Започва регистрация на циганските каруци

* Акцията стартира на 9 септември, нормативното основание е Наредба №1 за обществения ред на територията на община Троян

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 9 септември, започва акция за групова регистрация на ППС-тата с животинска тяга – т.е. за регистрация на немалкото каруци, щъкащи безконтролно из Троян и района и превърнали се в кошмар за движението (всеизвестно е, че повечето от тези архаични возила са собственост на представители на ромската общност). Решението било взето на скорошното заседание на Комисията по безопасност на движението (КБД), като се планирало акцията да започне предния четвъртък (2 септември), но била дадена малка отсрочка. Лесно е да се досетим, че денят не е избран случайно – в четвъртък е традиционният троянски битак, който е като магнит за конските возила и няколко места в централната градска част се превръщат в каруцарски сборища (районът на някогашната баня, градинката до НГПИ /СХУПИ/ и др.)

РЕГИСТРАЦИЯТА е според изискванията на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Троян, чийто чл. 42, т. 9 гласи: „Забранява се движението на пътни превозни средства (ППС) с животинска тяга без регистрация по реда на тази наредба”. А в Параграф 2 на „Преходните и заключителни разпоредби” се пояснява, че: „Собствениците на ППС с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на общината, са длъжни с писмена молба да ги заявят за регистрация в общинска администрация в 6-месечен срок от влизане в сила на тази наредба” (настоящият актуализиран вариант на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Троян бе приет от местния парламент преди повече от две години - на 31 юли 2008 г., но досега цитираните текстове, касаещи ППС-тата с животинска тяга, си оставаха само на хартия*** – бел. Т21).

АНГАЖИМЕНТЪТ за регистрацията е на собствениците на каруците, но се вижда, че за да има резултат, трябва по-друг подход, коментира пред Т21 председателят на Комисията по безопасност на движението и секретар на Община Троян Бойко Пъдарски. Начинът и изискванията на регистрацията са описани подробно в чл. 48 от Наредба №1 (пълният му текст публикуваме по-долу).

Т21

*** Най-вероятно размърдването на Общината за решаване на проблема с циганските каруци е подтикнато от отправените на 11 август 2010 г. две писмени питания до кмета на Троян, засягащи точно този въпрос. Питанията са въз основа на Закона за достъп до обществена информация и са зададени от членовете на неформалното гражданско обединение „ФорумЪТ” Валя Букарева и Михаела Димовска; пълният им текст можете да прочете в сайта на „ФорумЪТ”www.forumat-troyan.blogspot.com

*****

Из Наредба №1 за обществения ред на територията на община Троян

Чл. 48 Собствениците на пътни превозни средства (ППС) с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на Общината, са длъжни с писмена молба да ги заявят за регистрация в общинската администрация при придобиването им.
/2/ Кметът на общината или определено от него длъжностно лице разглежда молбата и при наличие на всички необходими изисквания в седмичен срок от приемането й, вписва превозното средство в регистъра по ал. /3/
/3/ За пътните превозни средства се води регистър по образец на хартиен и електронен носител, който съдържа:
т.1 Личното, собственото и фамилното име на собственика на пътното превозно средство;
т.2 Постоянния адрес на собственика;
т.3 Вида на животинската тяга;
т.4 Вида на превозното средство;
т.5 Номера на пътното превозно средство от регистъра;
т.6 Датата на регистрация;
т.7 Промени по регистрацията.
/4/ За извършената регистрация на собственика се издава талон по образец.
/5/ Лицата по ал. /1/ са длъжни да заявят настъпилите промени в обстоятелствата по ал. /3/ при настъпването им.
/6/ За регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга и за промените по нея се събира такса по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
/7/ Номера от регистъра се изписва ясно и четливо върху страните на превозното средство с трайна боя с височина на цифрата не по-малка от 15 см и ширина на цифрата не по-малка от 7 см.

Чл. 60 За нарушения на тази Наредба се налагат следните наказания:
1. Предупреждение;
2. Глоба в размер от 20 лв. до 500 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 40 лв. до 1000 лв.;
3. При повторно нарушение глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 200 лв. до 2000 лв.;
4. При системни нарушения – глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 5000 лв.


Още по темата:

36 коментара:

Анонимен каза...

Можете да ги прочетете в четвъртък под прелеза за Капинчо , там се събират всеки пазар. Няма отсъстващи.

Бианка каза...

Към Кмета-освен регистрацията, да се задължат собствениците на каруците да слагат тъй наречените престилки под задната част на кнете.Всекидневно се сблъскваме с мръсотията оставена от добичетата.

Анонимен каза...

И кво излиза,появи се някакво гражданско обединение което да ръчка малоумните търтеи да си вършат работата за която получават заплати от нашите данъци!
Браво на Валя Букарева и Михаела Димовска и срам и позор за господата и госпожите търтеи в общинската администрация!

Анонимен каза...

Като прочета в коментара лайтмотива за данъците и вече ми е ясно кой го е писал. На следващата сбирка в Арта да те черпят една ракия.
И не ми отвръщай с другия лайтмотив за клакьорите, че ставаш банален.

Анонимен каза...

Този път Генади просто заприлича на колегите си от "Троянски глас" - чул, недоразбрал, не поинтересувал се и... заключение!
Може да попиташ ръководството на РУП Троян,г- Маринов, преди колко време е поставян въпроса за това, че докато не започнат да пишат актове на собствениците на каруци за това че не са регистрирани, никой няма да заяви такава регистрация!
Предложението за тази масирана акция, дойде от г-н Румен Митев, който със сигурност и към настоящия момент не знае за писанията на г-жа Валя Букарева и нейната сподвижничка!
А иначе,добре би било всички ние да сме активни граждани, задаващи въпроси и изискващи отговори!

Анонимен каза...

Към горния -Похвала за г-н Митев,но защо толкова нервно към "писанията" на г-жа Букарева и "нейната сподвижничка".Май някой много се дразни от гражданската активност в това наше село/град?!Да не си от клакьорите на М. бе градски маскирай се повече че ти личи...

Анонимен каза...

Изобщо не е нервно, напротив, написала съм го даже - колкото повече активни граждани, толкова по-добре!

Анонимен каза...

Нали и г-н Маринов е член на гражданско обединение „ФорумЪТ”, разбираемо е да си приписват заслуги.
А по горния да вземе да смени плочата с "данъците" и "клакьорите".

Генадий Маринов, Т21 каза...

Към по-горния коментиращ:

Никой не отрича активността на РУП - Троян и лично на г-н Митев; и все пак не ми е съвсем ясно защо през тези две години, откакто Наредба №1 е в сила, не са правени подобни масирани акции и не са налагани санкции - както от Общината, така и от полицията?! Надявам се няма да ми кажете, че проблемът е маловажен?! Моля, обяснете ми, за да не съм "чул, недоразбрал"! И още нещо - кажете си по-ясно мнеието за питанията на "г-жа Валя Букарева и сподвижничката й" - одобрявате ли, против ли сте, има ли смисъл от такива питания?

С уважение: Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

Анонимен каза...

Аз лично одобрявам питането на г-жа Букарева и г-жа Димовска,също така приветствам инициативата на обединение "ФорумЪТ".И е логочен въпросът защо именно сега а не преди 2 г. не се направи тази акция.И не злобейте срещу гражданската организация,защото чрез нея се чува именно гражданския глас!

Анонимен каза...

А аз искам да задам следния въпрос - защо точно сега, в този момент, се задават въпроси по тези проблеми?
Преди около два месеца слушах "негово величество" Акимов да обяснява, как от септември ще заработи приют или нещо такова за безстопанствени животни, където ще се прибират безстопанствените коне и нерегистрирани каруци.
Дали с тези питания не се цели точно това, което Генади се опитва да ни втълпи - това което се очаква да се случи, да излезе че е следствие от дейността на сдружението!
Много плоско ако е така!
Предварително искам да кажа - не съм фен на Акимов, напротив, негов сериозен критик съм. Мисля, че той е най-слабия кмет в историята на Троян!
Но ако някой ще прави опити да се възползва от неговата слабост, за задоволяване на лични интереси или амбиции - няма смисъл. Достатъчно некадърници и тарикати има и в настоящия ОС.

Анонимен каза...

Каквито и да са причините, за мен е важно, ако в Троян се случват законосъобразни и цивилизаторски акции.

Никога един от тях каза...

алооо дего тоз приют за безстопанствени животни.Ти нормален ли си че не разбираш като ти говорят празни приказки,аман от наивници и слагвачи...

Анонимен каза...

Ясно е, че каквото и да направят хората от Форумът, все някой ще иска да си припише техните заслуги. Нищо, хора, продължавайте да ръчкате властите и оставете злобарите да си плюят. Смелост се изисква за тази работа и вие просто я демонстрирате. Подкрепям ви, само напред.

Анонимен каза...

До единия анонимен - що търсиш под вола теле, бе брат? Що мислиш, че някой търси опити да се възползва от слабостта на кмета?

Анонимен каза...

Все ми е тая от кого идва питане ли ще е или предложение ,важното е да са повече такива хора та белким нещо се попромени в тоя град.
И навместо да се плюе по тоя и по оня всички които пишат тук да вземат да се поразмърдат и те да направят същото като г-н Митев и като г-жа Букарева,щото види се сегашната власт е неможеща,мърлелива,насрана и нахално неработеща!

Анонимен каза...

Каквито хората, такива и управниците им!!!

Анонимен каза...

ПОЗИЦИЯ: мисля,че има проблясъци на работещи звена в общинската администрация.Функцията на секретаря на Общината е от първостепенно значение по контрола и изпълнение решенията на Общинския съвет...Считам,че с промяна в ръководството на Полицията и желанието и хъса на младите в общинската администрация следват очевадни действия...Г-жа Букарева е пример за това,къде е мястото на гражданското общество и ролята му в местното самоуправление...Може би трябва решително в тези процеси да се намесят Съд и Прокуратурата...Има все още надежда да се възвърне вярата на Троянци в местните институции...Младите хора са бъдещето на Троянска община...

Една троянка на 35 каза...

Въпросът е останаха ли млади хора в пенсионерското ни селище командвано от комунисти и милиционери...

Един оптимист на средна възраст каза...

Към горната:
Госпожо, Вие сте млада. Давайте го по-оптимистично, сигурно имате готини приятели тук и възможности да направите нещо хубаво за себе си и околните. Като начало Ви желая хубав уикенд!

Анонимен каза...

До по-горния който изрази ПОЗИЦИЯ:
Цитирам вашите думи:
"...и желанието и хъса на младите в общинската администрация".
Някой правил ли е справка колко пенсионирани офицери работят в общината? Щом държавата ги е пенсионирала и им е дала пенсии,значи тези хора са дотолкова амортизирани,че вече не могат да бъдат използвани за ДЪРЖАВНА работа.Да не говорим,че допускат много грешки с поправянето на който трябва да се спрлавят потърпевшите.
В това време младите и образовани хора ,поради липса на работа бягат от града.

АРВи каза...

Вие драги, защо мислите и изказвате необосновано мнение, че тези офицери са неадекватни. Какво ви дава това право. Аз познавам бившите офицери, назначени в общината инж. Пенчо Немски, инж. Илия Гонков и инж.Боро Бояджиев. Какви претенции можете да имате към тези чисти хора. Това, което пишете е нелепица. Кой млад специалист може да се "намаже" на тия професионалисти и прекрасни хора. Та те нямат навършена дори пенсионна възраст, защо пишете тези неща. Да не би да мислите, че можете Вие да вършите техните задължения.Едва ли? Какви са претенциите Ви тогава? Защо държавата да не използва хората на които е финансирала образованието. Та било то и в комунистическо време. Ето тук значително олеквате. Вие какво искате, тези хора да станат професионални убийци ли? Те това сигурно, ще го могат, но няма да го направят, по никой начин, защото са идеалисти. А Вие не пишете така по адрес на хора, които изобщо не пзнавате. А било то и анонимно.

Анонимен каза...

Когато изказвам мнение го изказвам обосновано,ако Вие сте един от тези тримата,значи сте наясно за какви грешки говоря.
Държавата е финансирала не само тяхното образование.Същата тази държава е решила ,че вече не са подходящи и им е отредила пенсия - за наемни убийци може да говори само някой с изкривено подсъзнание.
А това за идеалистите е направо смешно.

Анонимен каза...

Допълнение към горното:
Когато говорите нещо е редно да проявявате и някаква точност- между амортизиран и неадекватен има голяма разлика.
Нямаше нужда да изброявате имената на част от офицерите-пенсионери.

АРВи каза...

Напълно Ви разбирам Анонимний. Не намесвайте клетата ни държава в това, че е преценила достатъчно обективно хората, които са и служили. Нищо обосновано няма и във Вашето писание. Държавата драги не е решила, че са неподходящи. Просто те не се вписвали в намерението и за такава малка армия, което решение е взето вероаятно от такива, като Вас. За мен ЧИСЛЕНОСТТА НА АРМИЯТА НИ не е адекватна. Тя и Кувейт имаше мобилна и въоръжена армия, но какво стана с Кувейт, спомняте ли си?
Подсъзнанието ми сигурно се криви. Но те са идеалисти, защото Вие не знаете, сигурно при какви условия са учили. Чист затвор. Това няма да Ви обяснявам.Вие явно сте им "ФЕН". Но изобщо нищо обективно няма във Вашето писание. Само необоснована злоба, и то към хора, които най-малко заслужават това.

АРВи каза...

Защо пък, Вие искате да не намесвам тези чисти хора. Не Ви разбирам. Вие роптаете срещу тях, и то не точно а имагинерно срещу всички, като тях. Пак не Ви разбирам злобата от какво е породена. Но не сте лоялен!!!

АРВи каза...

PS. Тук ми напомняте детството, когато харесвахме момиче, не ни оставаше нищо друго освен да го ударим, нагрубим, защото тогава такъв ни беше акъла. Изказвам съмнения, най - официално и към Вас в това отношение, по казуса за "пенсионерите" и то пък чак "неадекватни". Така Ви изнася, може би. Дерзайте и се превъплащавйте!? Не олеквайте критикувайки необосновано, защото самото Ви изказване е абсурдно.

АРВи каза...

Отговарям Ви и на това:
"Когато говорите нещо е редно да проявявате и някаква точност- между амортизиран и неадекватен има голяма разлика."
Няма разлика в контекста, който Вие визирате.

Анонимен каза...

Генадий,предлагам да напишеш една статия за офицерите-пенсионери в общината.Ако е удобно,направи и една анкета сред обществото,пък след това я пусни за обсъждане във форума и тогава да говорим.
Който твърди,че между амортизиран и неадекватен няма разлика - да прочете повече по въпроса,няма аз да го образовам.Образованието е скъпо нещо и явно не е за всеки.
Относно изкривеното Ви подсъзнание за ноето ни насочихте с "наемните убийци",сега пък ни разказвате за харесваните от вас момичета които сте били.Не ни е интересен личния ви живот,а и темата на статията е съвсем друга.

АРВи каза...

ВИЕ анонимко, сте и нагъл на всичкото отгоре.Защо Ви е Генадий, нали Вие имате претенции, че сте нещо. Вие точно пък да ме образовате? Но защо пък не? Да видим колко Ви е вътъка? Колко ще трябва да Ви заплатя драги? Но, ако се окажете на по-ниско ниво, тежко Ви и горко. Ще Ви направя за смях.
Относно наемните убийци: тези хора (офицерите) би трябвало да са УЧЕНИ да убиват по презумция, те за това са били там. Какво, танго ли да играят мислите, че са ги учили там. Но вие изопачавате очевидното и използвате неадекватно извън контекста, моите думи. Аз просто ви напомних какво те не правят, въпреки, че са учили точно това. Относно момичетата, Вие явно не сте имали детсво и този въпрос няма да го поставям на хора, които са прескочили етап в развитието си. Намесвате писаното от мен извън контекста и това не Ви прави чест. Откровенно сте озлобяли завиждате на способните бивши офицери, които са Ви трън в очите.Но това е факт, че са на ниво. Какво можете Вие с излиянията си тук да сторите, не си обяснявам логично. А когато човек е нечистоплътен и не може да приеме очевидното, той може би постъпва, като Вас. И пак твърдя, че не сте лоялен драги. Олеквате значително! Това е, разбира се само мое мнение. Аз не се заяждам. Вие само се опитвате донякъде да сторите това. Но аз не Ви се сърдя и няма да потърся някой друг да ми помага, ако усетя, че съм немощен в доводите си спрямо вашите тези, изказани неадекватно тук, в сайта.
И накрая Ви цитирам какво пишете. Ако можете, обяснете, какво сте искали да кажете, защото иначе не би трябвало да Ви обръщам внимание, изобщо.
"Щом държавата ги е пенсионирала и им е дала пенсии,значи тези хора са дотолкова амортизирани,че вече не могат да бъдат използвани за ДЪРЖАВНА работа.Да не говорим,че допускат много грешки с поправянето на който трябва да се спрлавят потърпевшите.".
Това Ваше изказване е в стил "Вей хей". Това е меко казано осъдително и не сте Вие този, който да дава тези оценки.Не визирате конкретен случай, конкретни нарушения, и конкретни личности и грешки допуснати от тях. Обобщавате в Сталинов стил. Но, какво да се прави, хора разни.
След всичко написано от вас до тук, не се учудвам защо в Троян сме на това деридже, при наличиенто на такива корифеи в изказвания за казуси, които изобщо не познават а и давате "компетентни" мнения. Нищо лично към Вас. Но това не е начина да изразявате отношение по въпрос по който сте обременен. Направете го брилянтно, подобаващо, със съответните факти, а не като неандерталец.

Анонимен каза...

Не знам дали човека по-горе е нагъл, но вие явно сте, след като се опитвате да ни убедите в някакви глупостти за обучение на военни - ами всички или поне тези които са били в казарма или пък познават хора минали през военните училища знаят, че там основно ги учиха пият!Тъй като това им беше и основното дейност после, през време на службата!
Не визирам конкретно хората които работят в общината.
Не може на едни хора, държавата да плаща образованието, след това високи заплати за нищоправене, след това пенсии на и около тавана и след като вече са пенсионери отново държавата|общината| да им плаща и заплати!
Защото, държавата|общината| сме всички ние, нали?!
Затова ще имаме претенции и ще искаме, някаква поне равноповставеност на възможносттите за развитие!

Анонимен каза...

Съгласен съм че не трябва всички да ги слагаме в един кюп,защото сред пенсионираните военни има много точни хора и добри специалисти...но колко от тези в общината са такива...Много ми е интересно дали наречения от АРВи инж. Боро Бояджиев е точно такъв,че на много хора не им е съвсем ясно чий го дири тоз велик "специалист"...

АРВи каза...

Съгласен съм, че може би съм бил нагъл в някои изказани тези. Но основната ми мисъл пишейки до тук е, че в Троян млади специалисти просто няма. Който завърши престижен университет, просто не се връща тук. Пък и заплатите в общината са едни "големи", че ум да ти се зайде.Кой млад специалист ще се хване за 300-400 лв.Не виждам такъв. Моите деца и двете завършиха в София и сега просто не мога с нищо да ги мотивирам за да се върнат тук.Тези 300-400 лв за мнозина са може би голяма сума, като се има в предвид и кризата и безработицата, но се изкарват от младите за 3-4 дни. Може и да не искате пенсионираните военни да са там, но не се вижда някакъв особен наплив към общината.Там работата е значително отговорна и който истински и отговорно си върши работата, не еникак леко, пък и при това заплащане, просто се чудя и те какво правят там? Но тяхна си работа!

Анонимен каза...

Аз не виждам никаква наглост в изказването на АРВи!

Анонимен каза...

Как да не е нагло изказването,че в Троян млади специалисти нямало и че завършилите престижни университети не се връщали в Троян.Глупости.
Мъчно ми е за него,обаче като човек чиито деца не искат да се върнат.Освен пари в живота има и синовен дълг.ВСофия може и да взимат големи заплати,но имат и много по-големи разходи за транспорт,парно,жилище и т.н.

Анонимен каза...

А къде са тези млади специалисти?Не виждаш ли че липсата им си личи вече болезнено.Посочи ми някой.ХАйде.В София може парно,ток,жилище да са по скъпи,но със заплатите си живеят горе долу добре,а тук може да е по-евтино/но не е така/,но не се живее нормално като там.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |