Застаряваме и намаляваме, но се заселват външни хора

* За 2020 г. населението на Ловешка област е почти колкото през 2019 г., дължим го не на естествения, а на механичния прираст – т. е. на притока на външни хора в областта; особено отчетлив е процесът в община Троян – под 600 напуснали, над 1100 заселени
Статистика
ПРОДЪЛЖАВА процесът на намаляване и застаряване на населението в Ловешка област, сочи статистическото проучване за населението и демографските процеси през 2020 г. на Националния статистически институт (Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел Ловеч), предоставено на медиите. Друг негативен момент – увеличава се детската смъртност и намалява броят на сключените бракове. Положителното е, че се увеличава броят на живородените деца и коефициентът на общата раждаемост.

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. броят на населението в Ловешка област е 122 490 души, което представлява 1,8% от населението на България и нарежда областта ни по този показател на 17-място (сред общо 28 области в страната). Мъжете са 59 580 (48,6%), а жените – 62910 (51,4%), или на 1000 мъже се падат 1056 жени. В сравнение с предходната 2019 г. броят на населението почти не се променил, регистриран е минимален спад от 56 души. Но в сравнение с 2016 г. населението на Ловешка област е намаляло с почти 7000 души (т. е. за четири години областта ни е изгубила повече от един град от порядъка на общинския център Угърчин или два и половина града от порядъка на общинските центрове Ябланица и Априлци – бел. ред.).

ВЪЗРАСТНИТЕ на над 60 години са били 33 202 (27%) от населението на областта (0,1% повече от през 2019 г.); като процесът на остаряване е по-силно изразен при жените отколкото при мъжете – относителният дял на жените над 65 години е 31,4%, а на мъжете в същата възрастова група е 22,6%.  Децата до 15 години са 16468 или 13,4% от общия брой на населението на областта (за страната този процент е 14,4%). Към края на 2020 г. населението на областта в трудоспособна възраст е 67 732 души (55,3%), като в градовете живее 64,1% от трудоспособното население.

ЗА 2020 Г. естественият прираст (разликата между живораждания и умирания) за областта е отрицателен – минус 1772 души. В община Троян починалите са над 650, новородените – под 200, т. е. и троянският естествен прираст е със сериозен отрицателен знак, минус 450. Но в обратната положителна посока е механичният прираст (разликата между заселили се и изселили се) – през 2020 г. населението на областта се е увеличило с 1716 души. Или ако тълкуваме – броят на населението на Ловешка област през 2020 г. се е запазил почти същият като през 2019 г., с минимален спад от 56 души, не благодарение на повишената раждаемост, а на притокът на външни хора в областта (което със сигурност има връзка с пандемичната обстановка и предизвиканият миграционен процес от големите градове към провинцията – бел. ред.). Като особено отчетлив е този процес в нашата община Троян – през 2020 г. общината ни са напуснали под 600 души, но са се заселили над 1100 души.   
 
Т21
 
Още по темата:

1 Коментара:

Ивайло каза...

Лошото е , че само цигани се завръщат и сигурно 80 % от родените са също роми. Тази статистика не е за радост , това ще е тежест за социалната система и за работещите.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |