Белодробната болница обявява конкурс за лекар

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН“ ЕООД

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“ – мястото се финансира от държавата (МФД), 2023 г.

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
• да са членове на Български лекарски съюз;
• да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

2. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

• По документи и събеседване с кандидата.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
• Автобиография - европейски формуляр;
• Ксерокопие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала”;
• Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

ДОКУМЕНТИ ПО Т. 3 се подават в срок до 18 септември 2023 г. включително в отдел
„Човешки ресурси” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД.

КОНКУРСЪТ ще се проведе 25 септември 2023 г. от 9:30 ч. в конферентната зала на
„СБАЛББ - Троян“ ЕООД

Д-р Красимир Ковашки, и. д. управител на „СБАЛББ - Троян” ЕООД
съгласно Заповед №82/02.08.2023 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |