СБАЛБ - ТРОЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ОБЯВА„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян” ЕООД
5600 Троян, ул. „Васил Левски” 253
Управител: тел./факс 0670/6-49-85
Централа: тел. 0670/6-27-01(2)

„СБАЛББ - Троян“ ЕООД обявява  конкурс за длъжността  - Лекар,  специализант по „Пневмология и фтизиатрия“ 

1. Изисквания към кандидатите:
• да притежават придобита образователно - квалификационна степен „Магистър” по медицина;
• да са членове на Български лекарски съюз;
• да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер;
• придобит трудов стаж – предимство.

2.Начин на провеждане на конкурса:
• По документи и събеседване с кандидата.

3.Необходими документи:
• Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
• Автобиография - европейски формуляр;
• Ксерокопие на дипломата за придобита образователно - квалификационна степен „Магистър” по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала”;
• Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;
• Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв);
• Медицинско свидетелство (за постъпване на работа);
• Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса (до 30.04.2020 г. включително) в отдел „Човешки ресурси” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, може и по куриер на адрес на болницата. 

Конкурсът ще се проведе на  05.05.2020 г. от 09:30 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД.

Забележка: Заповедта с начина на оценяване и конспекта за събеседване ще бъдат достъпни за кандидатите на интернет страницата на лечебното заведени. 

Д-р Цветомила Дудевска, д. м.
Управител на „СБАЛББ - Троян” ЕООД

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |