Бога надарена с дадености, където други градове за тях харчат огромни средства, не стига, че не ги опазваме, умно да ги развиваме и разработваме така,че да ни носят удоволствие, радост и най-важното да учат младото поколение на естетика, защитава интересите на отделни персони с кичозна нагласа.Няма по грозно, по запустяло и буренясало място в града от това около РИВЪР САЙД Сигурно собственикът му чака общинските фирми да му очистят джунглата.Ще го изядат змиите и гущерите, но той вероятно не го посещава, щом е допуснал това безобразие в най-централната част на града.Няма и кой да го накара???Другата простотия на която станахме свидетели, но боже би някои не са я забелязали е "голямата окраса" на моста който прилича на американски затвор с тези железни груби парапети. Хилавите цветя в пластмасови "цветарници"се полюшват над главите ни в унисон с разкеркетените от пластмаса и плексиглас павилиони за цветя.Не съм черногледа, не съм злобарка, но това всичко ми напомня естетиката на соца.Карай да върви.!? Мама Дуни

Анонимен каза...

Като си пееш Пенкеле,кой те слуша?важното е пари да капят там.Аз също не съм черноглед, но има ли някой да ми покаже нещо красиво направено в града ни.Един "пиклю" и една Росалка са емблемата на два световни града.Часовници от цветя красят площадите и парковете на европейски градове, а ние си имаме джунгла в центъра на града.Браво Мама Дуни, ти отново надигаш глас, ама има ли кой да те чуе?

Анонимен каза...

20ти имаш поздравленията ми за коментара!!! Казаните неща са повече от вярни!!!

Анонимен каза...

Към горните коментиращи: Очаквате ли собствениците на имоти в централната градска част да се грижат за общинските терени? Не е ли напълно достатъчно, че плащат безумно високи данъци? Къде отиват тези данъци? За облагородяване на разни терени, незнайно къде. Едва ли собствениците на имоти в тези райони са натрупали фонда от който се финансират тези проекти. Какво се получава? Едни плащат, други харчат. ха сега познайте, кой от тях са "наши хора"?
Но това настрана. Не може ли да се направи нещо, че тълпите безработни по разни програми да се включат по някакъв начин в облагородяването на централната градска част, а не да се чудят под коя сянка да се скрият? Няма ли общинско дружество, което да ги организира и контролира?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |