Газта тръгва към Троян?

* ДКЕВР избра нашия газификатор – Консорциум „Троян газ” АД, предпочетен преди три години и от местния парламент * Решението може да бъде обжалвано, габровският сценарий не е изключен

НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ на 1 март 2012 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е определила победител в конкурса за получаване на право за извършване на дейността „Разпределение на природен газ на територията на община Троян”, научихме от PR-ката на общинската администрация Маргарита Генкова. Титуляр за получаване на лицензията е Консорциум „Троян газ” АД, а на второ място е класирано Обединение „Стартенерджи” (дружествата „Енерджигруп” АД, „Старт Инженеринг” АД и „Термогазсервиз” ООД). Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок и ако това се случи, лелеяната троянска мечта за газификация може да се отмести назад във времето (подобна ситуация е позната от други места в страната – примерно съседно Габрово, където процесът е стопиран с години – бел. Т21).

ПРИПОМНЯМЕ – на 12 юни 2008 г. Общинският съвет (ОбС) в Троян, на своя извънредна сесия с точка първа и единствена „Избор на инвеститор и изпълнител на газоснабдяването на Троян”, заяви предпочитанията си за бъдещ троянски газоснабдител – Консорциум „Троян газ” АД (виж „Газ и в Троян – дано!” в бр. 292 на Т21 от 18 юни 2008 г. – бел. Т21). Другите две фирми, подали оферти, бяха „Енерджигруп” АД (представляващо отделно сдружение на собствениците на дружеството, газифицирало съседно Севлиево – „Севлиево газ 2000” АД) и холдинговата група „АКБ Форес България” (собственик на фалиралия вече троянски завод за електромотори „Елма”).

ТЪНКИЯТ МОМЕНТ тук бе, че решението на ОбС – Троян има единствено препоръчителен характер, а последната дума е на държавния регулатор ДКЕВР, който определя газифициращите дружества за територията на цялата страна и издава съответните лицензии, една тежка и изискваща много време процедура. Иначе казано – ДКЕВР може и да се съобрази с решението на местния парламент или да обяви конкурс за газоснабдяването на съответното място (в случая Троян); ако пък има няколко кандидатстващи пред ДКЕВР, конкурсът става задължителен. В нашия случай регулаторът обяви конкурс, чийто резултат, както вече се разбра, стана ясен преди няколко дни.

ОЩЕ МАЛКО ИСТОРИЯ. При презентацията на споменатите три фирми на извънредното заседание на ОбС – Троян през м. юни 2008 г. стана ясно, че Консорциум „Троян газ” АД е новосформирано специално за целта дружество с регистрация в Троян, чийто контролен пакет акции е на немската фирма „Фервалтунгсгезеншафт Рубин”, чиято собственост е и корабостроителницата в Русе. Представянето на Консорциум „Троян газ” АД пред троянските съветници бе направено от основния акционер във „Фервалтунгсгезеншафт Рубин” – германеца Йохан Бремме, и от съдружника му, отговарящ за троянския проект Никола Дуков.

НА СЛЕДВАЩАТА СЕСИЯ на ОбС - Троян (26 юни 2008 г.) се разрази истински „газов” скандал. Съветникът инж. Илиян Пеевски („Атака”) обвини ръководството на Общината и лично кмета Минко Акимов, че изборът е бил извършен в изключително кратки срокове (от 29 май до 6 юни), за да се блокира възможността на други фирми да подадат заявления (т.е. че се толерира „Троян газ” АД), че се пренебрегва решение на предишния ОбС за акционерно участие на Общината в дружеството, което ще газифицира Троян, и че Общината неправомерно изземва функции на ДКЕВР (виж „Пак бой за газта” в бр. 294 на Т21 от 2 юли 2008 г. – бел. Т21).

ИНЖ. ПЕЕВСКИ хвърли и тежкото обвинение, че съветникът инж. Светослав Дочков (ГЕРБ) има 30% акционерно участие в предпочетеното газифициращо дружество Консорциум „Троян газ” АД. В отговор от трибуната на местния парламент, а по-късно и в специално изявление пред Т21 обвиненият в „явен и недопустим конфликт на интереси” съветник отрече да има каквото и да е участие във въпросното дружество. „Гласувах за „Троян газ” АД, защото тяхната оферта бе най-реалистичната”, заяви инж. Дочков (виж „Газовият екшън продължава” в бр. 295 на Т21 от 9 юли 2008 г. – бел. Т21).

Т21

60 коментара:

Анонимен каза...

Я да видим сега, дали в поредния "тюрю-гювеч", не замесен пак някой общ. съветник от партия ГЕРБ.

Анонимен каза...

И какво ще ГЪЗифицират,останаха ли фабрики,нима ще ни изГЪЗифицират само отзад ?След като само за частно потребление предлагам МилСтан и ТриТри да бъдът в борда на директорите по обГЪЗяване

Анонимен каза...

А, дано! Дано заживеем и ние в съвремието, че още сме в първобитнообщинния строй - палим си огън в стаите, тровим си въздуха, който дишаме и си сечем горите, които са белия дроб на планетата.

Анонимен каза...

3-ти, много си циливилизован :)

Анонимен каза...

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Т Р О Я Н

П Р О Т О К О Л
№ 11

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ТРОЯН НА 26 юни 2008 г. от 13:30 ЧАСА В САЛОНА
НА О Б Щ И Н А Т Р О Я Н

Съгласно приложените списъци на заседанието присъстваха 27 и отсъстваха 2 общински съветници.

1. Петко Пенков
2. Марин Радевски

На заседанието присъствуваха още: г-н Минко Акимов – Кмет на община Троян; г-н Мариян Балев - Зам.-кмет на Община Троян; г-жа Недка Топалова – заместник кмет на Община Троян; Директори на дирекции, Началник отдели от общинската администрация, кметове на населени места и кметски наместници в общината, журналисти и граждани.
*
Инж. Илиян Пеевски: “Извинявам се от името на “Атака” на гостите, на кметовете – ние просто общинските съветници нямаме избор, че при тази температура отвънка трябва да присъствате в залата и сме на ниво вентилатор и при това, че информационното обслужване на населението е на ниво радио-точка не трябва да се учудваме какво става тук в тази зала. Да не говорим, ще отворя само една скоба, че вие господа общински съветници не знам как, но все пак гласувахте едно решение на партия “Атака” за промяна първобитните условия за работа в този ОбС и юни месец администрацията трябваше тук да представи проекта, готовия проект и да каже как ще финансира промяната на залата. Мълчание по въпроса, но не е изненадващо.
Декларацията ни, по-скоро заявлението, което сега ще направя е във връзка с това което се случи последния един месец, т.е въпроса с т.н. газификация на гр.Троян и безумното решение, което беше взето на предната сесия. По всички юридически норми то е по право нищожно, нещо което ние се опитахме неколкократно да ви обясним. Но, крушката си има опашка.
/следва/

Анонимен каза...

Нещата не почват от по-предната сесия, когато г-н Акимов ни запозна, че имало инвеститорски интерес. Нещата почват от м.ноември, когато една италианска фирма е дошла и е изявила желание – един път да газифицира, втори път по пречиствателната станция, трето – по правенето на пътища. Друго нещо, когато говорихме за газифицирането на Троян и когато “Атака” ви спомена, че общината умишлено е изключена, еднолично от г-н кмета, с което е нарушено решение на предишния ОбС, в което решение се казва и е прието от Общинския съвет се казва газифициране на гр.Троян с общинско участие. Това още не е отменено. Вие как така отменяте “на бърза ръка” решение на Общински съвет с някакъв акт, без да имате нарочен акт за тази отмяна? Това е безумие! Видяхме едно заобикаляне на ОбС. Защо? Защото през м.януари г-н Акимов с писмо на общината казва на италианската фирма и за едното и за другото и най-вече, че Троян не е готов и няма един вид нужда от газифициране. Ето го писмото! Януари месец администрацията, заобикаляйки ОбС на гр.Троян нарушавайки ЗМСМА взима еднолично решение и прогонва италианската фирма която има многогодишни контакти с Община Троян. Да не говорим, че това е една мощна фирма, че е един потенциален стратегически инвеститор след като има възможност да прави такива неща. Най-вече задаваме въпроса защо тази фирма не е поканена на необявения конкурс между другото. Защо през м.януари нямаме нужда от газ, а през месец февруари пристига господина Дуков и изведнъж Троян има нужда от газ. Кога го обявихте този конкурс и къде го обявихте? За газифицирането. Друг е въпроса имате ли право да правите такъв конкурс? Защо не спазвате предишно решение на ОбС за газификацията на Троян с участие на общината. Кога ще отменим предишното решение на ОбС? В каква каша ни забъркахте, господа управляващи от Герб и коалиция? По регистрацията! Аз неколкократно зададох въпроса тук. Кога, кой и как успя Троян газ за 6 дена да регистрира фирма, да научи за Троян, че ще се газифицира и да си подаде документите.

Анонимен каза...

Много смешни отговори получихме, а те няма как да не са смешни след като ние се научаваме, средствата за масова информация, че на 17 май една служебна бележка от “Юнионкредитбанк” за “Консорциум Троян газ” АД. Дружество в процес на съдебна регистрация с адрес на управление гр.Троян, ул.”Димитър Николов” № 50, че на 17 май наредител “Варна Про” си внася своята апортна вноска. На 19 май, ще прескоча третото. На 19 май забележете фирма “Сима” ЕООД, фирма “Сима” ЕООД е преводно нареждане с кредитен превод от 19 май 2008 г. нареди на “Сима” ЕООД от името и за сметка на “Еврогазсервиз”, кой е собственик на “Сима” ЕООД, - г-н Дочков. Така, г-н Дочков не е нарушил закона. Всеки има право да кандидатства. Но питам, г-н Дочков след като вече е влезнал в тази компания по един или друг начин, той с какво право участваше на сесии и вдигаше ръка? С какво право участваше на комисии, с какво право участваше на съвета? Който се направи при г-н кмета и беше доста деен и не само това – обвини партия Атака, че не иска газ. Не, ние искаме газ, но искаме прозрачност. Искаме правила, искаме да се спазват законите в тази държава, нещо, което вие господа и дами от Герб тотално не спазвате откакто сте дошли в тази зала и горе в администрацията. И третото, забележете 10 дена по-късно пак същата “Варна Про” плаща вноската на господа германците …, които получават 19%; 51% за “Варна Про”; 30% за г-н Дочков и 19% платени на господина, който ни занимаваше на предната сесия. Ето платежното нареждане, ето това, това са документи. Имаме второ драстично нарушение от страна на Герб при вземане на това, пак повтарям безумно решение. Тук имаме перфектен конфликт на интереси. Нарушение ЗМСМА, където няма основание Община Троян да изземе функциите на държавен орган ДКВЕР и да определя фирма за газифициране. Абсурд, пълен, тотален, правен – вече ни се смеят в цяла България. Не бих взел отношение ако все пак Атака е част от този Общински съвет. Не искам на мен да ми се смеят, защото аз не съм неграмотен. Ако някой е неграмотен, ние от Атака не сме!!! И за това не участвахме в това безумно решение нито с против, нито с въздържали се. Ние не участвахме, защото това вече изглежда се превръща в една далавера. Понеже вече времето много напредва… Атака ви даде най-доброто решение! Защото вие се самонамърдахте в един казус. Вие се самонамърдахте в едно блато. Ние ви дадохме най-доброто решение да излезете, да излезе ОбС от това блато като гласувате трите фирми да отиват. Това беше най-елегантното решение. Понеже ние сме умни! Аз не го крия! Ние сме умни. Няма нужда да сме скромни. Скромни са тези, които нямат други качества. Ние сме достатъчно умни да ви дадем доброто решение с което да се измъкнете от кашата в която набихте Троян, но вие високомерно пак отказахте, защото вие осем месеца гледате високомерно на Атака.
/следва/

Анонимен каза...

Сто пъти предупредих, че Атака е сериозна политическа сила. Изводи. Безобразно функциониране на ОбС, г-н председател, безобразно. Липса на председателски съвет, един председателски съвет би стопирал едно такова безумие. Само че не случайно ние нямаме председателски съвет. За да може г-н Балев и ОбС да бъдат превърнати в слуга на администрацията. Пак безумие от което ние ще си ядем попарата от това нещо. Ние не ползваме никаква юридическа и техническа помощ от вънка при подготовката на проектите за решения. Сто пъти ви казвам. Всяко вдигане на ръка е нещо дребно, но от това зависи живота на 40 000 човека. Това вдигане на ръка не е безцелно. Човек трябва да носи отговорност и да знае как да носи отговорност с едно вдигане на ръка. Герб и коалиция. При вас вече забелязваме траен отказ от спазване на законите в РБ. Отказ от спазване на вашия собствен правилник, който сте избрали за работа на ОбС. Заобикаляте ОбС и институцията, и вземате едноличностни решения от г-н кмета и гравитиращата около него една част само, не всички. Една част от вас и от вас, коалиционни партньори. Вие излъгахте избирателите си, тотално ги излъгахте, къде ви е прозрачността, къде са ви промените? Има промени към по-лошо. Спазвате ли законодателството? Категорично НЕ! И най-важни я извод, който вече е крайно време партия Атака да го направи. Това е:
Герб и коалиция нямат необходимата индивидуално политическа подготовка, нямат и човешки ресурси и програмно обезпечение да управляват Община Троян. Политиката и рецидивите от това управление ще видим най-рано сред година за съжаление. Атака е сериозна политическа сила, добре подготвена и е длъжна да алармира и предупреди жителите на община Троян за последиците от управлението на Герб и коалиция. Благодаря!”
ИП

Анонимен каза...

Г-н ИП обяснете на нас лаиците какво означава
"е преводно нареждане с кредитен превод".
Работя в банковата система на сериозна позиция и на мен самия не ми става ясно какво твърдите, какво остава за останалите хора.

Анонимен каза...

Една камара глупости за работата на ОС и температурата в залата, накрая колко сме велики, а другите какви за некадърници и по средата лъжи и инсинуации.
До кога мислиш да я караш с модели от времето на Маркс и Енгелс.
Ъпгрейдни се малко сидеров!

Анонимен каза...

До 3 ти, с тези заплати които взимат в Троян масово хората,да знаеш само как ще им се вържи сметката да се топлят на газ.Сметките които плащаха мои познати в градовете като Ловеч и Севлиево които бяха газифицирани преди повече от 5 години на цени много по ниски за газта от сега бяха жестоки и всички след първата година се отказаха от тази екстра ,защото дори на ток излизаше по ефтино ,та хората в Троян с тези доходи са обречени доживотно да се отопляват на дърва и въглища ,трябва да си сигурен в това.

Анонимен каза...

Не се радвайте много на газта, твърде солена стока е! Мнозина ще ме упрекнат, но наистина масата от хората просто няма да могат да плащат. Инвестицията само по котел и инсталация е значителна, а от там нататък също. Газта се повишава постоянно, а и какво ли не се повишава в държавата ни въпреки замразяването на заплатите от ББ. За сега най изгодно е климатик но марков, т.е с цена над 1500-2000 лв. Изразходва около 50-60 лв и е лесен за поддръжка.

Анонимен каза...

В началото купувах въглища по 40 лв. тон. Сега почти по 400.

Анонимен каза...

За бога братя,НЕ купувайте..........спестявайте за великден-яйца 50ст маломерни!!!!
Илияне , как мина митинга, колко пари даваха и защо не каза щеше да има по широка подкрепа.
Предлагам на фирма "АТАка"еоооддде да вземе пример от офшорката "ДПС"ооооде и да спазари ромите (те са по организирани),че да вдигнеш депутати,че останали 5-6
анонимен атакист

Анонимен каза...

В бъдеще ще пържите яйцата на газ. :)
Омлета ще струва 10 евро :):)

Анонимен каза...

9-ти, пускам ви ОФИЦИАЛЕН ПРОТОКОЛ от сесия на ОбС. Не съм го писал аз. Очевидно има някаква грешка, защото и изречението не е добре смислово. Често се случва, защото паралелно се водят диалози, показват се документи, има накъсване при изявленията и изказванията и после секретарката трудно го сглобява.
10-ти, "лъжите и инсинуациите" може да ги пробутвате в къщи на паралията. Работя с официални документи, показвам ги, доказвам твърденията си, а на подобните на вас остава само да мрънкате, да злобеете и да "събирате гилзите".
14-ти, потърсете специализирана лекарска помощ.
*
11-ти, не се притеснявайте. Едно е някой да вземе лиценз, съвсем друго е да прави газификация на едно населено място.
Как си представяте финансирането на магистралния газопровод с високото налягане за град, който вече няма необходимото потребление за промишлени нужди, което е определящото? Някакви нови заводи ли се очертава да се строят идните години? Консумацията за битови нужди е второстепенна.
Единствено някой много мощен инвеститор от този бранш би си позволил да инвестира с цел "завоюване на територии", но тези, които са кандидатствали и особенно "победителя" не са от тях.
Остава само едно логично обяснение - Лиценза!!! Защо? - друга тема.
Факт е, че Акимов и Герб пропиляха последния шанс за газифицирането на Троян, когато през 2008-на все още можеше да доказваме промишлено потребление. 4 години от тогава и близо 20 години от първите заявки за газификацията на Троян по времето на г-н Фичев!!!
п.п. Пълните Протоколи от сесиите на ОбС по Закон трябва да са публични и качени на сайта на общината. Но, понеже сме тоталитарна посткомунистическа община - всичко се крие от населението за да нямате никаква информация. Пълните Протоколи от предния мандат ги имаме само аз и ПК, освен общината, където са скрити и покрити. През този мандат, вече и на мен е забранено да ми се предоставят тези протоколи, които пак повтарям - те са публични и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по закон се предоставят и качват на сайта на общината.
ИП

Славков каза...

Много ми е интересно, това начинание, как ще се отрази , на току що рехабилитираната ни инфраструктура, визирам ремонта на улиците Хр. Ботев, В. Левски и др. да не изреждам. Нима всичко това ще се "ИЗКОРМИ" за да се прекарат нови тръби. И ?Х1000, ще струва удоволствието на семейство включването кум газопреносната мрежа? Да не стане като в Ловеч де след 2 години над 30% от абонатите въпреки вече направените разходи се отказаха.

Анонимен каза...

И тук пак са замесени ДАЛАВЕРАДЖИЙТЕ от ГЕРБ.
Браво на вас, народни избранници.

Анонимен каза...

Джуджето Пеевски се развихри.

Анонимен каза...

Ако зависи от ИП ще бъдат замесени разбира се.
Ако зависи от лидера му Волен ще са замесни и Ердоган, циганите и евреите.

Анонимен каза...

А щом започне разкопаването на Троян, тогава пак ли Пеевски ще е виновен?Тъпаци!

Анонимен каза...

Блеевски,моля те подписваи се винаги. Дори пред
самородните ти анонимни хваленици. Няма друг толкова луд,да ти опонира. Папагалите само и то
може би ако ги почерпиш по бира.

Анонимен каза...

пълна идиотщина-град няма,а ще газифицираме.всичко е шашма и далавера на умствено и морално ограничени човечета,чиято единствена цел е собствената гушка.герб-мерд.

Анонимен каза...

дъртата педеруга заминал на ски викат в обс-то...браво,така трябва,4 години краде циганина,сега ще почива.

Анонимен каза...

А лиценз за газификация на луната издават ли в ОбС Троян ? Може да го преотстъпим на марсианците с печалба?!

Анонимен каза...

Само си чешем езиците.Бързали са от Герб през 2008г. докато е имало някакъв реален шанс да се газифицира града, но вече според мен е късно.
Разбира се ако се появят стратегическите инвеститори на Донка, защото цитирам я от предизборния плакат "Аз знам как..." може и да се появи искра в тунела.

Анонимен каза...

Тая мишка Момчил Влаховски що не си пише името?

Анонимен каза...

" Ако всичко което вашите управляващи говореха беше вярно, то действително при вас би трябвало да има наплив от чуждестранни инвеститори. Къде са? Защо ги няма? Защото са глупави и не виждат всички предимства които вашите управляващи ви втълпяват, че имате? Или има нещо друго? На кого вярвате, на реалността, на очите и портфейлите си или на приказките на управляващите? С главите си ли мислите или с телевизорите си?

Анонимен каза...

Всички сте анонимни мишоци!
А дали ще има полза от газта, освен ново разкопаване на улиците, дано доживеем да видим!

Анонимен каза...

Гледната точка по темата на Пенчо Адърски:

http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=view&id=7278&Itemid=53

Анонимен каза...

Уважаеми (не)мишок Анонимен 27-ми,

Разбрах,че имате някакъв зор и напирате за моето присъствие.С какво мога да Ви помогна?

Момчил Влаховски

Анонимен каза...

М/SI: Разглеждам газифицирането на Троян в два аспекта:
1. От екологична гледна точка-отлично решение.През изминалата зима и тази, наблюдавах при безветрие неприятен смог над Троян.А и няма нищо по-хубаво когато си дойдеш от работа в апартамента/къщата/ да ти е топло/парно на газ/, да имаш топла вода и възможност да се готви на газ, без за това да носих стоманени бутилки до.
2. Цената за газифициране на апартамент/къща/ е около 5 000 лв. като еднократна инвестиция и месечно през зимния период ти излиза около 150 лв., което не е много, но трябва да можеш да си го позволиш, а това в Троян не е лесно имайки предвид нивото на заплатите и растящата безработица.
Така че фирмата която инвестира в газификацията на града ни може да остане изненадана от това, че желаещите/имащите възможност/ няма да са много.

Анонимен каза...

Съгласен с 32-ри коментар, но от инфраструктурна гледна точка, на мен ми мирише на сериозно копане.
Никъде не се казва,как ще се реши проблема с асфалтирането,което е такъв блян за троянци!?!?
А и ако сумата от 5 000 е реална за газифициране, едва ли сметките от евентуални 150 лева на месец,биха били мотивиращи към тази стъпка.

Анонимен каза...

Изглежда че доста голяма част от пишештите тук, са лаещи псета. Ами прочетете какво пишат компетентните по въпроса хора, а не празноглавци, които знаят само ГЕРБ или БСП.
Истината е че шанса за газифициране на Троян, е безвъзвратно изпуснат, още преди 10-ина години. Сега вече няма нужда. За бита ще са необходими само 5-6% от газта. А другите 95%, къде????????

Анонимен каза...

34-ти, не мислиш че това касае инвеститора?
Все пак, който е решил да инвестира в даден тип бизнес, се предполага е направил някое и друго проучване.

бай иван каза...

Той,не е мишка,а плазмодии момчил влаховски.

Анонимен каза...

Xaxaaxax кой е този Момчил Влаховски дето така сте го "емнали" човека

Анонимен каза...

27,36,37, питам те за последно:

Ако мога да ти помогна някак,казвай!
Някакъв зор те мъчи,видно е.Ако не ,обърни се към личния ти лекар.

Момчил Влаховски

Анонимен каза...

Стига спекула с храните,ел-енергията,горива и бонуси под и над масата
Артур

Анонимен каза...

Е че другаря еНкин как не е взел комисионната за ГЪЗификацията,те и сега ще си я разделят с ;;;;вие знаете.....те една жена ползват ,че защо да не си делят парички,,,,,,,,,,умрял кон не рита.........................................
ВолСИд
БАЙ ГАНЧО

Анонимен каза...

38ми,....."Влаховски"-това е стар влашки род от видински власи ,изгонени за много плямпане и дошли в Троян......да продават магарий...другаря момчиЛ да не е колега на ОВ4444АРа или близки дружки,че така се пени като ОС ТРОЯН на ГЪЗификация
Йордан Л.ТОВ

Анонимен каза...

По темата. Газта тръгва, ама късно. Има ли луди да се включат в Троян? Да ти дерат кожата за това, че тръбите ти минават през жилището, защото цените са убийци? Не, мерси. Нали имахме атомна за да имаме евтин ток? Да, ама не. Нали български учени правят откритие след откритие за евтина енергия, да ама не. И вие по никое време.

Анонимен каза...

42-ри, чул си нещо, ама не си разбрал. За да ти вземат такса мощност трябва да ти минават тръбите на топлофикация, нищо че нямаш радиатори. Това не важи ако газифицираш жилището си и газта преминава през общи части в сграда в режим на етажна собственост.В 99% при газифициране на жилището, парното/котлето/ е етажно. Ако си ме разбрал-добре, ако не си-да си.

Анонимен каза...

Уважаеми 35-ти:Когато някой инвестира/дава пари/ той си прави предварителна сметка за колко години трябва да си върне инвестицията и да излезе на печалба.При тези дадености , към настоящия момент, на Троян, само от производство на ел. инергия, на дали ще се получи.

Анонимен каза...

40-ти:
др. Енкин, спря газифицирането на Троян преди много-много години защото небеше включен в колектива по проекта

Анонимен каза...

Тая железовянска мастия имали нещо положително което е можело да се случи в тоя град и да не го е стопирал или осрал.

Анонимен каза...

Вече два дена търпя,с надеждата,че ще някой ще забележи грешката!Не стана,ами и започват да повтарят - "газта" това,"газта" онова....А правилното е газът!Нали няма да предлагате газ за газени лампи,а газ за газификация.За газени лампи-от женски род,получава се при фракционна дестилация на нефт/керосин/,а за газификация - от мъжки род,почти чист метан/деветдесет и няколко процента/ и се получава при сондиране на земните недра/земен газ/.
Според мен от първия вид газ отдавна се предлага на гражданите на Троян,докато от втория вид - отдавна изпуснахме влака!Затова може би е правилно заглавието - ГАЗТА ТРЪГВА към Троян!Както винаги досега - на самар,с мулета,с камион и др.под.

Анонимен каза...

енкин,гадината гадна,просто неможе да прави друго,освен да съсипва и краде.прави това което може.

Анонимен каза...

И да опърдява кметския стол 12 години...

Анонимен каза...

Ако отпреди 16 години когато енкин беше кмет имеше форум като този, не ми се мисли...

Анонимен каза...

желязненският негодник трябва да бъде прогонен от града.толкова бели и злини е сътворил.

Анонимен каза...

45ти много точно си ме разбрал,,,,,,приветствам 47ми за точните думи
бай Ганчо Балкански

Анонимен каза...

Газпром иска увеличение на газта с 28 %! Честито на троянци и на всички които ползват газ!
Не мога да си обясня едно нещо, и то е следното.
"Газпром иска, Боко чрез ДКЕВР дава макар и 4 пъти по-малко-8 % на "Газпром."
"И ние поданиците му искаме по-високи заплати, искаме работа, но Боко всеки път, спрямо нас, е железен! И ни показва среден пръст. Той казва - не-е-е!" Значи ние какво се получава на практика? Ние го избираме, той угажда на "Газпром". Е драги ми съграждани, осмелявам се да ви запитам, КАВО Е ТОВА?
Въпроса ми в крайна сметка е, кой е виновен ? Той или ние, че сме овце и търпим безобразията му? При замръзени заплати, ДКЕВР да ни играе намец в тила, при това председателя на ДКЕВР, който е призван да защитава нашите интереси, да е назначен от нашия Боко, когото ние целокупно избрахме и го поставихме на чело на държавата ни?
Е, кой е виновен в случая?
Боко, или ние тъпите "интелигентни и прекрасни" граждани, които го търпим?
Не апелирам към революция, а към размисъл и уеднаквяване на чувствата ни!

Анонимен каза...

Колкото един народ е по–беден и по–гладен, по–лесно се управлява, с една дума, няма сили да протестира, а са ограничени и възможностите да мисли и чувства. Най–накрая се разваля и термостата, и човека няма нужда и от топла печка, или парно. Проблемите са решени–няма народ, няма проблем!!!
Трябва да сме много горди хора, за да не си признаваме колко сме зле, наистина ли сме такива?

Анонимен каза...

№54 в десятката сте, но малко в страни! Признавате безпомощността на народа ни пред БОКО ВЛАСТЕЛИНА! За Вас народа е сволач, но не е! Мисля, че БОКО вече е неприходно явление.

Анонимен каза...

Газът - в Троян, няма да го бъде!Не се натоквайте. Питайте хората първо искат ли го при този стрес от вдигането на цените и малките заплати и после се хабете.То едно е - да ни се иска, друго е - да може и трето - да стане.

Анонимен каза...

№43, че аз имам етажно котле и без газификация. Ти наред ли си? И ако искам или не искам газ какво?

Анонимен каза...

Ами 57 ми, не задавай глупави въпроси, просто Ще се окажеси, че си лумпен!!!!!!!!!

Анонимен каза...

Ейи-йййййййййй, големи сте сладури в невъзможността да се докажете като пичове и тарикати!

Анонимен каза...

na tok s limatici izliza po-evtino ot li4en opit go znam v Sevlievo

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |