Инж. Димитър Шишков: Българската гора е национална ценност

* Тазгодишната седмицата на гората ще премине под мотото „Гората утре – наша грижа днес”

Седмица на гората (6-11 април 2010 г.)

ТАЗИ ГОДИНА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА ще се проведе под мотото „Гората утре – наша грижа днес” и по традиция ще е в първата пълна седмица на м. април (6-11 април 2010 г.). За отбелязване на събитието Държавно горско стопанство (ДГС) - Троян има изработена програма. На 6 април с участие на служители от стопанството ще се проведе засаждане на фиданки в местността Бояджиевото в землището на с. Калейца. На 7 април също служители на стопанството ще извършат оглед на създадената школа за производство на коледни елхи в землището на с. Добродан. На 10 април в местността Айдушкото сборище ще се проведе традиционното пролетно залесяване с представители на медиите от Ловешка област.

ДГС - ТРОЯН Е ОБОСОБЕНО като самостоятелна административна единица през 1902 г. Първото лесоустройство е извършено през 1932 г. – 1936 г., на държавна гора „Кнежа”. Първият лесовъд в Троян е Спас Цочев Шипковенски, завършил лесовъдство в Берлин през 1897 г. Той е основоположник на първите залесявания и цялостната лесовъдска дейност в района. Негово дело е създаването на парка в Санаториума за гръдноболни в Троян (днешната СБАЛББ - Троян) и залесителната дейност на голите ерозирали хълмове около града – в местностите Турлата, Церето, Телчерево и Равни рът, където сега съществуват иглолистни насаждения.


ДНЕС ПЛОЩТА НА СТОПАНСТВОТО е 23 887 хектара (ха), 60% от които са държавен горски фонд (ДГФ), 36% е делът на частните гори и 4% са общинските гори. Обхваща 18 землища на територията на община Троян и е обособена в три горскостопански участъка, разделени на 15 охранителни участъка. Основен дървесен вид в стопанството е букът. Той заема 46% от залесената площ и формира 58% от запаса. Дъбовете са представени основно от благун и цер и са характерни за предпланинската част, заемайки 10.5% от площта. От широколистните дървесни видове се срещат и обикновен габър, келяв габър, зимен дъб, червен дъб, акация, липа, явор ясен и др. Иглолистните видове са представени от бял бор, черен бор, смърч, дуглазка, лиственица - те заемат 22% от горската площ и формират 24.5% от общият дървесен запас.

ДЕЙНОСТТА НА ДГС - ТРОЯН СЕ ОСНОВАВА на принципите за многофункционално и устойчиво стопанисване на горите. Ресурсите на горските екосистеми в стопанството се управляват по начин, който запазва и обогатява техните екологични, социални и икономически функции, свързани с подобряване на качеството на живот на хората. За 2010 г. в района на стопанството са предвидени за залесяване 6 дка в държавния горски фонд. Това са площи, засегнати от снеголом и снеговал. Като тенденция се очертава дейностите да са насочени към естествено възобновяване на гората.

СЪС ЗАТОПЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО започва почистване на земеделските имоти и палене на сухи треви и листа. Което увеличава опасността от възникване на горски пожари. Само през изминалата седмица благодарение на навременната намеса на служителите от ДГС - Троян е предотвратено опожаряването на 115 ха гори в землището на с. Белиш и 60 ха в землището на с. Врабево. В тази връзка напомням, че съгласно разпоредбите на Закона за горите се забранява опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и в земите от горския фонд и на 500 м от неговите граници.

НИЕ, ЛЕСОВЪДИТЕ
, призоваваме всички да пазят зеленото богатство на България – горите. Огромно богатство, което принадлежи на бъдещите поколения. И никак не е случайно мотото на настоящата седмица на гората: „Гората утре – наша грижа днес”.

Инж. Димитър Шишков,
директор на Държавно горско стопанство - Троян

Заб. Снимките от Троянския Балкан са дело на нашия приятел Даниел Андреев.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |