МИГ-ът проведе пресконференции в Троян и Угърчин

* Бяха обяснени причините за  забавянето на приемите в сравнение с обявената Индикативна годишна работна програма за 2017 г.
 * Амбицията е през следващата година да станат достъпни за финансиране всички мерки от стратегията
Местната общност
МЕСТНАТА инициативна група (МИГ) - Троян, Априлци, Угърчин през изминалата седмица – на 14 и на 16 ноември 2017 г., проведе две от общо трите пресконференции до края на годината. На пресконференцията в Угърчин  (14 ноември) взеха участие заинтересовани лица от местната общност – потенциални бенефициенти, а Троян (16 ноември) и бенефициенти, успешно изпълнили проекти през предходния период.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ се осъществиха по дейност „Популяризиране информиране и публичност“, мярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)“. Откри ги изпълнителният директор на МИГ-а Веселин Стойков, който разказа за периода от сключване на споразумението до момента и за извършените дейности по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ и мярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие“. Подробно бяха отчетени свършените дейности по подготовката на документи за кандидатстване по трите оперативни програми: Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. Бяха обяснени и причините за  забавянето на приемите в сравнение с обявената Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Момент от пресконференцията в Троян, 16 ноември 2017 г.
НА ФОРУМИТЕ в Угърчин и Троян бе споделена възможността МИГ - Троян, Априлци, Угърчин да отвори още тази година две от мерките с най-голям бюджет – мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и мярка „Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на територията на МИГ“ от ОПИК.

БЕ ПРЕДСТАВЕНА и Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г.; също – новостите при кандидатстването чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН) 2020 от ЕС в България. В ИГРП 2018 бяха представени всички мерки от СВОМР, по които ще бъдат отворени приеми за проектни предложения и  дейностите, за които могат да получат финансиране. МИГ има амбицията през следващата година да направи достъпни за финансиране всички мерки от стратегията.

6 коментара:

Анонимен каза...

На това горното му се казва информационен буламач. Иновативен медиен буламач с индикативно изброяване по мярка 234.79 от ХСЦУОЪГЛВДЦ и мярка 357.234 от НЖВДФЖБА на НЖЦХЯВЕРИЖСД.

Анонимен каза...

Баси "популяризирането".
Аз що не съм чул за тази "пресконференция".
Следя тука сайта, следя фейса, ама никъде нямаше нищо по темата.
Или там са били поканени само от нашите хора, колкото за снимката.

Анонимен каза...

Съгласен с 1-ви. Светът говори за велик българин , а ние се занимаваме с мигове , шарани , боклуците на Троян и още нещо.Ай...сс...

Анонимен каза...

Чак пък велик...

Анонимен каза...

МААМИ И ГОЛЕМИ,... КИНТИ...

Анонимен каза...

Миг Троян? Уникални клюкари и крайно неподготвени. Имах опит за консултация с тях преди години и още остана горчивина в мен от тази среща. А, че впоследствие, че половината град знаеше , за бизнес плана ми вероятно е някакво миг ноу хау вид подход.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |