Община Троян финализира изпълнението на два проекта* Общината ще кандидатства през 2011 г. за ремонт на ВиК мрежата в града * ОП „Околна среда” засега отлага финансирането на проекти за населени места като Орешак


ОБЩИНА ТРОЯН ФИНАЛИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВА ПРОЕКТА по Оперативна програма (ОП) „Околна среда“ за техническа помощ при подготовката на интегрирани проекти за водния цикъл на гр. Троян и близкото село Орешак. Припомняме - договорите за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на двата проекта бяха подписани през м. декември 2008 г. между управляващия орган на ОП „Околна среда“ и община Троян. Самите проекти стартираха през м. май 2009 г. Целта им бе да бъдат подготвени качествени пълни инвестиционни предложения за изграждане и модернизация на канализационната система за отпадъчни води и, където е необходимо, за водоснабдителната система, с които проекти впоследствие да се кандидатства за финансиране на инвестицията. Общата стойност на двата проекта е 4 967 400 лв.

ПРОЕКТ № 58-131-13-13 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, е на стойност 3 122 136,00 лв. От тях 2 497 427,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 624 427,20 лв. са от националния бюджет. За изпълнители на проекта след обществена поръчка бяха избрани ГД „Аква БГ Троян“ (София), „Комплект консулт” ООД (София) и „Арт Студио БМ” ЕООД (Троян).

ПРОЕКТ № 58-131-14-14 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян“, е на стойност 1 845 264,00 лв. От тях 1 476 211,20 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 369 052,80 лв. са от националния бюджет. За изпълнители на проекта след обществена поръчка бяха ГД „Аква БГ Орешак“ (София), „Комплект консулт” ООД (София) и „Арт Студио БМ” ЕООД (Троян).

С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ Общината вече разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране по ОП „Околна среда” за реновирането на ВиК системите. Това бе отчетено на двете заключителни конференции, които се състояха на 16 декември 2010 г. в Троян и Орешак.

ОБЩИНА ТРОЯН ПОЛУЧИ ПОКАНА през 2011 г. да подаде проектно предложение по Оперативна програма “Околна среда“ за реализиране на проектираната инвестиция. Подготвят се необходимите документи. Очакваната стойност на този проект ще бъде около 37 млн. лева, съобщи зам.-кметът Недка Топалова. Предвидена е подмяна на етернитовите тръби, а по отношение на канализацията – ремонт на съществуващите колектори и изграждане на нови по поречието на р. Черни Осъм, което да осигури присъединяването към канализационната система на още жители на Троян. Към момента тя обхваща около 75% от населението на града, а след реализацията на проекта ще бъде 92%, обясни инж. Трайчо Николов, управител на Гражданско дружество „Аква БГ Троян”. Така Община Троян ще се доближи до изпълнението на евродиректива, според която към 2014 г. всички населени места с екв. жители над 10 000 души трябва да са присъединени на 100% към канализацията.

АКО ИНВЕСТИЦИОННИЯГ ПРОЕКТ, който ГД „Аква БГ Троян” е разработил, бъде одобрен за финансиране и се осъществи, Троян ще разполага с нови 21 км канализационна мрежа и 9 км водопровод по трасета на канализацията. Към момента Оперативната програма се концентрира върху мерките по отвеждане на събраното в канализацията водно количество и включване на нови консуматори. Г-жа Топалова обяви, че е пред приключване строителството на пречиствателната станция за отпадни води на града (биологичен етап), която има капацитета да поеме за пречистване цялото отпадъчно водно количество, включително на селата Орешак и Черни Осъм.


„ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОРЕШАК можем да кажем, че също разполагаме със завършен работещ проект за водния цикъл на селото, но засега не можем да кандидатстваме за неговото реализиране“, обяви кметът на община Троян Минко Акимов. Когато през 2008 г. кандидатствахме по Оперативната програма, имахме уверение, че от нея ще могат да се възползват и населени места с население 2000 жители. За съжаление, впоследствие се оказа, че в страната има много населени места с над 10 000 жители, които не разполагат с пречиствателни станции. И тъй като при присъединяването на страната ни към ЕС правителството беше поело ангажимент 2 години след присъединяването ни тези градове да бъдат с изградени такива станции, се наложи Оперативната програма да променени своята политика и да насочи целия финансов ресурс към местата с население над 10 000 екв. жители. Така населените места между 2000 и 10 000 екв. жители, каквото е с. Орешак, останаха лишени от възможността за получаване на средства, разясни г-н Акимов.

ГРАДОНАЧАЛНИКЪТ ИЗРАЗИ НАДЕЖДА, че след като средствата започнат да се усвояват с по-добри темпове в населените места с над 10 000 екв. жители, ще бъде отворена мярка и ще започне приемането на проекти за населени места между 2000 и 10 000 екв. жители. „Нашето предимство е, че тогава ще разполагаме с напълно готов работещ проект, с който ще можем да кандидатстваме за финансиране на дейността. Да се надяваме, че такава процедура ще бъде отворена през 2012 г.”

Албена Алексиева, PR Agency Expert Business Group

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |