Режат за скрап електропровода от ВЕЦ-а до хижа „Яворова лъка“?

* Черноосъмци на крак, кметският съвет против, уведомени са всички отговорни институции * Кметът Марин Сираков: „Обричат долината на гибел“ * Извършителите от ТД „Амбарица“ твърдят, че съоръжението е тяхно * Инж. Бистра Чолакова: „В Общината съгласно ЗУТ бе внесено уведомление за премахване“
Съсипия
Тежката верижна машина вече е на терена в готовност за събаряне на електропровода
ПОРЕДНАТА съсипия в черноосъмския Балкан – сигнализираха ни, че е започнало събаряне и рязане за скрап на електропровода по над 4-километровото трасе от ВЕЦ „Черни Осъм“ до хижа „Яворова лъка“. Електропроводът, който е с мощност 20 кV и в момента не функционира, но е нещо много важно за бъдещи инвестиционни намерения както към х. „Яворова лъка“, така и към високопланинската перла х. „Амбарица“, а и към близкия Зелениковски манастир. „Обричат долината на гибел“, с болка коментира кметът на с. Черни Осъм Марин Сираков. „Реално с това рязане двата обекта (хижите „Яворова лъка“ и „Амбарица“) се обричат на дребно съществуване. И никакъв голям инвеститорски интерес“, бе сходната оценка на стопанката на х. „Амбарица“ Ема Гатева. „Бихте ли се поинтересували дали има план и съгласувано разрешително за демонтаж и предаване на вторични суровини на електропровода?“, потърси ни по същия повод нашият читател Валентин Димитров. Тук е мястото на припомним, че вече е имало подобен опит да се нареже за скрап електропроводът до „Яворова лъка“ – през 2014 г., от същите извършители, но тогава бързата намеса на полицията и непримиримостта на местната общност го осуетиха (виж „Опитаха се да нарежат за скрап далекопровода към хижа „Амбарица” – бел. ред.).

***

И СЕГА важният въпрос: кой и защо. „Голата сеч“ на електропровода е заявена от представители на Туристическо дружество „Амбарица“, Троян (старото троянско туристическо дружество, чийто секретар дълги години бе Иван Ненов, а председател бившият троянски кмет инж. Дилян Енкин; дружеството сега се командва от други хора, а дейността му е обвита в неясноти и липса на каквато и да е публичност – бел. ред.). На 22 февруари т. г. „резачите“ докарват на място тежка техника (голяма специализирана верижна машина), като представителката на ТД „Амбарица“ Валентина Милева обявява намеренията за демонтаж на електропровода в кметството в Черни Осъм.

ПОСЛЕДВА спешно събрание на Кметския съвет в Черни Осъм за „вземане на решение за общо становище относно постъпилото искане от страна на ТД „Амбарица“ за премахване на далекопровода, свързващ х. „Яворова лъка“ с ВЕЦ „Черни Осъм“. Решението е пределно категорично: „Кметският съвет дава отрицателно становище за демонтирането на електропроводната линия с мотиви, че тя не пречи никому, а с премахването й биха се нанесли инфраструктурни и природни щети. Упълномощава кмета на селото да провери и следи обезпечеността на предвидените дейности с документи за собственост, съответните разрешителни, екологични оценки, планове за управление на отпадъците. Възлага на кмета на с. Черни Осъм да следи за опазването на водите в близост до трасето, както и за ненарушаването на общинските, държавните и обществените пътища и съоръжения (в района)“.

СЛЕД СЪБРАНИЕТО на Кметския съвет в Черни Осъм и категоричното му решение кметът на селото г-н Сираков изпраща (24 март) уведомително писмо за случващото се до всички отговорни и/или потърпевши институции – кмета на община Троян Донка Михайлова, началника на Районното управление на МВР в Троян Николай Славков, директора на Държавно горско стопанство Черни Осъм инж. Димитър Шишков, изпълнителния директор на „ВиК - Ловеч“ АД (стопанина на ВЕЦ „Черни Осъм“) Даниел Събевски и игумена на Троянския манастир (най-големия собственик на гори в района) Велички епископ Сионий.

В КМЕТСКОТО писмо четем: „Понастоящем бетонираните метални стълбове и проводници (на електропровода) не представляват опасност и не пречат никому. Голяма част от стълбовете се намират в непосредствена близост до река Краевица. Доста от тях са оплетени от пълзящи растения и враснали в тях дървета. Опасенията ми като кмет, а и на обществеността на Черни Осъм, е, че при навлизането на тежка техника и хора с цел премахване на стълбовете ще бъдат нанесени трайни щети на местната инфраструктура – пътища и мостове, на растящите около трасето растения и дървета и най-вече би могло да се предизвика замърсяване на речното корито и водите в областта на вододайната зона „Черни Осъм“ (откъдето се осигурява част от питейната вода за Троян, Ловеч и Плевен)“.

И СЕ ОТПРАВЯ искането за незабавни проверки за легитимността на случващото се. „Бих искал – пише г-н Сираков, – да сезирам компетентните органи да обърнат особено внимание за наличието на документална изрядност относно законността на предвидените дейности. Моля да бъдат проверени всички документи, удостоверяващи правно основание за собственост на посочения електропровод, решение на управителен орган на дружеството за неговото премахване, наличие  на договорни отношения с правоимаща фирма изпълнител, сдобиване със съответни разрешителни за извършване на подобна дейност, включително за сеч на дървета (ако такава се предвижда), екологично становище, план за управление на отпадъците, съобразеност с товароносимостта на пътищата, по които ще бъдат извозвани нарязаните за скрап материали, документи, даващи разрешителен режим за навлизане и преминаване в и през частни и публични имоти и пътища, както и други подобни“. Като се прави уговорката, че кметското писмо не бива да се тълкува „като персонален акт за възпрепятстване на плануваните от ТД „Амбарица“ дейности, а като изразяване на публично становище в изпълнение на решение на Кметския съвет към кмета на с. Черни Осъм“.

***

ЯВНО сигналите са дали резултат, защото стана ясно, че в момента върви прокурорска проверка и бутането и рязането на стълбовете и жиците е спряно. Като тук важният въпрос е има ли право ТД „Амбарица“ да се разпорежда с електропровода, т. е. чия е собствеността на съоръжението. На питането на Т21 по казуса отговор даде ресорният зам.-кмет на община Троян инж. Бистра Чолакова (10 март). Ето разясненията й: „ При нас съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) бе внесено уведомление за премахване на собствен строеж – електропровод. Една седмица след това е внесен план за управление на отпадъците, какъвто е необходим. След като по телефона го поискахме, отново не ни бе представен документ за собственост на съоръжението, не бе представен такъв и за разрушаваните бетонови основи, върху които са монтирани металните решетъчни стълбове. Паралелно с това се развива една преписка в полицията във връзка със сигнали на граждани, включително кмета на с. Черни Осъм, които не са съгласни с това премахване. Преписката е изпратена в Районна прокуратура - Троян, като ние сме изискали документи за собственост. Но имаме неофициална информация, чакаме да я получим черно на бяло, че подобно „упражнение“ се е разиграло и през 2014 г. – и тогава туристическото дружество е искало да премахне електропровода и отново преписката е отишла в прокуратурата, която преценила, че собствеността действително е на ТД „Амбарица“. От полицията знаем, че са водени разговори с ЧЕЗ и с областния управител (който отговаря за държавната собственост в областта – бел. ред.), които не са припознали тази мрежа и са се съгласили, че тя е собственост на туристическото дружество. Така че при предоставяне на необходимите документи ние сме длъжни да одобрим този проект, ако всичко му е наред и с плана за управление на отпадъците“.

инж. Бистра Чолакова
Г-ЖА ЧОЛАКОВА подчерта, че няма разрешителен режим от страна на Общината и по ЗУТ, ако се окаже, че дружеството е изряден собственик и е внесло всички необходими документи в съответните институции, само трябва да я уведоми за намеренията си. Засега с полицейско разпореждане събарянето и рязането на електропровода е спряно – до произнасянето на прокуратурата и образуването или не образуването на досъдебно производство. Попитахме дали правилно сме разбрали – че някой започва да премахва нещо, тоест да го присвоява, без да има документ за собственост и никой не може да го спре. Отговорът на зам.-кмета бе: „Напротив, при нас (в Община Троян) не са предоставени документи за собственост, доколкото знам във всички други институции нямат съмнение, че собствеността на въпросния електропровод е на ТД „Амбарица“.

***

И НАКРАЯ най-важният въпрос – защо. Отговорът му е лесен и не са нужни документи – за някоя и друга хилядарка в джоба на енигматичната група, скрила се зад „фирмата“ ТД „Амбарица“. И вероятно сумата не е малка, като се има предвид, че електропроводът е с дължина над 4 км, а цените на метали стремително вървят нагоре. Казано накратко – заради печалбарския интерес. А пък че се съсипва потенциал и възможност за бъдещо развитие на черноосъмската долина, че се съсипва нещо, което наново би струвало стотици хиляди, а и няма кой да го построи, майната му. Дано все пак прокуратурата стопира тази съсипия.

Генадий Маринов
 
Още по темата:

4 коментара:

Марин Платников каза...

Алчни, безродни изроди! За 20 хиляди лева са готови да разрушат съоръжение, което не може да се възстанови и за 200 хиляди!

Unknown каза...

Напишете имената на управителния съвет на тд.Амбарица за да знаят хората кого да псуват

Троенец каза...

Аз ги псувам и още нещо и без имена!

Бай каза...

Брънза , има ли?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |