Хижа „Амбарица” – едно голямо троянско дело

* „Времената ли са били други или хората преди 77 години? И защо ли едно начинание, обединило местната общност, днес така яростно я противопоставя?” * Цар Борис III дарява 3000 лв. лични средства
за строежа на хижата
Гореща тема

ИДИОТЩИНИТЕ и грозните сцени около хижа „Амбарица” продължават. Научихме, че миналата седмица (14 юни, четвъртък) новите наематели – които имат законен договор за стопанисване на хижата за срок от 5 години, подписан от изпълнителния секретар на УС на БТС Венцислав Удев и влязъл в сила на 18 май т.г. (хижата е публична държавна собственост и принципал й е БТС) – не са били допуснати да влязат в правомощията си. Групата, в нея имало и представител на БТС, пристигнал специално от София, както и полицай от РУП – Троян, е била отпратена от хората на Туристическо дружество „Амбарица” (Троян): секретаря Иван Ненов, члена на управата Георги Андреев и хижаря Дончо. Според тримата ТД „Амбарица” е легитимният стопанин и така ще е и занапред.

ТУК МУ Е МЯСТОТО да напомним, че председател на ТД „Амбарица” е инж. Дилян Енкин, бивш кмет на община Троян и настоящ общински съветник от БСП, и е крайно време да се чуе неговото официално становище. Логично е да се чуят още две официални становища: на троянската управа (кмет и Общински съвет), тъй като хижа „Амбарица” не само се намира на троянска територия, но има по-особено значение и през годините се е превърнала в една от емблемите на нашия край, а сегашното й състояние буди тревога; и на областния управител като представител на държавната власт и носещ пряка отговорност за управлението на държавната собственост на територията на Ловешка област.

ПО-ДОЛУ ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ един документален разказ как е била построена първата/старата хижа „Амбарица” – разказ за ентусиазъм, единение около добрата каузата, дарителски жестове, всеобща радост. Разказ, пораждащ гордост. Но и срам – от сравнението с днешното. Автор на материала е директорката на Музея на занаятите Елеонора Авджиева. Т21

СТРОИТЕЛСТВОТО на хижа „Амбарица” е едно от значителните обществени начинания в Троян през 30-те години на ХХ век, реализирано като гражданска инициатива на тогавашния троянски елит. То е част от стратегията за превръщането на града в любим планински курорт на българите и най-хубавото балканско летовище в страната.

ИДЕЯТА за построяване на хижа, която да е изходен пункт за всички върхове на Средния Балкан, се ражда още през 1931 г. В хрониката на вестник „Хемус” (негов издател и основен автор е известният адвокат, общественик, писател и стопански деец Димитър Гимиджийски – бел. Т21), в бр. 101, четем, че Федерацията на юношите и възрастни туристи дава благотворителна киновечер в театъра, приходът от която отива във фонда за построяване на хижа под връх Амбарица. Тя ще носи името на покойния Никола Габърски – основател на първото туристическо дружество в града. В същата година ученическото въздържателно дружество „Здравец” дарява 200 лв., които са за фонда за построяване на хижата.

ПРЕЗ 1933 Г. в малка дописка е обоснована нуждата от строителството на хижата - „ще улеснява туристи при излети по големите върхове на Балкана”. Образуван е хижестроителен комитет с председател Димитър Гимиджийски и касиер Андрей Шипковенски. Очакванията са гражданството да подкрепи комитета в неговата трудна и благородна работа. През м. юли 1933 г. комитетът поставя въпроса за хижата на най-високо ниво. При поредното идване на цар Борис ІІІ в Троянския манастир представители на хижестроителния комитет – Иван Попов и споменатият А. Шипковенски, и представителят на туристическото дружество Васил Василев отиват на среща с Негово Величество, за да го помолят да окаже съдействие за отпускане на сума от 30 000 лв. от Министерството на благоустройството. Царят изслушва с внимание делегацията, обещава своето съдействие за министерската субсидия и лично дарява сума от 3000 лв.

БИХМЕ КАЗАЛИ, че са използвани всички съвременни средства за реализиране на обществената инициатива – медийно представяне, лобиране, публичност при харченето на обществени средства. Тези способи не са научени в университет, а са подсказани от вътрешната потребност да се създаде нещо хубаво за родния край. Водени от идеалистични помисли, няколкото „луди глави” от Троян лесно намерили средства, с които да постигнат целта си. „Намираме, че е потребно да се направи достояние на гражданството факта, че работите по постройката на хижа Амбарица отиват усилено. (…) Камъните за зидовете са извадени и доставени на мястото на строежа. Спазарени са другите строителни материали с оглед на това, че още в пролетта ще започне строежа”, пише в. „Хемус”. Отправен е и призив към троянци - в и извън Троян - да подпомогнат материално комитета, за да започне през лятото голямото дело по строителството на хижа „Амбарица”.

ПРЕЗ 1934 Г. идеята за строителство на хижата не само не е изоставена, а с нова поредица от материали във вестник „Хемус” се доразвива: „Излишно е да се говори за необходимостта от хижа – особено в местността „Дълги дял”, дето и последният бедняк от общината ходи най-малко три пъти годишно. Решено е още тази година да се построи и обзаведе хижата”. Дадени са примери с околни градове – Карлово, Тетевен, Сопот, които благодарение на „пожертвователността на гражданството” имат свои хижи в планината. „Началото се сложи. Без особени прояви, комитетът е събрал от разни лица и институти над 26 000 лв. и е уверен, че наскоро ще събере необходимите 60–70 000 лв. Изпратена е специална комисия в София, която да обиколи всички троянци. Същото ще се направи и в другите градове”, пише още в. „Хемус”.

НА 30 ЯНУАРИ 1934 Г. в Троян пристига на посещение министърът на благоустройството Вергил Димов. Хижестроителният и курортният комитети изпращат делегация, която депозира писмена молба за отпускане на финансова помощ и трудоваци за подпомагане строителството на хижа „Амбарица”. Министърът веднага резолира молбата за отпускане на помощ от текущия бюджет.

СПЕЦИАЛЕН БРОЙ на в. „Хемус” от 1 август 1935 г. е посветен на строителството на хижа „Амбарица”. А това начинание е поставено в общия контекст за развитието на Троян като курортен център. В уводната статия „Да ги подкрепим!” авторът В. Василев информира за началото на строителството и прави следната оценка: „Много инициативи атестират високо троянци за проявени единство и воля и масово сътрудничество – Водният синдикат, театърът, благоустрояването и водоснабдяването на града и други мероприятия. За проявената творческа дейност тук в малкия планински градец”.

ОТ СТАТИЯТА РАЗБИРАМЕ, че строежът на хижата върви усилено и вероятно през есента (1934 г.) ще бъде окончателно завършен. Необходими са още 30 000 лв. „Кой ще ги даде?”, пита авторът. И си отговаря: „Сигурно пак ние – троянци в града и троянци, живущи извън града”. Отправен е нов призив към всички за събиране на недостигащите средства. Строителството на хижата пък е определено като „културна необходимост за нашия край”. В същия брой на вестника има още две статии по темата - „Где е хижа Амбарица?” и „Хижата и значението й”. В едната от тях се казва: „Когато туристите посетят Троян, у тях не може да не се утвърди убеждението, че градът ни е първостепенен балкански курорт. Това си убеждение те ще разнесат по цялата страна и в резултат – Троян ще бъде посещаван от много повече курортисти. Това е голямото стопанско и поминъчно значение на хижата”.

В СЪЩИЯ БРОЙ на „Хемус” е публикуван и списък на дарителите на средства за хижа „Амбарица”. Обявено е, че общата събрана сума до момента е 110 хил. лева, а са необходими 130 000 хил. лв.; редакцията на вестника е направила пояснение, че това е списък на хората, дарили над 500 лв. и че предстои да бъдат публикувани имената на по-малки дарители - над 150 души, събрали около 30 000 лв. Начело на дарителската листа е Негово величество цар Борис ІІІ с 3000 лв., Задругата на троянците в София – 10 500 лв., Общината в Троян – 10 000 лв., Троянската популярна банка – 8000 лв., Министерство на благоустройството - 5000 лв., Ловното дружество в Троян - 5000 лв., кметството в с. Черни Осъм – 2000 лв., Музикално дружество „Гусла” - 1500 лв., Задругата на троянците в Пловдив – 1000 лв., Акционерно дружество „Троянка” – 700 лв., Ергенското дружество - 500 лв.

ОСВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛИ на различни институции и на бизнеса за строителството на хижа „Амбарица” даряват и много частни лица: Ганко Семерджиев – секретар на Окръжното управление в Севлиево, инициатор за създаване на библиотеката в Троян, Гадев и Стаевски – търговци и издатели, Васил Главлешки – известен троянски зъболекар и художник, Димитър Гимиджийски, Негово преосвещенство епископ Харитон. Освен парични средства фирмата „П. Ив. Бояджиев и Синове” в Плевен отпуска на комитета и материали за строежа за повече от 10 000 лв. Статията завършва с благодарност към дарителите и оптимистичното заключение: „Троян, докато има отзивчиви синове към обществените начинания, може и трябва да очаква по-добро бъдеще”.

СТРОИТЕЛСТВОТО на хижата приключва до есента на 1935 г. и започва нейното оборудване. В декемврийски брой на „Хемус” от същата година четем следната информация: „Хижа „Амбарица” е построена в централната част на Балкана в дивно живописна местност. Уредбата й е образцова, пригодена да обслужва скиорите и туристите, които масово посещават Балкана. Пусната е подписка за закупуване на радиоапарат за хижата. Налага се да се подкрепи тая подписка, за да се сдобие хижата с една такава необходима културна придобивка, каквато е радиото”. Изброените факти и цитати от в. „Хемус” свидетелстват, че строителството на хижата е в пълна степен гражданска инициатива. Хижестроителният комитет със своята последователност, упоритост и почтеност успява да убеди институции и частни лица да подкрепят голямото дело. Кампанията по събирането на финансови средства и материали е с национален мащаб, отчетът за изразходването им е публичен. Няма дори сянка на съмнение за злоупотреба.

ВРЕМЕНАТА ЛИ са били други или хората преди 77 години? И защо ли едно начинание, обединило местната общност, днес така яростно я противопоставя? Потомците ще четат материалите от в. „Хемус” и в. „Троян 21” и ще търсят собствените си отговори, които ние и днес знаем, но е болезнено да изречем.

Елеонора Авджиева,
директор на Музея на занаятите - Троян

Още по темата:

39 коментара:

Анонимен каза...

Г-жо Авджиева, благодаря за отделеното време и изнесената информация.Какви времена, какви хора са живяли в нашият град? А сега? Такива като Иванчо, Гошко колкото искаш. Всеки се докопъл до нещо изградено от други и иска да го лапне.Голям глад, големи апетити.Както е написано в статията, "Сключен законен договар за ползване на хижата" а къде са органите следящи за спазване на тези закони? Утре Иван Ненов може да представи бележка от портиера,че е влизал повече от 20 хиляди пъти в кметството и поради това сградата вече е негова.Защо ТД "Амбарица", въпреки многократното приканване и от Троян 21 не изложи своята теза по въпроса?За мен отговора е един.Те,самозабравилите се богомазани членове на УС и КС на ТД не могат да падат до нивото на редовите туристи. Видно е че за 70 години не само хижите а и човечността са пред разруха.Добре, че хората за които пишете в статията не могат да видят какво се случва сега. Както биха се изразили младите: Много як екшън се задава. Хижаря посреща туристи с нож и още 100 цеви чакат неканени натрапници /наематели /. Честит сто годишен юбилей на ТД"Амбарица" и неговите незаменими шефове. Ура другари!!!

ЗА Горите каза...

"Вчера депутатът Емил Димитров се е обаждал лично на шефовете на горски стопанства и е наредил да се организират и да направят контра протест. Наредено е Северозападното стопанство да блокира магистрала Хемус"

Васил Радойчевски каза...

Великолепен материал, както и всичко, написано от Елеонора. Поздравления! Жалко, че я няма обществената атмосфера отпреди 70-80 г. Дали тя някога изобщо ще се върне в Троян?

Васил Радойчевски каза...

Великолепен материал, както и всичко, написано от Елеонора. Поздравления! Жалко, че я няма обществената атмосфера отпреди 70-80 г. Дали тя някога изобщо ще се върне в Троян?

Анонимен каза...

Следя темата с хижа "Амбарица". Не симпатизирам на враждуващите лагери. От всичко прочетено до тук не намирам отговор на следният въпрос: КЪДЕ И КОГА БТС Е ОБЯВИЛ, ЧЕ ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ НА ХИЖА "АМБАРИЦА " НА НОВИ СТОПАНИ? Защото съм сигурен, че не само Емилия Гатева и приятели (ама не се разбра кои) искат да я стопанисват. В Троян все още има хора с планински дух, ентусиазъм и широка душа, които искат да са хижари. Ще се радвам, ако в-к Троян 21 потърси отговор на този въпрос, защото в противен случай нещата не са прозрачни,а доста съмнителни.

Анонимен каза...

"Отговор трябва да търсим 68 години назад, когато най-мързеливите и алчни цървули навлякоха миризливи ботуши и с тях прегазиха всичко кадърно, можещо и чистоплътно в младата ни държава. Наложиха своя лумпенски мироглед. Насмукаха се, разплодиха се, облякоха смокинги, обуха луксозни обувки, някои дори научиха езици и станаха неолиберали, но от тях пак смърди. Смърди на наследствена некомпетентност, некадърност, алчност, мързел и гюбре. Защото мироглед и ценности се изграждат с възпитание и образование за няколко поколения, а не с външни признаци на богатство. Нещо, което безпогрешно е усетила с финото си обоняние американската посланичка Нанси Макълдауни. Тя е фиксирала наблюденията си в дипломатически доклад до Вашингтон, озаглавен буквално "Боклук на входа, боклук на изхода", идиоматичен израз, означаващ "От лош материал, лош резултат".

Анонимен каза...

С една дума "Пази Боже сляпо да прогледа".
Кой си ти 6–ти, излез от анонимност, защото такива хора трябват на нашата държава, прозорливи, интелигентни, честни, уважаващи себе си и другите, желаещи да видят страната в друга светлина, а и това, да ни уважава и света.
Тези хора, обаче се страхуват може би, защото сме тръгнали по път, който се чертае от други методи на управление, и да се пребориш с тях, е просто немислимо.
Оставени сме на произвола, като опитни зайци, докато се самоизтребим, агонизирайки до последния миг от живота си с мизерните пенсии и заплати, ограничени в една и съща среда, радостни от факта, че сме обядвали и днес, че сме ходили и днес на работа, а утре, а бъдещето на децата ни?
Може би цитирате някой друг, но факта, че споделяте написаното, говори за вашето разбиране на нещата.

Анонимен каза...

Споко!Вече и Енкин се разграничава от Иван Ненов!Очаквайте влизането на законните собственици!Дончо си търси работа!

Анонимен каза...

Ауууу,Енкин се бил разграничил.Демек окраде и съсипа к'во можа, и остава балама Ненов да опере пешкира.Евала,аферим!

Анонимен каза...

2ри много точен коментар
8-9ти не е хубаво да се пише срещу другаря еНкин,па той "помага" на целия град .........и ние пак гласуваме за него ,ама тоо и лакомията е болест като клептоманоята,че и по лоша

Анонимен каза...

Жалко е само че докато лудите се налудуват и ние само си пишем от Амбарица няма да остане нищо.

Анонимен каза...

Здравейте!
Виновници за сегашното дередже на което се намира х.Амбарица и създалата се ситуация са съответно, така наречения секретар на ТД"Амбарица"- Ив. Ненов и неговия председател- Делая Енкин. Двамцата са си лика-прилика. Тези корумпирани, озверяли, власт имащи човеченца са се самозабравили.
Защо троянските туристи неходят на х.Амбарица???
Ами защото са омерзени от хижаря, хижното ръководство което нехае и от управата на ТД"Амбарица"

troyan21 каза...

До №5: Въпросът Ви "КЪДЕ И КОГА БТС Е ОБЯВИЛ, ЧЕ ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ НА ХИЖА "АМБАРИЦА" НА НОВИ СТОПАНИ?" е напълно справедлив, ще потърсим отговор от БТС. Но първо трябва да чуем становището на ръководството на ТД "Амбарица", надяваме се най-после да го чуем това официално становище!

С уважение: Генадий Маринов, Т21

Анонимен каза...

Аре бе,къде е това становище,4-та ракия пия и все го няма.Ша са изпонатряскаме дока сторят мокает да отговорят.

Анонимен каза...

6-ти, Благодаря Ви за високата оценка която ми давате, и искрено се радвам че в БГ са
останали хора като Вас, знаещи от къде резултира трагичното състояние на държавата днес и готови да подкрепят такива. Докато има хора като Вас, не всичко е загубено и надеждата за една по-друга БГ, що годе „приветлив дом за всеки български гражданин“, няма да угасне, защото България е в момента майка за 4 % и мащеха за другите 96 %.

При сегашните условия в страната - напълно завладяна от номенклатурата икономика,
контрол на всички паричните потоци включително тези от ЕС, номенклатура и корупция във всички управляващи нива, възлови места заети от некомпетентни, но послушковци – вдигащи телефона предварително за всеки подписан лист с въпроса / какво да го правим?/ , положителна промяна за сега не може да се очаква.

Единствено икономическите закони са непреклонни, дори към комунистическият нео-либерализъм, и рано или късно ще го запратят на бунището на историята, и тогава можем и ние да им помогнем....

Да, цитирал съм ето от тук : http://www.bivol.bg/wlelectionsbg2.html,
защото казаното отговаря на това което и аз мисля, а 99 % от всичко, което има за казване по света е казано, но не на всеки, или не достига до всеки.

6-ти, Приемете моите най-сърдечни поздрави Господине!

Анонимен каза...

15.до 7-ми, писаното е адресирано до Вас 7-ми.Моля извинете техническата грешка.

Анонимен каза...

Разбрах. Не мога да разбера само, как да излезем от това овчедушие и примирение, радващи се на това, че оцеляваме с подръчни средства, и кроим планове за спасение извън страната си? Може би, нарочно сме държани, и преди, а и сега с мизерни средства, некачествено образование, некачествено здравеопазване, некачествен начин на живот, за да не можем да реагираме нормално, защото и за да се съпротивляваш трябва основа, а тя за съжаление е отново–парите, здрава психика и самочувствие, и вяра в собствените си сили. Те за съжаление липсват на много от нас, или просто търсят будилника.
Хубаво е да се направи нещо за хижата, но по–страшното е, че може и тя да се превърне в перачница на пари, както много други неща.

Анонимен каза...

14-ти смях се с глас на коментара ти:)))

Анонимен каза...

Да 17-ти, според мен и едното и другото. Когато едни живеят на гърба на други, мизерията става все по-голяма, разбира се и икономическата зависимост, но дори в такава обстановка всеки трябва да потърси правата си, колкото и минимални да са, защото вероятността и те да бъдат отнети е много голяма. Все пак има и общочовешки норми на поведение, а те са над всеки закон. За хижата споделям вашето мнение.

Анонимен каза...

Да, неписаните морални закони, за които управниците, държавни и общински, дори не са и чували, а не да ги прилагат. Овълчени и слепи за действителността около тях.

Анонимен каза...

Говори се, че в групата приятели на Ем. Гатева, които ще стопанисват хижа "Амбарица" е Сашо Данков.Чудно, чудно ама не чак толкова - в Орешак му отглеждат нива с картофи, а в Чифлик прасе. Сигурно ще има келепир и от хижата.

Анонимен каза...

Говори се,че Гатева е изнесла прасето на гръб на Амбарица,там се строи свинарник с европейски пари за щастливи прасета,в коритана на сашоданковото прасе се влива само дъмпъл и аспержи с шоколад и мюсли,а сутрин самодиви в бели премени го събуждат с изпълнения на арфа и флейти....
Говори се също,че Дончо и Иван са закупили два металотърсача на старо и са забили из пещерите на Стенето,а Гошо Андреев им носи провизии с моторетката!
Абе,какво ли не се говори....

Анонимен каза...

Ето това е стилът на октопода Енкин - когато види накъде духа вятъра, да бяга натам. Той скрои всички мизерии около хижата, но сега понеже вижда,че няма връщане назад, изведнъж се разграничава!

Анонимен каза...

Ето какво се реши преди малко.Мисля,че това обяснява ситуацията около цялата патърдия с Амбарица :

Хижи и спортни обекти и с национално значение вече ще могат да се отдават под наем на фондации и спортни федерации. Облекчава се и режимът за преотстъпване на спортните обекти на спортни клубове и федерации вече не чрез търг или конкурс, а чрез преотстъпване на право на ползване. Вече и хижите ще могат да се дават чрез право на ползване на туристически дружества. Правото пък ще се дава за необичайно дълъг срок – 20 години.

Това предвиждат промени в закона за физическото възпитание, приети на първо четене от депутатите. Законът беше приет със 105 гласа "за", 1 "против" и 11 "въздържал се".

От ГЕРБ декларираха, че процедурата за преотстъпване на право на ползване би могла да отпадне между първо и второ четене заради процедурите за тези обекти, приети вече в закона за публично-частното партньорство.

Не беше обявена обаче промяна в текста, позволяващ отдаването под наем на национално значими обекти.

Досега в закона беше забранено отдаването под наем и преотстъпването на национални спортни обекти и хижи, които бяха изброени в два списъка. Сега тази забрана отпада. Така вече обекти като Националния стадион "Васил Левски", комплекса "Диана", колодрума "Сердика", тенис зала "София", ще могат да се управляват и с тях да се разпореждат фондации, работещи в съответните свери или от спортни федерации. Така ще могат да бъдат преотстъпени и досега защитените от отдаване под наем хижи като Национален пещерен дом - с. Карлуково, хижа "Плевен" - Стара планина, хижа "Здравец" - пл. Родопи, хижа "Пионерска" - пл. Рила и хижа "Седемте езера" - пл. Рила. От забраните отпадат още над 10 спортни обекта, класифицирани с национално значение като Зимния дворец в София, двореца на културата и спорта във Варна, комплекса в Белмекен, зала "Фестивална" и др.

Тези обекти ще могат да се дават под наем за 10 години.

Досега хижите по принцип пък не можеше да се дават под наем, а само по реда на закона за концесиите. Сега това става възможно.

Измененията предвиждат нова процедура за преотстъпване на спортните обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, чрез право на ползване на спортни клубове и спортни федерации. Правото ще се учредява срещу представена финансово обезпечена инвестиционна програма за поддръжка, развитие и модернизация на спортните обекти и съоръжения. Тези договори пък ще са за 20 години, а правото на ползване може да се предостави и без търг или конкурс, ако това бъде взето като решение от собственика на обекта – държавата или общините.

По този ред ще могат да се преотстъпват и хижи на туристически дружества.

Текстовете за новите правила за преотстъпване на спортните обекти и хижите предизвика съмнения на опозицията, че те ще отидат в ръцете на избрани дружества и достъпът до тях ще бъде ограничен и затруднен.

Опозицията заяви, че министърът на спорта се опитва да си прехвърли задълженията на общините с текстовете, предвиждащи държавата да прехвърля на общините спортни обекти и дейности.

Анонимен каза...

Туй не е вярноза една вечеря бат Сашо нема да се продаде,е за цяло прасе туй са 5 деня ядене и пиене ,той ракия има ,пък нали идват избори може и депУтат да стане .
АМИН

Анонимен каза...

"Излел е Сашо хайдутин ",ще наследи "Излел е Дельо Хайдутин" у космическото пространство, та да разнася славата троянска из галактиката.На борда на малкия космически кораб ще бъдат сложени дарове за извънземните като :ракия с марка Сашо Данков,и няколко прасета като знак на бъдеща дружба и всеселенско коопериране и изобщо по всякакви въпроси на космическата далавера!
На кърмата на междугалактическия изследователски кораб Ентърпрайс, е било единодушно решено,да се сложи лика на космическия депутат Сашо !

Анонимен каза...

Хей ненормалници докато си лаете лятото си отиде и на хижата няма да стъпи нито един турист.Пък то и за какво ли вие тя си е само на няколко моторжии.

Анонимен каза...

Защо няма да стъпи ни един турист нормалнико, я ни кажи?

Анонимен каза...

Ти си задай този въпрос

Анонимен каза...

Пълно е с туристи и сега и юли ще е пълно, и август.

Анонимен каза...

Че като е така пълно защо отчитате само по 300 нощувки на година

Анонимен каза...

До 31. Приятел, ти наистина ли очакваш отговор на въпроса? Ако хижата не работи в личен интерес и няма келепир, кой ще се запъва толкова? За пръв път чувам, за хора на които им е турдно и гадно а не искат да се откажат / Иванчо, Гошко, Дончи/. И на теб ти е ясно, какво е ставало десетилетия наред и най-лошото, че продължава. Е, нека сега да видим на чия страна ще застанат органите на реда. Дръжте се другари, УРА, УРА, УРА!!!

Анонимен каза...

Интересно,наистина,колко нощувки се отчитат на месец на хижа Амбарица,след като Гошо казва,че е пълна с туристи?Моля,г-н Ненов,публикувайте информацията!

Анонимен каза...

Г-н Ненов е онемял!!!!!Защо ли????

Анонимен каза...

За толкова години бях сигурен, че И.Т.Н. е глух и сляп / не искаше да чуе и види какво се случва / а сега ново нещастие - бил и ням. Това вече му е в повече, затова предлагам: Оставете човечица още двадесетина години на мира а след това организирайте комитет за изграждане на хижи в троянския балкан. Дръжте се другари!!!

Анонимен каза...

Гошко нещо се поизложи, като заяви, че хижата е заета от туристи за месеци напред.Ако Иванчо Ненов чуе ще побеснее. Години наред по събрания,И.Т.Н. четеше / както писа и 31 /,че годишо нощуват около 300 човека.Някой полъгва май? Аз лично ВЯРВАМ само на бай Иван, той е най-добрия, всички останали жители на троянско ляжат и му завиждат.

АЗ каза...

Травеститът емилия гатева и бандата НАРКОМАНИ нямат работа на Амбарица.......
Банда скитници и треволаци !

Анонимен каза...

Тук има психично болни въобразяващи си ,че комуникират с определени лица. А по-смешното,е че си мислят че внушават мнение пишейки във форум...

Анонимен каза...

Задавам си въпроса колко трябва да си заинтересован/в брой,в натура,в нещо друго/за да продължаваш,като Гошо,да си мислиш,че комуникираш или внушаваш?И трябва ли да свършиш като Кольо Пенкин,мир на праха му,за да се успокои духа ти?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |