Инж. Гечев: Каква е ролята на г-жа Михайлова в този процес?

* При неспазване на срока за внасяне на бизнес плана в КЕВР санкцията за дружеството е в размер
 от 20 000 лв. до 50 000 лв.
Право на отговор

ВЪВ ВРЪЗКА с публикация на кмета на община Троян г-жа Донка Михайлова във фейсбук, в която се казва „Без да бъде съгласувано с мен ВиК дружеството „Стенето“ публикува във в. „24 часа“ и в. „Троян 21“ предложение до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за ежегодно вдигане на цената на ВиК услугите за периода 2022-2026 г…“, искам да дам информация за действащото законодателство в Република България.
• СЪГЛАСНО чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги „Регулирането на ВиК услугите се осъществява от КЕВР. Комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, независимо от формите на собственост и управление на ВиК системите“.

• СЪГЛАСНО чл. 10, ал. 1 „ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част, които се представят не по-късно от 6 месеца от изтичане на последната година, съгласно действащия бизнес план“.

• СЪГЛАСНО чл. 14, ал. 1 „Одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването на цените“.

• СЪГЛАСНО чл. 18 от Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги „В едномесечен срок преди подаване на заявлението по чл. 19 (заявлението по ал. 1 на чл. 19 е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора) ВиК операторът оповестява по подходящ начин в средствата за масово осведомяване (в един местен и един централен вестник) и на интернет страницата си предложението си за утвърждаване и одобряване на цени“.
Публикацията във в-к „Троян 21“, 23 юни 2021 г.
С ВХОДЯЩ № ОбС-118/14.06.2021 г. на основание чл. 198г, т. 6 от Закона за водите изпратихме за съгласуване от Общински съвет - Троян Бизнес план 2022-2026 г. на „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян), но по инициатива на г-жа Донка Михайлова същият не беше внесен за разглеждане на сесията, проведена на 24 юни 2021 г.

В ОБОБЩЕНИЕ – съгласно действащото законодателство „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян) изготвя бизнес план за периода 2022-2026 г. съгласно указания и наредби от 28 май 2021 г. на КЕВР, внася го за съгласуване в Общински съвет - Троян и до 30 юни 2021 г. заедно с оповестено намерение за цени в местен и национален всекидневник го внася в КЕВР - София. След одобряване на бизнес плана на дружеството КЕВР определя цените за ВиК услугите за целия регулаторен срок. При неспазване на срока за внасяне на бизнес плана в КЕВР санкцията за дружеството е в размер от 20 000 лв. до 50 000 лв.

ОСТАВА открит въпросът: Каква е ролята на г-жа Михайлова в този процес?

25 юни 2021 г., Троян
Инж. Тонимир Гечев, 
управител на „ВиК Стенето“ ЕООД

1 Коментара:

КОРЕКТЕН каза...

ха сега,де: С ВХОДЯЩ № ОбС-118/14.06.2021 г. на основание чл. 198г, т. 6 от Закона за водите изпратихме за съгласуване от Общински съвет - Троян Бизнес план 2022-2026 г. на „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян), но по инициатива на г-жа Донка Михайлова същият не беше внесен за разглеждане на сесията, проведена на 24 юни 2021 г.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |