Гражданско участие за чиста околна среда в община Троян

* Проектът „Гражданско участие за чиста околна среда в община Троян (№ BG05SFOP001-2.025-0090) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сдружение „Tроян в бъдещето“
 
БЪЛГАРИЯ има уникална природа, която не можеш да видиш никъде другаде. На едно малко късче земя са събрани толкова планини, равнини, реки и море. След много усилени действия по темата с незаконните сметища и отпадъците в природата като цяло, се сблъскахме с много неясноти и недоразумения в опитите ни да ангажираме трайно всички засегнати (граждани, бизнес и институции) с дългосрочното решаване на проблема с изхвърлените и нарастващи във времето отпадъци в природата около нас. Тя очевидно е много наша, те обаче са ничии.

НАДЯВАМЕ СЕ, че ще отделите малко от своето време, за да ни предоставите своята обективна и безпристрастно мнение по темата за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез попълването на анкетния лист. Не се колебайте да отбележите негативните фактори. Информацията се разглежда безпристрастно на управленско ниво и способства подобряване дейността на взаимодействие на гражданския сектор и институциите. Един от ключовете е повишаване нивото на информираност у гражданите и у общинските служители за общата и споделена отговорност към решаването на този проблем  във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.025-0090 „Гражданско участие за чиста околна среда в община Троян” по ОП „Добро управление”.  

Анкета: Срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци


ЗАТОВА Сдружение „Tроян в бъдещето“ разпространява образователни ресурси и информация, свързана с отношението ни към отпадъците и природата и нашите задължения, права, роля и действия. Моля гражданите и организациите, които чувстват съпричастност с визирания проблем, да попълнят анкетната карта по-долу. С това ще дадат своя принос в определяне на потребностите и необходимите действия за реформи в системата на опазване на околната среда. Благодарим ви!

Линк към анкетната картавиж и попълни ТУК


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
www.eufunds.bg

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |